2005#3: I kan ikke slå os ihjel…

Af Lars Hansen

Det er lykkes den borgerlige regering af lukke Fyns Hoved Feltbiologiske Station, ligesom de fleste øvrige feltstationer og hovedparten af de små miljøblade, herunder Fynsk Natur.

En hård økonomisk kurs kan knægte mangt og meget. Men ikke ideer og innovative miljøfolk. Midt i en svær tid er Danmarks mindste feltstation åbnet. Ikke blot er den lille, men den har også den kortest mulige levetid. Den vil fungere gennem september og oktober 2005. Derefter lukker den og overlades til en uvis skæbne.

2 måneder og under 10 m2. Men smuk og med en underskøn udsigt ud over Østerø Sø ligger feltstationen ”Knudshoved Fyr”. Iværksat af undertegnede og Per Rasmussen og muliggjort ved en utrolig venlig håndsrækning fra DSB´s Kursuscenter.

Feltstationens opgave i dette efterår er at observere fugletrækket på Knudshoved, optælle rastende fugle i området og foretage ringmærkning af småfugle. Alt sammen for at undersøge, om Storebæltsbroen har ændret forholdene for fuglene.

Der foreligger masser af tidligere undersøgelser helt tilbage til 1950´erne, hvor Rabøl & co. gjorde Knudshoved til et landskendt sted og videre frem gennem Natur & Ungdoms storhedstid.

Der tegner sig allerede et billede af, at området er blevet meget bedre, hvad trækfugle angår. Broeffekten slog igennem allerede i byggefasen, men er aldrig blevet undersøgt ordentligt.

Modsat er det gået for Østerø Sø, som i dette årtusinde stort set har været uden ynglefugle. Den lille feltstation har derfor sat sig for at gøre sit for at ændre denne triste skæbne. Vi tror på, at forholdene ser anderledes ud på den anden side af vinteren.

Feltstationen vil være åben (stort set) alle weekends frem til udgangen af oktober. Vi har valgt at arbejde helt autonomt og uden indblanding fra de grønne, men gråhårede foreningsbestyrelser. Gode ideer behøver ikke styring udefra. Men vi ser gerne, at gruppen bliver lidt større. Så hvis du finder ideen spændende, så tag ud til Knudshoved Fyr og se, om du kan finde den lille feltstation med de store ideer.