2003#4: Fynsk Natur lukker og slukker?

Vores kære regering har i sin såkaldte kulturkamp mod miljøet samt anderledes tænkende besluttet at fjerne portostøtten til fagbladene (den borgerlige dagspresse er naturligvis friholdt!)

Regeringen påstår, at det kun er en statsstøtte til Post Danmark, men det er også i høj grad en støtte til “Forenings-Danmark”. Da støtten fjernes, bliver Fynsk Natur nødt til at gennemregne konsekvenserne, men desværre er det ganske sandsynligt, at dette nummer af Fynsk Natur bliver det sidste…

Skulle dette blive tilfældet, vil redaktionen bag Fynsk Natur gerne sige tak for de 18 år vi har været med til at bidrage til naturdebatten på Fyn.

Fremover bliver man nok nødt til at nøjes med indlæg som Fyns Stifttidendes hadske ledere mod fredning og Hasselmus (se andet sted i bladet )…

Ved næste valg bliver det til gengæld ganske let at se, hvem man ikke skal stemme på..!

Æret være mindet om (ytrings)frihed

Fynsk Natur’s redaktion