NaTurprogram

Fynskredsens mødested

Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

OBS: For bilister ændres adgangen til Fynskredsens mødelokale på Syddansk Universitet endnu engang:

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre og parker ved P6. Gå op af trappen foran P6 og tag cykel-/gangstien skråt til højre mod indgang P (stien er skiltet med ”Anatomi”). Indenfor indgang P går du til højre ad den første gang. Her er skiltet til Botanisk Forening.

Kommer du med bus

Bussen standser på P1 ved Universitetets svømmehal. Gå derfra ind af indgang J og ligeud til den brede gang, ”Gydehutten”, hvor du går til venstre. Lige efter Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter ligeud til Biologisk Institut, hvor der på gangen er skiltet til Botanisk Forening.”

November

Onsdag den 14. november 2018 kl. 19.30 til ca. 21.30. DBF-Fynskredsen.

BOTANISKE STREJFTOG I NORDJYLLAND

Foredragsholder: Ian Heilmann

Sidste års botaniske strejftog mod nord, foredraget den 15. november 2017, kom til at begrænse sig til selve Skagen odden. Her er der også nok at tage fat på. Men nu fortsætter vi, hvor vi slap og bevæger os længere ned i Vendsyssel, med en afstikker til Himmerland. Der er ådale rige på Engblommer og enkelte steder Gul Stenbræk, der er græssede overdrevsbakker med Guldblomme, Bakke-Star og gøgeliljer af begge arter i rå mængder. Et enkelt sted holder den kritisk truede Hvid Sækspore stand. Vest for Hjørring findes nogle af landets fornemmeste områder af vidtstrakte grønklitlavninger bag de høje havklitter, og et industrikvarter i Hjørrings nordlige udkant byder på overraskelser. I kalkområderne syd for Limfjorden støder man i heldige tilfælde på specialiteter som Fruesko og Bakke-Gøgeurt. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang J, hvis du er med bus og O, hvis du er i bil.

December

Tirsdag den 11. december kl. 19.30. DBF-Fynskredsen

OVERDREV PÅ NATURSTYRELSEN-FYNS AREALER

Foredragsholder: Erik Vinther

Forskerne har igennem snart mange år peget på, at et af de store problemer i dansk natur er fragmentering af naturområderne og mangel på plads. De statslige Natura 2000-planer har da ofte som målsætning, at naturtypernes arealer skal øges, og der skal skabes sammenhæng mellem forekomsterne, hvor det naturmæssigt er muligt.  Konkret er der i flere planer peget på en indsats for at sikre sammenhæng mellem forekomster af kalkoverdrev og sure overdrev.

Naturstyrelsen Fyn har igennem en årrække udlagt tidligere landbrugsjord og fældede nåletræsplantager til vedvarende græsningsarealer med det formål at skabe nye naturområder, bl.a. overdrev. Men er det overhovedet muligt indenfor en overskuelig fremtid at skabe nye og artsrige overdrev og i givet fald, hvilke forudsætninger skal der være tilstede? Det har vi forsøgt at finde ud af via et samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn og Miljøstyrelsen Fyn og med stor hjælp fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet).

Januar

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30-ca. 22. DBF-Fynskredsen

ECUADOR – AMA LA VIDA!

Foredragsholder: Peter Wind

Foredraget omhandler en tur til Ecuador den 3.-16. oktober 2017. Jeg vil fortælle lidt om landets geografi og historie samt meget om dets biodiversitet og naturtyper, der vil blive præsenteret i powerpoint.

Februar

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.30-ca. 21. DBF-Fynskredsen

INDTRYK FRA ECUADOR, OKTOBER 2017

Foredragsholder: Bente Lambertsen

Fjorten dage sammen med 17 botanikere og efterfølgende 14 dage i en lejet bil, sammen med to kvinder, nemlig de to, der havde tilrettelagt turen og undertegnede. Billederne viser lidt af den mangfoldighed, som Ecuador rummer, idet vi kørte efter oplevelser, som ikke var includeret i turens første del. For at nå mest muligt overnattede vi kun to nætter hvert sted.

Varme bade (termer) lidt nordøst for Quito, længere nordpå til byen Otavalo, undervejs krydsede vi Ækvator. Vi oplevede paramoen, den særlige vegetationstype med græssteppe. Videre nordpå til grænsebyen Tulcan tæt på Columbia, kom gennem landskab af Espeletia, en meget særegen plante. Sydpå igen, så vi pyramideudgravninger, kørte på 16 km stenbro-vej i mørke. Boede i et naturreservat ved vulkanen Cotopaxi.

Anne og jeg tog et fly til Galapagos, hvor vi boede ombord på en lille båd sammen med 16 andre europæere og sejlede rundt mellem øerne de resterende fire-fem dage med lejlighedsvis landgang.

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.30. DBF-Fynskredsen
DBF-FYNSKREDSENS GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Beretning fra Naturbeskyttelsesudvalget
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

På valg til bestyrelsen er Frede Østergaard Andersen, Erik Brejninge Andersen

og Carsten Hunding.

Alle er villige til at modtage genvalg.

  1. Valg af revisorer
  2. Eventuelt

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen.
Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Fynske Urt 2018″, Djævelsbid og ”Årets Fynske Fund 2018”.

Marts

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30-ca. 21.30. DBF-Fynskredsen

BOTANISK REJSE PÅ TOPPEN AF EUROPA

Foredragsholder: Bjarne Green

Bjarne Green fortæller om sine rejseoplevelser i det nordligste Norge sammen med sin botaniske feltgruppe tæt på Barentshavet, fra Alta via Nordkap og Kirkenæs til Murmansk. Der vises billeder af natur og planter.

April

Søndag den 14. april 2019 kl. 14.00-ca. 17. DBF-Fynskredsen

KENDER DU STORBLADET LUNGEURT?

Turleder: Henry Nielsen

Den står forhåbentlig stadig i småskovene nord for Lohals. Det er dog svært at vide, præcis hvor den dukker op, da den flytter rundt. Storbladet Lungeurt er kun fundet her og ved Korsør Nor. Dette er artens verdensudbredelse – i snæver forstand. Du kan læse om Storbladet Lungeurt i URT nr. 1, 2008, side 33-35.

Fynskredsen eftersøger planten på denne forårstur langs Nordlangelands vestkyst. Vi vandrer i skov og på strand, og forventer her at møde bl.a. Almindelig Lungeurt, Hylster-Guldstjerne og Skælrod. Turen slutter tre km fra P-pladsen, hvor vi begyndte. Chauffører skal derfor vandre tilbage for at hente bilerne. Det skulle ikke være noget problem, idet Henry byder på kaffe hjemme hos sig selv, imens man venter.

Mødested: P-pladsen ved badestranden umiddelbart nord for Lohals Havn, for enden af Nordstrandsvej, 5953 Tranekær.