1999#2: Konstituerende møde i DBF

Dansk Botanisk Forenings Fyns-kreds har holdt konstituerende møde.

Else Karlog fortsætter som formand, mens Lars Christiansen er
næstformand og Toni Reese Næsborg kasserer.

Sekretær er Birgitte Laursen, mens den øvrige bestyrelse udgøres
af Henrik Tranberg, Else Østergaard Andersen og Bo K. Stephensen.
Suppleanter er Lars Hansen og Poul Rafner.

Henrik Tranberg, Toni Næsborg, Lars Christiansen og Kurt Due Johansen
er i fredningsudvalget og Else Østergaard Andersen i PR udvalget,
mens Toni Næsborg og Henrik Tranberg sidder i Atlas-Flora Danica
udvalget.

For øjeblikket har DBF på Fyn 122 medlemmer; ca. 1350 er medlemmer
på landsbasis.