1999#2: Færre anskydninger – Ja tak!

En stor del af Danmarks bestand af fugle og jagtbare pattedyr lider
af kronisk blyforgiftning og ville have været modne til fødtidspension,
hvis de havde haft en social forsorg derude.

Grunden hertil er den, at jægerne ikke kan ramme plet, når de
går på jagt efter aftensmaden, som alt for ofte fortsætter sin
karriere med et større eller mindre antal hagl i kadaveret.

For at gøre opmærksom på problemet har Skov- og Naturstyrelsen
i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udgivet en pjece Færre
anskydninger – Ja tak!, der sammen med en brochure med gode råd
om skudteknik m.v. udleveres til førstegangs jagttegnsløsere.
Skulle der være ældre jægere, der mod forventning kan se, at der
er et problem, kan disse erhverve læsestoffet hos det lokale statsskovdistrikt,
ved henvendelse til jægerforbundet eller hos Skov- og Naturstyrelsen
på tlf. 39 47 22 34.

Skov- og Naturstyrelsens seneste pjece Vildtinformation 99 handler
også for en stor del om anskydnings-problemet.

BMS