1999#2: Løb en stormmåge over ende

Af Lars Hansen

Sprogø inviterer på grundlovsdagen 2000 betalende gæster til at
løbe rundt mellem hundreder af måger og vadefugle – netop som
ungerne klækker.

Vi danskere er efterhånden vænnet til at være stolte af Storebæltsbroen.

Trods betalingsafgifter, som afholder de fleste af os fra reelt
at benytte broen, er vi nu klar over, at det er et arkitektonisk
mesterværk.

Personligt har jeg det også fint med at slippe for de langsommelige
færger med deres horrible cafeteriepriser.

Byggeriet af Storebæltsbroen mødte i sin tid stor modstand fra
miljøfolket.

Ikke kun dem, der var bekymrede for, om broen ville medvirke til
en eksplosion i CO2-udslippet, men nok især bekymring omkring
miljøet i Storebælt. Muslingebanker kunne blive skadet, med efterfølgende
konsekvenser for ederfuglene og fiskenes ynglepladser var ligeledes
i fare.

Vandgennemstrømningen var også et problem og endelig var det et
problem, ombyggeriet ville skade fuglelivet på Sprogø.

Det sidste problem kunne pure afvises. Sprogø ville jo blive flere
gange større og der ville blive anlagt vandområder, så der ville
snarere blive tale om en forbedring for ynglefuglene. A/S Storebælt
brugte faktisk mange penge på miljøet og talrige biologer m.v.
har fulgt arbejdet og sikret, at naturen blev tilgodeset bedst
muligt.

Jeg besøgte selv øen i 1997 og 1998 og havde lejlighed til at
konstatere, at fuglene havde det godt. Jeg har foretaget ringmærkning
af bl.a. storm- og sildemågeunger og kunne konkludere, at både
de og vadefuglene havde fin ynglesucces.

Miljøet har desværre ikke længere nogen større bevågenhed hos
bro-folket.

Mens pengene strømmer ind i kassen og CO2´en ud i atmosfæren,
inviterer man til “Åben Ø” – arrangement midt i yngletiden. Intet
andet sted i Danmark er det muligt at få lov at løbe rundt mellem
hundredevis af måger og vadefugle – heriblandt endda enkelte gullistede
arter, og er man heldig, måske også en enkelt rødlistet. Efter
løbet er der frit slag for at gå og løbe rundt over det hele –
undtagen i det indhegnede område på Gl. Sprogø, hvor bl.a. de
grønbrogede tudser holder til. Netop disse ville sandsynligvis
overleve arrangementet, mens fuglene må se frem til en ret miserabel
ynglesæson.

Det er en skændsel, at den slags kan lade sig gøre. Nu hvor broen
er blevet en god forretning, har A/S Sund og Bælt (som de nu hedder)
stoppet al uvildig overvågning af øens natur. Fremover vil den
stedlige opsynsmand bestemme, hvad der må foretages. En henvendelse
til ham gav kun det svar, at det ikke var nødvendig at overvåge
naturforholdene længere. Naturen har det godt nok.