2003#3: Projekt Slørugle Status for 2003 sæsonen

Af Per Rasmussen

Den intensiverede indsats for at få Sløruglen tilbage som fynsk ynglefugl, blev startet for godt et år siden. Der er siden blevet opsat ca. 50 redekasser på forskellige gårde på Fyn og øerne.
Indsatsen er blevet forstærket af artikler i dagspressen og Radio Fyn. Der har virkelig været en stor interesse fra befolkningen til at hjælpe denne smukke ugle, tak for det.
Hvordan er det så gået?
Da vi startede i august 2002 havde vi kun kendskab til ét sikkert par. En artikel i Fyns Stifttidende bragte dog hurtigt endnu et par på banen. Men 2 par er jo ikke meget, men dog en begyndelse. En intensiv undersøgelse, som Keld foretog på Sydvestfyn og øerne, bragte 4-5 enlige fugle frem, så det var med fortrøstning vi så frem til 2003. Men med en kræsen art som Sløruglen, der ydermere befinder sig på nordgrænsen af sin udbredelse kan vejret spille ind, og den hårde vinter med sne fik indflydelse. Når sneen ligger over landet har uglerne svært ved at fange tilstrækkeligt med føde, især ungfuglene med deres manglende erfaring får problemer og mange vil dø. Og det var desværre hvad der skete i løbet af vinteren, alene i Sønderjylland blev der indleveret 17-18 døde Slørugler, formentlig ungfugle, alle døde af sult og kulde. En anden grund til dødsfaldene kan skyldes forgiftning. Da uglerne jo, i tilfælde af snefald, bliver tvunget til at fange alt deres føde indendørs, og da man samtidigt på de fleste gårde ligger gift ud til mus og rotter, ja så kan uglerne risikere at få en forhøjet giftmængde i sig og dermed dø. Undersøgelser fra England tyder på at der kan være et problem her. Om det ene eller det andet var årsagen kan vi ikke sige, men i løbet af foråret kunne vi konstatere at de enlige ugler var væk. De 2 ynglepar havde dog heldigvis overlevet og i starten af juni kunne vi besøge det østfynske par for at tjekke ungeproduktionen. Gårdejeren var dog bekymret, da han ikke havde set eller hørt meget til uglerne i perioden op til besøget. Vi kunne dog også hurtigt konstatere at uglerne ikke havde rede hvor de plejede, det skyldes dog ikke at uglerne var forsvundet, men der imod at de var flyttet ind i den redekasse vi havde sat op i efteråret. Her var nu 5 store dununger! Det var en stor oplevelse at kunne konstatere at vores arbejde allerede havde båret frugt.
Sløruglen – en diskret ynglefugl
Vi har i løbet af sommeren haft kontakt til de forskellige gårdejere, men alle har meldt negativt tilbage, altså ingen ugler. Det forhindrede dog ikke Keld i at tage på ø-udflugt til en af de sydfynske øer hvor der er sat 2 redekasser op. Den ene kasse havde været besøgt, men desværre ikke permanent. Ved den anden kasse mente gårdejeren at han havde set en Natugle, men ellers havde der ikke været nogen aktivitet. Det kunne dog hurtigt konstateres at “Natuglen” var en Slørugle, og da Keld kom tilbage om aftenen fløj der ikke færre end 5 Slørugler rund ved gården, altså et ynglepar med 3 unger! Og amtets 3. ynglepar var en realitet!
Projektet fremover
Projektet kan for sin første sæson konstatere en fremgang på 50%, på trods af den hårde vinter. De 3 par har fået ialt 9 unger, og måske kan den varme eftersommer lokke dem til at lægge endnu et kuld. Så alt i alt ser det positivt ud for fremtiden, især hvis vi kan undgå endnu en vinter med sne og frost. Det ser også ud til at formodningen om at det Sydfynske Øhav kan blive kerneområdet for Sløruglen, holder stik.
Vi vil løbende holde Fynsk Natur’s læsere opdateret med udviklingen.

Arbejdsgruppen bag Slørugleprojektet er:

Søren Bøgelund
Gulstavvej 14
5935 Bagenkop
Tlf.: 62562005

Per Rasmussen
Smedebakken 23
5792 Årslev
Tlf.: 65972910
E-mail: per@fynsk-natur.dk

Keld Christensen
Gl. Sognevej 14
5771 Stenstrup
Tlf.: 62263484
E-mail: slorugle.fyn@mail.dk