NaTurprogram

Om Fynskredsens mødested ved foredrag, generalforsamling:

(Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M)

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken.

Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. 

Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre, og derefter straks til højre på P8. Kør ligeud til enden af P8 og parker der (adressen Fioniavej 34, 5230 Odense, kan benyttes på GPS). Gå ned ad flisegangen til indgangen ”Krogene V”. 

Indenfor går man en etage op og derefter ligeud indtil Biologisk Institut, hvor der er
skiltet med ”Botanisk Forening”. Tag trappen til venstre til første sal.

Maj

Lørdag den 13. maj 2023 kl. 8.00 – ca. 19. DBF-Fynskredsen
STORE VRØJ OG KRAGEØ PÅ VESTSJÆLLAND

Turledere: Helle Hjorth og Bruno Kvist Madsen

Kun tilmeldte kan deltage
I 2023 genbesøger vi Store Vrøj og Krageø, som er en del af Saltbæk Vig, og almindeligvis lukket for offentligheden. Herude på kanten af Kattegat ligger 100 ha strandoverdrev, strandenge og strandvolde. Vi kan glæde os til bl.a. Dansk Astragel, Vår-Potentil og Tjærenellike, Kødfarvet Gøgeurt og Maj-Gøgeurt i tusindtal samt myriader af Nikkende Kobjælde.
Medbring proviant til hele dagen – og kikkert hvis du er til fugle.
Mødested: For jyder og fynboer: P-pladsen ved Storebæltsbroen i Nyborg kl. 8.00. Herfra er der samkørsel i private biler. Vi er tilbage i Nyborg ca. kl. 19. For sjællændere: Vi aftaler nærmere om mødested og -tid, når I tilmelder jer. 
Antallet af deltagere er begrænset til 19, efter først-til-mølle.

Tilmelding: Starter 28. januar og slutter 20. marts 2023.
Send en e-mail til: helle@hjorth-freelance.dk og hør, om der er plads. Hvis ja, får du mere info om turen. Spørgsmål til turen: Helle Hjorth, mobil 2463 4299. 

Juni

Lørdag den 3. juni 2023 kl. 14.00 – ca. 17. DBF-Fynskredsen
JORDLØSE BAKKER MED LYNG-STAR

Turleder: Henrik Tranberg

Jordløse Bakker er Fyns eneste kendte lokalitet for Lyng-Star. Den blev fundet her i Atlas Flora Danica af Toni Reese Næsborg så sent som i 1992 (meddelt af Alfred Hansen i URT 1992:3). Finderen beskrev det store sandoverdrevs flora i URT 1995:2. Vi forsøger at genopstøve staren og forsommerens andre urter som Lav Skorsonér, Nikkende Kobjælde, Tjærenellike og dobbeltgængeren Vår-Star.

Mødested: P-pladsen lige syd for Jordløse Møllevej 37, lidt øst for Jordløse. 

Søndag den 18. juni 2023.
DE VILDE BLOMSTERS DAG I NORDEN
Denne dag vandrer flere tusinde mennesker i Norden ud og kigger på blomster.
Det sker netop dér hvor du bor, så du kan lære de vilde blomster bedre at kende. Du kan læse mere om turene i URT og på botaniskforening.dk, når dagen nærmer sig. 

Hvis du kender et skønt sted med vilde blomster, som du har lyst til at vise til andre, kan du tilmelde din tur på botaniskforening.dk. Fynskredsen hjælper dig gerne med at tilrettelægge og annoncere turen, hvis du kontakter Eric Larsen, tlf. 6593 5577. 

Juli

Lørdag den 29. juli 2023. DBF-Fynskredsen
HØJSOMMER-FLORA PÅ ÆRØ

Turledere: Knud Nielsen og Carsten Hunding

TUREN ER FULD BOOKET, DER ER INGEN LEDIGE PLADSER
Først kører vi til Erikshale strand i Marstal og møder bl.a. Strand-Mandstro, Strandsennep og Tætblomstret Hindebæger. Næste stop er 33 m høje Voderup Klint, der i 3 kæmpemæssige terrasser falder ned mod havet. Her vokser bl.a. Vild Hør, Alm. Mælkeurt, Mark-Tusindgylden og Hundesalat. Derfra går turen til Vitsø, hvor vi vandrer ud til fugletårnet med kig til bl.a. Strand-Loppe-urt og Kattehale samt et utal af svømme- og vadefugle. Måske også til havørnen, der har rede tæt ved.  
Tilmelding: Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle. Turen koster 175 kr. pr. snude. Beløbet bidrager til at betale færgetransport, kage på færgeturen og frokost med øl/vand i Ærøskøbing. 

August

Lørdag den 19. august 2023 kl. 14.00 – ca. 17. DBF-Fynskredsen
LÆREKEDAL VED NØRRE BROBY

Turleder: Henrik Tranbjerg.
Fåborg-Midtfyn Kommune rummer en del lidet kendte naturperler. Vi besøger det ganske flotte landskab med Synebjergbuen, der når 82 m. Blandt andet ses en lille fræk ellesump og en gammel grusgrav med en stor bestand af Voldtimian.
Vandtæt fodtøj anbefales, hvis man ikke kun vil beskue ellesumpen fra land.

Mødested: P-pladsen nord for Lærkedal Naturskole, Præsteskovvej 17, vest for Nr. Broby.

September

Lørdag den 16. september 2023 kl. 14.00 – ca. 18. DBF-Fynskredsen
GYLDENSTEEN STRAND

Turleder: Kurt Due Johansen

Gyldensteen Strand er det naturområde, Aage V. Jensen Naturfond skabte i 2014 på tidligere dyrkede marker. Desuden ligger her det ca. 95 hektar inddæmmede naturområde Reservatet, som aldrig har været under plov. På Reservatet vokser Eng-Ensian,
Hundesalat, Vild Hør og meget andet. Vi går gennem Langø Plantage og retur langs kysten. Hvis vi ikke er for trætte, går vi til Langø vest.

Medbring: Kaffe/kage. Vandtæt fodtøj anbefales.

Mødested: P-pladsen til Gyldensteen Strand, Langø 1.

Oktober

Lørdag den 21. oktober 2023. DBF-Fynskredsen
SVAMPETUR TIL RØDME SVINEHAVER I EGEBJERG BAKKER

Turleder: Henrik Tranberg

Rødme Svinehaver er Fyns bedste overdrev, selv om Guldblomme nu er en aftagende art. Fungaen er artsrig med mulighed for blåhatte, jordtunger og køllesvampe foruden Spids Nøgenhat og velkendte skovsvampe under den spredte trævækst. Svinehaverne er en voks-
hattelokalitet af international betydning med mindst 23 kendte arter af Vokshat, inkl. dadlen og den knaldrøde.

Vandtæt fodtøj anbefales, da her også er interessante mosepartier.

De fundne svampe gennemgås efter turen på p-pladsens bord- og bænkearrangement, hvis det står der endnu.

Medbring: evt. en lille kurv, en lovlig lommekniv og svampebog.

Mødested: P-pladsen 500 m mod vest ad Tørvelong, der er en sidevej til Alpevej syd for landsbyen Egebjerg.

November

Onsdag den 1. november 2023 kl. 19.30 – ca. 21.30. DBF-Fynskredsen
TUREN GÅR TIL CEVENNERNE

Foredragsholder: Frede Østergaard Andersen
Cevennerne i Sydfrankrig er et betagende bjergområde med store kalkstensplateauer, gennemskåret af dybe, skovklædte kløfter, der er skabt ved flodernes erosion. Bjergene er sparsomt befolket på grund af ufrugtbar jordbund, ufremkommeligt terræn, kolde vintre og varme somre.

Til gengæld er der en flot natur med en utrolig artsrig flora, og det er et af Europas bedste områder for orkidéer, fx de endemiske Ophrys aymoninii og O. aveyronensis. Til Cevennerne knytter sig tillige den spændende historie om kampen mellem huguenotter og katolikker.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.

Onsdag den 29. november 2023 kl. 19.30 – 21.30. DBF-Fynskredsen
ØLAND I LINNÉS FODSPOR

Foredragsholder: Carsten Hunding
I 1741 rejste Carl von Linné til Øland. Formålene var flere, men handlede i høj grad om at finde naturressourcer, der kunne gøre Sverige rigere. Vi følger Linné på rejsen og ser især
øens særlige flora med hans øjne. Det bliver dog også til et kig på øens undergrund, jordbund og klima, fugle, fisk og øvrige dyreliv samt borge, gravfelter og ølændingenes
daglige virke.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.