NaTurprogram

Fynskredsens mødested

Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

OBS: For bilister ændres adgangen til Fynskredsens mødelokale på Syddansk Universitet endnu engang:

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre og parker ved P6. Gå op af trappen foran P6 og tag cykel-/gangstien skråt til højre mod indgang P (stien er skiltet med ”Anatomi”). Indenfor indgang P går du til højre ad den første gang. Her er skiltet til Botanisk Forening.

Kommer du med bus

Bussen standser på P1 ved Universitetets svømmehal. Gå derfra ind af indgang J og ligeud til den brede gang, ”Gydehutten”, hvor du går til venstre. Lige efter Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter ligeud til Biologisk Institut, hvor der på gangen er skiltet til Botanisk Forening.”

Januar

Onsdag den 30. januar 2019kl. 19.30-ca. 22. DBF-Fynskredsen
ECUADOR – AMA LA VIDA!

Foredragsholder: Peter Wind

Foredraget omhandler en tur til Ecuador den 3.-16. oktober 2017. Jeg vil fortælle lidt om landets geografi og historie samt meget om dets biodiversitet og naturtyper, der vil blive præsenteret i powerpoint.

 Februar

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.30-ca. 21. DBF-Fynskredsen
INDTRYK FRA ECUADOR, OKTOBER 2017

Foredragsholder: Bente Lambertsen

Fjorten dage sammen med 17 botanikere og efterfølgende 14 dage i en lejet bil, sammen med to kvinder, nemlig de to, der havde tilrettelagt turen og undertegnede. Billederne viser lidt af den mangfoldighed, som Ecuador rummer, idet vi kørte efter oplevelser, som ikke var includeret i turens første del. For at nå mest muligt overnattede vi kun to nætter hvert sted.

Varme bade (termer) lidt nordøst for Quito, længere nordpå til byen Otavalo, undervejs krydsede vi Ækvator. Vi oplevede paramoen, den særlige vegetationstype med græssteppe. Videre nordpå til grænsebyen Tulcan tæt på Columbia, kom gennem landskab afEspeletia, en meget særegen plante. Sydpå igen, så vi pyramideudgravninger, kørte på 16 km stenbro-vej i mørke. Boede i et naturreservat ved vulkanen Cotopaxi.

Anne og jeg tog et fly til Galapagos, hvor vi boede ombord på en lille båd sammen med 16 andre europæere og sejlede rundt mellem øerne de resterende fire-fem dage med lejlighedsvis landgang.

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.30. DBF-Fynskredsen
DBF-FYNSKREDSENS GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Beretning fra Naturbeskyttelsesudvalget
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

På valg til bestyrelsen er Frede Østergaard Andersen, Erik Brejninge Andersen

og Carsten Hunding.

Alle er villige til at modtage genvalg.

  1. Valg af revisorer
  2. Eventuelt

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen.
Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Fynske Urt 2018″, Djævelsbid og ”Årets Fynske Fund 2018”.

 Marts

Onsdag den 20. marts 2019kl. 19.30-ca. 21.30. DBF-Fynskredsen
BOTANISK REJSE PÅ TOPPEN AF EUROPA

Foredragsholder:Bjarne Green

Bjarne Green fortæller om sine rejseoplevelser i det nordligste Norge sammen med sin botaniske feltgruppe tæt på Barentshavet, fra Alta via Nordkap og Kirkenæs til Murmansk. Der vises billeder af natur og planter.

April

Søndag den 14. april 2019 kl. 14.00ca. 17. DBF-Fynskredsen
KENDER DU STORBLADET LUNGEURT?

Turleder: Henry Nielsen

Den står forhåbentlig stadig i småskovene nord for Lohals. Det er dog svært at vide, præcis hvor den dukker op, da den flytter rundt. Storbladet Lungeurt er kun fundet her og ved Korsør Nor. Dette er artens verdensudbredelse – i snæver forstand. Du kan læse om Storbladet Lungeurt i URT nr. 1, 2008, side 33-35.

Fynskredsen eftersøger planten på denne forårstur langs Nordlangelands vestkyst. Vi vandrer i skov og på strand, og forventer her at møde bl.a. Almindelig Lungeurt, Hylster-Guldstjerne og Skælrod. Turen slutter tre km fra P-pladsen, hvor vi begyndte. Chauffører skal derfor vandre tilbage for at hente bilerne. Det skulle ikke være noget problem, idet Henry byder på kaffe hjemme hos sig selv, imens man venter.

Mødested: P-pladsen ved badestranden umiddelbart nord for Lohals Havn, for enden af Nordstrandsvej, 5953 Tranekær.

Maj

Søndag den 5. maj 2019 kl. 11.00-15. DBF-Fynskredsen
OPRET KOBJÆLDE BRINGER FORÅRET TIL HALK

Turledere: Lars Lindskrog Christiansen og Frede Østergaard Andersen

Halk Skydeterræn ligger ud mod Lillebælt sydøst for Haderslev.  En stor del af området er overdrev, som ikke har været gødsket eller bearbejdet i en lang årrække, da området har været afgræsset af kreaturer siden 1850. Fra overdrevet er der en smuk udsigt over Lillebælt. På overdrevet er der en meget iøjnefaldende stor og flot bestand af Opret Kobjælde. Her kan man også finde den sjældne Salep-Gøgeurt. Ud over disse sjældenheder er der fundet en lang række arter som fx: Almindelig Mælkeurt, Kornet Stenbræk, Flipkrave, Vår-Star, Blågrøn Star, Vår-Vikke, Smalbladet Vikke, Bakke-Forglemmigej, Vellugtende Gulaks og Blød Storkenæb. I skydeterrænet indgår der også strandeng, hvor man finder strandengsplanter som fx Spæd Kløver, Strand-Ært, Sand-Star, Strand-Mandstro, Mark-Krageklo, Strand-Trehage, Strand-Gåsefod, Strand-Siv og Stivhåret Ranunkel. Desuden findes myretuer af den gule engmyre på strandengen.

Medbring: Forplejning og drikkelse.

Mødested: I Halk køres der sydpå ad Halkløkke og videre tv. ad Brunbjerg. Da der er begrænsede parkeringsmuligheder ved indgangen til Skydeterrænet parkeres der på parkeringspladsen ved stranden (GPS koordinater: 55.184370, 9.656230) lidt efter Halk Strand Camping på Brunbjerg. Derfra samles vi i få biler og kører til Skydeterrænets indgang; evt. kan nogle gå langs stranden.

Juni

Mandag den 10. juni 2019 kl. 13.00-ca. 17. DBF-Fynskredsen
PEF-EKSKURSION TIL BONDEMOSEN VED ULLERSLEV

Turleder: Feltbotaniker Henrik Tranberg

Bondemosen (på kort fra 1795 ”Bunnemose”) er et 23 ha stort eng- og moseområde midt i den vestlige del af Ullerslev, der delvist afgræsses via et kogræsserlaug. Her findes stadig ekstremrigkær med Butblomstret Siv, men genfund af Langakset Trådspore (sidst 1962) og Pukkellæbe (før 1796) er nok en kende for optimystisk. Af arter, der indgår i Projekt Eventyrlig Flora, er i nyere tid også set Alm. Blærerod, Alm. Hjertegræs, Krebseklo, Krognæb-Star og Maj-Gøgeurt. Hertil den på Fyn stærkt vigende Kær-Fladbælg (sidst set med et blomstrende ex. i 2016). Vi vil fræse rundt i Bondemosen en eftermiddags tid på jagt efter flere hits.

Mødested: Bondemosevej ved T-krydset med Granvej lige nord for mosen med parkering på de brede græsrabatter. Bondemosevej fører ind i Ullerslev fra den gamle hovedvej 17.3 km fra Odense.

Juli

Søndag den 28. juli 2019 kl. 9.30-ca. 16. DBF-Fynskredsen
FANØ
Turledere: Søren Vinding og Arne Krogh Clausen

Kun tilmeldte kan deltage.
Planterne – en forudsætning for at vi kan finde Fanø.
Fanø er som resten af Vadehavet et meget dynamisk område. Vind, vand og strøm skaber hele tiden nye landskaber og livsbetingelser. Planterne forsøger at holde igen på dynamikken og får nye tilbud for ændrede levesteder. Disse forhold vil være et væsentligtindhold i ekskursionen, men vi vil også besøge nogle gamle, veletablerede lokaliteter.

Vi regner med at tilbyde en tur med årstidens grøntsager, f.eks. Strand-Hornskulpe, Klit-Limurt, Hjertelæbe, Klit-Star, Sand-Siv, Sump-Hullæbe, Kongebregne, Klit-Vintergrøn, Klit-Natlys, Sølv-Mælde, Salturtarter, Dansk Kokleare, Strand-Mandstro, Klokke-Ensian, Fliget Vejbred, Stilkløs Kilebæger, Tusindfrø, Brun og Hvid Næbfrø, Liden Ulvefod, Liden og Rundbladet Soldug – alt sammen afhængigt af, hvor hurtigt man indtager måltidet.

Vi slutter turen i Nordby Færgehavn kl. 16 og håber at komme med færgen, så vi kan være i Esbjerg på kun 12 minutter. Da man ikke kan bestille plads, kan det dog blive senere. Færgen sejler fra Nordby hvert 20. minut.

Tilmelding: Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle.

Turen koster 50 kr. pr. snude. Beløbet bidrager til at betale færgetransporten af biler og personer.

Du kan tilmelde dig fra og med den 1. juli til og med den 10. juli 2019. Send e-mail til Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk eller ring eller send sms til tlf. 2130 4703, og hør, om der er plads. Hvis det er tilfældet, får du nærmere besked om turen.

August

ndag den 11. august 2019 kl. 9.3017.50. DBF-Fynskredsen
SENSOMMER FLORA PÅ LYØ

Turleder: Carsten Hunding

Kun tilmeldte kan deltage.

På Lyø får vi mulighed for at uddybe kendskabet til øens plantevækst, idet der ikke synes at foreligge en samlet og detaljeret beskrivelse.

Her er fine strandenge og -overdrev, hvor vi kan øve os i at kende forskel på de svære mælder og gåsefødder. Vokser her både Rød og Drue-Gåsefod – og hvilke af blomsterne er det, vi især skal hæfte os ved? Vi skærper også blikket for at spotte det spinkle græs, Spidshale, mens Soløje-Alant, Strand-Firling, Samel og Strand-Mandstro, der her på øen hedder Havtidsel, let lader sig identificere. I Lyø By vokser Læge-Alant og ved havnen en anden lægeurt, Almindelig Hjertespand – stadigvæk, kan man håbe.  

Tilmelding: Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle.

Turen koster 50 kr. pr. snude. Beløbet går til delvist at dække udgiften til færgetransport af biler og deltagere samt let fortæring på færgeturen, både frem og tilbage.

Du kan først tilmelde dig fra den 20. juni. Send e-mail til hunding@sydfynsmail.dk eller sms til 5131 9113 og hør, om der er plads. Hvis det er tilfældet, får du yderligere besked om turen.

September

Søndag den 8. september 2019. DBF-Fynskredsen

NATURENS DAG I MIDDELFART

Turledere: Lars Lindskrog Christiansen og Carsten Hunding

Arrangementet annonceres på botaniskforening.dk og fynsk-natur.dk

Oktober

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.30-ca. 21.30 (incl. pause).
FYNSKE VOKSHATTE & ANDRE GRÆSLANDSSVAMPE

Foredragsholder: Feltmykolog Henrik Tranberg

Vokshatte er en gruppe af svampe i alle regnbuens farver, der i de senere år har opnået nærmest kultstatus som indikatorarter for artsrige overdrev. Gruppens danske arter gennemgås via lysbilleder fra især fynske overdrev, ligesom andre svampe fra artsrigt græsland omtales – fx blåhatte, jordtunger, køllesvampe og den spøjse Puppe-Snyltekølle. Overdrevsfungaen er ukomplet uden gødningsnedbrydere, men der vil ikke blive lagt vægt på de farlige psilocybinsvampe.

NB: Arrangementet følges op af en ekskursion til Brændholt Bjerg den 27. oktober.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.


Søndag den 27. oktober 2019 kl. 12.30
-ca. 16. DBF-Fynskredsen
SVAMPETUR TIL DE VESTFYNSKE ALPER

Turleder: Feltmykolog Henrik Tranberg

Der er flere gode svampelokaliteter i den bjergrige indre del af Vestfyn. Vi vil besøge Brændholt Bjerg, Fyns Matterhorn med sine 116 m. Afhængig af det lunefulde fynske efterår kan af mulige velkendte arter i skov, pilesump og overdrev nævnes Alm. Netbladhat og Spids Nøgenhat samt Grøn og Rød Fluesvamp foruden flere arter af Mælkehat, Rørhat og Skørhat. Der er kendt 22 arter af Vokshat (incl. Tyndbladet Kratvokshat) fra bjerget – herunder vor prægtigste art, Skarlagen-Vokshat. I 2017 nyfandt vi Olivenbrun Jordtunge, ligesom der kan være flere arter af blåhatte og køller.

Medbring: Lommekniv og svampebog bør medbringes, ligesom optimister kan medbringe en lille kurv til den måske ikke kun hypotetiske fangst. Nogle af de fundne arter vil blive demonstreret ved en afsluttende efterligning af Bremer Pilzmarkt.

OBS: Det vil være en fordel at deltage i mødet om græslandssvampe den 9. oktober.

Mødested: P-pladsen ved Brændholt Bjerg, Brændholtvej vest for Tommerup Stationsby.

November

Onsdag den 20. november 2019 kl. 19.30-ca. 21. DBF-Fynskredsen
FLORA I SKOTLAND

Foredragsholder: Aase Gøthgen

Carsten og Aase Gøthgen har været på en rundrejse i Skotland og oplevet den smukke og til tider barske natur. Vi besøgte flere forskellige biotoper bl.a. Højlandet med vidtstrakte lyngheder, moser og bjergtoppe med alpin flora. På Orkneyøerne er der fantastiske klippeskrænter ud mod havet med en spændende flora.  Overalt vrimler det med orkideer og en enkelt endem blev det også til. Foredraget ledsages af fotos fra turen.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.