1999#1: Læserbreve

Årets griser vil Fynsk Natur forære Langeskov Kommune på baggrund
af, at kommunens politikere har vedtaget at genindføre brugen
af sprøjtegifte i bekæmpelse af ukrudt på offentlige arealer i
kommunen.

Preben Nielsen fra redaktionen af Fynsk Natur skriver, at beslutningen
er vedtaget efter et pres fra borgerne i kommunen, da den generelle
holdning er, at arealerne ikke ser kønne ud. Dette synspunkt så
dagens lys i et indslag i TV, hvor kommunens borgmester netop
sendte denne bemærkning ud i de fynske medier. Men det er nok
snarere et tegn på, at flertallet af politikerne ikke har føling
med borgernes miljøholdninger. Som en person, der kommer rundt
blandt mange forskellige grupper af borgere i kommunen, kan jeg
ikke nikke genkendende til denne holdning. Efter at flertallet
blandt politikerne i kommunen havde besluttet genindførelsen af
sprøjtegifte, lød der forargede reaktioner blandt borgerne. Så
jeg mener bestemt ikke, det er et pres fra borgerne, der førte
til den triste beslutning, men nok snarere et tegn på den kortsigtede
miljøpolitik flertallet af vore konservative politikere dyrker.
Og det er synd både for Langeskovs grønne områder og vore børn,
som skal overtage denne jord samt de sprøjtegifttilhængende politikere.

Kommentar fra en bekymret mor til tre børn, hvis fremtidsudsigter
formørkes af disse visionsløse politikere, tilhænger af rent grundvand
i fremtiden og formand for Langeskov Lokalkomité under DN.

Pernille Schriver

 

Ang. Lyng-Silke

Knud Nielsen, teknisk chef i Marstal Kommune skriver på baggrund
af Henrik Tranbergs artikel om fynske plantefund:

I nævner, at Lyng-Sinken på Uhrehoved ved Ærøskøbing sidst er
set i 1991 af Erik Hammer snyltende på Alm. Røllike.

Det giver mig anledning til at fortælle, at jeg har set og fotograferet
planten på dette sted den 24/7 1994. Den snyltede på Gul Snerre,
Almindelig Knopurt og Almindelig Røllike. Vi har gemt billederne
som dokumentation, men de er desværre ikke så gode.

Jeg tror, at Lyng-Silke nu er forsvundet fra Uhrehoved. Vi har
forgæves gennemsøgt voksestedet de sidste fire år uden at finde
den. Sandsynligvis er den blevet ødelagt af stormfloden den 3/11
1995, hvor der blev skyllet en masse sten ind over odden og begravede
voksestedet. Det er ærgerligt, men der er ikke noget at gøre ved
det.