NaTurprogram

Fynskredsens mødested

Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

OBS: For bilister ændres adgangen til Fynskredsens mødelokale på Syddansk Universitet endnu engang:

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre og parker ved P6. Gå op af trappen foran P6 og tag cykel-/gangstien skråt til højre mod indgang P (stien er skiltet med ”Anatomi”). Indenfor indgang P går du til højre ad den første gang. Her er skiltet til Botanisk Forening.

Kommer du med bus

Bussen standser på P1 ved Universitetets svømmehal. Gå derfra ind af indgang J og ligeud til den brede gang, ”Gydehutten”, hvor du går til venstre. Lige efter Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter ligeud til Biologisk Institut, hvor der på gangen er skiltet til Botanisk Forening.”

Oktober

Foredraget er aflyst pga Corona

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.30-ca. 21.30 DBF-Fynskredsen.

PÅ JAGT EFTER ASTRAGEL

Foredragsholder: Henrik Tranberg

Astragalus er en af planterigets største slægter med ca. 2000 arter i Ærteblomstfamilien. Tag med på jagt efter fx Dansk Astragel (A. danicus) på Hindsholms overdrev, Sandvedel (A. arenarius) i Skånes sandstepper, A. exscapi på Tjekkiets hatbakker, A. lusitanicus i Andalusiens fyrreskove og A. balearicus i tomillares på Mallorcas bjergtoppe. Der gives også udblik til bin Ladens Afghanistan og Weberbauers Peru. Endelig omtales den nærtstående slægt Spidsbælg (Oxytropis) med fx Fältvedel (O. campestris) på Øland.

BEMÆRK pga. corona-situationen:

1. Man må kun benytte indgang P. Det er den sædvanlige indgang, som man går hen til fra parkering P6 (indkørsel fra Forskerparken ved Munkebjergvej). Adgangen er beskrevet i Fynskredsens Årsbrev, eller se nedenstående kort. Ved indgang P vil der stå en person og lukke deltagerne ind fra 19.20 til 19.30. Såfremt du ikke kan komme ind så ring 23988947.

2. Man bedes benytte håndsprit ved indgangen og i lokalet.

3. Personer, der ikke bor sammen, skal sidde med en meters afstand under foredraget.

4. Såfremt du har symptomer på covid, anmodes du om ikke at deltage i mødet 

November

Søndag den 1. november 2020 kl. 10.00-14.00. DBF-Fynskredsen

MOSTUR TIL FLYVESANDET

Turleder: Irina Goldberg

Flyvesandet er et klit- og strandområde, der er usædvanligt for Fyn. Det meste er dækket af forskellige mosarter. Der er bl.a. store bestande af Racomitrium elongata og Antitrichia curtipendula.

Mødested: P-pladsen for enden af Flyvesandsvej.

Pga corona-situationen er det det nødvendigt at tilmelde sig til turlederen på irina.goldberg@gmail.com senest d. 30. oktober

Foredraget er aflyst pga Corona

Onsdag den 18. november 2020 kl. 19,30-ca. 21. DBF-Fynskredsen

DANMARKS HAVALGER

Foredragsholder: Ruth Nielsen

Med afsæt i bogen “Danmarks Havalger” (Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen, 2019) fortælles om de vigtigste betingelser for algefloraen i danske farvande og om algernes betydning for de økologiske forhold i havet. Store brunalger, smukke rødalger og grønne grønalger præsenteres, deres livshistorie omtales, og der gives tips til de karakterer, man skal hæfte sig ved, når man identificerer algerne.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M