2000#4: Svin!

Moser og enge gror til, stadig flere højere planter, mosser, laver og svampe forsvinder og med dem de tilknyttede insekter.
Hovedårsagen til misèren er forureningen fra landbrugets stadig mere svinende (!) svineproduktion, der – og det endda lovmedholdeligt – tilsyneladende kan udvides i det uendelige.
Mens det offentlige går hånd i hånd med mere eller mindre private organisationer for at lokke fynboerne til at sortere deres affald og gøre lokummet rent i økologisk sæbevand i stedet for med saltsyre (hvad der i parentes bemærket er det eneste effektive, prøv selv!) så får svinebaronerne lov til fortsat at forpæste naturen.
Eller har i hvert fald fået det hidtil.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) kræver imidlertid nu et øjeblikkeligt stop for alle nyetableringer og udvidelser af svinefarme. Endvidere vil foreningen have, at svineproduktionen i Danmark nu for alvor tages op politisk.
Reaktionen kommer, efter at landets amter efter alt at dømme er i færd med at godkende en udvidelse af svineproduktionen svarende til 600.000 flere svin.
I øjeblikket svarer forureningen fra Danmarks svin til en befolkning på 80 millioner indbyggere.
Klart en uholdbar situation.
Men det skal ikke undre nogen, hvis myndighederne lader svineavlerne fortsætte med deres udledning af gylle. Der er eksportskillinger i lortet! Og naturen har aldrig været rentabel.

Bent Søby Madsen