NaTurprogram

august

Søndag den 17. september 2017 kl. 14.00 – ca. 17.30. DBF-Fynskredsen

PEF-EKSKURSION TIL KYSTSKRÆNTER VED BÅRING VIG OG RØJLE KLINT

Turleder: Feltbotaniker Henrik Tranberg.

Ved Båring er der en enkelt hotspot tilbage på den tilgroende kystskrænt. Her findes stadig sjældnere arter som de kurvblomstrede Lav Tidsel, Ru Bittermælk og Stivhåret Borst samt Alm. Hjertegræs, Gulgrøn Løvefod og Lådden Perikon. Tidligere er også set fx Alm. Ulvefod, Kvast-Høgeurt og Skov-Storkenæb.

Nedenfor fortsætter Strand-Salat sin naturlige spredning langs den nordfynske kyst. Efter en mulig overraskelse tager vi til Røjle Klint, hvor der endnu findes en artsrig, græsset overdrevsvegetation med fx Alm. Bakketidsel, Alm. Mælkeurt, Djævelsbid og Knoldet Mjødurt samt i væld Elfenbens-Padderok. Vi vil eftersøge Alm. Månerude, som en byrådskandidat har set her, og Bjerg-Perikon, som blev genfundet her sidste år. Ædle overdrevssvampe kan ikke udelukkes.

Mødested: Den vestlige p-plads på Feddet ved Varbjerg Strand (hvor asfaltvejen Vedelshavevej ender ved kysten; vejen fortsætter som grusvejen Feddet mod øst).

Søndag den 22. oktober 2017 kl. 13.00-ca. 16.30. DBF-Fynskredsen

SVAMPETUR TIL DE VESTFYNSKE ALPER

Turleder: Feltmykolog Henrik Tranberg

Der er flere gode svampelokaliteter i den bjergrige indre del af Vestfyn, hvor  Odense Skiklub har sin lift på Slagterbanke (127 m), Fyns Kitzsteinhorn. Vi vil besøge Frøbjerg Bavnehøj, Fyns Mount Everest med 131 m, og Brændholt Bjerg, Fyns Matterhorn trods sine beskedne 116 m. Afhængig af det lunefulde fynske efterår kan af mulige arter i skov og på overdrev nævnes Slimet Jordtunge, Ravsvamp, Alm. Netbladhat, Spids Nøgenhat samt Grøn og Rød Fluesvamp foruden flere arter af Køllesvamp, Rørhat, Skørhat og Mælkehat (måske med Avnbøg-Mælkehat). Der er kendt 21 arter af Vokshat fra de 2 lokaliteter – herunder vor prægtigste art, Skarlagen-Vokshat. Lommekniv og svampebog bør medbringes, ligesom optimister kan medbringe en kurv til den måske ikke kun hypotetiske fangst. Byttet vil blive demonstreret ved et afsluttende gedemarked.

Mødested: P-pladsen ved Frøbjerg Bavnehøj.

november

Onsdag den 15. november 2017 kl.19.30 til ca. 21.30. DBF-Fynskredsen.

BOTANISKE STREJFTOG PÅ SKAGEN-ODDEN OG SYDLIGE OMEGNE

Foredragsholder: Ian Heilmann

Skagen odde er et ungt marint forland med ca. 7000 år på bagen. I dag trives her, lykkeligt nord for gyllegrænsen, en rig og speciel flora, knyttet til lysåbne habitater som hvid, grøn og grå klit, atlantisk klithede, afblæsningsflader, hedesøer, strandenge mm. Foruden endemen Skagen-hullæbe finder man flere arter af ensian, øjentrøst, månerude, siv, orkidéer, græsser, soldug mm. Klitplantagerne giver mindelser om højnordiske skove, med bestande af bl.a. Linnæa og nåleskovsorkidéer. Men også syd for litorinaskrænten, der løber i en linje fra Frederikshavn til Hirtshals, er der meget at komme efter: Smukke ådale med Engblommer, afgræssede overdrevsbakker med gøgeliljer af begge arter i rå mængder – og mod vest vidtstrakte og artsrige grønklitlavninger i læ af de høje havklitter. Alt i alt landskabelige og floristiske lækkerbiskner på stribe. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet i Odense, indgang C eller O, 1. sal.