NaTurprogram

november

Onsdag den 15. november 2017 kl.19.30 til ca. 21.30. DBF-Fynskredsen.

BOTANISKE STREJFTOG PÅ SKAGEN-ODDEN OG SYDLIGE OMEGNE

Foredragsholder: Ian Heilmann

Skagen odde er et ungt marint forland med ca. 7000 år på bagen. I dag trives her, lykkeligt nord for gyllegrænsen, en rig og speciel flora, knyttet til lysåbne habitater som hvid, grøn og grå klit, atlantisk klithede, afblæsningsflader, hedesøer, strandenge mm. Foruden endemen Skagen-hullæbe finder man flere arter af ensian, øjentrøst, månerude, siv, orkidéer, græsser, soldug mm. Klitplantagerne giver mindelser om højnordiske skove, med bestande af bl.a. Linnæa og nåleskovsorkidéer. Men også syd for litorinaskrænten, der løber i en linje fra Frederikshavn til Hirtshals, er der meget at komme efter: Smukke ådale med Engblommer, afgræssede overdrevsbakker med gøgeliljer af begge arter i rå mængder – og mod vest vidtstrakte og artsrige grønklitlavninger i læ af de høje havklitter. Alt i alt landskabelige og floristiske lækkerbiskner på stribe. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet i Odense, indgang C eller O, 1. sal.

OBS OBS

På grund af arbejdet med letbanen i Odense er indgang C lukket og busstoppestedet flyttet til P1 ved universitetets svømmehal. Kommer du med bus så gå ind af indgang J eller H og ligeud til ”Gydehutten” (bred gang), hvor du går til venstre. Lige efter Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter lige ud til Biologisk Institut, hvor der på gangen vil være skiltet til Botanisk Forening.

 

Lørdag, den 2. december 2017, kl. 12.00-ca. 16.00, inkl. frokostpause.
– Dansk Botanisk Forening – Fynskredsen

Kun tilmeldte kan deltage

VERDENS STØRSTE SAMLING AF ORKIDÈER

Foredragsholder: Hans Christiansen; arrangører: Anette og Erik Brejninge Andersen.

Vi besøger Hans Christiansens orkidégartneri i Fredensborg, der anses for at rumme verdens største samling af orkidéer. Hans Christiansen er verdensberømt for sit avancerede og spændende arbejde med at dyrke og udvikle nye orkidéer. Han viser os sine mange, forunderlige planter fra hele verden og fortæller om deres røgt og pleje, og de særlige dyrkningsmedier, bl.a. “Greenmix”, som han har opfundet. Desuden beretter han om CITES med reglerne for international handel med planter og dyr. Vi hører tillige om hans deltagelse i den årlige, eksklusive orkidé-udstilling på øen Hainan i Det sydkinesiske Hav.

Deltagelsen kræver tilmelding, idet antallet af deltagere er begrænset til 20, og hver deltager skal betale kr. 50 til delvis dækning af udgift til foredragsholder.

Du kan tilmelde dig til Carsten Hunding, hunding@sydfynsmail.dk senest 24. november 2017. Hvis der er plads, får du nærmere besked om betaling og andre praktiske oplysninger.

Du medbringer egne mad- og drikkevarer.

Fynskredsen arrangerer ikke fælles transport, men vi formidler gerne individuelle samkørsler. Skriv til hunding@sydfynsmail.dk, hvis du har ledig plads i din bil – eller hvis du ønsker at køre sammen med andre. Carsten formidler derefter kontakt, så I kan aftale samkørslen indbyrdes.

Mødested: Orkidégartneriet i Fredensborg, Hillerødvejen 25, 3480 Fredensborg.

Links: HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=vOAx8C6avtk”https://www.youtube.com/watch?v=vOAx8C6avtk

HYPERLINK “https://orchidegartneriet.dk/”https://orchidegartneriet.dk/