1999#4: Godtordigen: vorfaellesarv

Skov- og Naturstyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Kulturministeriet
og Kirkeministeriet er gået sammen om at markere den europæiske
kulturarv her i år 2000. Så hvis nettet og hele pivtøjet skulle
gå ned, kan man til en forandring tage fri fra surferstolen og
komme med på en række arrangementer over hele Danmark, hvor der
sættes fokus på vor kulturarv, dvs. middelalderkirker med spændende
kalkmalerier, slotte og borgruiner og sidst men ikke mindst det
danske kulturlandskab.

Alle kampagnens aktiviteter er beskrevet i en ny pjece, som kan
fås f.eks. på bibliotekerne. På Internettet oprettes en særlig
hjemmeside på adressen www.vorfaellesarv.dk, som løbende ajourføres
med oplysninger om kampagnen.

Til folkeskolens ældste klasser og gymnasiet er der udarbejdet
et særligt undervisnings–materiale om landskabets udvikling.
Materialet består dels af to plakater, der illustrerer udviklingen
i det danske landskab gennem 800 år med det samme landskabs udseende
i år 1200, 1600, 1800 og 2000 som eksempel, dels en lærervejledning.

Også Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Danmarks
Naturfrednings-forening er gået ind i arbejdet med at gøre opmærksom
på sporene i landskabet; man kan klikke sig ind på foreningernes
arrangementer på hhv. http://www.byogland.dk og http://www.dn.dk