NaTurprogram

Om Fynskredsens mødested ved foredrag, generalforsamling:

(Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M)

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken.

Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. 

Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre, og derefter straks til højre på P8. Kør ligeud til enden af P8 og parker der (adressen Fioniavej 34, 5230 Odense, kan benyttes på GPS). Gå ned ad flisegangen til indgangen ”Krogene V”. 

Indenfor går man en etage op og derefter ligeud indtil Biologisk Institut, hvor der er
skiltet med ”Botanisk Forening”. Tag trappen til venstre til første sal.

januar

Tirsdag den 30. januar 2024 kl. 19.30-21.30. DBF-Fynskredsen
SURTSEY

Foredragsholder: Henning Adsersen, lektor emeritus ved Københavns Universitet

Surtsey dukkede i 1963 op fra havet som den sydvestligste ø i Vestmannaøerne syd for Island. De geomorfologiske forhold præsenteres og der gøres rede for indvandringen til og overlevelsen af planter. Disse processer belyses af planternes spredningsbiologi, voksestedskrav, udbredelse og populationsbiologi, og hvorledes processerne påvirkes af indvandringen af fugle. Endvidere diskuteres hvorledes resultaterne passer ind i MacArthur-Wilsons øbiogegrafiske ligevægtsteori.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.

februar

Torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.30. DBF-Fynskredsen
DBF-FYNSKREDSENS GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent
3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

6. Valg af revisorer

7. Eventuelt
Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. februar 2024.
Fynskredsen byder på ostebord med vand og juice efter generalforsamlingen.
Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Danske Urt 2023″, Almindelig Kohvede og ”Årets Fynske Fund 2023”.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.

marts

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.30-ca. 21.30. DBF-Fynskredsen
FORÅR I ALGARVE

Foredragsholder: Frede Østergaard Andersen

Algarve er kendt for solhungrende turister, men det er også et interessant område med vilde blomster og fugle. Vintrene er milde (op til 16°) og foråret starter tidligt. I foredraget kommer vi rundt til forskellige habitater og ser på forårsblomster, fx Spansk Vibeæg, Gul Gyvelkvæler og den endemiske Algarve-Torskemund. Vi besøger bl.a. Europas sydvestligste punkt, Kap St. Vincent, som er et hotspot for vilde blomster.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.

april

Lørdag den 20. april 2024 kl. 10-ca. 13. DBF-Fynskredsen
BLÅ ANEMONE VED HOLCKENHAVN

Turleder: Martin Køhl Søholm

Blå Anemone forekommer kun få steder på Fyn, og desværre svinder bestandene. I 2024 har ejeren af Holckenhavn Slot givet os lov til at nyde den livskraftige bestand i Kalkovnsskoven ude ved kysten. Turen byder også på andre forårsplanter, bl.a. Druemunke, Hulkravet Kodriver, Håret Viol, Liden Lærkespore og Skov-Viol.

Medbring: Praktisk fodtøj, da vi skal gå lidt over en kilometer til lokaliteten.

Mødested: P-plads overfor Holckenhavn gods.

maj

Mandag den 20. maj 2024 (2. pinsedag) kl. 14-ca. 16. DBF-Fynskredsen.
RIBJERG – FUSIONSBOTANIK I BYNÆRT RUDERAT

Turleder: Eric Larsen

Skov, mose og et jernbaneterræn, som aldrig blev taget i brug, midt i et industrikvarter. Det er opskriften på et spændende ruderatområde, omgivet af skovklædt kulturlandskab, og transportvirksomheder, som bidrager med indslæbt flora. Med andre ord står menuen på fusionsbotanik. Vi går op på højdedraget Ribjerg, og rundt om Torpegaardsmose, og ser hvad vi finder.

Mødested: Hjørnet af Fabriksvej og Teknikvej, 5260 Odense S.

Er du i bil, kan der parkeres langs Fabriksvej.

juni

Torsdag den 6. juni 2024 kl. 18-21. DBF-Fynskredsen
CASANOVABAKKERNE PÅ TÅSINGE MED ALM. MÆLKEURT

Turleder: Henrik Tranberg

Årets Danske Urt vil blive demonstreret på dette græssede overdrev. Andre mulige arter i de delvist lyngklædte bakker er Bakke-Knavel, Flipkrave, Liden Fugleklo, Tadder-Vikke, Hunde-Viol, Merian, Bakketidsel og Liden Museurt. Søen Lyngkær i bunden af bakkerne har måske endnu Spidsbladet Vandaks, ligesom bredvegetationen er artsrig.

Mødested: P-pladsen ved Bregninge Kirke på toppen af Tåsinge.

Søndag den 16. juni 2024.

DE VILDE BLOMSTERS DAG I NORDEN

Denne dag vandrer flere tusinde mennesker i Norden ud og kigger på blomster. Her kan du lære de vilde blomster, der vokser lige dér, hvor du bor, at kende. Du kan læse mere om turene i URT og på botaniskforening.dk, når dagen nærmer sig.

Hvis du kender et dejligt sted med vilde blomster, som du har lyst til at vise til andre, kan du tilmelde din tur på botaniskforening.dk. Fynskredsen hjælper dig gerne med at tilrettelægge og annoncere turen, hvis du kontakter Eric Larsen, tlf. 6593 5577.

 

Lørdag den 22. juni 2024 kl. 10-16. DBF-Fynskredsen
BOLDERSLEV SKOV OG BJERGSKOV OVERDREV

Turleder: Martin Reimers, tidl. skovfoged i Naturstyrelsen Sønderjylland

Bolderslev Skov har været urørt skov i over 15 år og har en artsrig flora med bl.a. Små og Storbladet Lind, Eg, Bøg og Rød-El, Engblomme, fire arter af orkideer og Uldhåret Ranunkel. Fra Bolderslev køres til Bjergskov, som er et overdrev med flere natur- og kulturhistoriske seværdigheder, bl.a. strøsten fra istiden og stendiger. Her vokser bl.a.Guldblomme, måske Bakke-Gøgelilje og Bibernelle. Her er tillige mange sommerfugle og sjældne vokshatte.

Kontaktperson: Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk, 21304703.

Mødested: Bolderslevskovvej 61, 6392 Bolderslev.

juli

Lørdag den 27. juli 2024 kl. 10-ca. 15. DBF-Fynskredsen
SMÅ SJÆLDNE PÅ FEDDET OG HELNÆS

Turledere: Per Rasmussen og Carsten Hunding

På denne tur skal du ned på knæ og skærpe blikket. Vi kigger nemlig efter små planter. Feddet byder på bl.a. Knudearve, Tusindfrø, Nordlig Knude-Firling, Slangetunge, Fåblomstret Kogleaks, Sand-Rottehale og Høst-Star; Helnæs made på Smalbladet Hareøre, Spidshale, Søpryd, Samel, Svømmende Sumpskærm, Flipkrave, Liggende Potentil, Strand-Firling, Tangurt og Aks-Ærenpris.

Medbring: Frokost og drikkelse. Vandtæt fodtøj.

Mødested: Feddet Strand Parkering vest for Brydegård/Brunshuse, nord for Helnæs.

august

Onsdag den 7. til søndag den 11. august 2024. DBF-Fynskredsen
NORDISK EKSKURSION TIL NORDØSTFYN

Turledere: Henrik Tranberg og Martin Køhl Søholm

Turen går bl.a. til Fyns Hoved med en mosaik af overdrev, strandenge, strandvolde, laguner og en steppelignende flora. Vi besøger også Sybergland, et nyrestaureret område med en 35 ha stor sø omkranset af ferske enge, og rigkæret Urup Dam med 400 forskellige plantearter.

Deltagerantallet er begrænset til 30 og fordeles på de nordiske lande. Du kan læse mere om turen, tilmelding, pris og betaling på botaniskforening.dk

Spørgsmål kan rettes til Martin Køhl Søholm: 51167251 eller mksoeholm@gmail.com

 

Fredag den 23. august 2024 kl. 10-ca. 16. DBF-Fynskredsen
KRAGELUND MOSE – nord for Vejen, Midtjylland  

Turledere: Martin Sandager og Helle Hjorth

Kun tilmeldte kan deltage.

En fantastisk mulighed for at opleve en naturgenopretning, der har forvandlet 100 ha tilgroet mose og landbrugsjord til artsrig, lysåben mose. På en 2-timers guidet tur med lodsejer Martin Sandager skal vi høre om forvaltning med græsningsdyr. Herefter fri botaniseren i mosen, der bl.a. byder på Klokke-Ensian, Otteradet Ulvefod og Loppe-Star.

Bemærk: Turen foregår i ujævnt terræn med (fredelige) kreaturer, vandbøfler, heste, geder og uldgrise. Mere om Kragelund Mose på FB eller Den Danske Naturfond www.ddnf.dk

Medbring: Proviant til hele dagen. Vandtæt fodtøj.

Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter “først-til-mølle”. Turen koster 200 kr. pr. person.
Tilmelding: Starter 1. juni med slut 30. juni 2024.  Send en e-mail til: helle@hjorth-freelance.dk og hør, om der er plads. Hvis ja, får du info om mødested og -tid, mulighed for samkørsel samt betalingsoplysninger.

september

Lørdag den 7. september kl. 10-15. DBF-Fynskredsen
GULE KURVBLOMSTER – et kursus

Kursusledere: Frede Østergaard Andersen og Carsten Hunding

Kun tilmeldte kan deltage.

Mælkebøtter og andre gule kurvblomster signalerer sjældent, at her er fin natur med et rigt plante- og dyreliv. De er ikke i høj kurs hos hverken naturinteresserede eller havejere. Det er ikke retfærdigt. For at lære dem bedre at kende, arrangerer vi et lille kursus. Det går ikke i detaljer med mælkebøtter og høgeurter, men forsøger at skabe overblik, så du lettere kan finde rundt i den gule flok.

Mødested: SDU Biologisk Instituts feltstation i Svanninge Bjerge.

Tilmelding: Antallet af deltagere er begrænset til 15 efter først-til-mølle. Du kan tilmelde dig fra den 15. juni til 15. juli 2024. Send en mail til hunding@sydfynsmail.dk og hør, om der er plads. Hvis ja, får du nærmere besked om kurset, betaling mv. Det koster kr. 140 pr. person. Beløbet dækker en sandwich med juice eller vand, kaffe med kage og kursusmaterialer.

 

Lørdag den 14. september 2024 kl. 14-17. DBF-Fynskredsen
BOGENSØ STRAND PÅ JAGT EFTER ENG-ENSIAN

Turleder: Henrik Tranberg

Eng-Ensian blev i 2023 kun set 4 steder i Det Fynske Ørige. Ved Bogensø blev den sidst set i 1999, så vi vil forsøge at genopstøve den. Andre mulige arter i det artsrige område er Vinget Perikon, Strand-Mandstro, Hjorterod, Samel, Liden Tusindgylden, Fladtrykt Kogleaks, Sand-Rottehale og Pile-Skørhat.

Mødested: P-pladsen ved Bogensø Strand langs Bogensøvej på Hindsholm.

oktober

Lørdag den 26. oktober 2024 kl. 13-16. DBF-Fynskredsen
SVAMPETUR TIL BOBAKKER PÅ HELNÆS

Turleder: Henrik Tranberg

Bobakker er et kreaturgræsset overdrev med en værdifuld græslandsfunga. Vokshattefungaen er af international betydning med 26 kendte arter. Også mulighed for andre ædle arter som blåhatte, jordtunger, køllesvampe og Rosa Fagerhat. De fundne svampe vil blive demonstreret på mødestedets bord- og bænkearrangement. Lovlig kniv, lille kurv og svampebog kan medbringes, ligesom en kikkert til fuglelivet.

Mødested: P-pladsen ved Bobakker nordligst på Helnæs.

november

Torsdag den 21. november 2024 kl. 19.30-21.30. DBF-Fynskredsen
I FODSPORENE PÅ HUMBOLDT OG BÖCHER

Foredragsholder: Naia Morueta-Holme, Københavns Universitet

Hvad kan plantefund fra gamle botanikere fortælle om, hvordan menneskeskabte klimaændringerne påvirker vegetationsdynamikker? Ved dette foredrag kommer vi med på en rejse i fodsporene på plantegeografiens fader, tyske Alexander von Humboldt (1769-1859), og den danske botaniker Tyge W. Böcher (1909-1983). De to var pionerer i kortlægningen af planter i hhv. Andes og Grønland. Naia Morueta-Holme og hendes holds genbesøg i felten af disse historiske datasæt viser, hvordan vegetationen har ændret sig de sidste to århundreder fra tropernes paramo til den arktiske tundra.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.