Per Buck Sønnichsen, 15. august 1952 – 10. marts 2021, mindeord.

Dagen før sin pludselige bortgang nåede Per at se en blomstrende Følfod, iflg. Lone. Derimod nåede han ikke at se en udsprunget Guldstjerne.

  Per var med til at stifte Fynskredsen af Dansk Botanisk Forening i 1984, selv om det holdt hårdt i København. Ideen om en lokal kreds var kommet til Per og 

TH på en fugletur uden fugle: De 2 fynske botanikere tog kontakt til hovedforeningen af DBF via Kjeld Hansen (redaktør af Dansk Feltflora), hvorefter de blev indkaldt til et bestyrelsesmøde i København: Deres forslag om en Fynskreds blev pænt modtaget af Kjeld og makkerparret på URT’s redaktion. Stiftelsen skete dog ikke uden skepsis i det konservative universitetsmiljø: Andre bestyrelsesmedlemmer gav de fynske botanikere en kold skulder – en Fynskreds under ledelse af en lærer (Per) og en gartner (TH) blev anset for at være et skridt i populistisk retning. Nuvel: Der blev indgået forlig om stiftelsen af en Fynskreds – og de 2 fynske botanikere fejrede den knebne sejr på The Golden Bamboo. 

  Fynske medlemmer af DBF blev herefter opstøvet i medlemskartoteket, og der blev rundsendt meddelelse om det stiftende møde. Den 19. januar 1984 blev der således afholdt stiftende generalforsamling i Fynskredsen af DBF på Badstuen i Odense. Per optrådte som dirigent og TH som referent for de ikke færre end 39 fremmødte i trange lokaler. Fynskredsens første bestyrelse blev konstitueret på mødet ved Else Karlog den 20. februar og bestod af 7 medlemmer med TH som formand og Per som sekretær. Per og TH havde udarbejdet nogle grundige naturhistoriske rapporter med lange plantelister fra fx Nonnebo Mose ved Langeskov i slutningen af 1970’erne – længe før, at det blev normalt at mangfoldiggøre sådanne arbejder. Per var et aktivt medlem af bestyrelsen til 1989. Senere forlod Per DBF i protest mod et tiltagende ligegyldigt URT, men i de senere år overvejede han stærkt atter at deltage i Fynskredsens arrangementer.

  Per var ofte leder på Fynskredsens ekskursioner – fx på kredsens anden tur den 20. maj 1984 til Fyns Hoved (med TH), hvor der blev set Dansk Astragel. 

Af andre ture med Per som leder kan nævnes Karlsskov på Røjle Klint den 18. maj 1985 og Båring Skov den 24. maj 1987. Fynskredsens fredningsudvalg barslede i slutningen af 1980’erne med et system til værdisætning af fynske naturlokaliteter – udarbejdet af Per sammen med Erik Vinther, Kaj Rath, PR og HT. Fra udvalgets ture huskes fx den 5. maj 1987 med Opret Kobjælde på Springbakke ved Føns og Eng-Guldstjerne på Sønderby Klint. Per skaffede mange spændende planter til Skolebotanisk Have i Odense (nu Kulturbotanisk Have, for skolebørn skal ikke længere lære planter).

  Blandt Pers mange nye fund af interessante planter kan nævnes Vår-Fladbælg i Glisholm ved Hollufgård i 1984 og Krat-Vikke i Bogensø Skov i 1986 samt ligeledes i 1980’erne Engblomme i Fangel Vestermark og Kratluskerengen ved Odense. Blandt spændende genfund kan nævnes Forskelligblomstret Viol i Torup Krat i 1985 (sidst 1955) og Hjorterod på Guldbjerg Kirkebakke i 1986 (sidst 1947). Per var så heldig at se Dyndurt i Måre Gadekær endnu i 1986. Kær-Fnokurt opdagede Per som ny for Munkemade ved Odense i 2004, ligesom han endnu så den i Bispeeng i 2016 (sidste kendte fund). Endnu i 2017 gjorde Per et af 2 fund af blomstrende Rederod i Det Fynske Ørige – nemlig med 6 ex. i Øster Stigtehave på Langeland.

  Per var begejstret for naturen, om ikke altid for resterne af den fynske natur. Nu er han taget til de evige jagtmarker, og vi vil savne ham.

Henrik Tranberg, Per Rasmussen, Thor Hestnes