Arkiv

Artiklerne i Fynsk Natur skulle gerne have en sådan karakter at de kan bruges, også efter at de har mistet den første aktualitet. Vi har derfor valgt at lade de gamle artikler ligge i dette arkiv til fri afbenyttelse, dog uden de medfølgende billeder, da vi desværre ikke har ubegrænset serverplads. Det er dog kun årgangene 1998 til 2005 der er digitaliseret.
Der er heller ikke gjort noget for at opdatere links til henvisninger.

2005

#1

 • Leder: 4 more years
 • Hvem lukker FHFS?
  FHFS lukker og slukker og snart er det slut med feltbiologi under de rammer, som Natur og Ungdom skabte i 1970´erne. Enhver der kender stedet vil begræde at det sker…
 • Floristiske fund fra Fyn 2004
  Del 1 Ulvefod til Jordrøgfamilien
 • FHFS i 28 år
  Da FHFS startede i 1977, var Danmarkskortet stadig fyldt med områder hvor man vidste meget lidt om landets flora og fauna. I 60érne og 70érne var der så småt påbegyndt ringmærkning…
 • 6-1 til Fyns Hoved
  En kold februardag i 1981 stod jeg bogstaveligt talt på tynd is…
 • Hvordan Horseklint blev opdaget
  Horseklint er Fyns bedste træksted om foråret. Det ved de fleste ornitologer…
 • FYNSKhverdagsNATUR
  Jeg sidder og glæder mig. Ser frem til den dag hvor stæren slår sig ned på tagryggen og tager den nyopsatte kasse i brug.
  Da det allerførste nummer af Fynsk Natur udkom i 1986…
 • De underjordisk på Sprogø
  Sprogø ligger derude midt i Storebælt. Tidligere var den en ø på kun 38 ha og med en beliggenhed så isoleret…
 • En regnsaftig insektaften ved Oure
  Tirsdag den 28. september 2004 drog biologi-højniveauholdet fra Oure Idrætsgymnasium ud på Oure Mark ved Vejstruplund på Sydfyn for at artsbestemme og indfange et fåtal af de natsværmere…
 • Ynglende Hvinænder
  I Havrevimpen nr.3 2004 kunne man læse at hvinanden for første gang har ynglet i Tarup/Davinde. Jeg vil gerne fortælle lidt om baggrunden for at det endelig kunne lykkes…
 • Boganmeldelse

#2

 • Fynsk Natur i fremtiden
  Som nævnt i sidste nummer, er 2005 sidste årgang af Fynsk Natur som trykt medie. Det er dog meningen at vi fortsætter på internettet…
 • Floristiske fund fra Fyn 2004 del 2
 • Gedegræsning i Jordløse Bakker
  En del af Danmarks Naturfonds arealer i Jordløse Bakker var på købstidspunktet i 1994 bevokset med nåletræer, som vi ret hurtigt fik statsskovdistriktets tilladelse til at fælde. Det var intentionen engang ad åre at kunne genskabe et overdrev i dette sandede kuperede landskab…

#3

2004
#1

#2

#3

2003
#1

#2

#3

#4

2002
#1

#2

#3

#4

2001

#1

#2

Den digitale kopi af nummeret er desværre ikke blevet gemt.

#3

#4

2000

#1

#2

#3

#4

1999
#1

#2

#3

 • Æbelø
  1. maj 1995 overgik ejerskabet til Æbelø til Aage V. Jensens Fonde. Godsejer E. Grevenkop-Carstenskiold havde i 1955 erhvervet øen…
 • Rågeskrig og rågekrig
  Rågernes popularitet i både Odense og Ringe er dalet endnu mere. Konservativ fynsk EU-kandidat vil klage til EU over støjen fra rågekolonierne…
 • www.fuglekick.dk
  Stadig flere ser på fugle via mobiltelefon og internet og bliver kun bippet op af hængekøjen, hvis der er sjældenheder i farvandet…
 • En drøm under tilgroning
  Troen på, at Æbelø kan tilbageføres til “urørt skov” er i denne tid i gang med at blive modbevist…
 • Hvad skal vi med Tarup-Davinde?
  Naturskolen Åløkkestedet i Årslev vil forsøge at finde ud af, hvordan man bedst naturgenopretter grusgravs-områderne ved Tarup-Davinde…
 • Boganmeldelse

#4

1998

#1

 • Kommunal motorsavs massakre
  Odense Kommune og især Park- og Vejforvaltningen fører sig i tide og utide frem som grøn kommune…
 • I skovens stille ro
  Det er ofte svært at se skoven for bare træer. Man ønsker at beskrive skoven, men ender med at tælle træer, svampe, urter og buske…
 • Liden Hullæbe i Fyns Amt
  Orkidégruppen Orchidania blev stiftet ved et møde den 24. marts 1981 hos hr. Per Fabricius i Højby syd for Odense som en fraktion under Natur & Ungdom, Fyns Amt. Det højtflyvende navn til trods…
 • Mangfoldighed, ikke indsnævring
  Lederen i Fynsk Natur beskæftiger sig med Danmarks Naturfredningsforening i sidste nummer. Det glæder jeg mig over…
 • Finker og anden opskyl
  En finke er ikke bare en fugl eller én, der flyver af fadet, det er også en særlig form for søpunge, som man kan finde på opskyllet tang bl.a. i den vestlige del af Limfjorden…

#2

#3

#4