2002#4: Nyt fra felten

Tryggelev Nor får EU tilskud

Flora og fauna på Tryggelev Nor på Langeland får nu et milliontilskud fra EU, oplyser Fyns Amt på sin hjemmeside.
Amtet søgte i efteråret 2001 om støtten i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening. Nu har EU-Kommissionen godkendt ansøgningen, og det er første gang, at EU anerkender et dansk naturprojekt, hvor en af ansøgerne ikke er en miljømyndighed.
EU projektet omfatter i alt 163 ha. Området ejes af 20 lodsejere, der alle er indforstået med, at Fyns Amt arbejder for at forbedre naturforholdene i området. I et samarbejde mellem Fyns Amt og Direktoratet for FødevareErhverv er lodsejernes ønsker til økonomisk erstatning i forbindelse med projektets gennemførsel kortlagt indenfor de sidste par år.
Når projektet er gennemført forventes det, at der efterhånden vil indfinde sig en mere varieret flora og fauna i Tryggelev Nor og ikke mindst fuglelivet vil nyde godt af projektet.

Skestorke indtager nyt vådområde

I løbet af de sidste 12 måneder har Fyn fået fire nye vådområder, og den sjældne skestork og andre spændende fugle har allerede gæstet de nye naturområder, skriver Fyns Amt på sin hjemmeside..
Fyns Amt har i samarbejde med de lokale jordbrugere siden september 2001 genskabt vådområderne, Wedellsborg Hoved, Horne Mølle Å, Karlsmosen og Snaremose Sø, som en del af Vandmiljøplan II.
De første tre blev etableret allerede i 2001, og områdernes fugleliv er overvåget både før og efter etableringen for at kunne følge udviklingen. Og iagttagelserne har været meget opmuntrende.
Ved Wedellsborg Hoved er et 40 ha stort vådområde blevet omdannet til en sø på ca 10 ha og ca 30 ha med sump, våde enge og tørre enge, hvor kreaturer græsser og allerede i 2002 tog en række sjældne fugle den nye sø og vådområdet i brug. Blandt andet er der observeret otte Skestorke, heraf en gammel og syv ungfugle, en Silkehejre, som er en sjælden gæst fra Syd- og Østeuropa og en Stylteløber, som er en meget sjælden trækgæst fra Syd-Europa. Den er ikke iagttaget på Fyn i 50 år.