2004#2: Leder: Strukturreform til skade for mennesker, natur og miljø

Regeringen har meldt ud med deres ønsker til fremtidig struktur, herunder om opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune.
Amterne skal udhules, og arbejdsopgaverne skal fordeles mellem stat og kommuner.
Men hvordan har kommunerne hidtil forvaltet deres tilsynsforpligtelse med landbrugene?
Et Eksempel: For at begrænse forureningen har der de sidste 16 år været krav til flydelag på gyllebeholderne. Disse flydelag består af halm, d.v.s. det er uden omkostninger for landmanden. For 4 år siden viste det sig, at der fortsat var masser af gyllebeholdere der ikke havde flydelag. Kommunerne fik en voldsom kritik af den daværende regering for deres manglende tilsyn med gyllebeholderne, og de fik 2 år til at bevise at de kunne få styr på landbrugets udledninger. Alternativet var, at tilsynene ville blive flyttet over til amterne.
Så skiftede regeringen, og der er aldrig fulgt op på denne trussel, men fakta er, at der fortsat findes masser af gyllebeholdere, der ikke har flydelag.
Det har nu også vist sig, at kommunerne heller ikke har opfyldt deres tilsynsforpligtelse mht. overproduktion af svin.
Der er kommet tal frem, der viser, at der er produceret op til 50% flere svin end landmanden har tilladelse til. Da dette foregår på gårde, der i forvejen har tilladelse til produktion af mange svin, er 50 % et ganske anseeligt antal svin, der produceres ulovligt.
Så det er med bange anelser at man som
naturinteresseret følger strukturdebatten!