2000#4: Øko-net har nu fundet sin form

Den såkaldte DanmarksDeklaration har nu fundet sin endelige form.
Deklarationen er et oplæg til regering og Folketing om hvilke grundlæggende værdier og problemstillinger, den kommende nationale strategi for bæredygtig udvikling skal bygge på.
Det er Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis – Øko-Net fra Vester Skerninge, der står bag arbejdet, der foreløbig er mundet ud i en bogtrykt sag ”Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede”trykt på genbrugspapir og med mange behjertede opfordringer til folk om at sætte forbruget ned og til politikerne om at udfase farlige stoffer osv.osv.
Alt i alt et dusin sider med de rigtige meninger, som over 70 organisationer lige fra Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrugsrådet til Dansk Cyklistforbund og Natur & Ungdom har skrevet under på.
Men da Øko-Net åbenbart har planer om at få samtlige danske organisationer til at slutte op, har Fynsk Natur også fået en opfordring til at underskrive.
Og da vi altid er gået ind for de politisk korrekte synspunkter, det er åbenbart rygtedes! skal vi da overveje, om ikke også vi vil skrive under, – hvis vi kan frelse verden derved.
Men det vil vi også gerne have en garanti for forinden.
Øko-Net er naturligvis å æ net som vi siger i Jylland på adressen www.eco-net.dk