NaTurprogram

Om Fynskredsens mødested ved foredrag, generalforsamling:

(Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M)

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken.

Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. 

Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre, og derefter straks til højre på P8. Kør ligeud til enden af P8 og parker der (adressen Fioniavej 34, 5230 Odense, kan benyttes på GPS). Gå ned ad flisegangen til indgangen ”Krogene V”. 

Indenfor går man en etage op og derefter ligeud indtil Biologisk Institut, hvor der er
skiltet med ”Botanisk Forening”. Tag trappen til venstre til første sal.

August

Lørdag den 20. august 2022 kl. 14.00 – ca. 18. DBF-Fynskredsen
ARRESKOV SØ MED TEGLGÅRD NÆS

Turledere: Ian Heilmann & Henrik Tranberg

Arreskov Sø blev beskrevet i URT 2021:3. Vi besøger det artsrige kalkkær ved Teglgård Næs med højsommerblomstrende arter som Gul Frøstjerne, Leverurt, Kort Øjentrøst, Djævelsbid, Hundesalat, orkidéen Sump-Hullæbe og måske Eng-Ensian. Turen på ca. 4 km følger en sti med en afstikker uden sti til næsset.

Medbring: Kikkert anbefales, idet vi kommer forbi et fugletårn. Vandtæt fodtøj anbefales.

Mødested: P-pladsen ved Sollerup Hovedgård, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.

September

Onsdag 7. september 2022 kl. 19.00 til solnedgang.
SIDSTE RUNDVISNING PÅ DANMARKS JORDBRUGSFORSKNING
v/Seniorforsker, ph.d. i frøbiologi, Martin Jensen (Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Årslev)

Mødested: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev, ved p-pladser/cykelskure for enden af den lange indkørsel. NB! Det er et lukket privat område, porten ud mod Kirstinebjergvej vil kun være åben 18.45-19.00.

Mere end 100 års forskningshistorie er afsluttet efter at Danmarks JordbrugsForskning i Årslev syd for Odense er blevet solgt til Odense/Lindø Havne. Bygningerne er ryddet, og planter som er interessante for igangværende forskning er blevet flyttet.

Området, som snarest ryddes af bulldozere er dog stadig bevokset med mange spændende forsøgsplanter, heriblandt diverse unika-arter, dvs. arter hvor dette er det eneste kendte eksemplar voksende i Danmark. Og spændende temasamlinger, med planter hjembragt fra mange verdensdele af tidligere generationer af forskere. Det er nu sidste chance for at se disse.

Seniorforsker Martin Jensen er udpeget som ansvarlig for afvikling af plantesamlingerne, og han vil stå for den sidste guidede tur på Danmarks JordbrugsForsknings arealer, og fortælle om de mange plantearter, krydret med anekdoter fra stedets historie.

Forskningscenter Årslevs historie

Danmarks JordbrugsForskning har i de sidste år haft cirka 87 hektar landbrugsjord.

1905: Staten etablerer forsøgsgård i Årslev, med hovedvægt på forsøg med tobaksdyrkning.

1915: Statens forsøgsgård “Blangstedgård” i Odense etableres, med hovedvægt på forsøg med frugt- og bærsorter.

1980’erne: Statens forsøg med frugt og bær flyttes gradvis fra Blangstedgård og til Årslev, og Blangstedgård udvikles til et nyt boligområde.

1992: Institut for landskabsplanter flyttes fra Hornum til Årslev.

2005: Regeringens Globaliseringsråd anbefaler, at alle statslige forskningsinstitutioner centraliseres ind under universiteterne.

2007: Danmarks Jordbrugsforskning bliver et nyt fakultet under AU-Aarhus Universitet

2020: Aarhus Universitet vil flytte medarbejderne til Aarhus, til den nye Agro Park ved Skejby.

2022: De sidste medarbejdere lukker og slukker i Årslev.

Søndag den 11. september 2022. DBF-Fynskredsen
BOTANISK TUR VED NATURENS DAG I MIDDELFART

Turleder: Lars Lindskrog Christiansen

Få mere at vide om turen på botaniskforening.dk og fynsk-natur.dk, når tiden nærmer sig.

Onsdag den 21. september 2022 kl. 19.30 – ca. 21.30. DBF-Fynskredsen
BEDRE STYR PÅ GULE KURVBLOMSTER

Foredragsholder: Carsten Hunding

”Jeg trænger sådan til at få noget at vide om gule kurvblomster”, sukkede Ian Heilmann. Det er han næppe alene om. Mælkebøtter og høgeurter er særlig svære, men flere andre kan også volde kvaler. Derfor forsøger foredraget at skabe overblik og finde genveje, der forhåbentlig gør det nemmere at sætte navn på de små bæster. 

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.

Oktober

Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 14.00 – ca. 17. DBF-Fynskredsen
SVAMPETUR TIL HÅSTRUP BAKKER

Turleder: Henrik Tranberg

Håstrup Bakker er en ”nyopdaget”, nu offentligt tilgængelig svampelokalitet med flere arter af vokshatte, køllesvampe, jordtunger og andre overdrevssvampe. Munken satte et enebærkrat ved søen, og udsigten fra Søknøs er storslået. Spandevis af spisesvampe kan ikke loves, men vi får se.

Medbring evt. en lille kurv, en lovlig lommekniv og svampebog.

Mødested: P-pladsen midt på Håstrup Bjergvej (mellem Håstrup og V. Hæsinge).

November

Torsdag den 24. november 2022 kl. 19.30 – ca. 21.30. DBF-Fynskredsen
GENSKABELSEN AF FILSØ

Foredragsholder: Theis Kragh

Filsø var Jyllands største sø i historisk tid, men den var fladvandet, og derfor blev næsten hele søen afvandet og brugt til landbrug indtil 2010. Med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond er der nu genskabt en sø på 915 ha, som er omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede. Selvom den nye Filsø ligger på tidligere, næringsrig landbrugsjord, er søen blevet en lokalitet rig på vandplanter, fx er den sjældne Krybende Søpryd genfundet. Udviklingen af søen med bl.a. planteundersøgelser er fulgt siden 2013.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.