2002#2: Stift bekendskab med mikrolaver!

 

Gennem mange år har lichenologer, lav-interesserede, klaget over, at der ikke er bøger om deres kæphest på dansk, og at dette skulle være grunden til, at laver er en overset gruppe af organismer.
Hvis håndbogmangelen er årsag til misèren, er der med Vagn Alstrups bog om epifytiske mikrolaver i hvert fald for godt 300 af de mindste lavers vedkommende, håb om en bedring.
Det er de såkaldte skorpelaver, der bliver behandlet i nyudgivelsen, laver, som man ubetingt skal anvende lup til at se – og oftest mikroskop til at bestemme kritisk.
Bogen dækker foruden Danmark de af vore nabolande, hvor der findes et løvskovsbælte, dvs. Sydsverige, Polen, Tyskland, Holland og England, og der indledes med et kapitel om lavernes biologi, bestemmelse, økologi og anvendelse som luftforurenings- og gammelskovsindikator.
Alle godt og vel 300 arter er forsynet med et farvefotografi i ca. 6,5 x 3,5 cm’s størrelse, og der skulle angiveligt være tale om, at laverne er gengivet i 4x forstørrelse i forhold til naturen. Imidlertid må der være sket en teknisk fejl et eller andet sted i processen, for forlaget har følt det nødvedigt at vedlægge et helt hæfte med omtryk i et andet størrelsesforhold for adskillige af arternes vedkommend. Ikke så godt!
Hvad der er næsten lige så slemt er, at laverne trods den moderate forstørrelse er vanskelige at erkende; det ville have været en idé, om man havde afbilledet hele baduljen i 10x forstørrelse – svarende til dét, man ser i en almindelig håndlup.
Det er også vanskeligt at orientere sig på mange af billederne, idet der er kommet flere arter af skorpelaver med, og hvorfor’n én er det så lige, der er den aktuelle?
Men bortset fra disse indvendinger må bogen hilses velkommen. Det er glimrende, at de stærkt oversete lever, der normalt både negligeres af mykologer og traditionelle botanikere, nu har fået en grundig omtale, der i hvert fald bør kunne stimulere interessen for laverne. De er ikke så kedelige, hvis man kikker på dem i lup, men det skal man altså også!

Alstrup, Vagn: Epifytiske mikrolaver. Gads Forlag 2001. 208 pp. Indb. Kr. 249,-.

Bent Søby Madsen