1998#1: Finker og anden opskyl

En finke er ikke bare en fugl eller én, der flyver af fadet, det
er også en særlig form for søpunge, som man kan finde på opskyllet
tang bl.a. i den vestlige del af Limfjorden.

Om finken, Ascdiella aspersa, og 320 andre arter af dyr, planter
og sten fra de danske kyster, kan man læse i en ny udgivelse,
Strandens dyr og planter, som er blevet til i samarbejde med Politikens
Forlag og Danmarks Naturfredningsforening under redaktion af Tommy
Dybbro.

Udgivelsen er en moderne efterfølger af den gode, gamle, Hvad
Finder Jeg På Stranden, men hvor denne kun berettede løst og fast
om opskyl, tager den nye bog fat på alt det, der kan træffes ved
kysten, hvad enten det er til vands, til lands eller i luften.
Det er i hvert fald hensigten.

Bogen starter med en beskrivelse af strand- og kysttyper og bevæger
sig gennem (dyriske) svampe over polypdyr, pighude, børsteorme,
mos- og krebsdyr over insekter og spindlere via bløddyr til søpunge
og fisk, krybdyr og padder, fugle og pattedyr til svampe, alger,
bregner, mosser, laver, urter og buske. Endelig sluttes med et
kort afsnit om strandsten og forsteninger.

Der er smukke og nydelige billeder af alle arter, men at man således
vil have det hele med, betyder at alle emnerne bliver slemt overfladisk
behandlet.

Hvis man holder sig til disse populære bøger, hvoraf der tilsyneladende
udgives en lind strøm, når man aldrig længere end til at befatte
sig med det mest iøjnefaldne; det er især tydeligt inden for forsteningsafsnittet,
der kun har søpingsvin, vættelys og rav på tapetet.

Man kunne håbe, at Politiken, der burde have forlagsmæssige ressourcer
hertil en dag ville påtage sig en moderne revision og genudgivelse
af Chr. Poulsens Forstenede Hvirvelløse Dyr, der udkom på Munksgaards
Forlag sidst i 1960’erne og længe har været udsolgt og er stærkt
savnet.

Det bliver stedse sværere at forskaffe sig grundige, danske bøger
om naturen, mens udbuddet af populære ting stiger og stiger.

Til trods for disse generelle indvendinger kan bogen dog anbefales
til dem, der er tilfredse med, at en svirreflue er repræsenteret
ved en enkelt dobbeltbåndet sådan, selvom der er et par hundrede
arter mere, men at the rest is silence.

Tommy Dybbro: Strandens dyr og planter. Politikens Forlag og Danmarks
Natur-fredningsforening. Indb. 192 pp. ill. Kr. 199,00.

Bent Søby Madsen