2001#1: Vorwärts!

I de femten år, mens Fynsk Natur med iver og lyst har berettet om naturen og miljøet på Fyn, har bladet fra staten, amtet og kommunerne på øen fået tilsendt adskillige hundrede kilo papir i form af rapporter, planer, resuméer, sammenfatninger, beretniner og hensigtserklæringer, som alle har befattet sig med, hvordan man bedst bevarer naturen, og hvad der kan gøres for at sikre, at sjældne eller truede arter inden for floraen og faunaen kan gå en betrygget fremtid i møde.
Vi har naturligvis pligtskyldigt viderebragt de glade budskaber – samtidig med, at selv den største idiot har kunnet se, at al rapporteriet har været nytteløst.
Afviklingen af naturen er ikke blot fortsat, men har taget til i styrke, – tilsyneladende ligefrem proprotionalt med den iver, hvormed planlæggerne udspyr deres godlidende rapporter.
I de kommende år vil det være asfalteringen af (resterne af) Fyn, der er på programmet. Et bil-liderligt Folketing har omsider, presset af lokale politikere, vedtaget, at der skal anlægges en motorvej mellem Odense og Svendborg fortrinsvis gennem de sidste reativt uberørte naturområder – der er billigere at ekspropriere.
Samtidig med, at der i nogle år har været pralet af Odense Å fredningen, har Odense Kommune holdt muligheden åben for at gennemskære området ved Lungs Grave med det formål at anlægge en omfartsvej på stedet.
En rapport udarbejdet af EntoConsult om værdierne i skovene på stedet viser, at der i Lungs Grave er der fundet to gammelskovsindikatorer, nemlig Corticeus unicolor (en gangskyggebille) og Abdera affinis (en svampespringer), hvoraf den sidste er temmelig sjælden og er det første fynske fund. Her ud over er der fundet 4-5 andre halvsjældne biller. Alt i alt beviser på, at skoven bør passes på.
Men op i røven. Folk skal spare 45 sekunder, når de drøner af sted i kareten fra den ene del af byen til den anden. Så de hurtigere kan komme hen og holde i kø – eller for rødt.
På Helnæs har amtet planer om at rette de gamle landeveje ud, så folk kan komme ud i naturen med mindst 100 kilometer i timen. Man kan uden vanskeligheder forestille sig, at der skal fjernes eller omlægges en del gamle stendiger i den anledning, men hvad gør det, når bilfolket skal frem?
Forhåbentlig finder en eller anden entreprenant forsker ud af at genbruge papiraffald til vejbelægning.
Når dette sker, vil der omsider blive anvendelse for de utallige rapporter om
naturen, som de seneste år har set dagens lys. Til dato har de været uden enhver værdi.

Bent Søby Madsen