2005#3: Op med humøret, Henrik

Af Poul Henrik Harritz,
Præsident, Danmarks Naturfredningsforening

En enkelt sætning i min artikel i det næstsidste trykte Fyns Natur fik Henrik Tranberg, tidl. redaktør af ”Floristiske Fund fra Fyn”, til at ryge i flint. I et læserindlæg på den dobbelte længde af min ”afskeds-artikel” skælder han mig huden fuld i det allersidste nummer af bladet.
Men Henrik har helt misforstået min kritik. Jeg gav udtryk for, at det var trist at aktuelle nyhedsartikler og artikler om gode naturområder ikke længere var at finde i bladet i samme grad som tidligere og dernæst skrev jeg: ”…alenlange oversigter over botaniske fund fylder mere end den spændende artikel om hvad du kan se af planter på Helnæs Made eller Thurø Rev.”
Henrik har opfattet det som en kritik af listerne over floristiske fund. Det er det slet ikke. Jeg anerkender og værdsætter Botanisk Forenings arbejde, men jeg mener blot ikke disse lister skal optage 15 af bladets 32 sider! De hører hjemme i foreningens eget blad eller andre mere snævre magasiner – – men ikke i et populært blad der skal interesse alle med natur på hjernen.
Det er enhver redaktørs opgave at sikre at bladet får en alsidig sammensætning. Det er hårdt arbejde ved telefonen at sikre det. Men gør man ikke bevidst dette, får bladet en tilfældig sammensætning – og i dette tilfælde er det botaniske stof alt for fyldigt (22 af 32 sider i det sidste nummer!)
Det er heller ikke korrekt, at jeg glæder mig over lukningen af bladet. Jeg skrev at man måske ikke skal ærgre sig over lukningen. Når ingen gider levere stof til Fynsk Natur, så er det jo delvis fordi det har udlevet sin tid – og erstattet af et mylder af fynske hjemmesider om natur.
Det var også baggrunden for at DN valgte at spare sit tilskud væk for en række år siden. Det skulle opfattes som et signal om Fynsk Natur ikke længere var et ”must” for vores fynske lokalkomitemedlemmer – men også en opfordring til bladets redaktion om fremover i højere grad at satse på individuelt betalende abonnenter. Men det var der vist ingen der lagde sig i selen for.
Derfor skulle det gå som det gik. Trist, men op med humøret – og tak til Henrik for den interessante artikel om Thurø Rev, som jeg efterlyste. Flere af den slags – her på nettet eller i lokale fynske aviser, radioer eller regionalt TV.