2000#3: Besøg den nye Fuglelokalitet på Langeland, Løkkeby Enge

Af Per Rasmussen

Det er jo ikke hver dag man finder “nye” spændende fuglelokaliteter i det fynske, men det er faktisk tilfældet med Løkkeby Enge nord for Spodsbjerg. Undertegnede havde for år tilbage besøgt lokaliteten i forbindelse med Fyns Amt’s strandengsregistrering, da bestod lokaliteten af ret kedelige kulturenge, men jeg skal da love for at der er sket ting og sager siden!
Vandstanden i området er blevet hævet, hvilket har bevirket fremkomsten af flere lavvandede søer. Søerne er omkranset af rør og siv og i sensommeren er de næsten helt udtørrede, hvilket giver ret store mudderflader som er helt idelle til vadefugle.

En god dag i engene

Jeg havde i de sidste dag i juli læst om denne “nye” fuglelokalitet på DOF-Fyn’s hjemmeside og der var tilsyneladende ingen grænser for hvad man kunne se af vadefugle, så den 28. var jeg nødt til at besøge stedet. Og jeg blev ikke skuffet! En af de første fugle jeg så var en Plettet Rørvagtel, der gik rundt i rørkanten, sammen med en Vandrikse! To arter man jo normalt kun hører, så det var begyndt helt godt. Den Stribede Ryle var lige fløjet, fik jeg at vide, men den skulle nok komme igen. Så kunne man jo bruge tiden til at beundre det store opbud af vadefuglearter, ialt 19 arter denne dag. De dominerende var Alm. Ryle, Dobbelt Bekkasin, Tinksmed og Brushane. Ind imellem gik bla. Temmincksryle, Dværgryle, Sandløber og Lille Præstekrave. Også en art som Kærløber kunne beses, den havde jeg været på udkik efter i mere end 15 år, så det tegnede til en rigtig god dag!
Det er sjovt at mange arter ligner hinanden i fuglebøgerne, men når man først stå overfor dem er man ikke spor i tvivl om bestemmelsen. Faktisk kunne jeg konstatere at Kærløberen fint lever op til sit gamle navn, Bekkasinryle, for det var faktisk også hvad den ligner, en mellemting mellem bekkasin og ryle.
Ud over de allerede nævnte vadefugle var der også store flokke af Stære, som fløj rundt i området, desuden var jeg også så heldig at se en Isfugl, som vist ikke er særlig almindelig på Langeland. Og tilsidst kom så fuglen som jeg var kørt til Løkkeby efter, nemlig Stribet Ryle. Den er kun en gang tidligere set i det fynske, så den må nok betegnes som et hit.
Fakta om lokaliteten
Engene kan findes ved, i Løkkeby at dreje mod øst ad Løkkeby Strandvej, der fører ud til lokaliteten. Lokaliteten ligger, som nævnt, lige nord for Spodsbjerg og på et kort kaldes lokaliteten for Sylten.
Der kan observeres fra vejen der går gennem området ud til kysten, men det bedste sted er ved broen over den gennemgående kanal. Man kan parkerer her og gå lidt ind i området, fuglene er faktisk forbavsende lidt sky, så man kan komme ret tæt på uden at forstyrrer.