Floristiske fund fra Fyn 2023

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.) & Per Rasmussen)

Her præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2023. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i den fynske udkantsregion – fra år 18 efter Fyns Amt. FYNSK NATUR er nu i sin 37. årgang, hvoraf de sidste 18 år udelukkende på internettet.

Der indgår især fund fra Dansk Botanisk Forenings registreringer – herunder naturbeskyttelsessager, Orkidegruppen Orchidania og Projekt Eventyrlig Flora (PEF). Hertil oplysninger fra Naturbasen (Nb), Arter (art) (incl. iNaturalist (iN)), DBF’s offentlige facebookside (fb) og denfynskenatur (dfn, også facebook). Det er lykkedes at supplere med data fra de offentlige bastioner – herunder fund fra den gamle klummeskrivers 12 ekspeditioner med 110 §3-lokaliteter i Fåborg-Midtfyn Kommune. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2023.

Atlas Flora Danica (AFD), DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora, blev publiceret den 10. december 2015 på Geologisk Museum i København. Med biodiversitetens aktuelle vilkår i Det Fynske Ørige synes der dog ingen grund til at hvile på laurbærrene: I Fynskredsen tager vi handsken op og følger op med PEF, et statusprojekt for sjældnere arter af karplanter (dvs. med forekomst på højst omtrent 100 lokaliteter) i Det Fynske Ørige – med samtidig udarbejdelse af en hårdt tiltrængt fynsk rødliste (en sidste chance for utallige arter!?). Med fund i AFD-ruder menes overvejende referenceruder (121 i Det Fynske Ørige), men enkelte grå ruder (104 i Det Fynske Ørige) kan indgå! I de op til 121 AFD-ruder indgår op til 4 AFD-ruder, som også dækker jysk territorium (117+4 vil således sige alle AFD-ruder i Det Fynske Ørige). 

Rækkefølgen af artsnavne følger AFD-værket, som ligeledes er grundlaget for taxonlisten. Efter artsnavnene er anført kategori efter IUCN’s rødlistesystem, der er anvendt ved udarbejdelsen af Den Danske Rødliste 2019 (opdatering 2023) – RE: regionalt uddød, CR: kritisk truet, EN: truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, LC: livskraftig, NA: ikke relevant og NE: ikke vurderet. For nogle arter er det angivet, om de var på Rødliste 2010 (kategorier tilsvarende ovenstående), Rød- og Gulliste 1997 eller Rødliste 1990 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende, og A: national ansvarsart). “*” foran artsnavnet betyder, at det pågældende taxon iflg. AFD-værket ikke er oprindeligt hjemmehørende i den fynske udkantsregion. Ved ”(*)” forstås arter, der af Buchwald et al. i Flora & Fauna 118:3-4 (app. 3-5) (2013) måske bør opfattes som hjemmehørende i Danmark (når vi ikke i disse tilfælde slår til med det samme, skyldes det, at de stadig opføres som NA på Rødlisten, ligesom de ikke nødvendigvis betegnes som hjemmehørende i AFD-værket – Per Hartvig mener, at Erik Buchwald sommetider gik for langt). AFD-værkets og vor opfattelse kan være en anden end i Århus Universitets seneste netbaserede rødlistevurdering (2019, på basis af arbejde foretaget i årene 2014-2019 – publiceret i januar 2020). Nye *-taxa skrives automatisk som NA, nye hybrider og småarter som NE. Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter (TBU), der udgør Det Fynske Ørige: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn (i teksten dog kaldt Nordfyn), 30 Nordøstfyn (med Hindsholm), 31 Østfyn, 32 Sydfyn (med det meste af Øhavet), 33 Ærø samt 34 Langeland. Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden og publiceres her! En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2024:1. Kaos hersker i de danske naturdatabaser, så der tages forbehold for fejl.

Fra Botanikdagen 2023: Peter Wind: Alt for mange håbløse offentlige angivelser. Nikolaj Correll: Ingen kvalitetssikring af myndighedsdata. Per Hartvig: Sløring af lokaliteter i AFD og anonymisering af navne ”fritstilles”. Den ambitiøse teknokrat Jakob Hermann er sat på opgaven, så det bliver nok en langgaber.

En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium under Statens Naturhistoriske 

Museum i København (incl. TBU-arkivet, i sin tid ved Henrik Ærenlund Pedersen) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv (NF’s arkiv) over fynske plantefund. En særlig tak til Henry Nielsen for oplysninger om især Langelands flora, samt tak til alle øvrige plantebestemmere. Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/snegleposte dem til undertegnede. Størst interesse har naturligvis nye fynboer, distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande og pludselige lokale masseforekomster af hyppigere arter kan også have interesse. Hemmelighedskræmmeri accepteres naturligvis i særlige tilfælde.

Meddelere incl. bestemmere (i parenteser: ingen obs. fra 2023 nævnt her – kom så ud i naturen ligesom alle de andre danskere!): AAr Anette Arleth, ABF Ann Berit Frostholm, ACa Anni Cassias, AFM Aksel Frederik Møller, AHo Annelise Holstebroe, AHx Allan Høxbroe, AKC Arne Krogh-Clausen, AKN Aske Keiser-Nielsen, ALN Anni Lene Nielsen, AmB Annemette Bargum, (AmM Annemarie Mogensen,) AMO Anne Marie Overgård, AMy Anders Myrtue, (ANi Anni Nielsen,) AnR Anne Rasmussen, ASE Asger Skov Eriksen, AWB Anders W. Berthelsen, BAL Bodil Anelle Larsen, (BBR Bettina Britt Rasmussen,) BKM Bruno Kvist Madsen, BKS Bo Krusborg Stephensen, BLa Bente Lambertsen, BrA Brøgger Andkjær, BSv Bent Svensson, BVP Bent Vestergård Petersen, CCh Caroline Christensen, CCl Carsten Clausen, CD Claus Dalskov, CHu Carsten Hunding, CML Camilla Mehl-Ludvigsen, CSk Charlotte Skov, CSv Charlotte Svensson, DHW Dan Hua Wang, EcL Eric Larsen, EE Erik Ehmsen, EFr Emil Frederiksen, EHa Elsebeth Hauge, EKr Erik Kristensen, (ELT Emma Line Tagø,) EP Eigil Plöger, (ETh Einer Thygesen,) EV Erik Vinther, (EWe Erik Wessberg,) EÅF Erik Åbjerg Friis, FHP Freddy Have Petersen, FS Finn Skovgård, FØA Frede Østergård Andersen, GBe Grethe Bergholdt, GJe Gorm Jensen, GKn Gunnar Knudsen, HBj Henriette Bjerregård, HHj Helle Hjorth, HHW Hans-Henrik Wienberg, (HK Hjalte Kjærby,) HMa Henrik Mathiasen, HMP Henrik Mørup-Petersen, HN Henry Nielsen, HT Henrik Tranberg, (IBDJ Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, IG Irina Goldberg,) IH Ian Heilmann, IN Inge Nagstrup, JAH Jette Anitha Hansen, JAn Johnny Andreassen, JB Jesper Bruun, JBR Jørgen Bro Rønn, JBu Jakob Buhl, JCS Jens Christian Schou, JEH Joshua Emil Håhr, JFi Janni Fink, JH Jonas Hansen, JHB Jens Henrik Bendtsen, JHJ Jakob Harrekilde Jensen, JHo John Holst, JJü Johnny Jürgensen, (JKS Jens Kristian Skou,) JMå Jens Mårbjerg, JoB John Brandbyge, JRC Jesper Rostgård Christensen, JSH Jens Søgård Hansen, JSk Jakob Skovgård, JSø Jan Sørensen, JTA Jens Thorning Andersen, (JÅK Jens Åmand Kristensen, KAA Karina Anne Hjorth Andersen,) KBJ Kim Bang Jensen, KDJ Kurt Due Johansen, KeMo Keld Mortensen, KHa Kirsten Hansen, KiR Kirsten Rasmussen, KjH Kjeld Hansen, KMP Kirsten Munch-Pontoppidan, KN Knud Nielsen, (KNF Knud Neergård Flensted, KrH Kristoffer Hansen,) KSM karesmoller (~Kåre S. Møller), LBj Lone Bjerre, (LBL Leif Bisschop-Larsen,) LBS Lene Bech Sanderhoff, LEd Lene Edis, LHE Lasse Høker Eriksen, LHS Leif Horsfelt Skibsted, (LKT Linda Kjær-Thomsen,) LLC Lars Lindskrog Christiansen, (LMJ Lisbeth Mary Jørgensen,) LSø Lilly Sørensen, MAA Mary-Ann Arp, MaS Marianne Stefansen, MDH Morten Drøgemøller Hansen, (MFM Morten Fischer Mortensen,) MJe Morten Jerris, MKP Marianne Krag Petersen, MKr Marta Kristensen, MKS Martin Køhl Søholm, MLi Martin Liebermann, MLJ Mogens Lind Jørgensen, MRP Mogens Ribo Pedersen, MSA Mogens Skov Andersen, MSy Mads Syndergård, MTh Mogens Thornberg, MTo Merete Torslund, MVH Merete Vigen Hansen, NaR Nanna Rask, NBJ Niels Bomholt Jensen, NBo Nanna Bolvinkel, NGC Nikolaj Gervig Correll, NKP Nina Kjær Pedersen, NOv Naja Overballe, OBL Ole Birger Lyshede, ODM Ole Donald Mortensen, OSt Ole Stauning, PCC Peter Cilius Christensen, (PH Per Hartvig,) PHa Per Hauge, PHl Per Havlit, (PLJ Peter Lindberg Jannerup,) PN Preben Nielsen, (PNi Peter Nielsen, PoR Poul Rafner,) PR Per Rasmussen (underforstået art & fb), PTP Per Taudal Poulsen, PVJ Paul Verner Jørgensen, RDN Ricky Damm Nielsen, (SaB Sara Berg,) SBø Søren Bøgelund, SGC Søren Grøntved Christiansen, SkS Skjold Søndergård, (SNL Signe Nepper Larsen,) SSP Solveig Sukke Pettersen, SuN Susanne Nielsen, SvJ Sven Jakobsen, TB Torkil Bruun, TEP Tina Ellegård Poulsen, (TMP Thomas M. Petersen,) ToP Torben Pedersen, (TRM Tage Robert Mogensen, TRN Toni Reese Næsborg,) UFr Ulla Friborg, (VDA Vibeke Duun Andersen), WE Westy Esbensen, WKr Willy Krog og YE Yvonne Engmann.

Endvidere ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af (AFD Atlas Flora Danica,) Agl Aglaja, (ASK Assens Kommune, BW Biowide,) DBF Dansk Botanisk Forening (incl. PEF), DN Danmarks Naturfredningsforening, DOF Dansk Ornitologisk Forening, Eg Enggård, FMSK Fåborg-Midtfyn Kommune, FTSF Foreningen til Svampekundskabens Fremme, KSK Kerteminde Kommune, (LSK Langelands Kommune,) Mst Miljøstyrelsen, NF Naturhistorisk Forening for Fyn, NSF Naturstyrelsen Fyn, (NSK Nyborg Kommune,) OSK Odense Kommune (incl. Det Grønne Råd), Pah Pahati, (SSK Svendborg Kommune,) og VBD Vilde Blomsters Dag. Oplysninger indsamlet gennem Fyns Amt benævnes stadig FA, mens det lige så hedengangne Miljøcenter Odense betegnes MCO. S’et i midten af de fynske kommunale forkortelser er for storkommune. Af interesse for vore oversøiske frænder gengives endvidere nogle enkelte fund fra URT 2024:1 (artiklerne om årets jyske fund ved Bent Vestergård Petersen og de østdanske do. ved Peter Lindberg Jannerup (begge URT med finderinitialer)). Stednavne følger Geodætisk Instituts 4 cm-kort (udgave 1986-2001, der kan studeres på historiskatlas.dk) – navne, der ikke nævnes på disse kort, er anført i gåseøjne. Dette gælder dog ikke ældre lokalitetsnavne. Moderne genfund vil sige, at den pågældende art også har været set på den angivne lokalitet i 2000 eller årene derefter. Leg.betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyder determinavit, latin for bestemt af, og conf.betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon (flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter. Også i år er finderlisten ganske lang. Dansken vælter ud i naturen, men måske mest som en slags kulisse?

Du, kære læser, får nu en enestående chance til at øge din botaniske aktivitet: DBF Fynskredsen søsatte i 2017 Projekt Eventyrlig Flora som afløser for AFD i Det Fynske Ørige og Fyns Amts kortlægning af karplanter – med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik. Mange sjældne planter har et forsvindende antal lokaliteter, og opmærksomheden bør omgående rettes mod passende pleje af samtlige tilbageværende lokaliteter. Årets Danske Urt 2022 var Knoldet Mjødurt, hvilken undersøgelse blev afkortet afrapporteret i URT 2023:3. Alm. Kohvede var Årets Danske Urt 2023, og dens udbredelse i Det Fynske Ørige vil forhåbentlig blive afrapporteret i URT som den første PEF-artikel. Årets Danske Urt 2024 bliver den kønne, men spinkle overdrevsart Alm. Mælkeurt. Mere om årsurten kan læses i Fynskredsens nyhedsblad for 2024 ved Helle Hjorth og Carsten Hunding – såvel som i URT 2024:1. Vi erindrer endnu engang om, at Årets Danske Urt er det eneste feltprojekt, der på landsbasis kører i Dansk Botanisk Forening (der trods alt bør rumme andet end diskussioner om formalia på bestyrelsesmøderne).

Ditte Marie Christiansens forskningsprojekt om ændringer i udbredelsen af danske karplanter lyder spændende (efterlysning af TBU-afhandlinger, tlf. 93849274), men hvordan behandles mon de vanvittige landbrugsprojekter som fx Peer Ravns frøcirkus på Knudshoved Odde? Historikeren Anders Myrtue vender sig mod den omsiggribende tivolisering af naturen: Må vi bede om respekt for autencitet og diversitet? Planter fremkommet ved det omsiggribende frøcirkus er således ikke medtaget i nærværende rapport. Antinatur, facebookgejl, kunstigt åndedræt for en kort årrække, pseudonatur: Nøjsomhed tager tid.

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen

Henrik Tranberg, Bülowsvej 4, 5230 Odense M,

tlf. 66132541/24437821, fugleroeveren@sol.dk

Per Rasmussen, vandmoellen@gmail.com

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Skavgræs (Equisetum hyemale) (LC) (20+2)

Ofte dominerende art i N-delen af stævningsskoven ved Bøsøre (Fyns Amts stævningsskov nr. 155A) (31) (HT). Skavgræs savnes stadig fra Hindsholm (30).

Lund-Padderok (Equisetum pratense) (LC) (11+2)

Nyt fund i Lammehave Skov N f. Ringe (31) som talrig (PR). Bør opsøges i den nærliggende Tøjstrup Skov ved Ryslinge (31), hvor Anton Mikkelsen noterede den omkring 1930 (ligesom på den følgende lokalitet). Genfundet i Sønderskov S f. Ferritslev (30), hvor den ses mange steder (PR, også 2022). På Synebjerg (82 m) ved Lærkedal (32) stadig med 15 stængler under Rynket Rose (DBF/HT; HT) – spottet under ekskursionen af Æbelø-Jens, der burde have scoret en præmie. Dertil er Fynskredsen dog for fattig pga. DBF’s nærige hovedbestyrelse, der har nok i sig selv. Lund-Padderok savnes fra Ærø (33), ligesom de 2 følgende arter af Padderok.

Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum) (LC) (28+3)

Blandt nye lokaliteter gives ”Stjernekonsulentens Lysning” (se under Aflangbladet Vandaks) i Storskov-delen af Hesbjerg Skov med mindst 3000 ex. omkring søerne (29) (HT). 

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia) (LC) (10+2)

Blandt moderne genfund 40 ex. nær fyret på S-kysten af Helnæs (28) (Nb/AmB). Vestenbælts ses den fx i naturskoven (”siden 1997”) Brandsbjerg Sønderskov nær Jelling (HT).

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum) (LC) (11)

Stadig ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (fb/GBe), ligesom den blev set her i hundredvis den 22. maj (PR). Andre lokaliteter med moderne genfund er Feddet ved Å (28) (PR) og Kerteminde Nordstrand (30) med 100 ex. den 25. maj (Nb/JH). Hertil Maden på Helnæs (28), hvor der bl.a. er mindst 100 ex. i en lavning V om dæmningen (HT) – også her den 18. maj 1993 (AFD/HT) og den 25. maj 2016 (Mst/nn). Østenbælts findes Slangetunge fx på strandoverdrevet Malles Næs i Saltbæk Vig (DBF/BKM & HHj). Den intrigante ”supporter” og såkaldte naturvejleder Marianne Graversen præsterede på Arter at bestemme et blad af Rams-Løg i Tolshave V f. Søllinge (31) til denne art, hvorefter hun afsporede finderen (Lenette Schunck) med irrelevante bemærkninger.

Kongebregnefamilien (Osmundaceae)

Kongebregne (Osmunda regalis) (LC, 1997: R) (8)

Moderne genfund fx i den stærkt drænede ”Nymark Mose” N f. Snarup Mose (32) med op mod 100 ex. (PR, også for 30 år siden). Hertil stadig i det centrale lysåbne fattigkær i Snarup Mose (32) (PR), ligesom 5 ex. angives fra Snarup Mose den 14. juli (EV). Den siden 1991 i Danmark fredede Kongebregne savnes fra Ærø (33). Midtvejs mellem Hjardemål Klit og Lild Strand i Hovedlandet er set et ex. af den majestætiske bregne (URT/PTP).

Kærbregnefamilien (Thelypteridaceae)

Kær-Mangeløv (Thelypteris palustris) (LC) (38)

Udbredt på Sydfyn, hvor der er følgende nye fund (alle 32) (alle FMSK/HT): I et tilgroet fattigkær i Norden (lok. 6/288), i det samme område også i en ellesump NV f. søen SØ f. Sandhus (HT), samt i en mose ved Vængegyden N f. Fåborg (lok. 36/407) med mindst 200 pæne ex. til 66 cm. Et genfund er der i en gammel ellesump i Gammel Dyrehave NNV f. Holstenshus (lok. 73/939) (32) – her også den 8. august 1988 (FA/nn). I Hjulby Mose (31) er den også Ø om viadukten (31) med 25 m2 i ellesump til nattergalens triller (HT) – næsten lig et fund den 10. september SV f. motorvejsafkørslen (PR).

Woodsiaceae

(incl. Fjerbregnefamilien (Athyriaceae), Cystopteridaceae & Onocleaceae)

Bægerbregne (Cystopteris fragilis) (NT) (1)

Overraskende stadig på et stendige ved Årslev Kirke (30) med et dusin ex. (PR). Sidst set under Fynskredsens ekskursion med Finn Skovgård i 2007 med ca. 10 ex. (DBF/FS). Første gang set her i 2004 (AFD/PoR). Bægerbregne savnes ikke overraskende fra Ærø (33).


Bægerbregne på stengærde ved Årslev kirke. Foto: Per Rasmusssen

Tredelt Egebregne (Gymnocarpium dryopteris) (LC) (16+1)

Stadig i Sønderskov S f. Ferritslev (30) med en pænt stor bestand den 20. maj (PR). Sidst set her af finderen den 3. juni 1987 (ligesom Krans-Konval, der desværre synes forsvundet fra den fuglerige produktionsskov) (PR). Anton Mikkelsen angav den som værende flere steder i skoven i 1928. Arten findes stadig også i Blandskov lige S f. Sønderskov (V f. Måre) (31), på Arter fra den 12. juni 2021 (PR). Sønderskov er stadig en skov rig på arter af karsporeplanter, men desværre under naturhistorisk ødelæggelse af for intensiv vedproduktion. Tredelt Egebregne savnes endnu fra Ærø (33), der er fattig på bregnearter.

Mangeløvfamilien (Dryopteridaceae)

Butfinnet Mangeløv (Dryopteris cristata) (LC) (9)

Moderne genfund i en hængesæk i Norden ØNØ f. Fåborg (32), 4 klynger ikke mindst med Smalbladet Mangeløv (HT). Arten, der har sen sporemodning, er ikke kendt fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Ærø (33).

Finbladet Mangeløv (Dryopteris expansa) (LC) (12+1)

Nyt fund i en mose VSV f. Grønderup (lok. 102/335) (32) med en pæn tue i en pilesump (FMSK/HT). Belagt med et blad, men ikke konfirmeret.

Kambregnefamilien (Blechnaceae)

Alm. Kambregne (Blechnum spicant) (LC) (0+3, ”ikke … Fyn med øer”)

Stadig i Karolineplantage ved Hindsgavl (28) med et ex. den 23. maj (Nb/LLC).

Synes muligvis sidst set her i 2015 ligeledes med et ex. (Nb/LLC). Dengang var der ligeledes på Hindsgavl-halvøen (28) 15 ex. i Batteriplantage (Nb/LLC) – hvad er der sket med den bestand? Savnes iflg. TBU fra Østfyn (31) og Langeland (34). Vestenbælts er den 10. juni set 2 spinkle ex. af såkaldt Alm. Kambregne i naturskoven Brandsbjerg Sønderskov nær Jelling (HT).

Porsfamilien (Myricaceae)

Pors (Myrica gale) (LC) (2)

En pæn busk N f. søen i en mose VSV f. Grønderup (lok. 102/335) (32) (FMSK/HT), men uden megen tvivl plantet (måske af en brændevinsamatør?). Endnu i 2018 2 ex. i Alm. Tørvemos (Sphagnum palustre) i ”Rafners Birkemose” V f. gården Mosestedet i Rold-området (29) (HT & MTh), hvor den i 2006 (PoR) var ny for Nordfyn i AFD-projektet, hvilket ikke er nævnt i værket. Desværre ligger ”Rafners Birkemose” i vejen for den hundedyre og sikkert dødsensfarlige lynjernbane mellem København og Århus. Staten mener tilsyneladende, at Danmark nu er så meget på økonomisk fode efter coronakrisen, at denne vanvittige færdselsåre partout skal gennemføres, hvilket fx også kommer til at smadre det meget besøgte friluftsområde ”Elmelund Plantage” V f. Odense (29). Pors savnes i vild tilstand helt fra Østfyn (31), Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34). 

Bøgefamilien (Fagaceae)

Alm. Bøg (Fagus sylvatica) (LC) (103+3)

Sprang ud på Hindsholm (30) den 3. april – 4 dage senere end i 2022. Som altid var denne Bøg blandt de første til at springe ud i Danmark: 4. år i træk i Danmark, 5. år i træk på Fyn, som den første (alle (fb/GBe). Den 27. november blev der konstateret entreprenørarbejde på den aldrende blodbøg i ”Kongens Have” i Odense (29) – et yndet medium for fx Gummihat og Østershat. Øhlenschlægers Bøg i Stengade Skov (34) har imponerende 10 m DBH (HT).

Elmefamilien (Ulmaceae)

Småbladet Elm (Ulmus minor) (LC, 1997: R) (15+1)

Trods stormfloder vel stadig et tæt krat omkring kyststien lige S f. p-pladsen ved Knoldvej 74 på Knold (32) i endnu et uvejr den 6. maj (DN/AHx, leg. HT). På 

Fakkebjerg (34) et fritstående lille træ den 13. september (PR). Også set ved Skovsgård (34) (art/JEH). Måske også i brynet af Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) (HT) – bør undersøges nærmere. På DBF’s facebook og andre netfora foregår fortsat regulær mobning af Peter Ole Kvint, der har sine egne meninger om slægten Elm i Danmark: Kønt er det ikke.

Sandelfamilien (Santalaceae)

Mistelten (Viscum album) (LC, 1997: E) (5)

Ny for Ærø (33) i en Sølv-Løn (Acer saccharinum), ligesom den er set i en Hvidtjørn i Rudkøbing (34) (begge fb/JBu) – i forhåbentlig selvfuglespredt tilstand. Andre tilsyneladende nye fund af arten, der breder sig som en steppebrand: 6 ex. i et træ ved vejen ud til ”Sybergland” SØ f. Kverneland i Kerteminde (30) (HT), et ex. på en Landevejs-Poppel SV f. flyvepladsen ved Revninge (30) (Nb/BKS), 6 ex. i popler SV f. Årslev (30) (PR), 2 ex. i en Poppel ved Skellerupvej i Ullerslev (31) (Nb/BKS) og et ex. i et træ ved V-delen af Lersey Alle nær Tårup (31) (HT). Talrige moderne genfund, hvoraf kan nævnes flere ex. på Robinie mellem Mesinge og Tårup på Hindsholm (30) (fb/GBe). Hertil langs stien nær det misligholdte fugletårn ved Tryggelev Nor (34), set med en hunplante på Hvidtjørn og en hanplante på Pil – spredes vel med Munk (CHu). Synes første gang set her den 11. maj 2012 (Nb/LMJ). Overraskende for den førstnævnte klummeskriver er et fund sydligst på Langeland på en Hvidtjørn i Ø-brynet af Gulstav Vesterskov (34) den 5. april 2007 (AFD/nn). Få nu de findernavne på AFD-data, Jakob Hermann – ellers bør du ikke melde dig til opgaven! Vel set sammesteds den 28. september 2011 (”Gulstav Mose”, sløret fund) (art/ANi & PNi). I kulturmiljø ses Mistelten fx med et ex. højt i et træ i en have i Årslev (30) (PR). Østenbælts i voldsom mængde V om Frederikssund St. (HT), ligesom den er sigtet ved Alsønderup nær Nejede Vesterskov (HT & NKP). En kendt miljøjournalist har sågar været på jagt efter Mistelten på Djævleøen nytårsdag 2024 (alle Nb/KjH). Den vintergrønne art synes at trives med nutidens milde vintre og er da også nedkategoriseret til LC i Den Danske Rødliste 2019.

Slangerodfamilien (Aristolochiaceae)

*Slangerod (Aristolochia clematitis) (NA)

Denne haverelikt fra middelalderen har bredt sig voldsomt ved Store Rise Kirke (33). På DBF’s ekskursion til Ærø den 29. juli blev set 2 store blomstrende tæpper (DBF/CHu & KN, leg. AHx, AKC & HT) i forbifarten – også registreret den 14. august som talrigt blomstrende (Nb/UFr). I AFD blev Slangerod kun fundet i 10 ruder, hvoraf den ærøske rude med den ovennævnte lokalitet er den eneste i Det Fynske Ørige – arten kendes dog også forvildet fra Vestfyn (28) og Nordfyn (29). AFD-værket anfører årstallet 1979 for Rise-bestanden (33), men der er belæg fra 1943, 1956, 1979 og 1983 (den i Rise Sogn Snekkemose-fødte Alfred Hansen noterede den dog allerede her i 1942)!

Amarantfamilien (Amaranthaceae) (incl. Salturtfamilien (Chenopodiaceae))

Stilket Kilebæger (Atriplex pedunculata) (NT) (12)

Stadig pæn bestand i Vestermade på Hindsholm (30) (Nb/BKS). Blandt andre lokaliteter med moderne genfund fx strandengen på Ø-siden af Lindø ved Jersore (29) (art/ABF), ”Flyvesandet” (snarere NØ-delen af Nærå Strand) (29) som hist og her (Nb/EHa & PHa) samt ved Kongesø på Avernakø (32) (Nb/JH).

Tangurt (Bassia hirsuta) (LC, 1997: R (A)) (24)

På Siø (34) anslås 100000 ex. i den helt udtørrede sø mod SØ (HT; også Nb/MSA). Ligesom i 2022, 2020 og 2016 i stor mængde i den store saltpande omkring udløbet af Kauslunde Å (31) (alle BKS), men flere end i 2022 eller mao. millioner – mon granden overdriver? Den 6. marts var der vand i den store saltpande (HT) – Strandasters hæmmes af vanddækning (BKS). Af andre lokaliteter med moderne genfund af Tangurt kan også nævnes bredden af Østersø på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (HT), Monnet på Tåsinge (32) (Agl/EP; PR), ”Thurø Rev” (32) (HT), Ommelshoved (33) (Nb/AHo), ved ”Klæsø Strand” (34) (HT; PR (den 31. august, også mod NØ)), Ristinge Hale (34) (PR) samt V-bredden af Keldsnor (34) (Nb/PVJ) og Ø-bredden af den samme lokalitet (Nb/MLi & PR). Derimod blev Tangurt søgt forgæves på Maden på Helnæs mod SV (28) den 18. juli (HT), spøjst. Denne art, der burde have været en karakterart for den opgivne sydfynske nationalpark, var i 2022 ny for øen med flere bestande på Dejrø ud for Ærøskøbing (33) (Nb/UFr) – nej: også Mst/nn 2016, bad luck. Alle disse anonyme og ikke viderebragte offentlige fund er (også, når de er korrekte) en stor hæmsko for at følge op på udviklingen i ikke bare den fynske natur.

Drue-Gåsefod (Chenopodium chenopodioides) (LC, 1990: R) (30)

Et spinkelt blomstrende ex. ved Vitsø Nor (33) (DBF/CHu & KN, leg. HT). På Siø (34) anslås 1000 frugtende ex. alene ud for p-pladsen i den helt udtørrede sø mod SØ (HT). På Dejrø ud for Ærøskøbing (33) beskyttet mod de græssende kreaturer af et trådhegn (Nb/UFr 2022) – også set her i de glade amtsdage den 27. september 2002 og den 12. september 1986 (begge FA/nn). Drue-Gåsefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

*Kæmpe-Gåsefod (Chenopodium giganteum) (NA)

Ny som forvildet i Det Fynske Ørige V f. Husby Kirke (28) med et ex. (Nb/MSy). 

Iflg. AFD-værket en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i N-Indien, der dog optræder naturaliseret i Middelhavsområdet. Dyrket som prydplante i Danmark i det mindste siden første halvdel af 1900-tallet. Belagt i Dansk Herbarium fra Kastrup ved København i 1961, men i AFD kun fundet på et jorddepot i Avedøre Holme i 2004 (FS). Forveksles let med former af Hvidmelet Gåsefod med rødviolette ungblade. Det kniber endnu med frugtmodningen i Danmark. Universalgeniet Dan Hua Wang synes at kunne genkende den trods manglende frugtsætning, mens Chenopodium-eksperten Carlos Hernandez Garrido er mere skeptisk – smlg. div. diskussioner på Naturbasen.

(*)Hjertebladet Gåsefod (Chenopodium hybridum) (NA)

4 nye fund: Byggetomt på hjørnet af Grønlandsgade og Skt. Jørgens Gade i Odense (29), et ex. med Rundbladet Katost og Citronmelisse, vejkant ved Bakkelund NØ f. Langeskov (30), også et ex. (begge Nb/BKS), samt Dalum og Korsløkke Kirkegårde i Odense (begge 29) (begge BKS). Hjertebladet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3). 

(*)Mangefrøet Gåsefod (Chenopodium polyspermum) (NA)

Antageligt nye fund (alle 32) i kanten af en bygmark ved mosen S f. Bremerhave (lok. 71/238), i en rugmark ud for skovbrynet ØNØ f. Flintegård med mindst 100 incl. mange røde ex., i en tilgroet ferskeng V f. Grønderup (lok. 99/614) med et højt frugtende ex. og i V-kanten af søen V f. Nyhave ØSØ f. Holstenshus (lok. 94/337) med en klynge (sammesteds også i en stubmark mod N) (alle mere eller mindre FMSK/HT). I Dansk Herbarium foreligger et belæg fra Holstenshus Park (32) i 1955 – hertil kræves nu entrebillet. Mangefrøet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Vandarvefamilien (Montiaceae)

*Spiselig Vinterportulak (Claytonia perfoliata) (NA)

Tilsyneladende nye fund på en S-exp. ”vejskrænt” ved busstoppestedet ved Bilka i Odense (29) med 100 ex. (HT, der dog var i fossilbil), på et Ø-exp. stendige ved Bregninge Kirke på Tåsinge (32) med 40 ex. (+ 10 ex. på kirkegården) (HT), i et havebed i Hårby (32) (dfn/KMP) og i en oprodet plads på Skårupøre Strand Camping (32) med 10 ex. (HT) samt den 10. maj (begge PR) i ral ved beboelse i Ferritslev (30) og i ral ved Stendamsvej N f. Ellinge (31). Den sidstnævnte finder havde den også i sommerhusområdet Strandholmen ved Faldsled (32) i 1989, meddelt til amanuensis ved Botanisk Museum Alfred Hansen. Er stadig ved sommerhuset i 2023 (PR )

Liden Vandarve (Montia minor) (EN) (23)

Ny for Ærø (alle 33) (alle HT den 29. april): Ærøskøbing Camping med 300 ex. på vognplads 39, Vesterstrand med 100 ex. i et vandingshul i strandengen og Urehoved med 500 ex. på en tør strandvold. Nye fund er der også i en brakmark ved Stavrehøj VNV f. Mesinge på Hindsholm (30) med 25 ex. den 20. maj (Nb/BKS), idet arten dog er belagt i Dansk Herbarium fra Mesinge (30) i 1953 (sikkert af skoleinspektør L.H. Lorenzen?). Hertil med 250 blomstrende til frugtende ex. på den NV-exp. skrænt på det offentlige areal ved Svendborgsund Camping på Ørerne på Tåsinge (32) den 4. maj (HT), idet arten er angivet i TBU-arkivet fra Horseskov længere mod V på Tåsinge (32). Endnu ikke ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 13. februar (vandhullet oversvømmet) (HT), men på plads den 11. marts (PR) og den 17. april som udsprunget (fb/GBe). Hertil i et nærliggende kreaturspor den 22. maj (PR). Gennem flere besøg atter forgæves søgt genopstøvet mod S i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (alle HT). Alfred Hansen kan have overset den på Ærø (33) (HN) (eller også var amanuensissen ikke tidligt nok ude).


Liden Vandarve, Bogensø strand. Foto: Per Rasmussen

*Vild Portulak (Portulaca oleracea ssp. oleracea) (NA)

Nye fund langs en fortovskant ved Grønløkkevej i Kerteminde (30) (Nb/BKS) og i et porrebed på Korshavn-delen af Avernakø (32) (Nb/MAA). Mangler endnu på 

Vestfyn (28), Østfyn (31) og Ærø (33). 

Nellikefamilien (Caryophyllaceae)

*Knippe-Limurt (Atocion armeria) (NA)

Nyt fund på et ruderat i SV-delen af Langeskov (30) (PR). Ikke set her af Stephensen, men et kritisk taxon (udsås i en lind strøm).

Strand-Nellike (Dianthus superbus) (NT) (7)

Overraskende nyt fund med få ex. ved den stærkt benyttede sti på kanten af Salmenor og Tryggelev Nor (34) med 30 blomstrende ex. i 2 klynger i kanten af strandengen i S-kanten af stien ud til det ungarsk inspirerede fugleskjul (MLi & PR; også HT), den 17. oktober en klynge med 10 standere sammesteds (HT). Pudsigt, hvis denne spektakulære art længe har vokset ubemærket på dette (i det mindste før stormfloden) velbesøgte sted. Længere mod N på den samme lange ø ses stadig en pæn bestand i Ø-hældet af den fhv. ø Kams i Henninge Nor (34) incl. 50 blomstrende ex. den 17. oktober (HT). Strand-Nellike findes stadig på Mejlø i Lillestrand (30), men nu fåtallig kun 2 steder med Hugorm i nærheden (PN), ikke set den 13. november (HT). Fyns største bestand findes ved Slipshavn på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (fb/MKS). Bestanden blomstrede endnu den 11. november, såvel i ugræssede som græssede partier, med mindst 1000 ex. incl. mange standere (HT). Nær golfbanen i brynet af Slipshavn Skov blev desuden set 40 florale ex. (knoppende til frugtende) den 22. september i skovbrynet ud til strandengen ud for marinestationen (HT). Henry Nielsen har i øvrigt set Klinte udsået på volden mellem Salmenor og Tryggelev Nor (34) – Peer Ravns frøcirkus skal stoppes.


Strand-nellike, Tryggelev Nor. Foto: Per Rasmussen

Alm. Brudurt (Herniaria glabra) (LC) (14)

Nyt fund på p-pladsen ved Hallingskov i Ø-kanten af Svendborg (32) med mindst 500 tæpper den 22. august (HT). Svend Andersen angav den i 1912 som almindelig på Sydfyn med Øhavet. Moderne genfund med et lille tæppe på strandoverdrevet ud for Sinebjerg Skov på Horneland (32) – biotopen er nærmest markvejkant ud for et rødt sommerhus (HT). Ved sprøjtende Meny i Odense (29) er den 12. juli set over 1000 ex., men især på den forflyttede Danske Banks usprøjtede 8 p-pladser mod N (HT). Den 9. august er dog set 3 ex. under Menys lampepost mod S (HT). På N-Sjælland er arten med synonymet Glat Brudurt set med et tæppe i turistslid yderst på det kystnære overdrev Heatherhill og med 2 tæpper på en P-plads ved Melby Overdrev (begge HT).

Bruskbæger (Illecebrum verticillatum) (NA, CR, Jylland)

Iflg. Flora Nordica (Jonsell 2001, Caryophyllaceae ved Arto Kurtto) gives et antropokort fund fra Odense i slutningen af 1800-tallet. I Anfred Pedersens TBU-afhandling nr. 25 fra 1959 benævnes dette gamle fund ”Seden, d. 29 (E. Bruun, u.å., men før 1900)”, hvilken forekomst Pedersen anså for at være tilfældigt indslæbt. Bruskbæger tager vi dog nok med i PEF, da arten i det nærliggende Jylland regnes for at være en hjemmehørende arkæofyt. Måske kommer der snart kampvognspor på Fyn igen! I øvrigt har Seden nok været d. 30.

Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) (LC) (82+3)

3 blomstrende ex. endnu den 16. august i en natureng ved V. Åby (lok. 64/Ø f. 642) (32) (FMSK/HT) – i dokumentationsfeltet i et væld med Lyse-Siv. Også et nyt fund af Årets Danske Urt 2020 med en vegeterende klynge i Spydmos i en rigkærsbræmme i det varierede naturområde S f. Holstenshus (lok. 86/369N) (32) (FMSK/HT). Begge steder bør checkes for gøgeurter.

Nordlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. borealis) (NT) (12)

Stadig i Flægen ved Tybrind (28) som talrig den 2. september (Nb/LLC). Det vigende taxon findes endnu også på Feddet ved Å (28) (PR).


Knude-firling, Feddet. Foto: Per Rasmusssen

(*)Kegle-Limurt (Silene conica) (NA)

Nyt fund med 50 ex. på et ruderat ved gården Mariesminde i Langeskov (30) den 18. maj (Nb/BKS) – 500 m fra et nyligt fund i 2020, hvor den var ny for Nordøstfyn (30) (BKS).

(*)Nat-Limurt (Silene noctiflora) (NA)

Af nye fund: I en vildtager (fhv. ferskeng?) i Horne Lillemark på Horneland (lok. 24/637) (32) med en del frugtende ex. (FMSK/HT), ligesom en del blomstrende ex. er set endnu den 28. august i en mark med Rød Kløver mellem Noret og ”Kalkovnskoven” ved Holckenhavn (31) (HT). I 2022-rapporten meddelte vi, at Nat-Limurt stadig savnes fra Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34) – denne lapsus undskyldes: Denne kære art er kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. Nat-Limurt er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

Nikkende Limurt (Silene nutans) (LC) (18+2)

Blandt moderne genfund 10000 blomstrende ex. 2 steder i Bobakker på Helnæs (begge 28) den 29. maj (begge Nb/AmB).

Klæbrig Limurt (Silene viscosa) (LC) (2)

Et blomstrende ex. på Hals = Enebærodde (29) den 8. juni, også jf. foto (Nb/JH).

Snarest ukendt fra de sydlige øer (32, 33, 34) – også Henry Nielsen er skeptisk. 

Blæresmælde (Silene vulgaris ssp. vulgaris) (LC) (73+4)

På N-spidsen af Langeland (34) (TB), TB’s nordligste fund, naturligt nok!

Iflg. HN en kritisk forekomst i kanten af en spadseresti, med fx vel udsået Småblomstret Salvie. I naturlig tilstand er Blæresmælde sjælden på Langeland (34) (HN) – 2 ruder med fund på det centrale Langeland og do. mod S.

Vingefrøet Hindeknæ (Spergularia media) (LC) (50+3)

Ved indgangen til ikke sprøjtende Danske Banks p-pladser i det centrale Odense (29) med mindst 100 frugtende ex. den 12. juli (HT).

Kær-Fladstjerne (Stellaria palustris) (LC) (38)

Fyns måske største bestand i det lavtliggende område ved Stenbogård S f. skoven Bremerhave N f. V. Åby (lok. 114/346) (32) med tusindvis incl. mange blomstrende ex. den 26. september (FMSK/HT). Af andre nye fund fx en mose i Horne Lillemark på Horneland (lok. 30/684) (32) med en frugtende klynge (FMSK/HT) (synes ikke tidligere noteret fra Horneland) samt i 3 mosepartier i det varierede naturområde S f. Holstenshus (lok. 82/369S, 85/369NØ 0g 86/369N) (alle 32) (alle FMSK/HT). Ligesom sidste år også set ved entreen til Storelung (32) (HT), hvor ”man har kalket lidt”. Moderne genfund fx på skovengen i Ernebjerg Skov (29) som hist og her (Nb/KeMo), hvilket vi åbenbart stoler på. Kær-Fladstjerne kommer alligevel ikke med i Projekt Eventyrlig Flora som signalart for artsrige kær, idet den trods alt er fundet i 38 AFD-ruder i Det Fynske Ørige. Vestenbælts er den udbredt i kalkkæret i Vrøgum Kær incl. få blomstrende ex. i Ø-kanten (DBF/JoB & MVH, leg. HT).

Tjærenellike (Viscaria vulgaris) (LC) (16)

Set på fordums lokalitet for Jordløse Camping (1958-1976) (32) i form af en klynge med 4 blomstrende ex. (HT). Blandt lokaliteter med moderne genfund er der stadig en stor bestand på ”Hestebakken” i Svanninge Bakker (32) (EV), close-up (art/GKn). Østenbælts på V-Sjælland er der en pæn bestand af Tjærenellike på gravhøjen over Urhøj Strand (HT).

Hornbladfamilien (Ceratophyllaceae)

Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum) (LC) (28+1)

Nye fund som dominerende art i en sø i Løgsmose ved Billeskov Skov (28) og som ilanddrevet på S-bredden af Nørresø ved Brahetrolleborg (32) (begge HT). Set i en sø N f. Nørresø (32) den 5. september 2016 (Mst/nn). Udbredt i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (alle 30), hvor den i det forløbne år er noteret i ”Lille Ibjerg Sø”, ”Store Ibjerg Sø”, ”Stenværk Sø” ved Phønix og NV f. ”Trekløversøen” (alle PR). Tornfrøet Hornblad skal være den sjældneste af de 2 Hornblad-arter på Fyn.

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

Sort Druemunke (Actaea spicata) (LC) (34+1)

Stadig i ”Kalkovnskoven” ved Holckenhavn (31) med 2+1 m2 klynger i gammel bøgeskov (HT). Synes derimod forsvundet fra SØ-brynet af Ernebjerg Skov (29), hvor den burde kunne ses den 23. juni (HT). Sidst set her i 2018, men kun med 5 blomstrende/frugtende og en snes vegeterende ex. (HT). Arten savnes stadig fra Ærø (33). Sort Druemunke medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

*Høst-Anemone (Anemone hupehensis) (NA)

Set på et ruderat ved Sdr. Havnekaj i Kerteminde (30) med 2 blomstrende ex. den 30. august (HT). Vi har ikke umiddelbart kendskab til forvildede forekomster på Østfyn (31) og Ærø (33). Se i øvrigt årsrapporten for 2007 og AFD-værket.

Krybende Kabbeleje (Caltha palustris ssp. radicans) (LC) (30+3)

Nye fund i bunden af skoven NV f. Vædegård (29) med 50 incl. blomstrende til frugtende ex. den 20. april (HT) – endnu kun svag knopskydning. Vestenbælts set i en grøft i Uldum Kær med få, men flotte klynger (HT). Krybende Kabbeleje med de rodslående skud savnes åbenbart stadig fra Nordøstfyn (30), Ærø (33) og Langeland (34), som vi allerede skrev i 2002. Iflg. Henry Nielsen skal den høje og langhårede botaniker Kristian Mikkelsen have udført speciale i Caltha ved Institut for Systematisk Botanik i København, inden han giftede sig med en græker og konverterede til græsk-katolsk tro. Krybende Kabbeleje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Blå Anemone (Hepatica nobilis) (LC) (17+1)

Fyns største bestand findes i ”Kalkovnskoven” ved Holckenhavn (31), hvor DBF’s bomærkeart blev set i titusindvis den 28. august, men tilsyneladende uden frugter (HT). DBF Fynskredsen afholder ekskursion til ”Kalkovnskoven” den 20. april 2024 (MKS). Den næststørste bestand med næppe under 50 blomstrende ex. (og op mod 1000 vegeterende ex.) findes i Højskred-delen af Kasmose Skov på Røjle Klint (28), noget sent den 11. maj (HT). Den 3. største nok på den kratklædte kystskrænt under Bøgebjerg Skov på Hindsholm (30) med op mod 200 incl. blomstrende ex. den 16. marts (PR). Desværre ikke set i Rønninge Vesterskov og stævningsskovene ved Kappendrup (alle 30) (HT; PR), men der bør søges yderligere. Heller ikke i Bjørnemose Skov (32) den 12. juni, mere for sent (HT)? Et havefund centralt på Hindsholm (30) (fb/GBe) har åbenbart fundet nåde for Arter – dette ambitiøse projekt er desværre uden seriøs styring (og den styring, der er, skal gennem juristmøllen). Dronningen af Hindsholm har her også set hvidblomstrede ex. med 2 forblade – kendes fra Møns Klint (dog med 3 forblade) (fb/DHW).

Musehale (Myosurus minimus) (LC) (43+3)

Nye fund i en brakmark ved Stavrehøj VNV f. Mesinge på Hindsholm (30) med 3 ex. den 20. maj (Nb/BKS) og på Skårupøre Strand Camping (32) med 100 frugtende ex. incl. et ex. med over 10 rumper (HT). På sidstnævnte lokalitet er biotopen en vognplads bag diget, så her er pladsen optaget for Mos-Korsarve. Der er belæg i Dansk Herbarium fra Skårup (begge 32) i 1860 og 1867 – måske Rostrup på plantejagt i seminarielandsbyen. Ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) ikke set den 13. februar (vandhullet oversvømmet) (HT), men juvenile ex. den 20. februar (PR), ”typiske” ex. den 10. maj (fb/GBe) og den 22. maj (PR). Musehale medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. Østenbælts fx på strandoverdrevet Malles Næs i Saltbæk Vig som fåtallig i et hjulspor nær en sø (DBF/BKM & HHj, leg. HT) og ved Tissø, hvor finderen ikke tidligere havde mødt den i løbet af mange ture omkring søen (URT/CCl). 


Musehale, Ferritslev. Foto: Per Rasmussen

Nikkende Kobjælde (Pulsatilla pratensis) (LC, 1997: A) (6)

Moderne genfund på ”Flyvesandet” (29) med mange frugtende ex. den 23. maj (HT), på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) (PR) og Volkeshøj ved Faldsled (32) (PR). På Sandbjerg også få 100 frugtende ex. den 30. maj (endnu enkelte blomstrende ex.), ligesom arten også blev set endnu den 27. oktober (begge HT). Østenbælts på strandoverdrevene Udsholt Strand og Melby Overdrev som talrig samt på Heatherhills overdrev som fåtallig (alle HT).

Opret Kobjælde (Pulsatilla vulgaris) (LC, 1997: A) (2)

111 blomstrende ex. mellem ”Lille Ibjerg Sø” og ”Tarup Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (PR) – kun 26 do. sammesteds i 2022 (PR).

Storblomstret Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. peltatus) (LC) (17)

Set i et vandhul i ”Håstrup Bjerge” (32) med fx Vandrøllike den 24. maj (EV). Set blomstrende om foråret i et vandløb N f. Lagos i Algarve, Portugal (FØA).

Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum) (LC) (24)

Lige opstrøms det nu atter solgte Kratholm (29) med mindst 50 juvenile ex. i en lav rørsump langs en fiskersti under skoven med det fordums menageri den 20. maj (HT). Udbredt i Odense Å’s dal, men næppe set her før. Endnu udbredt på Langeland (34), hvor den fx findes i moseområdet Ø f. Løkkeby (HHW, det. TB).

Engblomme (Trollius europaeus) (NT) (16+1)

Moderne genfund gives, endnu da: S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med et blomstrende ex. den 26. maj (PR). Udeblev igen i skovengen i Ernebjerg Skov (29), men til gengæld næppe under en snes ex. af den sjældne Engperlemorsommerfugl (Brenthis ino) den 23. juni (HT). Nogle dage efter blev ”formodningen” bekræftet af de mere eller mindre dygtige folk i WSP. AFM fra Den Danske Naturfond bør snakke mere med datteren for en overtagelse. Vestenbælts atter set i et væld Ø om Høllund Bro (DBF/IN) incl. 10 blomstrende ex. med fornyet optegnelse af følgearter (HT). Lidt knækprosa fra Charles Dickens’ danske ”yndlingsforfatter”: Engblomme ved Du voxer frem i Mosen Men bragt til Dig misundes den af Rosen (H.C. Andersen: Alphabet-Bouquet 1846) (Odense Blomsterfestival).


Engblomme, Hudevad kæret. Foto: Per Rasmussen

Valmuefamilien (Papaveraceae) 

(incl. Jordrøgfamilien (Fumariaceae))

Finger-Lærkespore (Corydalis pumila) (NT, 1997: A) (5)

Moderne genfund i ”Klinteskoven” på Helnæs med 2 ex. den 23. april (Nb/LLC; også fb/AmB), ”Bogensø Skov” på Hindsholm (30) (fb/GBe) og Præsteskov ved Nordenhuse (31) (JHB).

*Mur-Jordrøg (Fumaria muralis) (NA)

Nyt fund med 4 ex. på et ruderat ved gården Mariesminde i Langeskov (30) den 18. maj (Nb/BKS). Området med ruderatet skal være fastfoodrestaurant. Mur-Jordrøg er kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. Arten synes dog endnu ikke at være fundet på Hindsholm (30) – passer det mon?

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

(*)Grådodder (Alyssum alyssoides) (NA) (6)

Nyt fund med 4 ex. på et ruderat ved gården Mariesminde i Langeskov (30) den 18. maj (Nb/BKS). Der synes ikke at foreligge nyere fund fra Nordøstfyn (30) – i TBU-arkivet er der kun angivelser (Kerteminde (Hansen, med hos Anton Andersen) og Nordskov på Hindsholm (begge 30)). I AFD-værket synes den kun fundet i TBU-d. 28, 29 og 34. På Arter også med fra Lillemølle (31) (Mst/HT, den 26. august 2007). Grådodder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4) og bør med i Projekt Eventyrlig Flora, idet arten er vigende i Det Fynske Ørige. I Storebælt blev den set på Nekselø i 2020 (DBF/PLJ).


Grådodder, Røsnæs. Foto: Per Rasmussen

*Hvid Kalkkarse (Arabis caucasica) (NA)

Nyt fund på et ruderat i Rønninge (30) (PR) – Stephensen angiver ikke at kende arten. Synes i forvildet tilstand stadig at savnes fra Nordfyn (29) og Sydhavsøerne (33, 34).

*Orientalsk Takkeklap (Bunias orientalis) (NA)

Mægtig bestand på Porthusvej ud for Syddansk Erhvervsskole i Svendborg (32), blomstrende til frugtende i hundredvis den 12. juni (HT). Pastor Høeg gjorde allerede i 1918 opmærksom på, at denne anselige gulblomstrede urt bredte sig kraftigt i Svendborg-området (32), hvor den blev set første gang i 1810 af Jørgensen. På Langeland (34) derimod først set i 2010 på en noget kystfjern bådoplagsplads ved Dageløkke (TB). Dog tidligere set af Henry Nielsen i AFD-rude 4523 Lohals (34) – nærmere betegnet som indslæbt til et dige ved ”Østerstrand” ved Hov (HN). Dermed er Orientalsk Takkeklap kendt fra alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige.

Tandrod (Cardamine bulbifera) (LC) (9+2)

Af moderne genfund kan nævnes Tjærehaver ved Damsbo (32) (art/DHW, EÅF & OBL).

Tandrod savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33). 

Skov-Springklap (Cardamine flexuosa) (LC) (18+3)

Antaget nye fund i Hestehave ved Morud (29) (HT), ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (PR) og på en skovvej i Bremerhave N f. V. Åby (32) som fåtallig (HT). Anton Andersen havde den fra Spejlbjerg Skov ved Langesø (29) i 1893.

*Sandsennep (Diplotaxis tenuifolia) (NA)

Nye fund: I en vejkant S f. Svendemose Bakke nær Strærup Skovhaver (28) med 2 store blomstrende klynger med fx Blåhat (HT), på en insektvold på baneterræn i Ullerslev (31) med 10 ex. (Nb/BKS) og mellem brosten i Nyborg (31) med 2 ex. (Nb/BKS).

(*)Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides) (NA) (24+1)

Nyt fund i græsmarken nær ferskengen (lok. 106/636) S f. Grønderup (32) med 5 blomstrende ex. (HT). Gyldenlak-Hjørneklap medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3)).

(*)Liden Ravnefod (Lepidium didymum) (NA)

Nyt fund på Dalum Kirkegård (29) som fåtallig (BKS). Ny for Nordfyn (29) i 2022 med et ex. i et staudebed nær kapellet på Assistens Kirkegård V om vejen Heden i Odense (BKS). En S-amerikansk art, der synes under spredning i Danmark.

*Virginsk Karse (Lepidium virginicum) (NA)

Stadig den 25. marts på det i 2022 nyfundne ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (HT), men skuffende udvikling. Denne tiltrykt hårede korsblomstrede fra N-Amerika synes aldrig meldt fra Ærø (33). På hyrdegyderuderatet endnu også flere standere af Pigæble, men denne ruderatpotte synes at være færdig med at levere fund.

Vandpeberrod (Rorippa amphibia) (LC) (47)

Et nyt fund kan nævnes fra Horne Lillemark på Horneland (lok. 26/322) (32) med 30+50 m2 mest frugtende ex. i SØ-bredden af en sø (hertil enkelte ex. på N- og S-bredderne) (FMSK/HT).

Tårnurt (Turritis glabra) (LC) (53+1)

Moderne genfund: Ved sti-Y’et ved græsmarken under ”Søparken” ved Stenløse (29), men for andet år i træk kun med et enkelt ex., ligesom i 2022 i bagkanten af stikanten – i 2023 et blomstrende til frugtende ex. på 1 m den 17. juni, manuduceret på VBD (HT). Stander set sammesteds på Fodslaws tiltrængte julemotionstur den 27. december (HT).

Resedafamilien (Resedaceae)

(*)Gul Reseda (Reseda lutea) (NA)

Nyt fund på et industriareal nær Munkebo Fyldplads (30) med 10 ex. på jordhøje (Nb/BKS). Arten var ny på Nordøstfyn (30) i 1997 i en vejkant i et udstykningsområde på Kastanjevej i Langeskov (30) (BKS i en yngre udgave). Tilsyneladende stadig ikke kendt fra Langeland (34). Gul Reseda er kun set i 3 AFD-ruder i Det Fynske Ørige, hvoraf de 2 er på Ærø (begge 33). Arten er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4), men en indslæbt bofast neofyt iflg. AFD-værket.

Stenurtfamilien (Crassulaceae)

(*)Mos-Korsarve (Crassula tillaea) (NA) (0)

Der er følgende nye fund (alle HT): Ny for Sydfyn (32) på plads 102 på Bøjden campingplads med 10000 grønne og mest røde ex. den 16. april. Ny for Ærø (33) på Søby Camping med 10 spinkle grønne og/eller røde ex. (højst 2 cm) den 29. april. Ny for Tåsinge (32) på mindst 14 vognpladser på Svendborgsund Camping ved Ørerne med mindst 3160 grønne til mest røde ex. den 4. maj. Ny for Thurø (32) på 2 ydre vognpladser på Møllegårdens Camping ved Øgavl med 150 ex. den 4. maj – lysende røde små ex., kan måske ses fra Månen. Første fund på Langelands Ø-kyst og i den fhv. Rudkøbing Kommune, andet fund på Langeland på Færgegårdens Camping i Spodsbjerg med 20 knoppende ex. den 22. april. Ny for Lundeborg (begge 31) (begge den 9. maj) på vognplads 80 på Lundeborg Strand Camping med 300 +/- røde ex. og på vognplads 10 på Lundeborg Ny Camping (ejet af Poul ”Brugs”) med 50 +/- røde ex. ligeledes kun til 2 cm. Ny for Bogense (begge 29) (begge den 23. maj) på vognplads 76 på Bogense Strand Camping med 500 røde ex. til 3 cm og i et spor ved vognplads 19 på Bogense Kyst Camping med 500 blegrøde ex. til 2 cm – sikkert flere mod betaling, men siden har stormen Pia nok ordnet pladsen.

Moderne genfund er der den 13. februar ved Fynshovedvej 800 på Fyns Hoved (30) med hundreder ex., grønne øverst og røde nederst, men ikke set ved sømærket (begge HT). Langs Fynshovedvej også set den 29. marts (hvor, nordpå?) og den 22. maj, hvor de var ved at tørre helt ud (begge PR). Hertil den 10. april (art/NGC) (= PR) og den 20. april som talrig ved Korshavn foruden hist og her ved Jøv (begge Nb/EHa & PHa) – begge lokaliteter langs Fynshovedvej (Korshavn vel sommerhusgrund, Jøv vel mod N). Lidt sydligere også Fyns Hoved Camping (30) mindst 300 grønne ex. ved kiosken den 18. oktober (HT) – på selve campingpladsen blev arten fundet som ny for Danmark i maj 2014 (FØA). Også den 21. februar på Østerø-halvøen ud for Nyborg Strandcamping (31) med hundreder ex. (mest røde, men ofte med grønne øvre dele) på vendepladsen ud for det offentlige klitareal, også den 25. marts, nu grønne og røde (begge HT). Dernæst den 21. marts på Kerteminde Nordstrand (30) med mindst 500 knoppende ex. (med grønt og rødt løv samt røde stængler), ligeledes den 5. april i samme antal og udtryk, revitaliseret den 30. september med mindst 200 grønne med rød midte (alle HT). Endelig breder Mos-Korsarve sig på ”Flyvesandet” (29), den 23. maj med mindst 10000 ex. (HT), også 18. august som hist og her (Nb/EHa & PHa). Den 4. september blev langt om længe set få mest grønne tæpper (dog med hundreder af både grønne, røde og grønne/røde små ex.) ved ”Sømærkebakken” på Fyns Hoved (30) (HT). Mos-Korsarve medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende. 

Ny for Sjælland den 17. maj på Bjerge Sydstrand Camping med over 1000 orange til røde ex. (HT) – ejeren blev informeret om fundet og viste faktisk en vis positiv interesse. Ud over V-Sjælland også ny for N-Sjælland på Heatherhill Camping med mindst 200 ex. (HT). Ny for Jylland den 5. april på Vejers Familie Camping med unge røde ex. (art/MTh & PCC). Andre nye fund i Jylland med øer den 2. maj på Henne By Camping (iN/KSM), den 12. maj i Hirtshals under Arters bingo ved naturmødet (SkS kl. 9.43 og andre), den 12. maj ved Mandø Mølle i Vadehavet (Nb/EHa & PHa) og den 16. maj ved Tvismark på Rømø i det samme område (Nb/AMO).

Endelig set flere steder på Bornholm (fx DHW; MTh) incl. nye fund. Set blomstrende om foråret i Serra de Monchique i Algarve, Portugal (FØA). I sin tid også set et par steder på den græske ø Lesbos, hvor der også findes en større art af samme slægt (begge HN).

I Det Fynske Ørige er Mos-Korarve forgæves søgt (alle HT) på p-pladsen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 13. februar, Kerteminde Sydstrand ved jollehavnen den 6. marts, roden af Østerø-halvøen ud for Nyborg Lawn Tennis Club (31) den 25. marts, Nyborg Havn ud for Destilleriet (31) den 26. marts,

Strandlyst, Nab (32) den 13. april, Syltemade Camping (32) den samme dag, Rantzausminde Camping (32) den samme dag, den senere konkursramte Ærøskøbing Camping (33) den 29. april, Carlsberg Camping på Tåsinge (32) den 4. maj,

Sinebjerg Camping på Horneland (32) den 6. maj, Tårup Strand Camping (31) den 9. maj, den samme dag Kongshøj Strand Camping, Åhuse Strand, Revsøre Strand Camping og Knarreborg Mølle Camping (alle 31) samt Skårupøre Strand Camping (32) (som i 2022). Endelig First Camp Skovlund og Båringskov Camping (begge 28) den 11. maj, Hasmark Strand Camping (29) den 23. maj (kommer nok snart!) og Jordløse Camping (1958-1976) (32) den 3. juni. Hertil i Svensk Congo den 17. marts Solbakken Naturistcamping ved Ejby (jedoch mit Klamotten!, zu früh?), den 17. maj Næsby Strand, Bildsø Skov Camping og Solholm Camping i Ornum samt den 19. maj Udsholt Strand, Liseleje Camping, Byåsgård Camping og Sølager Strand Camping (alle HT). I Jylland var den gal i Hov Havn samt på Hov Strandcamping og Odder Strandcamping den 27. maj (alle HT). Mos-Korsarve er endnu ikke fundet på Jylland Ø-kyst (men på Tunø i Kattegat nær de 3 opsøgte lokaliteter).

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)

Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium) (LC) (21+2)

Nyt fund ved et bækløb over Højskred Farm ved Kasmose Skov på Røjleskov-halvøen (28) (HT). Moderne genfund er der fx langs en lille bæk i Båring Skov (28) og i Findinge Skove (32) (PR). Småbladet Milturt savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34).


Småbladet milturt, Findinge skov. Foto: Per Rasmussen

Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites) (LC) (20+1)

Nyt fund på et ruderat ved gården Mariesminde i Langeskov (30) med 1000 ex. den 18. maj (Nb/BKS), ligesom den er spottet af en vågen pendler fra et holdende tog den 25. april (art/NGC) som ny for Sprogø i Storebælt (~31), der burde være fynsk. Naturfund er få og oftest moderne genfund som fx Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med en stor blomstrende bestand den 22. april (PR). Østenbælts er Trekløft-Stenbræk set på baneterræn ved Melby St. med 250 frugtende ex.) (HT), ligesom den er set i karstsprækker på Stora Alvaret på Öland i Linnaeus’ fodspor (CHu).

*Storblomstret Biskopshat (Tellima grandiflora) (NA)

Nyt fund i Holmeskov ved Lundsgård (30) den 13. maj (Nb/BKS).

Rosenfamilien (Rosaceae) 

(incl. Stenfrugtfamilien (Amygdalaceae) & Kærnefrugtfamilien (Malaceae))

Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera) (LC) (13+1)

En ny stor bestand er fundet i en lysning i S-kanten af den nordlige skovpart af Bovballe Skov (34) med 5 m2 med mindst 200 frugtende ex. med fx mange Alm. Agermåne og Smalfliget Brandbæger. Mod N i selve skoven 5 og 50 frugtende ex. i 2 klynger ved skovvejen – her også Kransbørste. Den sidstnævnte bestand af agermånen er tidligere noteret på Naturbasen af Elsa Kock Nielsen (et alter ego for HN) den 31. juli 2017 (få frugtstande i NØ-delen af skoven langs en skovvej gennem en rydning) (= HN & JHo). Andre moderne genfund: I kanten af strandoverdrevet ud for Koskov N f. Kajbjerg Skov (31) med mindst 1000 frugtende ex. den 28. august (HT) og på den N-exp. vejskrænt Ø om Solhjem ved Sollerup (32) som blomstrende den 13. juli (PR) samt på dæmningen N f. Yderste Slottehave (34) med fx Bredbladet Timian (TB). Som i 2021 var der 3 klynger ved adgangsvejen til fugletårnet mellem Firtalsstrand og ”Mellemstykket” ved Odense Fjord (29): Med 7+10+3 skud (de 4+4+2 med frugter, de 10 andre +/- afbidte) den 28. september (HT). I N-brynet af Stenløse Skov (29) er set 11 mest frugtende ex. den 8. september til 115 cm (HT).

Kragefod (Comarum palustre) (LC) (37)

Af nye fund fx i en dyndeng i det varierede naturområde S f. Holstenshus (lok. 82/369Ø) (32) (FMSK/HT).

Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris) (LC) (27)

Nyt fund med 50 vegeterende ex. på den V-exp. skrænt i brynet af Staurby Skov ud mod vejen til Strib (28) (HT). Ved ”Klæsø Strand” (34) er den stadig med 30 frugtende ex. den 17. oktober (HT) – også her den 8. juli 1999 (FA/nn) og i 1983 (HN). På stendiget ved Krogsbølle Kirke (29) med 3 tæpper på digekronen incl. 7 knoppende ex. den 23. maj (HT) – her er den også set den 12. juli 2001 i AFD (nn, 3031 ikke referencerude). Meget stor bestand på Voderup Klint (33) (HT) (1 m2 med 100 ex., anslået mindst 50.000, incl. standere om foråret) (HT), også den 29. juli (DBF/CHu & KN). Toppen på Helnæs (28) med 5000 frugtende og 5000 vegeterende den 18. juli (HT), strandoverdrevet under Toppen på Helnæs (28) som ret fåtallig den samme dag (HT). Lokaliteter med moderne genfund også som talrig på Tornen på Fyns Hoved (30) (FØA), Vibesholm Enge (31) den 11. november, Horseskov Odde på Tåsinge (32) med mest spinkle skud den 14. oktober (HT), Monnet på Tåsinge (32) (HT), fåtallig i myretuer ragende op gennem opskyl efter stormflod den 18. november, Urehoved (33) den 29. april (HT), Stejlebjerg (34) den 17. oktober og 25. november med talrigt løv og få standere (til kun 15 cm den 11. september, turistslid) (alle HT) samt Fakkebjerg (34) med 6 grupper med få standere den 11. august (HT). På Mårhøj på Hindsholm (30) sker manuelt høslæt mod SV for bevaring af denne art og Langklaset Vikke, set 4. september (HT). Igen forgæves eftersøgt ved Lillemølle (31), men det var den 11. november (HT), ligesom den atter udeblev på vejskrænten ved Klisenor (34) den 11. august (HT). Knoldet Mjødurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Vestenbælts ses Knoldet Mjødurt fx på overdrevet på Elbjerg i Mols Bjerge og på strandoverdrevet ved Glatved Strand (begge HT på vokshattejagt). Østenbælts med en pæn bestand på gravhøjen over Urhøj Strand på V-Sjælland den 17. maj og som talrig med mange røde knopper på overdrevet Heatherhill den 19. maj. I det store udland fx i Cevennerne i Frankrig (FØA 2022). Knoldet Mjødurtrust (CSv & ODM) skal åbenbart omtales i Svampe for at blive illustreret.

Bakke-Jordbær (Fragaria viridis) (NT) (7)

På de tilgroende øer i Lillestrand ved Fyns Hoved endnu på Mejløs sydø (30) som lokalt dominerende og på Mejløs nordø (30) incl. dominans på S-skrænten, ligesom den endnu optræder meget lokalt på Bogø med et blomstrende ex. på NØ-skrænten og dominans på NV-skrænten (alle HT). Lokaliteter med moderne genfund gives også fra Ærø (alle 33): Ud for Haven (33) med 20 blomstrende ex. på den SV-exp. klint den 26. maj (Nb/KBJ), Borgbanke ved Søbygård (HT) og Voderup Klint (DBF/CHu & KN; HT)

*Rank Potentil (Potentilla recta) (NA)

Nyt fund på Synebjerg (82 m) ved Lærkedal (32) med 2 blomstrende ex. (DBF/HT, leg. BLa). Hertil i en vejkant i Rudkøbing (34) med en tæt bestand (Nb/OSt). Dog i det mindste fundet tæt på Rudkøbing i AFD. Med fundet fra Ærø (33) i 2014 (UFr) er Rank Potentil kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige.

Jordbær-Potentil (Potentilla sterilis) (NT) (14+3)

2 glædelige genfund, hvor arten sidst er set i AFD omkring årtusindeskiftet: Hakkehave SV f. Langeskov (30) med flere blomstrende ex. på kanten af en grøft ind mod den gamle eng den 26. april (PR) (også den 7. oktober 2002 (AFD/HT)) og Oure Fredskov (31) med 2 ex. med udløbere den 27. juni (HT) (også den 28. april 1999 (AFD/PoR)). Jordbær-Potentil savnes på AFD-kortet fra Vestfyn (28) og Ærø (33). Der er dog ældre angivelser fra Skovs Højrup (28) (A. Munch hos Anton Andersen (1910)), Frøbjerg Bavnehøj (28) (H.C. Hansen 1957 i NF’s arkiv) og Søbygård Voldsted (33) (Magnus Petersen 1906 i TBU-arkivet). Iflg. AFD-værket ligger Danmark på N-grænsen af Jordbær-Potentils udbredelse i Europa. 


Jordbær-potentil, Hakkehave. Foto: Per Rasmussen

*Laurbærkirsebær (Prunus laurocerasus) (NA)

Nye fund fra TBU-d., der ikke var med i 2021: Ved entreen til skoven N f. Nr. Søby Kirke (30) den 2. april (PR), på et ruderat i Rønninge (30) (PR) og i stævningsskoven N f. Skovmøllen Ø f. Svendborg (Fyns Amts stævningsskov nr. 22) (32) som opvækst den 4. maj (HT). Breder sig med fugle som selvsået – sikkert også på Vestfyn (28) og Ærø (33). Bør vel nu hedde Alm. Laurbærkirsebær, når Mogens Thornberg har fundet Portugisisk L. (P. lusitanicus).

Håret Blågrøn Rose (Rosa dumalis ssp. coriifolia) (LC) (10+2)

Ikke bukettype: Ved Vejstrup Å’s udløb (32) på overdrevet inden for skovbræmmen på kystskrænten (HT). Også set på Synebjerg (82 m) ved Lærkedal (32) – herunder i grusgraven under DBF’s ekskursion (DBF/HT; HT).

Blågrøn Rose (Rosa dumalis ssp. dumalis) (LC) (14+2)

På det græssede overdrev ved p-pladsen på Jøv på Fyns Hoved (30) den 20. juni (HT). Belæg med hat – på overdrevet også Glat Hunde-Rose (buket). Blågrøn Rose er også set på et overdrev ved V. Åby (lok. 65/639) (32) med flere (plantede?) buske Ø f. hochsitzen (FMSK/HT).

Blød Filt-Rose (Rosa mollis) (LC) (15)

Stor klynge på vejvolden ved Hakkehave SV f. Langeskov (30) med rette torne (HT) – forhåbentlig selvsået.

*Laksebær (Rubus spectabilis) (NA)

Nyt fund af denne haverelikt, som nogen kalder Pragt-Hindbær, langs den gamle banesti i Staurby Skov (28) med 10 blomstrende ex. nær p-pladsen mod Ø den 16. juni (HT). Om Lindskrog, Bolsonaros fynske fan, mon har set den her? Denne art fra Japan og det vestlige N-Amerika savnes tilsyneladende endnu fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34) (ikke på AFD-kortet).

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Dansk Astragel (Astragalus danicus) (LC, 1990: R) (2)

Ikke set den 13. februar på Yderhovedet af Fyns Hoved (30) (HT), men set på Anton Mikkelsens lokalitet på Bæsbanke yderst på hovedet den 24. maj angivet som et ”nyt sted” (art/EÅF) – sikkert set her af de første 1000 mennesker. Også set på lokaliteten med mange blomstrende ex. den 22. maj (PR). Få nær lågen ved stien på Rakkenhald incl. 2 frugtende ex., mange incl. flere frugtende ex. yderst den 20. juni (HT), 12 vegeterende ex. ved lågen den 4. september, over 150 ex. ved Mikkelsens stendige yderst (HT), også i buskadset ved lågen den 18. oktober på ret ørkesløs svampejagt i det alt for høje græs (HT). GBe som svar på forespørgsel fra PR om lokaliteten ved Bogensø (30): Kun lidt blade nær en p-plads (vel identisk med nær nåleplantagen ved Dalby Bugt), vel også 2023 (fb/GBe). Iflg. AFD-værket er Dansk Astragel blevet markant mindre hyppig end i TBU.


Dansk Astragel, Fynshoved. Foto: Per Rasmussen

*Blå Stregbælg (Galega orientalis) (NA)

Bestanden ved Faldsled (32) er genfundet og fotograferet med 10 blomstrende ex. den 9. juni (Nb/GKn): Ved vejen Præstevænget, på Naturbasen kaldt ”Kildeskov”. Blå Stregbælg savnes åbenbart stadig fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Ærø (33).

Farve-Visse (Genista tinctoria ssp. tinctoria) (LC) (1+1)

1 m2 tæppe med over 100 blomstrende til frugtende skud i skovbrynet ud til hovedvejen ved Spedsbjerg (29) den 25. august (HT) 11 m V f. en kæmpepæl. Bestanden må have været overset pga. højt græs i 2021 (HT). I Det Fynske Ørige kendes arten i øvrigt kun med en pæn bestand på Fænø (28) (sidst BBR & HT pr. kajak 2014). I Hovedlandet vokser arten fx på Storstranden ved Juelsminde (URT/WKr).

Strand-Fladbælg (Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. maritimus) (LC) (12) 

Nyt fund på S-spidsen af Langeland med en blomstrende klynge under Dovnsklint (34) den 9. september (Nb/FLi). Senere sikkert bortskyllet af stormfloden. 

”Knudshoved Nordstrand” (31) med få vegeterende ex. den 25. september (Nb/YE) ser også ny ud, men jo dog ved fyret på Østerø (MTh 2023; PR 2022; IBDJ 2021).

På Slude Strand (31) (HT) er set 50 incl. 5 blomstrende ex. den 28. august, også NSK/nn den 26. august 2010. Blandt andre moderne genfund: Ærøshale (33) med et vegeterende ex. den 19. september (Nb/ODa) – røg sikkert i stormfloden med de fleste sommerhuse, idet den har været på lokaliteten siden Niels Kjærbøllings fund i 1843. Langeland (alle 34) udgør (endnu) den storfynske hovedudbredelse med forekomster fx på Hov Nordstrand (Nb/MaS) (kendt af HN), ”Løkkeby Strand” som talrigt blomstrende den 20. juli (Nb/HN & JHo) og med 1000 ex. den 17. oktober (HT) samt ud for SØ-hjørnet af Stengade Skov og N f. Spodsbjerg den 13. september (begge PR). Udeblev igen under Nordenhuse Klint (31) den 8. juli (HT) og under lokaliteten for Due-Skabiose i Teglværkskov N f. Nyborg (31) den samme dag (HT), men set N om restauranten (MKS; NGC; også den 24. maj 2020 (iN/KAA)). Som det anes af overstående, er dette taxon under spredning langs den Ø-fynske kyst – men stormfloderne giver og tager.

Krat-Fladbælg (Lathyrus linifolius var. montanus) (LC) (3+3)

På Svinø (28) endnu med 5 vegeterende ex. lavt i den lysåbne del af den N-exp. skrænt den 15. november (HT). Vigende i Det Fynske Ørige, hvor den dog ingensinde er fundet på Østfyn (31), Sydfyn (32) og Ærø (33). Vestenbælts stadig lokalt udbredt fx på Tågelund Overdrev nær Egtved og på Elbjerg i Mols Bjerge, hvor der findes mange ex. associeret med fx Rosenrød Vokshat og Tykgrenet Køllesvamp (begge HT). Sjældnere østenbælts, idet den dog er udbredt på NØ-Sjælland – fx med en lille bestand i skoven Nyvang ved Farum (HT & NKP).

Sort Fladbælg (Lathyrus niger) (NT) (2)

Nyt fund i Kongebroskoven ved Middelfart (28) med et knoppende, 3 frugtende, 2 aborterede og 4 vegeterende ex. den 16. juni på en lysåben top i skoven NV f. Grimmerhus (28) (HT). Genfund med 50 vegeterende ex. på den V-exp. skrænt i brynet af Staurby Skov ud mod vejen til Strib (28) med 4 frugtende og 75 vegeterende ex. den 16. juni (HT). Ikke set her af Lindskrog, synes sidst noteret i 1938 af H.C. Hansen i NF’s arkiv ”ved Landevejen” – også set under DBF’s ekskursion den 15. juni 1925 under ledelse af kgl. operasanger Knud Wiinstedt. Ligeledes et interessant genfund i Rubjerg Skov (32) med få blomstrende ex. mod Ø den 18. juni (PR) – et andet sted end i 1988 (PR). Sammesteds set den 18. august med 2 frugtende ex. (og et vegeterende ex. ved den interimistiske p-plads for ”sorte” (dvs. de cykler ulovligt på stien) mountainbikere). Også set her af Svend Andersen, formentlig i 1923. Moderne genfund af de få bestande af Sort Fladbælg i Det Fynske Ørige: Øksenrade Skov (28) med 68 florale og 325 vegeterende ex. i S-brynet (HT; her også benævnt talrig (Nb/LLC)) samt Sudemade Skov på Thurø (32) med 70 blomstrende (bestøvet af en lille grå bi) og 70 vegeterende ex. den 12. juni, sammesteds den 18. august med 50 frugtende ex. til 85 cm i NV-hjørnet – også i enklaven mod Ø langs stien fra landevejen med 20 blomstrende og 20 vegeterende ex. den 12. juni, hvortil med 8 frugtende og vegeterende ex. foruden i havehjørnet 20 incl. frugtende ex. den 18. august (alle HT). Sort Fladbælg findes også stadig i Christiansminde Skov (32) langs en sti i den gamle bøgeskov med 23 frugtende og 38 vegeterende ex. den 22. august (HT). Negative forsøg på genopstøvning er gjort i Østrup Højskov (29) = ”Kong Volmers Røv”, begravet af jagtvold, konstateret den 16. september (HT) og i Hallingskov (32) den 22. august (HT). Samlet til Dansk Herbarium i parken ved Skovsgård (34), hvor denne sjældne art optrådte som tilsyneladende spontan, i 1981 (HN). Også belagt fra Gulstav (34) i 1958, hvor Henry Nielsen lige nøjagtigt var blevet født. Ikke set på Langeland (TB).


Sort fladbælg, Rubjerg skov. Foto: Per Rasmussen

Kær-Fladbælg (Lathyrus palustris) (LC) (2)

Stadig et par steder i Serup Mose (29) (HT): Endnu 15 (+ 2 visne) vegeterende ex. op til 120 cm i SØ-hjørnet af tagrørsumpen V om markvejen og endnu mindst en håndfuld vegeterende ex. i kanten af tagrørsumpen lig det tilgroede kalkkær med Butblomstret Siv Ø om markvejen. Al naturpleje synes ophørt, så det ser ikke godt ud – ej heller for Engblomme. I Det Fynske Ørige er Kær-Fladbælg aldrig fundet på Sydfyn (32) og Ærø (33).

Skov-Fladbælg (Lathyrus sylvestris) (LC) (38+2)

Stor frugtende bestand på Finstrup Kirkeruin ved Holstenshus (32) den 24. august (HT). Hertil et nyt fund med over 50 blomstrende til frugtende ex. på SV-skrænten af det nærliggende markante bakke Havebjerg (HT). Angivet fra Holstenshus (32) af Svend Andersen i 1912. Skov-Fladbælg savnes iflg. AFD-kortet fra Ærø (33), idet der herfra da også kun foreligger en ældre angivelse fra Skovbrinke (33) af Bende Bendsen. 

Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus) (NT) (1)

20 blomstrende og 70 vegeterende ex. i Højskred-delen af Kasmose Skov på Røjle Klint (28) – ved en privat opgang lidt mod V ydermere 6 blomstrende og 4 vegeterende ex., men ved nedgangen ud for p-pladsen kun et vegeterende ex. (alle HT den 11. maj). Summa summarum: Endnu mindst 3 steder i Kasmose Skov Røjle Klint (28) – et rygte talte om nedskridning (og det var før Nordic Waste). I Bjørnemose Skov (32) 4 blomstrende og 6 vegeterende ex. i bøgeskov på morbund i kystbrynet den 12. juni og i Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) med 6 frugtende og 9 vegeterende ex. i bøgeskov ved stien i kystbrynet den 18. juli. Endnu set for relativt få år siden i Båring Skov (28) begge (HT). Østenbælts set med få blomstrende ex. på en V-exp. vejskrænt i skovbrynet af Tippen sammen med 10 ex. af Foldfrø (HT & NKP). Begge de nævnte arter også set på ”Kurt Borellas SV-exp. skrænt” ud for NØ-hjørnet af ”Klevad Mose” – historien uddybet af Anne Messmann. Aldrig set på Sydhavsøerne (33, 34). 

Liden Sneglebælg (Medicago minima) (EN) (0)

Stadig på den brostensbelagte læsserampe ved Odense St. ud for Jarlsberggade (29) med mindst 50 knoppende ex. den 6. maj, 20 blomstrende til frugtende ex. den 25. maj (flere med flere skud), ikke set 18. september (alle HT). Iflg. grande Stephensen (læserbrev i Ugeavisen Odense den 26. juli) er det stærkt uheldigt, at den skrivende presse vil slå sig ned netop her: ”Se på alternativer til Mediacity.” Der kendes ingen angivelser af Liden Sneglebælg fra Sydfyn (32) og Ærø (33).


Liden sneglebælg, Høvblege. Foto: Per Rasmussen

Strand-Stenkløver (Melilotus dentatus) (LC, 1990: R) (12)

Moderne genfund: Klisenor (34) som talrig den 5. august (MLi & PR) og ved ”Klæsø Strand” (34) med 200 vegeterende ex. med Meldug i kanten af en græsmark for enden af et vandfyldt spor den 17. oktober (HT) – på sidstnævnte lokalitet også set den 31. august (PR).

Strand-Krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa) (LC) (16)

Moderne genfund fx i Maden på Helnæs (28) med 200 ex. = som dominerende art i en gryde i strandoverdrevet og mindst 50 ex. i en gammel lo (HT).

Spæd Kløver (Trifolium micranthum) (EN) (6+1)

Lokaliteter med moderne genfund (alle 28): Fønsskov Odde som talrig den 19. maj,

Bobakker på Helnæs som fåtallig den 29. maj og Maden på Helnæs som fåtallig den 10. september (alle Nb/LLC). Vestenbælts ny for Gyllingnæs i Odder Kommune ved Horsens Fjord med et par fåtallige bestande den 11. juni (Nb/LLC). Derimod søgte dette spinkle taxons fynske chieffinder forgæves efter Spæd Kløver på Falsterbo-halvøen i Sverige, ligesom Eric Ljungstrand (LLC). Den uheldige svensker måtte for nogle få år siden trække en artikel i Svensk Botanisk Tidsskrift tilbage, fordi hans fund på Falsterbo ikke var Spæd Kløver alligevel.

Krat-Vikke (Vicia dumetorum) (VU) (2)

Genfundet i Strærup Skovhaver (28) i et N-bryn af en yngre ahornplantage med Hassel dominerende i underskoven ved en grusvej til områdets utallige sommerhuse med et knoppende ex. på 75 cm og 4 vegeterende ex. den 11. juli (HT). Sidst set her (også fåtalligt) på DBF’s ekskursion med Svend Andersen til Skovkrogen ved Mullerød den 4. juli 1926. Et moderne genfund er der langs Grønnevej Ø f. Hyldshuse (31) med 100 knoppende ex. til 180 cm den 27. juni og mindst 50 ex. set endnu den 2. oktober (begge HT). Derimod ligner Østrup Højskov (29) nu ”Kong Volmers Røv”: Artens voksested i skoven blev konstateret begravet af en jagtvold den 16. september (HT). Naturvoldtægt er det ord, man tænker på her uden at sige det offentligt. I 2021 skrev vi: ”Hertil endnu med 2 lige nøjagtigt frugtsættende og 2 vegeterende ex. i Højskov ved Østrupgård (29), men nu de sidste krampetrækninger under helt uantagelige forhold ved en tilgroende gammel skovvej med naboer i form af en jordskokmark, en fældet løvskov og en ung nåleplantage (HT) – uacceptabel skovdrift uden naturhensyn.” Krat-Vikke savnes stadig helt fra Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34).

Skov-Vikke (Vicia sylvatica var. sylvatica) (LC) (5+2)

Genfund på kystskrænten ved en pavillon i Båring Skov (28) med en snes knoppende ex., et med udsprungne blomster den 16. juni, med fx Lådden Perikon (HT). Blandt lokaliteter med moderne genfund Højskred-delen af Kasmose Skov på Røjle Klint (28) med en kæmpebestand på 100 m2 over bord- og bænkearrangementet (bortskyllet med Pia?) ved opgangen lidt Ø f. lokaliteten med Blå Anemone (HT). Hertil på en N-exp. vejskrænt i Staurby Skov (28) med en håndfuld vegeterende ex. (HT) og i Rubjerg Skov (32) mod Ø den 18. juni (PR) foruden i den samme skov den 18. august med 10 frugtende og 40 vegeterende ex. til meterhøjde i stikanten (HT). På AFD-kortet savnes Skov-Vikke fra Det Fynske Ørige på Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34), idet det sidste belagte fund fra Sydfyn er ved Søbo Sø (32) i 1970, mens der kun er angivelser fra Sydhavsøerne: Skovbrinke (33) (uden år, vel Bendsen) hhv. Illebølle (34) (uden år, Anfred Pedersen) og Tranekær (34) (1949, H.C. Hansen).


Skov-vikke, Rubjerg skov. Foto: Per Rasmussen

*Sand-Vikke (Vicia villosa ssp. villosa) (NA)

Nyt fund i en markvejkant S om den store sø ved Seden Skydebane (30) med en flot blomstrende klynge (HT). I Det Fynske Ørige synes dette taxon dog hyppigst på den paradoksalt nok lidet sandede Ærø (alle 33): Der er et nyt fund på en affaldsplads ved Søby Camping (HT), mens der er moderne genfund som talrig i en grusgrav ved Bromade i Vitsø Nor og som udbredt på fyldpladsen ved Husemarksvej S f. Tranderup (begge HT). Sand-Vikke er kendt fra alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige, idet den på AFD-kortet savnes fra Vestfyn (28) og Østfyn (31).

Surkløverfamilien (Oxalidaceae)

*Spæd Surkløver (Oxalis exilis) (NA)

Ny for Langeland (34) og Det Fynske Ørige med små måtter på Elnegårds familiegravsted på Hov Kirkegård, aftagende blomstrende den 8. august (Nb/HN). Den oftest enårige art blev første gang set her med et blomstrende ex. den 30. juni 2021 (Nb/HN), på Naturbasen (her Dværg-Surkløver) også 2 nyere lokaliteter på Sjælland. Eneste fund i Dansk Herbarium fra Bagsværd i 1989, i AFD 4 fund i Jylland og et på Bornholm af dette udendørs ukrudt. I 2023 er den set på Solskinsøen på Hammershusvej ved Sandvig (URT/MTh). Iflg. AFD-værket en indslæbt, ikke-bofast neofyt med oprindelse i New Zealand og på Tasmanien.

Også ukrudt ved søster Hannes hus på Nørrevoldgade i Odenses Skibhuskvarter (29) (HN).

*Rank Surkløver (Oxalis stricta) (NA)

Nyt fund i en skovvej i Bremerhave N f. V. Åby (32) med en del blomstrende ex. (HT). Hertil som udbredt i kanten af en brakmark ved Bjørnemose i Horne Lillemark på Horneland (32) (HT). Belagt i Dansk Herbarium fra Horne (32) i 1888.

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

*Bølgekronet Storkenæb (Geranium phaeum) (NA)

Nyt fund i en skovvejkant i N-brynet af Brændholt (28) med 2 pæne klynger den 8. august samt 4 klynger både den 23. oktober og den 15. december (alle HT). Den 20. maj blev set afblomstrede skud (den lille af de 2 dengang opdagede klynger dog incl. en blomst, som endeligt afslørede arten). Noteret af Svend Andersen ved den nærliggende metropol Årup (28) i 1924. Spredes ved Søparken i Odense (29), nu med 10 klynger incl. et blomstrende skud den 8. september (HT). Bølgekronet Storkenæb savnes derimod endnu fra Nordøstfyn (30).

Skov-Storkenæb (Geranium sylvaticum) (LC) (0)

Langs den gamle banesti i Staurby Skov (28) 2 afblomstrede klynger den 16. juni, (HT) – flere iflg. LLC, Endnu for relativt få år siden også i Båring Skov (28) (LLC). Vestenbælts i naturskoven Brandsbjerg Sønderskov nær Jelling som fåtallig 2 steder incl. 2 blomstrende ex. (HT). Iflg. AFD-værket er Skov-Storkenæb med undtagelse af på Bornholm gået stærkt tilbage siden TBU – dog findes den altså stadig på Fyn, om end tilsyneladende kun i Staurby Skov. På 3 lokaliteter for arten i 1980’erne i Brænde Ådal ud for Topgård (28) blev den sidst forgæves eftersøgt i 2015 – her er nu domineret af Stor Nælde og Burre-Snerre (alle HT). Der er dusør for genopstøvning af Skov-Storkenæb her, hvor den synes at være blevet kvalt af ”Det Beskidte Dusin”/brændenælder – ved assisteret spredning kommer du i stedet i spjældet!

Hørfamilien (Linaceae)

Tusindfrø (Radiola linoides) (NT) (2)

Stadig med andre nanofyter i ”oldtidsvejen” på Feddet ved Å (28) (CHu; PR). De 2 nævnte findere arrangerer en ekskursion efter netop dværgplanterne den 27. juli 2024. Tusindfrø er ikke kendt fra Ærø (33) – angivelsen herfra i NF’s arkiv med henvisning til TBU må være en lapsus.


Tusindfrø, Feddet. Foto: Per Rasmussen

Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)

*Kors-Vortemælk (Euphorbia lathyris) (NA)

Nyt fund ved Stubberup Kirke på Hindsholm (30) (PR) – ikke noteret her af den legendariske ruderatbotaniker Bo K. Stephensen. Savnes på AFD-kortet fra Ærø (33), hvor den dog er fundet (om ikke af Stephensen).

*Plet-Vortemælk (Euphorbia maculata) (NA)

Ny for Langeland (34) med 5 blomstrende ex. i Lohals den 19. juli (Nb/HN & JHo). 

Også et nyt fund i Sdr. Nærå (30) som hist og her mellem brosten (PR). Moderne genfund er der i Kappendrup (30), hvor der var væsentligt flere end i 2022, og Søllinge (31) (begge PR). Første gang på Fyn i Odense (29) i 2001 ved en legendarisk piberygende botaniker (LOK) – her holdt den sig i 3 år. Plet-Vortemælk savnes endnu fra Vestfyn (28), Sydfyn (32) og Ærø (33).


Plet-vortemælk, Sdr.Nærå. Foto: Per Rasmussen

Mælkeurtfamilien (Polygalaceae)

Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris) (LC) (24+2)

Alm. Mælkeurt er Årets Danske Urt 2024: Den siges at elske rewilding og myrer (Morten DD Hansen, marts 2023), så den må siges at være aktuel. Lokaliteter med moderne genfund i Det Fynske Ørige: Svinø (28) med 2 vegeterende tæpper på en hedeknold over højvandsbæltet den 15. november (HT). Djævlebakke i Bobakker på Helnæs (28) med få blå blomstrende ex. den 18. juli og med flere blomstrende incl. hvidlige ex. i Ø-delen den 6. september (på selve N-skrænten centralt og mod V dominerer de blå) (begge HT). Yderhovedet af Fyns Hoved (30) med mest lyserøde blomster den 4. september (HT), den 18. oktober incl. blåviolette blomster (HT). Romsø i Storebælt (30) med et ex. med lyserøde blomster i N-skrænten ved jagtpavillonen den 30. august (HT). Galgebjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med blåviolette blomster (PR) hhv. som sjælden her og kun med blåviolette blomster den 27. oktober (HT). Sandbjerg nordligere i ”Jordløse Bakker” (32) derimod med 1000 blomstrende ex. (også lyserøde) den 30. maj (HT). Casanovabakkerne (32) den 18. august (HT) og den 14. oktober som endnu blomstrende (NF/HT). Henninge Nor (34) incl. blåviolette blomster den 17. oktober (HT). Alm. Mælkeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Vestenbælts fx på Tågelund Overdrev nær Egtved (som udbredt, med både hvide og lyserøde blomster) (HT). Østenbælts fx på ”Klevad Overdrev” ved Farum (som lokal med blåviolette blomster) (HT & NKP) og Heatherhills overdrev med både blåviolette og lyserøde ex. (HT). Om Allindelille Fredskov på Botanikdagen: Arten kommer hurtigt igen på afskrabningsflader, frø finder selv vej (vel via podning med artsrigt lokalt hø) (AFM). I Hammer Bakker i hø (lyder fusket!) i fhv. nåleplantage, nu græsset af konikheste. NKP: Tid for høslæt? MKS: Årstidsvariation. I Sverige angives Alm. Mælkeurt at eksistere stadig efter 100 år i frøpuljen (fb/BVP), i Cevennerne i Frankrig med lyserøde blomster (FØA 2022).

Balsaminfamilien (Balsaminaceae)

*Kæmpe-Balsamin (Impatiens glandulifera) (NA)

Spreder sig fortsat ikke mindst i Odense-området, 5 blomstrende ex. set på Højstrup Øvelsesterræn (29) den 17. september (Nb/ALN). Iflg. en artikel i Ugeavisen Odense den 27. september om denne art fra Himalaya: ”På Fyn er den registreret i Odense tæt ved åen og ved Haarby. Begge steder første efter 2013.”

Men i TBU-arkivet allerede angivet som naturaliseret i Lungsgrave ved Odense Å (29) i 1981 af Per Stidsen.

Benvedfamilien (Celastraceae) (incl. Leverurtfamilien (Parnassiaceae))

Leverurt (Parnassia palustris) (NT) (12)

Moderne genfund (alle HT): I kalkkæret i Urup Dam (30) den 29. september incl. både blomstrende og frugtende ex., i det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) den 12. oktober incl. standere og i vældet opstrøms Kratholm ved Odense Å nær Bellinge (29) den 15. oktober med en snes standere. Hertil Flægen ved Tybrind (28) som talrig den 2. september (Nb/LLC).


Leverurt, Lønborg hede. Foto: Per Rasmussen

Vrietornfamilien (Rhamnaceae)

Vrietorn (Rhamnus cathartica) (LC) (52)

Nye fund: ”Kalkovnskoven” ved Holckenhavn (31) med 2 små ex. (HT) samt i et krat med 10 gamle ex. mod NØ i en mose i Norden (lok. 10/754) (32) og i en mose ved Vængegyden nær Fåborg (32) (lok. 36/407) med 5 gamle ex. til 66 cm (begge FMSK/HT). Lidt V om ”Kalkovnskoven” er den set N f. Holckenhavn Fjord i 2012 (Nb/KNF). Iflg. AFD-kortet er Vrietorn ikke fundet på Ærø (33) – belæg er sidst taget i Borgnæs Krat af Alfred Hansen i 1963. Vrietorn medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for skov.

Vinfamilien (Vitaceae)

*Vildvin (Parthenocissus inserta/quinquefolia) (NA)

Hist og her frugtende på ”Løkkeby Strand” (34) den 20. juli (Nb/HN & JHo), formentlig bragt hid med strandfodring (HN). Iflg. Henry Nielsen er de 2 nævnte  Parthenocissus-taxa samme art, idet havesorter gør det svært.

Katostfamilien (Malvaceae) (incl. Lindefamilien (Tiliaceae))

Læge-Stokrose (Althaea officinalis) (NT, 2010: VU) (4)

Igen set i Flægen ved Tybrind (28) som talrig den 2. september (Nb/LLC) og i kanten af strandrørsumpen på Søby Monnet på Tåsinge (32) (PR). Også ved Langelandsbroen med 5 blomstrende blokke den 20. juli (Nb/HN & JHo) – efter vejledning af Torkil Bruun, der fandt den her i 2008.

Rosen-Katost (Malva alcea) (LC) (16+1)

3 blomstrende ex. ved Brovejen på Siø (34) (Nb/HN & JHo). Rosen-Katost vil have tillandingskyster og ikke erosionskyster som på Langeland – og savnes derfor som hjemmehørende art iflg. Henry Nielsen fra Langeland (34), ligesom den savnes helt fra Ærø (33). Ruderalt er den dog set på fx Lejbølle fyldplads (34) (BKS 2006) – Siø-bestanden er vel også en delvist antropokor forekomst.

Dafnefamilien (Thymelaeceae)

(*)Pebertræ (Daphne mezereum) (LC (NA)) (9+1)

Nyt fund med en smukt blomstrende busk centralt i ”Nymark Mose” N f. Snarup Mose (32) den 22. marts (PR). Der er en del fund på Sydfyn incl. flere ældre angivelser (alle 32), der bør søges genopstøvet. Iflg. AFD-kortet savnes Pebertræ fra Østfyn (31) og Ærø (33), idet der også er flere ældre angivelser fra Østfyn (alle 31) i TBU-arkivet. Pebertræ medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 4)).

Perikonfamilien (Hypericaceae)

Dværg-Perikon (Hypericum humifusum) (LC) (35+1)

2 blomstrende ex. i N-kanten af en ellesump i det varierede naturområde S f. Holstenshus (lok. 82/369Ø) (32) (FMSK/HT). Også set NV f. Sortesø i Gerup Skov (32) (PR) – Svend Andersen angav den fra Gerup (32) i 1906.

Bjerg-Perikon (Hypericum montanum) (NT) (6)

Nyt fund i ”Kalkovnskoven” ved Holckenhavn (31) med 24 frugtende og 12 vegeterende ex. den 28. august (HT). Set i Kajbjerg Skov mod S på en høj i lysåben kystnær bøgeskov den 27. september 2000 (AFD/HT), sammesteds den 21. juni 2007 (Mst/nn). Moderne genfund på Jøv (”Indrehovedet” af Fyns Hoved) (30) med 2 ex. (PR) nær bord- og bænkearrangementet oven for ”Bojsen Mortensens skrænt” den 22. maj (PR), men har bredt sig mod Ø på Jøv: Et blomstrende ex. Ø om fugleobservationsposten og på ”Biblomstbakken” med 4 lave knoppende ex. lavt mod SV den 20. juni (begge HT). Bjerg-Perikon er aldrig fundet på Ærø (33).

Smuk Perikon (Hypericum pulchrum) (LC) (6+2)

Lokaliteter med moderne genfund: NØ f. Klakkebjerg i Brænde Å’s dal (28) som hist og her (Nb/LLC), på en S-exp. skrænt i en højstammet bøgeskov i Hesbjerg Skov (29) (nu også set nær renden med Alm. og Småbladet Milturt med 20 ex. incl. 10 med standere (HT)), Gerup Skov (32) (HT; PR (2 steder)) og ”Festivalpladsen” i ”Jordløse Bakker” (32) (DBF/HT; HT). Ikke genfundet i Tvedshave ved Sallinge (32) den 25. august (PR), sidst 1988 (PR). Smuk Perikon savnes endnu helt fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34).


Smuk perikon, Gerup skovene. Foto: Per Rasmussen

Violfamilien (Violaceae)

Håret Viol (Viola hirta) (LC) (19+1)

Moderne genfund fx på Voderup Klint (33) som udbredt på de gode steder (HT).

Eng-Viol (Viola palustris) (LC) (30+2)

Moderne genfund fx i Snarup Mose (32) som vegeterende i Alm. Filtmos den 16. juli (PR). Eng-Viol medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for fattigkær. Østenbælts fx i ”Klevad Mose” ved Farum med et lille vegeterende tæppe den 18. maj (HT & NKP).

Græskarfamilien (Cucurbitaceae)

*Centner-Græskar (Cucurbita maxima) (NA)

Stor bestand i en kompostbunke ved Rasmus Rask-Skolen den 1. oktober (oven på BBB-Fåborg 4-3 efter 1-3 10 minutter før tid i Albaniserien) (HT).

*Manchurisk Agurk (Thladiantha dubia) (NA)

Ny for Det Fynske Ørige i en mosekant N f. Dalby på Hindsholm (30) (fb/GBe). Vel også lagt ind på Arter, hvis udpræget krænkelsesparate ledelse dog åbenbart ønsker at gøre det så vanskeligt som muligt at slå ”nye” antropokore arter op. Manchurisk Agurk er en flerårig, op til mere end meterhøj klatreplante med gule blomster fra NØ-Kina og Korea, der har været kultiveret i Europa fra 2. halvdel af 1900-tallet, også kendt som ”Wild Potato”. Kun 2 fund i Belgien (2010 og 2020), men i de senere år naturaliseret i fx Kroatien og Østrig pga. det varmere klima (Manual of the Alien Plants of Belgium). Ikke ny fra Danmark, idet arten nævnes i en stencileret floraliste fra amanuensis Alfred Hansen (1987), vedrørende Flora Advena Danica i 1963 med tilføjelser i 1964.

Kattehalefamilien (Lythraceae)

Vandportulak (Lythrum portula) (VU) (4)

Moderne genfund ved den centrale sø i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) – den 22. august med et pænt frugtende tæppe på NØ-bredden og den 8. oktober med et lille tæppe på Ø-bredden (begge HT). Også set på ekskursionen den 21. oktober (DBF/HT). Vestenbælts findes Vandportulak endnu på søbredden ved ”Povlspold Bugt” i Mellemsø (Ny Filsø), men nu kun lokal ligesom ved vandhullet mod Ø (begge HT) – i bugten stadig også Vandpeber-Bækarve (endnu udbredt) og Nåle-Sumpstrå (endnu ofte dominerende art)

Kattehale (Lythrum salicaria) (LC) (98+4)

Spreder sig ved Vitsø Nor (33) med blomstrende klynger i indtryksfuld mængde den 29. juli (DBF/CHu & KN).

Natlysfamilien (Onagraceae)

*Hvid Dueurt (Epilobium ciliatum) (NA)

Nye belagte fund: På gårdspladsen ved avlsgården Trueredholm på Horneland (32) med flere blomstrende ex. den 25. juli (HT), i vældet i bunden af en eng ved Lærkedal (32) med et blomstrende ex. den 19. august (DBF/HT) og i kanten af en ferskeng i det varierede naturområde S f. Holstenshus (lok. 88/643F) (32)

under en Rose (FMSK/HT). Denne N-amerikanske aggressor (om end knap så fremfusende som den russiske Putin) ligner Kirtel-Dueurt (og bærer dennes fhv. latinske artsnavn!), men har altid hvide blomster og tydeligt opadrettede grene.

Skærmplantefamilien (Apiaceae)

(*)Gærde-Kørvel (Anthriscus caucalis) (NA)

Talrigt knoppende den 21. maj ved stranden N f. ”Langø Plantage” ved Gyldensten (29) fx på tangvolden (Nb/KiR). Arten spredes med fugle – således vel også på den berygtede Knudshoved Odde på Sjælland: Efter at være forsvundet fra vejkanten mellem Knudsskov og Draget i 2022 dukkede den i 2023 op i meget stort tal mange steder på halvøen (begge URT/LHS). Eller også er ”spredningen” en del af Peer Ravns udsåningscirkus?

Vild Selleri (Apium graveolens) (LC, 1997: X) (9)

Moderne genfund ved Klisenor (34) som talrig den 5. august (MLi & PR). Tilsvarende på Horseskov Odde på Tåsinge (32) med et fint, om end løst tæppe på en m2 ved kyststien den 14. oktober og ved Henninge Nor (34) med kun 8 vegeterende ex. den 17. oktober (begge HT). Savnes på AFD-kortet fra de 3 nordlige TBU-distrikter i Det Fynske Ørige (28, 29, 30), jf. Faurholdt & Tranberg 2012. 

Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) (NT) (16)

Lokaliteter med moderne genfund: Feddet ved Å (28) (PR), ved Kongesø på Avernakø (32) med en stor bestand (Nb/JH), Monnet på Tåsinge (32) med som så ofte før mange ex. nær entre (HN & JHo; MLi & PR) og ”Thurø Rev” (32) (HT). Myretuearten udeblev derimod igen ved ”Klæsø Strand” (34) den 17. oktober (HT).

Gifttyde (Cicuta virosa) (LC) (24)

Nyt fund i bredden af Odense Å ved Kastanjevejsbroen i Odense (29) den 15. september med Sideskærm (HT).

*Koriander (Coriandrum sativum) (NA)

Ny som forvildet på Østfyn (31) på en byggetomt i Ullerslev med 5 ex. den 10. juni (Nb/BKS). Endnu ikke set forvildet på Langeland (34).

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) (LC) (33+3)

Ny for selve Drejø (32) med et smukt ex. på ”Bækskilde Strand” på S-kysten (IH), øens bedste sandstrand lige V f. kirken. Tidligere er den set på Mejlhoved-delen (begge 32) den 19. juni 2008 (AFD/EWe) og med et knoppende ex. den 7. juni 2019 (Nb/KBJ). Endvidere genfundet på den store strandvoldsslette på Mejlø i Lillestrand (30) den 28. juli (art/PN, forekskursion før NF’s ekskursion) – sidst 2001 i mængde (HT), men ikke set af samme inventør siden. Erik Wessberg i ø-flora nr. 63 (1994) om Strand-Mandstro på Mejlø: ”Især om efteråret er denne bestand et fascinerende skue i det lave sollys, når den på højere bund ledsages af store parasolhatte i hobetal.” Lidt N om fyret på Frankeklint Fyr (34) (TB).

På Hou Nordstrand (34) er den set for ca. 23 år siden (HN), senere også den 12. januar 2014 med en stander og den 22. maj 2016 med 4 vegeterende ex. (begge Nb/HN). Hertil Hov (34) med et afblomstret ex. den 10. september 2015 (Nb/HN) – muligvis lig Bruuns lokalitet ved fyret. På Langelands nordlige V-kyst også set S om Frankeklint ud for Vester Stigtehave (34) den 29. maj 2014 (Nb/HN).

Blandt moderne genfund af Strand-Mandstro kan også nævnes Feddet ved Å (28) den 27. juni (PR), sammesteds den 7. oktober 7/10 (Pah/KMP). Maden på Helnæs (28) med mindst 500 ex. (HT). Hist og her på ”Flyvesandet” (29) den 18. august (Nb/EHa & PHa). ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) fra den 2. maj, frugtende den 16. september og endnu blomstrende den 5. november (alle fb/GBe) (samt den 23. oktober (fb/AnR)), sammesteds 25 frugtende ex. den 4. september og incl. 20 standere den 18. oktober (begge HT); også Nb/JH og den 22. juli (PR). Endelig på strandvolden ved Bøjden Nor (32) den 30. juli (art/GKn) og ved Bagenkop (34) (fb/SvJ), nærmere præcisering absolut nødvendig. Strand-Mandstro udeblev derimod under lokaliteten for Vår-Star i Teglværkskov N f. Nyborg (31) den 8. juli (HT) (plukket eller opgravet?), dog set længere mod N den 31. juli (art/MKS). Strand-Mandstro medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strand. I Kattegat er set 1000 Sandrandøje på 10 m2 Strand-Mandstro på Totten på Anholt (Nb/JTA).

(*)Seglblad (Falcaria vulgaris) (NA)

Nyt fund på voldstedet Grubbeholm nær Fåborg (lok. 40/821) (32) med 500 blomstrende ex. over 20 m2(FMSK/HT). Har vel undgået registrering, fordi ”overdrevet” er skriggrønt og en kende utilnærmeligt – man er overvåget fra Assensvej. Et moderne genfund af Seglblad er der ved Hverringe på Hindsholm (30) (fb/GBe). Seglblad er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

*Fennikel (Foeniculum vulgare) (NA)

Nyt fund på ruderatet ved Lindholm Havn ved Nyborg (31) med tæpper incl. blomstrende til frugtende ex. den 22. september (HT).

Svømmende Sumpskærm (Helosciadium inundatum) (VU) (6)

Moderne genfund ved den centrale sø i og ved søen i Ø-kanten af ”Gamle Rødme Svinehaver” (begge 32) (begge DBF/HT). Præciseres ved den centrale sø til få blomstrende til frugtende ex. den 12. juni (HT), pæne tæpper på S- og Ø-bredderne den 22. august og et flot tæppe på Ø-bredden den 8. oktober (alle HT).

Hertil den 22. august også et 3 m2 tæppe i NØ-kanten af søen i Ø-kanten (HT).

*Sødskærm (Myrrhis odorata) (NA)

Set omkring Rolsted (30) (BLa & MKr), ligesom den stadig er i Finstrup-området

med en lille klynge på et stendige nær Finstrup Kirkeruin ved Holstenshus (32) den 24. august (HT) – angivet fra Finstrup (32) af Svend Andersen i 1911. Som ofte før set mange steder omkring Rugård (alle 29) (alle HT) – har vel tidligere været dyrket i området. Østenbælts i en stikant ved Strødam Engsø (HT & NKP, på vej til fugletårnet).

Billebo-Klaseskærm (Oenanthe aquatica) (LC) (76)

Tilsyneladende nye fund: Den største sø på Jøv (30) den 18. juni og den 23. juli med Strand-Skræppe (begge fb/GBe; også art/EÅF den 25. maj, lagt ind som Kær-Svovlrod). Endnu da i en jagtlikvideret mose V f. Holstenshus (lok. 79/329) og også i et vandhul NØ f. en ferskeng ved Diernæs (lok. 78/546) (begge 32) (begge (FMSK/HT). Mindst 4000 blomstrende ex. ved den store sø i Sortemose ved Lakkendrup (31) (HT), her også den 4. september 2008 (SSK/nn). Blandt andre moderne genfund: Langs søen (mange Frøbid i søen incl. få blomstrende ex.) SV f. Rugård (29) med 8 pæne blomstrende til frugtende ex. den 27. juli (HT) – også den 14. august 1995 (FA/nn). Mange ex. i den vandfyldte laggzone N f. det åbne højmoseparti i Storelung (32) (HT). I området S f. Holstenshus den 22. november 1991 med fx Kær-Dueurt & Vandpeberrod (FA/nn) – så helt jomfrueligt var det ikke. De nævnte arter er her sikkert stadig, men skemaerne er nu afleveret til Fåborg-Midtfyn Kommune: Artslisterne kommer med tiden på Arter! Kær-Dueurt blev faktisk set i en højstaudesump (FMSK/HT).

Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa) (NT) (52+1)

Endnu en lille klynge under kvælning af førne på Bogø (30), ved dominans af Stor Nælde og Lyse-Siv (HT). Moderne genfund i Lars Hansens udtørrede vandhul S f. Kajbjerg Skov (31) med en flot bræmme incl. 20 frugtende ex. (herunder afbidte) (HT). Sammesteds noteret i et næsten udtørret, nygravet vandhul den 5. august 2000 (AFD/HT).

Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii) (LC, 1990: R) (11+1)

I Ø-delen af Feddet ved Å langs vejen mod Brydegård (28) med mindst blomstrende ex. den 18. juli til 90 cm i S-kanten, lavere i N-kanten af vejen pga. græsning (HT); også set den 30. maj (Nb/JH). Andre moderne genfund af denne en af strandengens aristokrater langs lillebæltskysten (begge 28) med 50 ex. ved Eskebækslund ØSØ f. ”Svenstrup Strand” den 29. juni og som talrig i Flægen ved Tybrind den 2. september (begge Nb/LLC) foruden langs Langelands østersøkyst (begge 34) i Klisenor den 30. juli (MLi & PR) og V f. Stenbækgård S f. Salmenor (34) med 4 frugtende ex. til 80 cm den 11. september (HT). Negativ eftersøgning inden for Horseskov Odde på Tåsinge (32) den 14. oktober og på Svinøs kyst (28) den 15. november (vel for sent og efter stormfloden) (begge HT). Aristokratens spredning mod N i Danmark synes i nogen grad bremset?

*Småskærmet Pastinak (Pastinaca sativa ssp. urens) (NA)

Endnu på baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) med mindst 50 juvenile ex. den 6. maj (HT) trods nyrenoveret spor. Den 18. september sammesteds et blomstrende til frugtende ex. og 39 standere foruden vegeterende ex. (HT).

Seline (Selinum carvifolia) (NT) (20+1)

Stadig fx i Urup Dam (30) (HT) og ved ”Damsbo Strand” (32) som knoppende den 13. juli (PR). Sammesteds i AFD-rude 3523 Faldsled (32) den 22. august 1996 (TRN).


Seline, Damsbo strand. Foto: Per Rasmussen

Hjorterod (Seseli libanotis) (LC, 1990: R) (5)

Genfundet på Mejlø med en vegeterende bladroset med 10 blade (det ene afbidt, hvorved planten blev fundet) den 13. november på V-kysten af nordøen (30) (HT). Lidet overraskende, da strandvoldssletten er beliggende lige over for det nuværende Langø Hoved (30) med en tusindtallig bestand af Hjorterod. Sidst set på Mejlø (30) i 1886, sandsynligvis af reservelæge Otto Møller, jf. en note i Ostenfelds TBU-fortegnelse. Moderne genfund, alle på Hindsholm (alle 30): På V-kysten et ex. på Storeknøs ved roden af Langø Hoved (art/EÅF) – den travle finder nåede på ingen måde helt ud på hovedet (måske manglede nogle formaliteter?). Langø N f. Hundegræsset = Stenene (30) (art/JBR). ”Bogensø Strand” på Hindsholm med kun 2 lave blomstrende ex. den 4. september, alt for meget Rynket Rose (HT), et blomstrende ex. den 9. juli (Nb/JH). På Ø-kysten ”Måle Strand” med horisonten i vater i mængde incl. blomstrende ”grenskud” den 6. november (fb/GBe; også Nb/JH). Bøgebjerg Strand ligesom i 2022 et ex. den 14. august (begge Nb/MSA), også den 27. maj (art/EÅF). 

Bredbladet Mærke (Sium latifolium) (LC) (48)

Nyt fund i en mose VSV f. Grønderup (lok. 102/335) (32) med en fin klynge i Ø-kanten af en pilesump (FMSK/HT).

Lyngfamilien (Ericaceae) (incl. Revlingfamilien (Empetraceae),

Snylterodfamilien (Monotropaceae) & Vintergrønfamilien (Pyrolaceae))

Rosmarinlyng (Andromeda polifolia) (LC) (3)

Udbredt i Storelung (32) (EV; HT) – mindst 30 ex. set med Exobasidium karstenii (HT).

Revling (Empetrum nigrum) (LC) (5)

Stadig på Feddet ved Å (28) (PR), selv om den ofte gemmer sig for svampefolket på jagt efter Lerfarvet Køllesvamp, der har et biotroft samliv med Revling.

Klokkelyng (Erica tetralix) (LC) (7)

100 blomstrende ex. i Storelung ved Nr. Broby (32) den 20. juni (Nb/CML; også HT) må være en underdrivelse, sammesteds 30 imago af Moseperlemorsommerfugl på pudsigt nok 100 blomstrende Kragefod. Finderen står for facebooksiden denfynskenatur. Klokkelyng findes stadig også i en naturlomme i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP) – ny her i 2005 (HMP). Savnes helt fra Ærø (33).

Alm. Snylterod (Monotropa hypopitys ssp. hypopitys) (LC) (4)

Nyt fund i Tvedshave ØSØ f. Brobyværk (32) med et ex. den 25. august (PR), næppe Glat. I skoven Knagelbjerg (alle 32) kendes den tilbage fra 1890 med et belæg i Dansk Herbarium, ligesom den er angivet fra 1988 i TBU-arkivet (PR). I 2023 er den set 2 steder i skoven: NNV f. Lerbjerg i ”Svanninge Bjerge” med 7 ex. den 25. juli (art/EV), idet der var 22 ex. den 21. juli 2022: Hårede kronblade, standere fra sidste år med op til 11 kapsler (art/EV). Hertil i 2023 SSØ f. Lerbjerg i ”Svanninge Bjerge” med mindst 2 afblomstrede ex. med mange kapsler den 31. juli (art/CCh). I nærheden også set i Gerup Skov (32) den 10. september (Nb/GKn 2014). I AFD set i Knagelbjerg (32) den 10. september 1997 på en ret stejl skrænt i bøgeskov på morbund (HT). Moderne genfund i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) med et ex. den 12. august (Nb/LLC). Fra Ærø (33) mangler Snylterod ikke overraskende helt. 

Liden Vintergrøn (Pyrola minor) (LC) (5+1)

Genfundet for Gerup Skov (32) incl. enkelte frugtende ex. Ø f. Holstenshusvej den 13. august (PR). Set af samme finder i Gerup Skov i 1988, men S f. Bødkerdammen længere mod N (PR). Kendt fra skoven siden DBF’s ekskursion i hestevogne den 17. juli 1908 under ledelse af A. Edmund Andersen under deltagelse af ikke færre end 6 frøkener – efter 12 timers regnvejr i streg, middag på Korinth Kro og kaffe hos pastor Clausen. Synes at være et andet sted end de 2 fund i moderne tid (”gennem Bøgeskoven til Sorte Sø”). Liden Vintergrøn blev også set på morbunden i Gerup Skov under NF’s ekskursion den 6. juni 1943 med Svend Andersen som leder. Arten savnes stadig fra Ærø (33).


Liden vintergrøn, Gerup skovene. Foto: Per Rasmussen

Blåbær (Vaccinium myrtillus) (LC) (7+3)

Lokaliteter med moderne genfund: Gerup Skov (32) (PR) og Tangkrogslung V f. Brændegård Sø (32) som spredt i birkesumpen (HT).

Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) (LC) (3)

Moderne genfund ved den centrale sø i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (DBF/HT):

Pæn vegeterende klynge under Hvidtjørn i N-skrænten S f. den centrale sø, længe siden sidst. Der er dog 9 fund på arter – den første angivelse den 15. juli 1994 (FA/nn) og herefter fx den 5. august 2001 (AFD/VDA, N-skrænt med Tjørn på græsset overdrev), den 16. juni 2009 (Mst/nn) og den 7. juli 2021 (BW/IG) 

Øvrige fund af Tyttebær på Arter: Den 1. juni 1991 Snarup Mose (FA/nn), den 13. august 2006 i lunghede på den yderste brede del af Enebærodde (29) (AFD/AmM & TRM), den 22. august 2007 Gammellung ved Hundtofte (32) (FA/nn) og den 1. januar 2014 Nybo Mose (32) (BW/nn) – her senest den 30. april 2017 som fåtallig (Nb/HK), sammesteds den 13. juni 2015 som hist og her blomstrende (Nb/LKT). Østerø Sø (31) med et blomstrende ex. den 19. april 2019 (Nb/YE) er en plantet forekomst – se nærmere i årsrapporten 2016. ”Et særdeles mystisk fund på Nordøstfyn (30)” i årsrapporten 2015 er til gengæld den førstnævnte klummeskrivers fejl, !lo siento!: Det er forekomsten på Enebærodde (29)! En decideret uforskammethed er et fund af et 2 m2 tæppe på Østerø ved Nyborg (31) den 1. maj 2016 (Nb/KrH). Finderen er blevet foreholdt, at det drejer sig om en udsåning af DSB!

Kodriverfamilien (Primulaceae)

Skovstjerne (Lysimachia europaea) (LC) (5+1)

Stadig i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP). Skovstjerne savnes fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33). Et andet moderne genfund er gjort i Tangkrogslung V f. Brændegård Sø (32) som den lokalt dominerende art i birkesumpen (HT), sidst 15. september 2017 (Mst/nn) med en tvivlsom Alm. Kohvede!

Knudearve (Lysimachia minimus) (EN) (4)

Stadig med andre nanofyter i ”oldtidsvejen” på Feddet ved Å (28) (CHu; PR). Kendt fra alle fynske TBU-distrikter incl. Ærø (33) (men her sidst i 1913).


Knudearve, Feddet. Foto: Per Rasmussen

Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora) (LC) (12)

Lokaliteter med moderne genfund (begge 32): Storelung, hvor den ofte er dominerende art i laggzonen mod N (især i yngre birkesump), og Tangkrogslung V f. Brændegård Sø (32) som talrig i ellesumpen yderst mod søen (begge HT).

Vestenbælts ses den i pilesump i det vidtstrakte Uldum Kær (HT). Dusk-Fredløs savnes helt fra Ærø (33).

Fladkravet x Storblomstret Kodriver (Primula elatior x vulgaris) (NE) (6)

Vel nyt fund i den af sommerlandsdrift hærgede stævningsskov ved Bøsøre (Fyns Amts stævningsskov nr. 155A) (31) med 2 blomstrende klynger den 9. maj (HT). Moderne genfund sammen med forældrearterne i den nærliggende stævningsskov mellem Bøsøregård og Søgård (Fyns Amts stævningsskov nr. 119) (31) (HT).

Fladkravet x Storblomstret Kodriver medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris) (LC) (38+3)

2 blomstrende ex. i Kohave ved Blangstedgård (30) den 25. april (Nb/NBo).

Samel (Samolus valerandi) (LC) (29+1)

Ved søen i strandengen SØ f. lokaliteten med Baltisk Ensian mellem Maden og Dyrehave på Romsø i Storebælt (30) med 1000 blomstrende til frugtende ex. den 30. august (HT). Også i tusindtal ved ”Bogensø Strand” (N-delen) på Hindsholm (30) incl. blomstrende ex. den 18. oktober (HT).

Hindebægerfamilien (Plumbaginaceae)

Lav Hindebæger (Limonium humile) (NT, 1997: A) (6)

Det længe ventede genfund på Vigelsø i Odense Fjord (29) i en strandeng ved Østerhoved mod SØ (KDJ), opdaget i 2021. Belagt af Otto Møller i Dansk Herbarium i 1900, tilsyneladende ikke set siden. Det ældre fund af reservelægen, det nye af vor tids Leonardo da Vinci. Af moderne genfund fx 10 blomstrende ex. på Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) (Nb/AmB) og V-kysten af Mejlø i Lillestrand (30) (art/PN; HT). Lav Hindebæger er aldrig fundet med sikkerhed på Østfyn (31) og på Sydhavsøerne (33, 34).

Ensianfamilien (Gentianaceae)

Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea var. erythraea) (LC, 1997: X) (58+1)

Tilsyneladende nyt fund ved Nakkebølle Fjord (fb/SSP) (32). Lokaliteter med moderne genfund er fx Jøv (= ”Indrehovedet”) på Fyns Hoved med tusinder af hvidblomstrede ex. den 4. september (HT), tæt græsset af 7 Galloway – knap så mange på det ugræssede areal på ”Biblomstbakken” (HT). Hertil Voderup Klint (33) med flere blomstrende ex. på ekskursionen den 29. juli incl. gennemvoksede ex. (DBF/CHu & KN) og i en vejkant i Stengade Skov (34) med et blomstrende ex. (HT; også TB). Mark-Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Set blomstrende om foråret langs kysten i Algarve, Portugal (FØA).

Strand-Tusindgylden (Centaurium littorale var. littorale) (NT) (10 (11?)) 

Maden på Helnæs (28) som fåtallig den 10. september (Nb/LLC) – også her den 25. august 2020 (Mst/nn) og den 14. august 1993 (FA/HT), men ikke med i AFD. Ligeledes noteret fra Helnæs (28) i 1919 af Svend Andersen. Fundet Ø f. lagunen i Bobakker mod N på Helnæs (28) den 11. august 2006 (FA/nn) kræver dokumentation, hvilket ikke er gængs procedure i det offentlige (ikke desto mindre bliver alle offentlige fund automatisk valideret på Arter, hvilket er helt forrykt). Andre moderne genfund af Strand-Tusindgylden: Flægen ved Tybrind (28) som talrig den 2. september (Nb/LLC), i strandengen ved Slipshavn Skov på Østerø-halvøen over for marinestationen (31) med 5 blomstrende og 10 frugtende ex. den 22. september (med fætteren Liden Tusindgylden) (HT) og i Klisenor ved Bagenkop (34) den 30. juli (MLi & PR). Fra Klisenor (34) på Arter også den 31. august 2016 (Mst/nn) og den 2. august 2010 (LSK/nn).

Baltisk Ensian (Gentianella campestris ssp. baltica) (EN) (1)

Glædeligvis genfundet mellem Maden og Dyrehave på Romsø i Storebælt (30), men kun med et spinkelt blomstrende ex. på 4½ cm i ly af Mark-Krageklo og Lav Tidsel på overdrevet den 30. august (HT) – i 2019 endnu 15 blomstrende ex. den 28. august (HT). Kendt herfra siden 1961 (C.C. Rasmussen, Odense) som ny for Nordøstfyn (30). Genfundet i nyere tid den 18. september 1993 (HT). Øvrige nyere records fra Romsø: Se årsrapporten for 2019. I V-Jylland er Baltisk Ensian lidt langt fra Østersøen set ved Blåvandshuk med et par pæne blomstrende ex. den 2. september (MLi & PR).


Baltisk ensian, Blåvand. Foto: Martin Liebermann

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) (EN, 1997: A) (7)

Flot bestand med mindst 500 blomstrende til frugtende ex. i en del af ”Reservatet” ved Gyldensten Strand (29) under Fynskredsens ekskursion den 16. september (DBF/KDJ) – en grundig optælling af hele arealet nåedes desværre ikke.

Moderne genfund af ansvarsarten er der også i kalkkæret i Urup Dam (30) med 60 standere til 15 cm (de 4 endnu med få blomster) den 29. september (HT). Hertil 

i det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) med mindst 40 standere den 12. oktober (HT). I Gråsten Nor (33) er efter nulregistreringen i 2022 (KN, vel pga. højsommertørken) set 10-15 ex. den 15. august efter høslæt (KN), men senere vel flere? Historien om planten på denne ærøske lokalitet er nedfældet i en klumme den 1. september (IH) – kan også læses på gylle.dk: For godt 30 år siden opstod mudrede hjulspor efter kørsel med en tung vandvogn, der skulle spule drænrør rene. Nu greb vor art chancen via sin frøpulje fra engenes storhedstid, da de brede spor med våd jord blev blotlagt. Niels Kjærbølling dokumenterede den i 1843 med belæg fra Gravensten (= Gråsten) (33), genfundet i nyere tid af Knud Nielsen i 1990. Derimod er Eng-Ensian atter forgæves søgt genopstøvet ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 18. oktober (HT) – endnu mulig, men sidst 29. oktober 1999 (HT). Fynskredsen arrangerer et forsøg på at genfinde arten den 14. september 2024. Eng-Ensian udeblev ligeledes igen i Maden på Helnæs (28) den 7. oktober (HT) (også den 10. september (LLC)) (nok for tilgroet i lavningen ved ruinen?), ligesom den atter blev eftersøgt forgæves i Henninge Nor (34) den 17. oktober (HT). Et vældpræget kær på Ø-bredden af Syltemade Å (32) er håbløst tilgroet bortset fra et enkelt maskinslættet jagtspor: Forgæves søgt den 8. oktober (HT) – sidst set her den 20. oktober 2005 (FA/HT), og der skal ske noget à la Gråsten Nor kort før 1990, for at den kommer igen. Den spinkle, oftest enårige art savnes stadig helt fra Østfyn (31).

Bukkebladfamilien (Menyanthaceae)

(*)Søblad (Nymphoides peltata) (NA)

Blomstrende i mængde nær ”Tarup Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (MLi & PR), fjernobs. Også set her i 2020 (Nb/TV). Iflg. AFD-værket en forvildet bofast neofyt, der evt. er hjemmehørende: Dokumenteret langdistancespredning med andefugle, så nogle fund kan være spontant spredt sydfra. Fynske AFD-fund i vandhuller ved Fangel Varmecentral (29) (HT 2004) hhv. ved Odensevej i Jordløse (32) (TRN 1998). Iflg. Danmarks vandplanter også kendt fra Nordøstfyn (30).

Singrønfamilien (Apocynaceae) (incl. Svalerodfamilien (Asclepiadaceae))

Svalerod (Vincetoxicum hirundinaria) (LC) (6)

Med Soldatertæge på det blå strandoverdrev ”Neptuni Åkrar” på Öland i Linnaeus’ fodspor (CHu). Det kniber med nye fund i Det Fynske Ørige, men som vanligt udbredt på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (HT; Pah/HT). Arten ses i Bobakker også i vejkanten ved p-pladsen (28) – her heller ikke i 2023 kapsler inficeret af båndfluelarver (HT).

Krapfamilien (Rubiaceae)

Blåstjerne (Sherardia arvensis) (LC) (85+2)

Lokaliteter med antageligt nye fund: Sinebjerg Camping på Horneland (32) med et blomstrende tæppe incl. rødt løv den 6. maj (HT), i en kornmark ved Voldbjerg (28) et blomstrende ex. den 18. juli (HT), ved Thorslund Ø f. Søbo Sø (32) som fåtalligt blomstrende den 4. august (Nb/BSv), i en stubmark ved et halmlæs VSV f. Grønderup (32) med et blomstrende ex. den 14. september (HT) og ved Ny Vemmenæs på Tåsinge (32) med et vel afblomstret ex. den 26. december (PR). På Ærø (begge 33) set på et stendige ved Søby Kirke med et blomstrende ex. den 29. april, samme dag en klynge på Voderup Klint (begge HT) – angivet fra Søby og Voderup (begge 33) af Svend Andersen i TBU-arkivet.

Floksfamilien (Polemoniaceae)

*Fjer-Blåhoved (Gilia achilleifolia) (NA)

Ny for Det Fynske Ørige og Nordøstfyn (30) på et ruderat i Kerteminde N f. fjordudløbet (30) den 5. juni (Nb/JBr). Desværre et særdeles kritisk taxon og en særdeles ordknap finder, så den kommer ikke med i URT. Også den 7. juni ved Højrupgyden (31) med fx Tadder-Vikke (PR, conf. MTh). Hidtil eneste angivelse fra Det Fynske Ørige synes at være ssp. angustifolia ved Tranderup (33) i 1933.

Fjer-Blåhoved er en af de mange på bunden uskyldige plantearter, der sås ud i farvestrålende markbræmmer: Har intet med natur at gøre.

Snerlefamilien (Convolvulaceae) (incl. Silkefamilien (Cuscutaceae))

Nælde-Silke (Cuscuta europaea) (NT) (14)

Nyt fund (men lovligt nær andre fund i lokalområdet) som hist og her ved Hennetvedvej Ø f. Frederiksberg (34) (Nb/HN & JHo) (Ø f. Kædeby, N f. Brandsby) 2 andre bestande i det umiddelbare opland: N f. Brandsby også som hist og her den 12. juli 2022 (Nb/MLJ) samt yderligere lidt mod SØ ved Fodslette på et stengærde med Nælde og Brombær langs vejen den 2. august 2001 (AFD/TB). Lokaliteter med moderne genfund: Nybygdgårde (32) med en del blomstrende til frugtende ex. på Stor Nælde, Korbær og Ager-Tidsel den 2. august (HT), Skånemose ved Håstrup (32) med 25 klynger den 21. juni (har bredt sig meget det sidste år) (Nb/GJe) samt Åsø Skov (34) med 35 ex. mod NØ den 21. juli (Nb/CD). Forgæves eftersøgt i kanten af ”Operaengen” ud for Sejerskov i Odense (29) den 22. juni (HT) – vel oversvømmet i den våde vinter. I Svensk Congo ikke set på Tårnborg ved Korsør Nor den 17. maj (HT) – for tidligt?


Nælde-silke, Rønninge. Foto: Per Rasmussen

Rubladfamilien (Boraginaceae) (incl. Honningurtfamilien (Hydrophyllaceae))

*Småblomstret Gulurt (Amsinckia micrantha) (NA)

Moderne genfund i Hakkehave SV f. Langeskov (30) med et blomstrende ex. ved bivejen (PR).

(*)Læge-Hundetunge (Cynoglossum officinale) (NA)

Stedvis udbredt på Mejlø i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) (HT). Vestenbælts udbredt i murværk på Kalø Slotsruin (HT) – her er dog (modsat Mejlø) et massivt turisttryk med et infocenter på vej. Dog stadig 4 sæler i skumringen (HT).

*Vejbred-Slangehoved (Echium plantagineum) (NA)

Nyt fund med 10 blomstrende ex. med 50 blomstrende ex. af Kornblomst i rabatten ved p-pladsen ved ”Stadion” i Langtved (31) den 8. juli (HT). Savnes fra Vestfyn (28). Bør på dansk kaldes Purpur-Slangehoved! Set blomstrende om foråret langs kysten i Algarve, Portugal (FØA).

Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale) (LC) (8)

Moderne genfund: Ved Eskebækslund SØ f. ”Svenstrup Strand” (28) med 50 ex. (Nb/LLC) og Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) med et vegeterende ex. på 32 cm nær et vedbendklædt egetræ på toppen af kystskrænten den 18. juli (HT). Hertil centralt i ”Langø Plantage” ved Gyldensten (29) med et frugtende ex. den 19. august (Nb/EHa & PHa) – bedst kendt fra SØ-delen af plantagen, her 5. august hist og her frugtende (Nb/SuN). Læge-Stenfrø er aldrig fundet på Østfyn (31).

Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor) (LC) (47+1)

Moderne genfund: På det græssede N-exp. overdrev på Røjle Klint (28) med mindst 25 blomstrende ex. den 11. maj (HT), Graftebjerg (30) den 21. maj (Nb/BKS) og Voderup Klint (33) med et blomstrende ex. (HT). Østenbælts fx med en flot blomstrende klynge på strandoverdrevet Malles Næs i Saltbæk Vig (DBF/BKM & HHj, leg. HT). Forskelligfarvet Forglemmigej medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

*Rød Lungeurt (Pulmonaria rubra) (NA)

Moderne genfund: Fuldt naturaliseret i birkeskoven i Urup Dam (30) med 20 knoppende til blomstrende ex. den 6. marts hhv. 30 blomstrende til frugtende ex. den 21. marts og endelig et 4 m2 flot bladtæppe den 29. september (alle HT).

*Ru Kulsukker (Symphytum asperum) (NA)

Nyt fund i en uslået vejkant under et levende hegn ved Bøstrupvej i Bøstrup (34) med 22 blomstrende ex. den 5. juni (Nb/HN) – 2 andre steder på N-Langeland i 2021 (begge 34) (begge Nb/HN, det ene fund med JHo). Ikke meldt fra Vestfyn (28), hvorfra dog haves en angivelse fra Ørsbjerg (28) (H.C. Hansen 1940).

*Foder-Kulsukker (Symphytum xuplandicum) (NE)

Svampen Melampsorella symphyti er set på en bestand af denne udbredte art i ”Næsby Mose” (29) (DN/MJe, leg. BAL, det. TL), som det andet fund på Fyn.

Jernurtfamilien (Verbenaceae)

*Kæmpe-Jernurt (Verbena bonariensis) (NA)

Nyt fund: I kompost ved markvejen til overdrevet S f. Bromade (31) med et blomstrende ex. på 70 cm den 2. oktober (HT). Var i 2022 ny for Østfyn på det nu monotone ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (Nb/BKS). Kæmpe-Jernurt savnes i forvildet tilstand endnu fra Vestfyn (28). 

(*)Læge-Jernurt (Verbena officinalis) (NA)

Endnu på Odense St. nær Jarlsberggade (29) med 40 spinkle blomstrende ex. den 18. september (HT). Et blomstrende ex. er dukket op tilsyneladende af sig selv i et bed i Den Fynske Landsby i Odense (29) (fb/FHP). Ukendt for personalet, men en flerårig art i havemiljø. Læge-Jernurt er sandsynligvis spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5), men iflg. AFD-værket er den en forvildet bofast arkæofyt.

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)

Voldtimian (Clinopodium acinos) (LC) (6+1)

Fin bestand i den gamle grusgrav ved Lærkedal (32) med 400 blomstrende til frugtende ex. den 13. august (HT) og på ekskursionen den 19. august (DBF/HT). Vestenbælts fx på strandoverdrevet ved Glatved Strand på Djursland (HT).

Kransbørste (Clinopodium vulgare) (LC) (56)

På vejskrænten N f. Thurøbroen med mindst 100 blomstrende ex. N om p-pladsen og talrig i den tilgrænsende brakmark (begge 32) med Strand-Loppeurt (begge HT). Også i en vejkant i N-delen af Bovballe Skov (34) mellem bestande af Vellugtende Agermåne (HT). Det seneste belæg fra Ærø i Dansk Herbarium er fra Store Rise (33) i 1963. Kransbørste kommer alligevel ikke med i Projekt Eventyrlig Flora som signalart for skovbryn, idet den trods alt er fundet i 56 AFD-ruder i Det Fynske Ørige.


Kransbørste, Slæbæk skov. Foto: Per Rasmussen

(*)Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. cardiaca) (NA) (22)

Et vegeterende ex. set i en stenbunke ved Guldbjerg Kirke (29) (HT), så den er der lige nøjagtigt endnu.

*Chia-Salvie (Salvia hispanica) (NA)

Ny for Nordøstfyn (30) på ruderatet efter den nedlagte Nettobutik i Kerteminde med 4 ex. (Nb/BKS). I Det Fynske Ørige i øvrigt er denne mellemamerikanske modeplante endnu kun noteret som forvildet i Odense-området (29) – se årsrapporten for 2021.

Smalbladet Timian (Thymus serpyllum ssp. serpyllum) (LC) (3+1)

Moderne genfund flere steder på Sandbjerg i Jordløse Bakker (32) den 27. oktober (HT). Østenbælts især på kystkronen af overdrevet på Heatherhill (HT). Smalbladet Timian er aldrig fundet på Østfyn (31).

Natskyggefamilien (Solanaceae)

*Jødekirsebær (Physalis alkekengi) (NA)

Nyt fund på bakken V f. lok. 67/285 nær V. Åby (32) (HT). Optrådte iflg. TBU-arkivet forvildet ved Rødskebølle (32) fra 1910 til 1913, fundet af højskolelærer P.M. Petersen.

*Ananaskirsebær (Physalis peruviana) (NA)

Nyt fund på ruderatet efter den nedlagte Nettobutik i Kerteminde med 5 ex. (Nb/BKS). Var endnu i 2017 ny for Ærø (33).

Strand-Natskygge (Solanum dulcamara var. marinum) (LC) (6+1)

På Ristinge Hale (34) ses en populær bestand: 2 blomstrende ex. den 19. juli (Nb/HN & JHo), 2 blomstrende ex. den 15. august (Nb/EHa & PHa) og sammesteds  den 13. september (PR). Iflg. Henry Nielsen i det mindste gammelkendt på Ristinge Klint (34), hvor den er velkendt ved det offentlige lokum.


Strand-natskygge ( med Coloradobille ), Ristinge hale. Foto: Per Rasmussen

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) 

(incl. Sommerfuglebuskefamilien (Buddlejaceae))

(Skarptakket) Vand-Brunrod (Scrophularia umbrosa var. umbrosa) (LC) (37)

Lokaliteter med nye fund (begge 32): Mose i Horne Lillemark på Horneland (lok. 27/237) med 40 blomstrende ex. til 2 m, bestøvet af Hveps den 14. juli, samt i en af jagt nærmest likvideret mose V f. Holstenshus (lok. 79/329) (begge FMSK/HT). Genfund er der for Hønsemose ved Pejrup (alle 32) – i grøfter i SV-hjørnet af et vidjekrat (lok. 110/432, ikke mose), med flere hundrede ex. med standere i ”natureng” (lok. 111/974) og talrig i mosen S f. den nævnte såkaldte natureng (alle FMSK/HT). Indgår i en artsliste fra lokaliteten den 19. november 1991 (FA/nn). Moderne genfund (alle 32) gives i mosen ud for Kaleko Mølle i Fåborg (lok. 55/298) (32) med 150 blomstrende ex. foruden mindst 5 steder i Sundet ved Fåborg (div. lok.) med over 1000 ex. (alle FMSK/HT). Den skarptakkede varietet af Vand-Brunrod medtages (måske!) i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

*Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis) (NA)

Var det den ved omfartsvejen i Odense (29) den 2. marts med 2 klynger, men den 23. april mindst 5 klynger af Have-Stokrose, spøgte igen den 15. juli: 7 standere af (alle HT)? Det hærgede hegn omkring haven er nu peppet op (vel af en ny ejer).

Vejbredfamilien (Plantaginaceae) (incl. Vandstjernefamilien (Callitrichaceae), Vandspirfamilien (Hippuridaceae) & Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p.))

(*)Alm. Fingerbøl (Digitalis purpurea) (NA)

Afbildes i Per Hjorts bog fra 2004: Øen (s. 24-25, Store Skovløkke) som ny for Fænø (28).

Fliget Vejbred (Plantago coronopus) (LC) (39+2)

Breder sig i indlandet med saltning: 8 ex. i vejkant i Urup (30) den 3. juni (Nb/BKS).

Strand-Vejbred (Plantago maritima) (LC) (68+3)

Dominerende art i midterrabatten af den fynske S-motorvej i det mindste mellem Årslev og Svendborg (30, 32) (HT).

(*)Bredbladet Ærenpris (Veronica austriaca ssp. teucrium) (NA)

14 blomstrende/frugtende samt et bidt ex. i engkanten N f. fugletårnet i ”Seden Strand” (30) (HT). Belæg i Dansk Herbarium fra Hjallese i Odense (29) i 1936. Synes stadig at mangle fra Østfyn (31), idet den blev taget i en grusgrav mellem Fjelsted og Harndrup (28) i 2000 (HT & NKP) og Henry Nielsen angav den fra Hov (34) i 1979.

Vedbend-Ærenpris (Veronica hederifolia ssp. hederifolia) (LC) (81+1)

Nye belagte fund (alle stort set uden lange hår på frugtstilke) af dette taxon, der i Danmark er langt sjældnere end Krat-Ærenpris (ssp. lucorum): Ved en transformer nær Borgnæs Krat (33) den 29. april, i et markhjørne ved stien til det offentlige overdrevsareal på Røjle Klint (28) den 11. maj og i en mark ved Hårby Made (28) den 3. juni (alle HT).

(*)Blank Ærenpris (Veronica polita) (NA)

Nyt fund S f. et vandhul ved Højagervej Ø f. Hjulby (31) (art/NGC). Nærmeste kendte fund synes at være i en mark med vinterraps i V-delen af Nyborg (31) den 19. juni 1996 (AFD/SNL). Belæg i Dansk Herbarium fra Nyborg (31) i 1867. Blank Ærenpris er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 5).

(Glat) Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata var. scutellata) (LC) (34)

Nye fund (begge 32) i en mose i Norden (lok. 8/401) med mindst 1000 blomstrende ex. især med Vand-Pileurt inden for en pilesump og i en mose i Horne Lillemark på Horneland (lok. 30/684) med mindst 5 blomstrende klynger (begge FMSK/HT).

Hertil 2 blomstrende ex. ved entreen til Storelung (32) (HT) – vel med kalk? Moderne genfund fx i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) den 12. juli (PR). Den glatte varietet af Smalbladet Ærenpris medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose. Den hårede varietet (var. villosa) er også med i projektet, men det kniber med fynske fund. 

Aks-Ærenpris (Veronica spicata) (NT) (0)

Genset i Maden på Helnæs (28) i højflor den 19. august (PR) og med 100 frugtende ex. med god frugtsætning i det sædvanlige tæppe den 7. oktober (HT).


Aks-ærenspris, Helnæs made. Foto: Per Rasmussen

Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaceae) 

(incl. Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p))

Kirtel-Øjentrøst (Euphrasia stricta var. brevipila) (LC) (3)

I tusindvis centralt på Vigelsø i Odense Fjord (29) på tur med Det Grønne Råd (HT & KDJ).

Skælrod (Lathraea squamaria) (LC, 1997: X) (31)

”Pusseløkke Stubhave” (Fyns Amts stævningsskov nr. 24) med 13 ex. over zenit den 22. april (HT) – en herlig, men overgammel stubhave. Vel også nye fund på en NØ-skrænt i Stavids Ådal i Ø-brynet af en yngre vegetationsløs bøgeskov med MTB-spor under en kroget Poppel med 45 blomstrende ex. i fuldt flor den 19. april, og 200 m derfra med 10 blomstrende ex. mellem Hassel og Alm. Hæg – mellem de 2 lokaliteter er en græsningsfold (med græsning ved Skovløkken Kogræsserlaug). Nærmeste kendte lokalitet synes at være Willeruplund (29) den 29. maj 2022 (art/ELT). Hertil med 50 ex. i en hasselstævningsskov ved Kappendrup (Fyns Amts stævningsskov nr. 205) (30) (HT) – ikke kendt af forfatterkollegaen. Endelig 2 steder i skoven ved Højrup Skovhuse (30) den 20. april (PR) – samme tilføjelse, men den anden forfatter. Sidst, men ikke mindst, et nyt fund med en lille bestand i et hasselhegn i et gammelt bondehegn i Tarup ved Årslev (30) (PR) – hasselhegnet vel plantet af bedstefaderen for ca. 60 år siden. Moderne genfund af Skælrod er der fx i Tarup Skov (30) med 3 ex. under Hassel den 1. april (PR), idet der er kraftig fældning i skoven, samt i Longelse Bondegårdsskov (34) med mindst 50 ex. centralt mod S og 25 ex. mod SV (DBF/CHu & MKr). Optællinger i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Moseskov Vest med mindst 200 ex. i højflor 26. april (ingen set såvel den 23. februar som den 31. marts, ej heller set i SØ-kanten (AKN’s lokalitet)), Moseskov Øst med 10 ex. den 26. april, endnu 6 ex. set over zenit den 5. maj. Ved Elmelund (29) genfundet i 2022 (MTo), men denne old girls-tennisspiller kom for sent i 2023 (MTo). Negative forsøg på genopstøvning (alle HT): Sejerskov Øst (29), Fællesskov Vest (29), Fællesskov Øst (29) og ”Glisholmskoven” (30). De store naturværdier i de tilbageværende stævningsskove i Det Fynske Ørige er måske borte om 25 år uden beskyttende tiltag? Der bør iværksættes et stubhaveprojekt! Skælrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. I parken ved Brandsbjerg Højskole nær Jelling i Jylland er den set under Vandgran (URT/WE). På Djævleøen er den set under en bioblitz ved Gentofte Sø som ny for lokaliteten (URT/JRC).

(*)Ager-Kohvede (Melampyrum arvense) (NT) (5)

Strandoverdrevet under Toppen på Helnæs (28) med 500 knoppende til med standere den 18. juli (HT) – reelt vel ny her. Lokaliteter med moderne genfund: Toppen på Helnæs (28) med 10000 knoppende til med standere den 18. juli (HT). Ved Bogensø på Hindsholm (30) den 1. juni, den 10. august incl. 7 lysblomstrede, og blomstrende endnu den 16. september (alle fb/GBe) – hertil i og omkring grusgraven i kystskrænten 260 blomstrende til frugtende ex. den 28. august (HT); også 5000 blomstrende ex. den 25. juni (Nb/ASE), ligesom den er set her af en lidet meddelsom biolog (Nb/JH). Slude Strand (31) (HT) med 30 blomstrende og 20 visne ex. den 28. august i et eutroft strandoverdrev tilgroende med Rynket Rose; også den 23. august 2010 (NSK/nn) (sidst art/MFM 7. juni 2021). Ristinge Klint (34) med mange blomstrende ex. den 9. juli (fb/SvJ) – også her som hist og her blomstrende den 14. august (Nb/EHa & PHa), som bare hist og her den 5. september Nb/EFr samt med et lavt ex. med en blomst i mørke den 11. september kl. 20 (HT), mens der stadig var gang i planerne om et langelandsk badehotel. Ager-Kohvede medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3)).

Kantet Kohvede (Melampyrum cristatum) (EN) (1)

Igen negativ: Stævningsskov i Langtved (Fyns Amts stævningsskov nr. 228) (31) den 8. juli, Voldbjerg (28) den 18. juli (HT) og Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) den samme dag (alle HT). Kantet Kohvede er sidst set i Det Fynske Ørige i ”skovbryn ved fodboldbanen i Revninge” i 1995 (BKS & HT), citeret som ”Revninge” hos Niels Faurholdt (”Blåtoppet og Kantet Kohvede – historie, status og fremtid” i URT 1997:3). I Mols Bjerge parasiterer arten bl.a. Gyvel (MDH på facebook biodiversitet). På Öland findes Kantet Kohvede fx på Lilla Horns Löväng i Linnaeus’ fodspor (CHu) og i endnu en løveng i Halltorps Hage med både Blåtoppet, Alm. og Skov-Kohvede (HT 2019).


Kantet kohvede, Mols. Foto: Per Rasmussen

Blåtoppet Kohvede (Melampyrum nemorosum) (NT, 2010: VU) (0)

Ved Fynskredsens generalforsamling den 11. marts 1997 meddelte fru Karen Rasmussen, Korup, at denne art kunne beundres i Aborg Krat (28) endnu i 1963. Siden synes den ikke set i Det Fynske Ørige, men den bør eftersøges i Aborg Krat N f. Assens. I årsrapporten for 2013 meddelte vi, at få ex. er set på Avernakø (32) (EWe) – sandsynligvis medbragt af sommerhusejerne fra Sjælland, men yderligere undersøgelser forestår. Mon ikke en vis hortonom Jørn Munk Andersen havde en finger med i spillet her? Af den uansvarlige gl. red. er Blåtoppet Kohvede i det forløbne år foreslået udsået på sletten med Alm. Kamgræs ved Kohave ved Blangstedgård i Odense (30), men den hoppede Peer Ravn trods alt ikke på, selv om han ligesom den gl. red. (2004) har set den i fuldt vigør i Letland. Hr. Ravn er derimod hoppet på Altes Land-vognen: En floristisk skandale, der truer med at udrydde plantegeografien som videnskab. Floraforfalskning foregår efterhånden overalt og uden hæmninger af nogen art! På Öland findes Blåtoppet Kohvede in freier Wildbahn endnu fx på Lilla Horns Löväng i Linnaeus’ fodspor (CHu) og som nævnt på løvengen i Halltorps Hage (HT 2019).

Alm. Kohvede (Melampyrum pratense) (LC) (14+1)

HT’s fynske fund kronologisk, 24 lok., alle på Arter, alle med supplerende artsliste)

Den 6. maj Sinebjerg Skov (32) med mindst 2500 juvenile ex., S-exp. løvbryn og strandoverdrev på mest morbund, hertil 3500 blomstrende og 500 aborterede ex. over 200 m den 25. juli.

Den 12. juni Bjørnemose Skov (32) med 62000 blomstrende (incl. 12000 aborterede) ex., bøgeskov på morbund i kystbryn.

Den 12. juni Sudemade Skov Øst på Thurø (ved stien fra landevejen til V-delen af skoven) (32) med 2 vegeterende ex. den 12. juni, hertil den 18. august et blomstrende samt et frugtende og 9 aborterede ex., hvortil i havehjørnet 2000 frugtende/aborterede ex.

Den 12. juni Sudemade Skov Vest på Thurø (32) med 14000 blomstrende (incl. 4000 aborterede) ex., bøgeskov på morbund, lille grå bi den 12. juni, hertil den 18. august frugtende/aborterede.

Den 23. juni lille skov ved Pederstrupvej (på skrænten over vejen under bøgeskoven på morbund på plateauet) (29) med 600 blomstrende +60 aborterede ex. den 23. juni.

Den 27. juni Ravnsmose (31) med 15000 blomstrende og 1500 aborterede ex., incl. som ofte dominerende art i en lysåben egeplantage med opvækst af Rød Gran og Tørst, samt den 2. oktober hundredvis af sorte standere i egeskoven (et enkelt grønt blad), nu med Alm. Sandporesvamp i mængde (mindst 100 frugtlegemer set). Også den 15. juni (PR).

Den 27. juni Oure Fredskov (31) med 600 blomstrende +60 aborterede ex. i SØ-hjørnet langs kyststien i bøgeskov med gammel Eg.

Den 8. juli Teglværkskov N f. Nyborg (31) med 16000 blomstrende +4000 aborterede ex. (nærmest hovedblomstring), kystnær bøgeskov på morbund, ej N f. motel. Også den 11. juli (PR) og den 14. august (art/MKS).

Den 11. juli Billeskov Skov (28) med 24000 blomstrende +1000 aborterede ex., ofte dominerende art i lysåben egeplantage, 7 blomstrende ex. som epifyt i en gammel bøgestub.

Den 11. juli Strærup Skovhaver (28) med 400 blomstrende +40 aborterede den 11. juli, kystnær troldebøgeskov max. 6 m fra kystskrænt.

Den 29. juli den gamle bøgeskov S f. Nakkebølle fhv. Sanatorium aka Sanatorieskoven (32) med 45000 blomstrende (incl. aborterede?, næppe jf. Sølvbjergvej!) ex. Også den 10. august (CHu, med fotos).

Den 2. august Stikrog ved Grønderupvej (32) 24000 blomstrende/frugtende +1000 aborterede ex. i ældre bøgeskov på udpræget morbund (+ 2 lave blomstrende til frugtende ex. på PR’s vejskrænt). Også Storskov (32) i netop PR’s vejkantskråning den 18. juni (PR).

Den 2. august Tangkrog ved Sølvbjergvej (32) 350 blomstrende ex. i en skovvejkant under gammel Eg + i kant af nåleplantage den 2. august. Også Storskov (32) med ny pæn bestand den 18. juni (PR).

Den 11. august Hestehave SSV f. Tranekær (34) med 2000 blomstrende til frugtende ex. ved en skovvej i yngre egeskov (HT & TB).

Den 11. august langs et spor i ældre bøge-/egeskov ved skansen i Stengade Skov (34) med 4000 blomstrende til frugtende ex., lille grå bi. Også den 13. september (PR).

Den 11. august Søby Tykke (34) med 3000 blomstrende til frugtende ex. omkring toppen af Skinderløkke Banke i yngre egeplantage (HT). Også hist og her den 8. august (Nb/CD).

Den 16. august Storskov ØNØ f. Flintegård (32) med 150 blomstrende til frugtende ex. i ældre bøgeskov.

Den 28. august Koskov N (31) med et aborteret ex. i en jordvold i et bøgebryn.

Den 28. august Koskov Ø & SØ (31) med 65 blomstrende til frugtende +25 aborterede ex., hertil Kajbjerg Skov NØ (31) med 90 blomstrende til frugtende +10 aborterede ex.

Den 28. august Kajbjerg Skov S (31) med 45 blomstrende til frugtende +5 aborterede ex.

Den 11. september Fejlborg i Stengade Skov (34) med 200 frugtende incl. 20 aborterede ex. Oprindeligt fundet her i sensommeren 2023 af TB, også den 13. september (PR).

Den 11. september Hennetved Haver (34) med 150 frugtende ex. (dog halvdelen aborterede).

Den 22. september Slipshavn Skov Ø (31) med 110 mest sorte ex. i lysåben egeskov, den 11. november sorte standere med gamle frugter. Også den 24. juni PR).

Den 22. september Slipshavn Skov V (31) med 20 ex. i lysåben egeskov.

andres fynske fund, 2 lok.

Ravnebjerg Skov (34) den 11. august ”888” adskillige kloner inden for 100 m2 (Nb/CD).

Bøgelunden Plyshøj ved Høbbet (32) på morbund (JHJ).

summa summarum

Vestfyn 2, Nordfyn 1, Østfyn 8, Sydfyn 9, Langeland 6

negative lokaliteter

Skov V f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 12. juni, Staurby Skov (28) den 16. juni, Kongebroskoven ved Middelfart (28) den 16. juni (sidst LLC ”Sibøtterne” ca. 1988), Bo K.’s gravhøj i ”Radstrup Skov” (30) den 20. juni (sidst AFD/ETh den 9. juni 1994), Sejerskov i Odense (29) den 22. juni, Spejlbjerg Skov (29) den 23. juni, Morud Skov (29) den 24. juni, Hestehave ved Morud (29) den 24. juni, Dyrehaven N f. Langesø (29) den 24. juni, Lammehave Skov N f. Ringe (31) den 27. juni, Purreskov (31) den 27. juni, Lundeborg Skov (31) den 27. juni, Nyskov ved Tiselholt (31) den 27. juni Hakkehave SV f. Langeskov (30) den 4. juli (sidst JKS 2013), stævningsskov ØNØ f. Langtved (Fyns Amts stævningsskov nr. 229) (31) den 8. juli, stævningsskov i Langtved (Fyns Amts stævningsskov nr. 228) (31) den 8. juli, Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) den 18. juli, skov V f. Rugård (29) den 27. juli, Nørresø (32) den 2. august (også den 9. august (PR, ”kunne ikke engang finde noget, der lignede en egnet kohvedebiotop på nordsiden af søen”)) (sidst PR ult. 1980’erne), Gerup Skov (32) den 2. august, Tangkrogslung V f. Brændegård Sø (32) den 2. august, ”løvskoven” omkring Noret ved Holckenhavn (31) den 28. august, Tranekær Slotspark (34) den 11. september, Bovballe Skov (34) den 11. september, Grønslettegård (34) den 11. september (alle HT). Lilleskov N f. Lunkeris Skov på Tåsinge (32), Baronskov, Horsehave V f. Rudkøbing, Illebølle Skov, Iskælderbakke, Karskov ved Tressebølle, Korporalbakke, Lindeskoven V f. Lindelse samt Skinderløkke Banke og 600 m VSV f. denne (vel lig Ravnbjerg) (alle 34) (alle TB).

HT’s oversøiske lokaliteter kronologisk, 6 lok. alle på Arter

Østenbælts den 19. maj ved Udsholt Strand som spredt i løv- og nåleplantage med Birk og Fyr. Vestenbælts alle den 2. juli løvplantage i Varde Sdr. Plantage som udbredt, fyrreplantage, 1,3 km Ø f. Kærgård (i rent nåledække, smlg. finsk artikel), fattigkær i Vrøgum Kær (nærmest i Sphagnum palustre) (DBF/JoB & MVH, leg. HT) (hertil Benbræk i indtryksfuld hovedblomstring), Steen Hansens eng, Børsmose Hede, med fx Plettet Gøgeurt (+ tankspor ibid. + vejkant i fyrreplantage med Hedelyng ibid.), tilsandet egekrat, Kærgård Klitplantage (ofte dominerende art).


Almindelig kohvede, Nyborg. Foto: Per Rasmussen

Skov-Kohvede (Melampyrum sylvaticum) (EN) (0)

På Öland findes også denne art af Kohvede fx på Lilla Horns Löväng i Linnaeus’ fodspor (CHu). I Det Fynske Ørige synes den sidst set i 1934 i Båring Skov (28). Her ses stadig rester af datidens hasselkrat over kystskrænten, men krattet er nu ret artsfattigt (HT).


Skov-kohvede, Blekinge. Foto: Per Rasmussen

Stor Gyvelkvæler (Orobanche elatior) (EN) (1)

Atter dukket op ved Klintholm (31) med 3 afblomstrede ex. den 6. juli (Nb/JH). Arten blev fundet her som ny for Fyn i AFD i 2001 med 2 blomstrende ex. snyltende på Stor Knopurt (PoR) – synes sidst noteret her i 2018 med 4 ex. på Alm. Knopurt i toppen af klinten 50 m S f. shelteren (LBL).


Stor gyvelkvæler, Klintholm. Foto: Per Rasmussen

*Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava) (NA)

110 blomstrende ex. i vejkanten ved indkørslen til Enghave Skov nær godset Nordskov V f. Ringe (32) den 18. juni (PR). Gul Gyvelkvæler blev fundet her som ny som forvilder i Det Fynske Ørige i 2017 (PeR). Set på Alpe-Hestehov i Logarska Dolina i Slovenien (HT 2003) – en lokalitet mellem Maribor og Bled (Titos ferieby). Ikke set i Algarve (FØA) – det var den mindst lige så gule Cistanche lutea, der parasiterer chenopodiaceer. 


Gul gyvelkvæler, Nordskov. Foto: Per Rasmussen

*Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae) (NA)

Nyt fund i en have i N-delen af Hjulby (31) med flere blomstrende ex. på såkaldt Irsk Vedbend den 16. juli (Nb/JAn) – arten var i 2004 ny for Østfyn (31) på et stendige ved kirkegården ved Ringe Kirke (AFD/PoR). Nu også dukket op i den mosrige vilde have ved Bülowsvej 4 i Odenses snobbede Hunderup-kvarter (29) med et blomstrende ex. set på Alm. Vedbend den 8. september, den 28. september endnu med enkelte blomster øverst og god frugtsætning, den 5. oktober endnu med øvre blomster, den 16. oktober endnu med 4 øvre blomster, den 23. oktober var det 45 cm høje skud helt afblomstret (alle HT). Nye fund på Helgavej i Odense (29): Langs fortovet ved nr. 29 (Per Damsgård-Sørensen, der nu skal flytte) med 10 ex. og ibid. ved nr. 34 med 2 frugtende ex. (begge HT). I Klosterhaven i Odense (29) også i indergårdens rosenbed med 14 ex. på Irsk Vedbend den 27. november (HT). Igen dukket op ved Bloom-it i Odense (29) med 4 ex. den 12. august samt med et blomstrende, 3 frugtende og et afbidt ex. den 14. august (begge HT). Moderne genfund i en have i Tarup ved Årslev med 89 ex. den 11. juli (PR). Til gengæld synes Vedbend-Gyvelkvæler forsvundet fra Klostergården i Odense (29) (HT) – i gården ydes ikke beskyttelse af alt levende, jf. Bibelen. Rotter ses derimod ofte her.


Vedbend-gyvelkvæler, Tarup. Foto: Per Rasmussen

Stor Skjaller (Rhinanthus angustifolius coll.) (NT) (30)

Nyt fund med et blomstrende ex. i kanten af ”Operaengen” ud for Sejerskov i Odense (29) den 22. juni (HT) – har Lars Sønderby tømt lommerne? Pudsigt nok lige ud for fordums bestand af Nælde-Silke (forhåbentlig tilfældigt?). Blandt moderne genfund kan nævnes mindst 2000 blomstrende ex. N f. den store sø i Sortemose ved Lakkendrup (31) (HT). Stor Skjaller medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. 

Blærerodfamilien (Lentibulariaceae)

Vibefedt (Pinguicula vulgaris) (NT) (12)

Moderne genfund: S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (PR) og i kalkkæret i Urup Dam (30), men kun i alt 6 vegeterende ex. 2 steder den 29. september (HT). Vestenbælts som vanligt i Præstegårdskæret i N-kanten af Gl. Filsø med mindst 25 frugtende og mindst 200 vegeterende ex. (HT).

Gedebladfamilien (Caprifoliaceae) 

(incl. Diervillafamilien (Diervillaceae), Kartebollefamilien (Dipsacaceae), Linnæafamilien (Linnaeaceae) & Baldrianfamilien (Valerianaceae))

Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) (LC, 1997: R) (7)

Ved OB’s klubhus i ”Ådalen” i Odense (29) er den 25. februar set 2 standere, men intet grønt. Siden hen 30 rosetter incl. en stander i en jordbunke den 27. april, 30 rosetter den 10. maj, florale til 45 cm den 28. maj, do. til 50 cm den 2. juni, do. til 55 cm den 7. juni, 30 blomstrende ex. til 165 cm og en ny klynge med 8 blomstrende skud mod NV den 6. august, til 170 cm den 14. august, 21. august og 10. september, sidst med rig frugtsætning, den 15. og 17. september (trods Midtfyns Totalservice) samt 1. oktober intakt bestand (alle HT). Ved Vejstrup Å’s udløb (31) er kun set 7 incl. 2 knoppende ex. set, idet arten her overvokses af Foder-Kulsukker (HT). Heller ikke i Hindemae Skov (30) var der så mange den 11. juli (PR), også den 22. juli samt 30 standere incl. stander med 6 grene mod N den 18. december (begge fb/GBe & LEd). Håret Kartebolle savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Ærø (33) og mere overraskende stadig fra Vestfyn (28). Se nærmere i artiklen i URT 2005:1 (s. 26-36, ved Niels Faurholdt & HT): Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus L.) – en sydøstdansk skovplante.

Due-Skabiose (Scabiosa columbaria) (NT) (1)

I brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) den 8. juli (HT) med mindst 50 knoppende til blomstrende til frugtende ex. (HT) – her ingen kohveder, men dog i skredet lige N om. Også set her den 11. juli (PR). I N-delen af Nyborg (31) er den udsået (art/MKS), så den udgår naturligvis – for den sags skyld blev en del af bestanden også tyvstjålet kort efter udsåningen: Verden er fyldt med svindel og humbug. Reservebestand eller ej.


Due-skabiose, Nyborg. Foto: Per Rasmussen

Djævelsbid (Succisa pratensis) (LC) (40+2)

Endnu i et vældpræget kær på Ø-bredden af Syltemade Å (32) med 40 frugtende ex. til 90 cm nær et maskinslættet jagtspor den 8. oktober (HT) – også her den 20. august 2021 og den 1. august 2014 (begge Mst/nn), men hvorfor reagerer det offentlige system så ikke? I 2005 endnu et vældigt artsrigt kær med fx Eng-Ensian (FA/HT). Djævelsbid medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev og rigkær. Septoria scabiosicola (en sæksvamp på løv af Djævelsbid) er kendt fra Jylland med få fund siden 2020. Djævelsbid itself er set talrigt i ”Teglværkdal” S f. Snaptun i Jylland – ukendt i den tilsvarende AFD-rude (URT/WKr).

Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) (LC) (29)

Endnu i et vældpræget kær på Ø-bredden af Syltemade Å (32) med en del vegeterende ex. i et maskinslættet jagtspor den 8. oktober (HT). Tvebo Baldrian medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Østenbælts fx i ”Klevad Mose” ved Farum udbredt som blomstrende den 18. maj (HT & NKP).

Læge-Baldrian (Valeriana officinalis s.str.) (LC) (17)

Moderne genfund: Lundsgård Klint S f. Kerteminde (30) (HT). I ”Rørbæk Skov” (31) blomstrede dette taxon efter sigende den 9. juli (fb/GBe). Hvad det så end er for en skov – ”Dronningen af Hindsholm” er ofte en ganske upræcis botaniker. Nær Rørbæk er den samme samleart set ved Kauslunde Å (31) den 23. juli 1990 (FA/nn) – lige så udokumenteret som et fund sammesteds af den ægte Hyldebladet Baldrian!

Klokkefamilien (Campanulaceae) (incl. Lobeliefamilien (Lobeliaceae))

Liden Klokke (Campanula rotundifolia) (LC) (110+4)

Udbredt som blomstrende på ”Pilebakken” (29) den 17. september (HT). På netop Dyred Banke (29) har der iflg. universalgeniet Kurt Due Johansen foregået naturpleje, som hvert år i mange år.

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)

Guldblomme (Arnica montana) (NT) (1)

I ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) er i optællingsfeltet set 19 vegeterende og et knoppende ex. den 12. juni (HT), hvortil kommer 5 vegeterende ex. under ekskursionen (NF/LBS). Også 5 vegeterende ex. den 21. oktober (DBF/HT), andetsteds et blomstrende og et vegeterende ex. (HT), 4 blomstrende ex. med den såkaldte Bakke-Gøgelilje (NF/LBS), den 22. august 45 vegeterende ex. og 2 standere, den 8. oktober 2 små rosetter i feltet, flere vegeterende ex. i lommen på N-skrænten S f. søen (alle HT). En meget vigende fynsk forekomst.

Mark-Bynke (Artemisia campestris) (LC) (44+2)

Nyt fund med 5 ex. på et ruderat ved gården Mariesminde i Langeskov (30) den 17. september (Nb/BKS), sjælden i det fynske indland. I det NØ-fynske indland også fx Højby Ås (30), angivet af en ung Svend Andersen i 1908. Endnu her i det mindste i 1985 (HT) og i AFD-rude 3927 Rindebæk (HT).

(*)Tornet Tidsel (Carduus acanthoides) (LC (NA)) (3)

Mægtig bestand på Bogø (30) incl. 2 efterblomstrende ex. den 13. november efter maskinel måsling (HT). Denne såkaldte naturpleje passer arten glimrende modsat alle kræsne græslandsarter, ligesom der ingen standere er at gemme sig i til insekterne. Tornet Tidsel medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3)).

Alm. Bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. vulgaris) (NT) (37)

Blandt lokaliteter med moderne genfund kan nævnes Pederskov på Tåsinge (32) med en lille bestand i yngre bøgeskov den 18. august (HT) – også set her i 2022 (CHu), idet der er belæg i Dansk Herbarium fra sammesteds i 1910. Den for mange noget overstadige rødlistning sikrer i det mindste, at kommende kystsikring ofte skal VVM-vurderes (NKP). Vurdering af Virkning for Miljøet. Alm. Bakketidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

Fjer-Knopurt (Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia) (LC, 1997: A) (5+2)

Lokaliteter med moderne genfund af denne i Det Fynske Ørige vigende art: Ø f. Gestelev (31) (PR), Nybygdgårde (32) med 5 blomstrende, et frugtende og 3 vegeterende ex. den 2. august (undertrykt af Korbær) (HT), Havrebjerggyden ved Orte (28) med 3 blomstrende klynger den 8. august (HT) og Årupvej ved Orte (28) med 2 klynger den 25. august (HT). Fjer-Knopurt udeblev derimod igen ved Katrinebjergvej på Røjleskov-halvøen (28) – den 11. maj heller ikke set i vejkanten ved Båring Skov (28) (begge HT).

(*)Cikorie (Cichorium intybus) (NA)

I en markvejkant ved Guldbjergvej (32) er set 3 hvidblomstrede, flere pink og mange blå ex. (HT). Cikorie er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Lav Tidsel (Cirsium acaule) (LC) (28)

Et blomstrende ex. blev set på lynturen til Voderup Klint (33) den 29. juli (DBF/CHu & KN, leg.CSk & HT). Andre lokaliteter med moderne genfund (alle HT): Yderhovedet af Fyns Hoved (30) (også Nb/JH; PR), Mejløs nordø (30), Bogø (30) med enkelte ex., Romsø i Storebælt (30) som udbredt på øen, ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 2 blomstrende klynger den 22. august og Monnet på Tåsinge (32) (også MLi & PR). På overdrevet ved Slipshavn Skov på Østerø-halvøen over for marinestationen (31) nedbidt til spredte rosetter den 22. september (HT). Lav Tidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Vestenbælts fx på strandoverdrevet ved Glatved Strand på Djursland (HT).

(*)Firkløft (Cotula coronopifolia) (LC (NA)) (0)

Breder sig kraftigt ved Bøjden Nor (32) – ikke mindst under Klydeskjulet, hvor der nu er 1000 frugtende ex. (HT; også EV, PR). Den synes at have fortrængt Tæppegræs – et dårligt bytte, men for EV åbenbart en aha-oplevelse (og en intensiv gul farve har kurvene). Arten forbindes dog af den gamle klummeskriver med høfde 42 ved Cheminova, så ikke en aha-oplevelse at se de mange skriggule kurve i den fynske natur. Se også den indgående beskrivelse af det dengang nye fund ved Bøjden Nor (32) og de ældre fund i Det Fynske Ørige i årsrapporten for 2015. Firkløft medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 4)).


Firkløft, Bøjden nor. Foto: Per Rasmussen

*Håret Kortstråle (Galinsoga parviflora) (NA)

Ny for N-Langeland (34) som haveukrudt NØ for Lohals (Nb/HN).

Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium) (NT) (3)

”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) den 22. maj (og få den 17. september) (begge PR). Sammesteds ved bænken helt yderst med 10 klynger med 35 knoppende og 35 vegeterende ex. den 20. juni (HT) – også set her af en diskret biolog (Nb/JH) og  incl. 4 ex. helt ude på kanten den 30. juni (fb/GBe). ”Flyvesandet” (29) som hist og her blomstrende den 18. august (Nb/EHa & PHa) formodes at være en overdrivelse, da den vel kun findes ved ”Sus’ ildsted”. Vestenbælts på det vidtstrakte strandoverdrev ved Glatved Strand incl. et flot tæppe med 75 florale ex., hvoraf de 25 endnu blomstrende den 5. november (HT). Set blomstrende om foråret i barrocalen i Algarve, Portugal (FØA).

(Småarter af Skov-Høgeurt (Hieracium sect. Hieracium) (NE) (16+2))

Belæg (alle HT): Kystskrænt ved Båring Skov (28) 16. juni, Purreskov (31) 27. juni, Teglværkskov N f. Nyborg (31) 8. juli, vejskrænt ved Grønderupvej (32) 2. august, Smørmose Skov på Thurø (32) 18. august (grandidens og pseudotorticeps), Grasten Fredskov på Thurø (32) 18. august (grandidens? ogpseudotorticeps), Pederskov på Tåsinge (32) 18. august (”vulgatiforme”), Thurø Østerskov (32) 22. august. Også Gerup Skov (32) (PR). Karskov ved Tressebølle (34) 4-5 taxa af Alm./Skov-Høgeurt (TB). På Langeland (34) muligvis kun på Hov Kirkegård (HN). Se også under Hieracium marginellicepsnedenstående.

Hieracium grandidens (NE) (4)

Se under Skov-Høgeurt ovenstående.

Hieracium marginelliceps (NE) (10+2)

Kobbelskov (alle 28) med 20 flotte blomstrende ex. den 18. juli, den 7. oktober og endnu blomstrende den 21. oktober (men nu som vulgatum) (alle HT, hvilket tyder på vanskelig identifikation!).

Hieracium pseudotorticeps (NE) (2+2)

Se under Skov-Høgeurt ovenstående.

(Småarter af Bredbladet Høgeurt (Hieracium sect. Sabauda) (NE) (20))

Se under de følgende småarter.

Hieracium subrectum (NE) (1)

Kobbelskov (alle 28) med 10 flotte knoppende ex. den 18. juli (HT), endnu 7. oktober, men visne den 21. oktober (alle HT). Det er denne lokalitet, der gemmer sig bag ”(1)” – også nævnt i J.C. Schous bog om Danmarks Høgeurt på siderne 232-233. På kortet indgår også et fund på en V-exp. vejskrænt i AFD-rude 4419 Frellesvig (TB 1997). Flg. belæg (alle HT) bør undersøges nøje: Lejeskov nær Brændegård Sø (32) med 15 pæne blomstrende ex. i det markante vejsving (gule grifler). Vejskrænt N f. Thurøbroen (begge 32) som dominerende art N om p-plads den 18. august, også 40 blomstrende ex. den 22. august. Thurø Østerskov (32) den 22. august. Vejkant i Stengade Skov (34) med 7 blomstrende og 2 vegeterende ex. (vredne bladspidser). De kan være det følgende taxon.

Hieracium virgultorum (NE) (20)

Iflg. Henry Nielsen hyppigere end Alm. Høgeurt på Langeland (34) pga. bredere amplitude mht. jordbundsforhold – vel fx i halvdelen af naturskovene. Antagelige belæg: Purreskov (31) 27. juni (HT), Oure Fredskov (31) 27. juni (HT), Hestehave SSV f. Tranekær (34) ved en skovvej i yngre egeskov 11. august (HT & TB), vejkant i Stengade Skov (34) med 8 blomstrende ex. under Bøg 11. august (HT), langs et spor i ældre bøge-/egeskov ved skansen i Stengade Skov (34) 11. august (HT), Hennetved Haver pkt. 33 mod SØ (34) 11. august (HT) (ligner subrectum, men virgultorum meddelt til TB i AFD), Christiansminde Skov (32) med 100 blomstrende ex. med en del Alm. Gyldenris den 22. august (HT) samt den 11. september igen på Langeland (alle 34) Fejlborg i Stengade Skov, Bovballe Skov og skovknolden ud til landevejen ved Grønslettegård (alle HT). Hieracium virgultorum savnes fra Ærø (33).

(Småarter af Alm. Høgeurt (Hieracium sect. Vulgata) (NE) (38+2))

Belæg af ”mest” H. vulgatum (alle HT): Bjørnemose Skov (32) 12. juni, Båring Skov (28) 16. juni, Staurby Skov (28) 16. juni, Øksenrade Skov (28) 16. juni, Sudemade Skov på Thurø (32) 18. juni, Lundsgård Klint S f. Kerteminde (30) 20. juni (+ andre taxa?), Dyrehaven N f. Langesø (29) 24. juni, Lammehave Skov N f. Ringe (31) 27. juni, Purreskov (31) 27. juni, Oure Fredskov (31) 27. juni, Nyskov ved Tiselholt (31) 27. juni, Hakkehave SV f. Langeskov (30) 4. juli, ”Sanatorieskoven” ved Nakkebølle fhv. Sanatorium (32) 29. juli, Grønderupvej (32) i ældre bøgeskov på udpræget morbund og på PR’s vejskrænt 2. august, Sølvbjergvej ved Tangkrog (32) i skovvejkant under gammel Eg 2. august, Nørresø (32) 2. august, Søby Tykke (34) omkring toppen af Skinderløkke Banke i yngre egeplantage 11. august, Hennetved Haver pkt. 33 mod SØ (34) 11. august, Bremerhave (32) 16. august (et vegeterende ex., check), Smørmose Skov på Thurø (32) 18. august, Pederskov på Tåsinge (32) 18. august, ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) 22. august og 8. oktober, Christiansminde Skov (32) 22. august, Thurø Østerskov (32) 22. august (+ neopinnatifidum), skovknolden ud til hovedvejen ved Spedsbjerg (29) 25. august, Koskov Nord (31) et aborteret ex. på jordvold i bøgebryn 28. august (HT), ”Kalkovnskoven” ved Holckenhavn (31) (HT) 28. august (+ subaustrinum), Koskov Ø (31) i kystnært løvskovbryn 28. august (+ subaustrinum), Kajbjerg Skov NØ (31) 28. august (+ subaustrinum), Kajbjerg Skov S og SØ (begge 31) 28. august og skovknolden ud til landevejen ved Grønslettegård (34) 11. september. I Karskov ved Tressebølle (34) som allerede nævnt 4-5 taxa af Alm./Skov-Høgeurt (TB). 

Hieracium neopinnatifidum (NE) (15)

Belæg: Thurø Østerskov (32) 22. august (HT).

Hieracium subaustrinum (NE) (6)

Belæg (alle HT 28. august): ”Kalkovnskoven” ved Holckenhavn, Koskov Øst i kystnært løvskovbryn og Kajbjerg Skov NØ (alle 31).

Hieracium vulgatiforme (NE) (0)

Kan indgå under Alm. Høgeurt ovenstående (og Skov-Høgeurt!). Nemt er det ikke.

Hieracium vulgatum (NE) (16+1)

Se under Alm. Høgeurt ovenstående.

Plettet Kongepen (Hypochoeris maculata) (NT, 2010: VU) (1)

Ikke længere på Feddet ved Å (28) iflg. den pågående tysker Gerhard (Pah/KMP, auf Anfrage von HT). Derimod ny art i 2022 i Hammer Bakker (meddelt af HBj).

Soløje-Alant (Inula britannica) (LC) (12)

Moderne genfund fx på Monnet på Tåsinge den 30. juli (MLi & PR) hhv. den 10. september (PR) og ”Thurø Rev” (32) med 200 blomstrende ex. sammen med Strand-Loppeurt Ø om renden den 22. august (HT).


Soløje-alant, Monnet. Foto: Per Rasmussen

Trekløft-Alant (Inula conyzae) (NT, 1997: V) (2)

Et vegeterende ex. er set på toppen af V-skrænten på Mejløs nordø den 13. november (HT). På ”Biblomstbakken” på Jøv (”Indrehovedet” af Fyns Hoved) (30) er den 13. februar set grønne skud ud over standere, den 20. juni blomstrende ex. til 95 cm og den 4. september standere igen (alle HT).

*Læge-Alant (Inula helenium) (NA)

Genfund ved Revninge Bygade i Revninge (30) den 15. juli (Nb/BKS). Nordfyns Flora har den fra samme sted, fundet af Morten Larsen Mortensen før 1910. Det eneste fynske distrikt, hvorfra arten ikke er belagt i Dansk Herbarium, er Vestfyn (28) – men her blev den set ved en bæk på Røjle Klint (28) (LLC 1987 – dog ikke set siden).

Pile-Alant (Inula salicina) (LC) (6)

Talrig på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” (31) den 11. juli (PR, fjernobs) og det samme den 11. november med et 100 m2 +/- sammenhængende tæppe V om ”søen” med høj vandstand (HT).

Smalfliget Brandbæger (Jacobaea erucifolia) (EN) (3)

Nyt fund i en bred træfri lysning i S-kanten af den nordlige skovpart i Bovballe Skov (34) med 2 m2 af mindst 100 blomstrende/frugtende ex. (alle frugter hårede) (HT). Dog tidligere set på kystskrænten i brynet af Bovballe Skov (34) (HN), men erosion har taget forekomsten. Moderne genfund på S-Langeland (begge 34): Klisenor med 7 ex. 2 steder den 5. august (MLi & PR) (også Mst/nn den 31. august 2016) samt den mere velkendte bestand på strandoverdrevet ud for Gulstav Vesterskov den 13. september (PR) – her kunne bruges lidt naturpleje igen. Smalfliget Brandbæger gjorde i 2022 sin smalbladede fætter selskab på de danske jernbanearealer som ny for Sjælland (URT/FS). Nu er den også dukket op på Peberholm i Øresund (URT/MTh, conf. FS).

Stivhåret Borst (Leontodon hispidus) (LC) (4+1)

I brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (begge 31) med Due-Skabiose og ved bænken under motellet den 8. juli (begge HT). Stivhåret Borst ses nu kun sjældent i Det Fynske Ørige, hvor den helt savnes fra Ærø (33).

Hundesalat (Leontodon saxatilis) (LC, 1990: R) (15)

Nyt fund på en byggetomt i Ullerslev (31) med 3 ex. den 10. juni (Nb/BKS) – dog tidligere set i Ullerslev (BKS). Lokaliteter med moderne genfund er ”Reservatet” ved Gyldensten Strand (29) som udbredt (DBF/KDJ), Romsø i Storebælt (30) (HT), det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) incl. blomstrende ex. den 12. oktober (HT), Knoldsand ved Noret ved Dyreborg (32) med en snes ex. incl. et blomstrende og 4 frugtende ex. den 30. oktober (HT), Store Stege ved Dyreborg (32) incl. blomstrende ex. den 30. oktober (HT) og Fakkebjerg (34) den 31. august (PR). Østenbælts fx på strandoverdrevet Malles Næs i Saltbæk Vig (DBF/BKM & HHj), som stedvis dominerende art med Salepgøgeurt.


Hundesalat, Fakkebjerg. Foto: Per Rasmussen

Liden Museurt (Logfia minima) (LC) (21+1)

Med Mos-Korsarve på ”Flyvesandet” (29) den 23. maj (HT). Ikke med fra ruden i AFD, ligesom den ikke nævnes herfra i hverken TBU-arkivet eller NF’s arkiv.

Flere hundrede ex. i et sandet spor ved Hjortebjerg i ”Jordløse Bakker” (32) den 30. maj (HT) udgør derimod et moderne genfund af denne efterhånden sjældne art (nu langt sjældnere end Kugle-Museurt).

(*)Æselfoder (Onopordum acanthium) (NA)

Tilsyneladende nye fund: Brakmark ved Stavrehøj VNV f. Mesinge på Hindsholm (30) med 5 ex. den 21. juli (Nb/BKS), p-pladsen S f. kystskrænten ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm med et vegeterende ex. den 30. august (HT), Engbakken V f. Marslev (ved 8.1 km) (30) med en pæn frugtende klynge den 29. september (HT), ved Østre Ringvej i Seden (30) incl. frugtende ex. den 18. august (Nb/EHa & PHa), på ruderatet ved den fejlstavede Vibeholmsvej (31) med 6 rosetter den 11. november (HT), i en mose S f. Bremerhave (lok. 71/238) (32) med 25 blomstrende ex. i en jordbunke (FMSK/HT) og endelig i en grusgrav ved Pejrup (32) med en frugtende klynge den 26. september (HT på sit måske sidste job i et langt arbejdsliv, hulkhulk). Af moderne genfund fx Mejløs sydø (30) med 20+10 rosetter incl. en stander den 13. november (HT). Æselfoder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Japansk Hestehov (Petasites japonicus) (NA)

Nyt fund på fusionsruderatet Ribjerg (29) (VBD/EcL). Moderne genfund er der i grøfter i brynet af Snave Skov (34) (CHu). Japansk Hestehov breder sig iflg. ”Unge Nielsen” nu ved behandling af grøfter, som Hundings fotos viser. Staun gjorde Japansk Hestehov til Langelandsk Hestehov i URT – det frække første fund proklameret af Alfred Hansen.

Filtet Hestehov (Petasites spurius) (LC) (5)

Moderne genfund på Langelands Ø-kyst (alle 34): Ud for SØ-hjørnet af Stengade Skov med en pænt stor bestand (PR) og N f. Spodsbjerg som hist og her (PR) – på den sidstnævnte lokalitet også set af Torkil Bruun.

(*)Pomerans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca) (NA)

I den gamle bøgeskov S f. Nakkebølle fhv. Sanatorium aka ”Sanatorieskoven” (32) med et blomstrende ex. den 10. august (CHu).

Alm. Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. cymosa) (EN) (0)

Stadig en lille bestand på Digerbanke på Hindsholm (30) med 13 florale og mindst 100 vegeterende ex. den 4. september (HT). I 1994 blev det fhv. makkerpar BKS & HT citeret for den samme lokalitet af URT’s daværende gl. red. Søren Grøntved Christiansen, men sidst HT 2000.


Kvast-høgeurt, Lundsgård klint. Foto: Per Rasmussen

*Blød Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. pubescens) (NA)

Forsvindende fra baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) pga. deponi af hvad som helst – et blomstrende ex. på brostensrampen den 25. maj, men ikke set på hele området den 18. september (begge HT).

*Gulhvid Evighedsblomst (Pseudognaphalium luteoalbum) (NA)

Ny for Østfyn (31) mellem fliser på en p-plads i centrum af Ringe med 25 frugtende ex. den 24. august (PR, conf. JCS). Det første fund på Fyn var den 5. september 2021 mellem fliser ved Bjerne Langgyde på Horneland ved Fåborg (32) (art/SaB, conf. JCS). På Arter et fund i Jylland, pudsigt nok mellem fliser i Hobro i 2020 og 2021 (begge JCS). 6 fund på Sjælland (se alle findere på Arter): Et i Nykøbing i 2021, et på Peberholm i Øresund i 2012 og 2023 samt 4 fund i København med et i 2022 (MTh) og 3 i 2023 (de 2 nær København Vandflyveplads). J.C. Schou nævner på Arter, at den optrådte naturaliseret på Bornholm ca. 1850-1900, mens den i vor tid er på fremmarch fra S som så mange andre organismer. De nyere fund fra København kan have forbindelse til Botanisk Have, men i Sverige er der også byfund i Lund. Iflg. AFD-værket en indslæbt, tidligere bofast neofyt med oprindelse i Middelhavsområdet og S-Europa. Ikke mindst til Bornholm, hvor den især havde etableret sig i den sensommervarme, magre S-del mellem 1848 og ca. 1900. Desuden både som indslæbt og som ukrudt i Københavnsområdet i midten af 1900-tallet. Nu som ukrudt i fuglefrø.


Gulhvid evighedsblomst, Ringe. Foto: Per Rasmussen

Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) (LC, 1997: X) (14)

Nyt fund i Munkemade ved Odense (29) med 5 klynger med 250 blomstrende til frugtende ex. den 26. august i kanten af et levende hegn omkring Hvidtjørn (HT) – vel spredt fra Bispeeng, hvor der er noteret 500 blomstrende ex. den 30. juli (Nb/SuN). Også et nyt fund på Palle Gravesens lokalitet nr. 32/149 ”Lehnskov Klint” (32) med 50 blomstrende ex. den 20. august (Nb/MSA), lidt V om bestanden ved Mølleskov. Spreder sig ved Vitsø Nor (33) med mange pæne blomstrende klynger den 29. juli (DBF/CHu & KN, leg. HT). Moderne genfund af Strand-Loppeurt er der fx også ved en strandsti ved kysten SSØ f. Fjællebroen (32) med kun 2 blomstrende ex. pga. erosion (3 sidste år) (Nb/MSA), ud for Nørreskov på Tåsinge (32) (Nb/ToP), i Pederskov på Tåsinge (32) med 40 ex. i den øvre opskylslinje under skoven (HT), i brakmarken N f. Thurøbroen (32), på ”Thurø Rev” (32) med 500 blomstrende/frugtende ex. Ø om renden incl. nyspredning den 22. august (HT; også Nb/JFi), på Siø (34) med 200 ex. i den helt udtørrede sø mod SØ (HT) samt ved Keldsnor (også art/JEH) og V f. Gulstav Østerskov (begge 34) (begge Nb/EHa & PHa). Derimod blev der forgæves spejdet efter den tidligere gullisteart ved leddet ud til Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) den 12. oktober (HT).

Lav Skorsoner (Scorzonera humilis) (LC) (4)

Endnu på Galgebjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med en klynge med 6 florale og 10 vegeterende ex. i tørken (DBF/HT). Genfundet på Hestebjerg ved Gl. Lejre på Djævleøen, hvor en bestand har evnet at skjule sig flere år i træk (URT/SGC).

*Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens) (NA)

Skræmmende nyt fund på Røjle Klint (28) med ½ m2 klynge med 20 blomstrende skud den 15. november (HT) – bemægtiger den sig snart kystskrænten? Forekomsten har måske forbindelse til fældningen af Gyvel på skræntens plateau. Nu også et blomstrende ex. N om padelbanerne ved Tennis Club Odenses anlæg i ”Ådalen” i Odense (29) den 14. august (HT). Udbredt på ”Siloøen” i Odense Havn (29) (Eg/AWB, leg. BKS & HT) – langt mere lokal her er den klæbrige fætter. Smalbladet Brandbæger optræder efterhånden nærmest overalt ved Odense St. (29): Således fx på brostensrampen med Liden Sneglebælg og i gården ved Rugårdsvej 9B (mangler kun, hvis der er dominans af Alm. Skovranke) (begge HT) og S f. jernbanen ved Åløkke Alle som blomstrende den 5. november (Nb/AKN). Den S-afrikanske art trives ligeledes på rangerterrænet ved Nyborg St. (31) trods skærpet overvågning (HT; også art/MTh den 7. oktober på en farlig mission ligesom HT 007). I Nyborg (alle 31) også i en vedbendhæk langs S-siden af Nyborg Stadion med Gold Byg, den 22. september ved Knudshoved gl. Færgehavn med flere blomstrende ex. langs kajerne og på ruderatet ved Lindholm Havn ved Nyborg som udbredt blomstrende langs ”natursti” den 22. september (alle HT) samt N f. motorvejen på Østerø-halvøen den 8. oktober (PR). Smalbladet Brandbæger synes endnu ikke dukket op på Ærø (33). Vestenbælts er den igen set som udbredt på baneterrænet ved Kolding St., men desværre er her nu opsat adgang forbudt-skilte overalt (ikke, at der ser ud til at være meget at komme efter!).

Eng-Skær (Serratula tinctoria) (EN) (2)

Endnu, trods HedeDanmarks ”naturpleje”, er en del planter set på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” (31) den 11. juli (PR, fjernobs), og den 11. november med en del standere (HT).

Kær-Svinemælk (Sonchus palustris) (LC) (78+4)

Danmarks højeste urt ses spredt langs V-kysten af ”Siloøen” i Odense Havn (29) (Eg/AWB, leg. BKS & HT).

Frøbidfamilien (Hydrocharitaceae) (incl. Najadefamilien (Najadaceae))

*Smalbladet Vandpest (Elodea nuttallii) (NA)

Ny for i det mindste Nordøstfyn (begge 30) med fund i både ”Lille Ibjerg Sø” den 7. januar med fx Alm. Vandpest samt ”Stenværk Sø” ved Phønix med fx Aks-Tusindblad og Tornfrøet Hornblad (PR). Begge søer er beliggende i friluftsområdet ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30). Et fund fra et vandhul S f. Assens (28) den 7. august 2012 (ASK/nn) har set dagens lys på Arter, men holder fundet mon vand? Første fund i Danmark ved Vallensbæk Strand og Ishøj på Djævleøen i 1981. En akvarieplante, der er under spredning også i Danmark.

Bændeltangfamilien (Zosteraceae)

Smalbladet Bændeltang (Zostera angustifolia) (LC) (3)

Et herbariseret ex. i den lavvandede Helnæs Bugt under Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28), med udbredte bestande af Dværg-Ålegræs og Langstilket Havgræs (HT).

Alm. Bændeltang (Zostera marina) (LC) (57+4)

Den 10. februar oprandt Mogens Flindts doctoral thesis på SDU – Nature restoration: Challenges and successes, med fed københavnsk accent. Ålegræs er i Odense Fjord reduceret fra 44% til 1% dækning fra 1960 til 2020 – en skræmmende udvikling, der kalder på øjeblikkelige afværgeforanstaltninger. Hvad gør man så: Odense Havn ved direktør Carsten Å opkaster et nyt hundedyrt vanvidsprojekt med massiv inddæmning af et yderligere et stort fjordområde, hvor der trods alt er pæne chancer for at retablere en sund bestand af Ålegræs (p.t. er der dog kun lidt Ålegræs tilbage her (EKr)), og udgravning af en ny sejlrende. Odense Fjord-samarbejdet skal vise resultater i 2027 – ikke i 2100, som Flindt ”jokede” med. Grundet manglende succes med udplantning forsøger man nu med stenrev for at skabe læ, jf. erfaringer fra Vejle Fjord: ”Seems like it’s working” på stenbro-engelsk. Testudplantninger af Ålegræs i Odense Fjord (29, 30) har kun givet succes 2 steder, idet der kun er set lidt Ålegræs i 124 målepunkter (EKr & KDJ), hvorimod der er konstateret meget Havgræs. Hvis Carsten Å får sin vilje, kan vi se frem til mange fynske arbejdspladser – ikke mindst i beredskabet, når Odense (29, 30) om føje år er ved at drukne (før ”Danmarks Grønneste Storby” drukner helt). En biolog med et sønderjysk navn er ingen stor tilhænger af udplantning: Udvaskningen af kvælstof og andre næringsstoffer skal reduceres først (~dfn/MSy). N- & P-belastningen er ikke overraskende størst i den indre del af Odense Fjord med værdier fra Kærby Fed, der ligger langt over Gabet. I sydlige fynske vande er Ålegræs set i mængde under Bobakker på Helnæs (28) – ilandsskyllet den 22. oktober efter stormfloden (Pah/HT), så den findes da stadig i Helnæs Bugt. Også meget friskgrønt bændeltang den 11. september ud for Stengade Skov (34) (HT), do. i Østersøen. 

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae) (incl. Vandkransfamilien (Zannichelliaceae))

Spidsbladet Vandaks (Potamogeton acutifolius) (NT) (1)

Ikke set i Casanovabakkerne på Tåsinge (32) den 14. oktober (HT), for sent?


Spidsbladet vindaks, Casanovabakkerne. Foto: Per Rasmussen

Vejbred-Vandaks (Potamogeton coloratus) (EN) (5)

Stadig i Rishave (29) med en fin bestand den 13. juni (art/JH). Den sjældne art savnes stadig fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Kruset Vandaks (Potamogeton crispus) (LC) (47)

Ofte dominerende art i bækken SV om Rugård (29) (HT). Stadig en udbredt art, men generelt er den blevet sjældnere.

Butbladet Vandaks (Potamogeton obtusifolius) (LC) (9)

Nyt fund i søen N f. Davinde Sø (30) den 4. april PR). Butbladet Vandaks savnes fra Sydhavsøerne (33, 34), idet arten dog er angivet på Arter i et vandhul ved Vieskoven S f. Vindeballe den 24. august 2016 i NOVANA (Mst/nn) – bør checkes i felten.

Aflangbladet Vandaks (Potamogeton polygonifolius) (LC) (2)

Tilsyneladende et nyt fund i Storelung (32) med smalt lancetformede, stilkede undervandsblade den 6. juni (art/JH, conf. JCS). Genfundet i Snarup Mose (32) i et vandhul mod S (PR) (FA/nn, samleliste fra den 1. juni 1991 på Arter). Aflangbladet Vandaks kunne ikke genopstøves den 30. juni (HT) i en hængesæk i Norden ØNØ f. Fåborg (32), hvor den blev nyfundet i 2021 (FMSK/JÅK). Et angiveligt fund i lysningen med de eutrofe søer i Storskov-delen af Hesbjerg Skov (29) den 7. juni som hist og her (Nb/KeMo) synes at være noget undertrykte (af udtørring), kun lidet frugtende ex. af Svømmende Vandaks (HT) – Odense Kommunes stjernekonsulent fortsætter således med udokumenterede fund af sjældne planter: Et absolut skråplan til stor skade for Danmarks biodiversitet (og ikke mindst stærkt hæmmende for troværdigheden over for politiske institutioner). I NF’s arkiv mangler Aflangbladet Vandaks fra TBU-d. 32, hvilket (også) må være en lapsus. Arten mangler helt fra Sydhavsøerne (33, 34). Vestenbælts som vanligt i mængde i en mere eller mindre udtørret sø i Præstegårdskæret i N-kanten af Gl. Filsø (HT).Aflangbladet vandaks, Oksbøl. Foto: Per Rasmussen

Giftliljefamilien (Melanthiaceae) (incl. Firbladfamilien (Trilliaceae))

Firblad (Paris quadrifolia) (LC) (76+2)

Kun 50 ex. under Ahorn og Hassel i stævningsskoven på begge sider af Marielystvej på Røjleskov-halvøen (Fyns Amt stævningsskov nr. 126) (28) (HT). En overgammel stævningsskov, der nu er udlagt til sankning mod betaling.

Liljefamilien (Liliaceae) 

Liden Guldstjerne (Gagea minima) (LC) (8)

Interessant genfund (iflg. BKS et nyt fund nær den nedlagte Tarupgård) for området ved Tarup Præstegård i Odense (29) den 6. april (BKS), lig købmand Harald Eilstrups angivelse fra Tarupgårds Skov i 1924 – trods tvivlsom vejledning set lige Ø f. Præstegården i plænen omkring en Ask med stærekasser med 40 knoppende til blomstrende (med indtil 5 blomster pr. plante) og mindst 400 vegeterende ex. den 10. april (HT). Moderne genfund i ”Klinteskoven” på Helnæs (28) med 10 ex. den 23. april (Nb/LLC), i Westerslund i Odense (29) med 60 blomstrende og 375 vegeterende ex. den 9. april (HT), hvortil kommer få ex. ved Fraugdegård (30) (PR) såvel som i alleen ved Hvedholm på Horneland (32) (HT). Vel set vegeterende i Balslev Mindelund (28) den 5. marts (HT), men usikkert – ikke fundet her den 7. april (PR). Udeblev ved Gislev Kirke (31) den 9. maj (HT) – for sent og/eller for ringe vejledning fra Grande Stephensen? Liden Guldstjerne er kendt fra 32 lokaliteter i Det Fynske Ørige, hvoraf de 20 er recente. Arten er aldrig fundet på Ærø (33).

Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (LC, 1997: R) (10)

2 nye fund i vejkanter på Nordfyn (begge 29) ved Nr. Højrup og Nr. Nærå den 4. april (begge BKS) – lokaliteter nr. 48 og 49 i Det Fynske Ørige. Moderne genfund: Føns Kirke (28) på plads ved sit lindetræ med 2 klynger den 5. marts (HT) (ikke set den 22. januar (HT)). Hertil langs Fynshovedvej ved Korshavn (30) den 29. marts (PR) og ved roden af Østerø-halvøen ud for Nyborg Lawn Tennis Club (31) den 25. marts (HT). Ikke genfundet: Krogsbølle Kirke (29) den 23. maj (HT, for sent?) hhv. Yderhovedet af Fyns Hoved (30) den 13. februar (HT, for tidligt?). Eng-Guldstjerne er således kendt fra 49 lokaliteter i Det Fynske Ørige, hvoraf de 47 er recente. Eng-Guldstjerne er aldrig fundet på Ærø (33), hvor den bør yderligere eftersøges på fx Voderup Klint.

Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea) (LC) (43+2)

Der er 16 nye fund af arten i Det Fynske Ørige, der herefter er kendt fra 224 lokaliteter, hvoraf de fleste er recente: Nr. 209 ”Nymark Mose” N f. Snarup Mose (32) 2 steder den 22. marts, nær N incl. blomstrende ex., mod S kun vegeterende ex. (PR). Nr. 210 langs trampestien til Brændholt Bjerg (28) med 12 blomstrende og 30 vegeterende ex. den 28. marts med fx Desmerurt og den 2. april (HT). Nr. 211 SV-delen af Hestehave ved Gestelev (31) den 29. marts (PR). Nr. 212 krat ved landevejen S f. do. (31) den 29. marts (PR). Nr. 213 skoven N f. Nr. Søby Kirke (30) med en pæn bestand den 2. april (PR). Nr. 214 et hasselhegn med gamle ege N f. Brændholt Bjerg (28) med 10 knoppende og 150 vegeterende ex. den 2. april (HT). Nr. 215 ældre bøgeskov S f. Pejruplund (28) med 20 blomstrende og 260 vegeterende ex. den 2. april (HT). Nr. 216 levende hegn i NV-flanken af Brændholt Bjerg (28) med 20 vegeterende ex. (sideløg set) den 2. april (HT). Nr. 217 ældre bøgeskov i Røverskov ved Vissenbjerg (29) med 2 knoppende og 100 vegeterende ex. den 7. april (HT). Nr. 218 Willeruplund mellem Eddavej og Jeppe Åkjærs Alle i Odense (29) den 11. april (HT) (identisk med BKS ca. 2006, men hidtil unoteret, da Det Sløve Læs ikke har meddelt fundet). Nr. 219 Ravnsmose (31) som talrig den 19. april (PR). Nr. 220 skov NV f. Vædegård (29) med en flot bestand i ældre bøgeskov omkring en sti i S-brynet med 150 blomstrende og 600 vegeterende ex. den 20. april (HT). Nr. 221 ”Pusseløkke Stubhave” (Fyns Amt stævningsskov nr. 24) (34) med 50 blomstrende og 150 vegeterende ex. den 22. april (HT), lukker et hul i udbredelsen på det centrale Langeland. Nr. 222 skoven V f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 23. april (PR). Nr. 223 Sønderskov SSV f. Herringe (32) den 6. maj (PR). Nr. 224 Båring Skov (28) med 10 frugtende og 100 vegeterende ex. den 11. maj (HT). Moderne genfund af Hylster-Guldstjerne: Krat SV f. Neverkær (28) (HT), Lilleskovvej 26 V om Brændholt Bjerg (28) (HT) (sidst BKS 2007), ved Tarup Skovgård (29) (BKS), skov V f. Havrevænget/S f. Hvedevangen i Odense (V f. Fjernvarme Fyn) (29) (HT), skov ved Jernbanevej (= ved Fyns Ridecenter) (29) (HT), Westerslund i Odense (29) (HT), Broholm Hvidhave (29) (HT), Dyrehave V f. Nr. Søby (30) (PR), Bredland Skov V f. Ryslinge (31) (PR), Sdr. Nærå Hestehave (30) (PR), skov SØ f. Ringe (31) (PR), Lundeborg Skov Ø f. kystvejen (31) (art/NGC), en åben eng N f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) 23. april (PR) (også HT 2022), Nymark Skov (32) (PR), ”Sollerup Skov” (32) (HT; JHJ), ved Holstenshus (32) (HT), ved Nakkebølle fhv. Sanatorium (32) (HT) og Tingskov på Tåsinge (32) (HT). Løsrevne spirer med løg er set den 18. november i Vejstrup Ådal (32) (HT). Ikke set ved Nørresø (32) den 27. januar (HT, for tidligt), i bøgeskoven SØ f. Tarup Skole (29) den 19. april (HT, stærkt kulturpræg), i den ældre bøgeskov ved jernbanen NNV f. Render SØ f. Vædegård (29) den 20. april (HT), S og N f. landevejen i skoven Storehave mellem Svendborg og Skårup (32) den 4. maj (HT), i Longelse Bondegårdsskov (34) den 22. april (DBF/CHu & MKr) samt i løvskoven ved Ålund SØ f. Fjelsted (28) den 11. maj (HT). Hylster-Guldstjerne medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. Aldrig fundet på Ærø (33).


Hylster-guldstjerne, Ryslinge. Foto: Per Rasmussen

*Vild Tulipan (Tulipa sylvestris) (NA)

Nye fund på et ruderat i Rønninge (30) og ved Fåborgvej S f. Ørbæk (31) (begge PR). I TBU-arkivet angivet fra Ørbæklunde (31) i 1898. Moderne genfund er der fx med en flot klynge på 94 knoppende ex. ved Blandebjerg (34) den 11. april (Nb/JSø). Arten kom pga. forsommertørken aldrig i blomst i haven ved Bülowsvej 4 i Odense (29) (HT).

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata) (LC) (27)

Nyt fund i ”Reservatet” ved Gyldensten (29) (Nb/RDN), idet Alfred Hansen i 1963 samlede den lidt mod V på en eng ved Lindø ligeledes Ø f. Bogense (29) (formentlig NØ f. Østereng, ved Lindholm). Den 16. juli 1993 blev den set lidt mod SØ i mosen i Jerstrup Skov (29) (FA/nn). I Påø Enge var der hele 200 blomstrende ex. den 18. juni (Nb/MLJ). Moderne genfund også på fx Østereng Ø f. Bogense (29) med et blomstrende ex. lige S f. vandhullet med Samel den 23. maj (HT) og ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med et blomstrende ex. i vældet mod N med Bukkeblad på den 26. blomstertur hertil den 18. juni (VBD/HT). Inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) blev kun optalt 39 blomstrende ex. mod 56 blomstrende ex. i 2022 og 138 blomstrende ex. i 2021 – efter rekordåret i 2020 med 194 blomstrende ex. (alle EE). Kun en håndfuld ex. på V-bredden af Odense Å ud for ”Præsteengen” ved Stenløse (29) – her er stadig græsning, men høj vandstand i dette væld ved Dyrupgård langs Odense Å (29) (PHl). Kødfarvet Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær.

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii) (LC) (9)

Der var i 2022 et nyt fund i Brabæk Mose ved Urup Dam (30) med et blomstrende ex. (KSK/MKS 2022) – ikke checket i 2023 (MKS). Lokaliteter med moderne genfund: NØ f. Klakkebjerg i Brænde Å’s dal (28) med 5 ex. (Nb/LLC) og ”Hulgårds Skov” ved Arreskov Sø (32) med 30 blomstrende ex. (JHJ) – fra sidstnævnte lokalitet angives dog også 11 blomstrende ex. ved S-enden af Arreskov Sø (32) (”vel forsvindende herfra”) (EE).


Skov-gøgeurt, Gulstav Østerskov. Foto: Per Rasmussen

Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) (LC) (4)

Moderne genfund N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) den 12. juli (PR). Hertil med mindst 25 knoppende til begyndende blomstrende ex. i kanten af rigkæret mod SV i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 12. juni (HT) – sammesteds den 22. august 2 ex. med gamle frugter. Vestenbælts atter set som udbredt i kalkkær i Vrøgum Kær (DBF/JoB & MVH). Lidt V herfor ses Plettet Gøgeurt også i ”Steen Hansens Eng” (efter en finder på Naturbasen) i Børsmose Hede med 15 blomstrende og 15 vegeterende ex. (hertil i fattigkæret ved søen 15 blomstrende ex.) (begge HT).

Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. integrata) (LC, 2010: EN) (1)

Nyt fund ved ”Ravnegård Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) med 15 juvenile ex. den 30. maj og 17 begyndende blomstrende ex. den 11. juni (begge PR); vel også den på SØ-bredden af ”Birkum Sø” den 15. juli (PR). Moderne genfund i det samme friluftsområde: ”Nordsøen” med mange blomstrende, men tørkeskadede ex. den 17. juni (PR). Endnu et moderne genfund: Ikke dukket op den 14. februar på S-bredden af Ringe Sø (31) (HT), men den 25. juni med 12 spinkle blomstrende og et vegeterende ex. her foruden 31 blomstrende ex. til 44 cm på Ø-bredden af den lille sø Ø f. selve Ringe Sø (alle HT). Måske også østenbælts i kalkkæret mod NV på Store Vrøj ved Saltbæk Vig (DBF/BKM & HHj) og i Cevennerne i Frankrig (FØA 2022) (begge bør checkes). Den ganske homogene varietet mangler stadig på Sydhavsøerne (33, 34).

Ringplettet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. junialis) (VU) (0)

Nyt fund ved ”Ravnegård Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) med et juvenilt ex. med typisk løv den 30. maj og et blomstrende ex. den 17. juni (begge PR).


Ringplettet gøgeurt, Tarup. Foto: Per Rasmussen

Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) (LC) (62+1)

Nyt fund ved ”Ravnegård Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (PR) med et par sjældnere nærtstående taxa som ovenstående. Omkring Arreskov Sø (32) blev i 2023 kun optalt 9113 blomstrende ex. i 2022 optalt mod 14957 blomstrende ex. i 2022 og 14911 do. i 2021 (begge EE). I 2020 var der 13379 blomstrende ex., i 2019 var der 14086 do. og i 2018 endog 23255 do. (alle EE). Tallet for 2023 er det laveste i mange år og skyldes nok for høj vintervandstand, som gødskede engene for meget. Derimod rekord i Påø Enge ved Skovsgård (34) (DN/MKP). Godset Faurskovs etablering af en såkaldt biodiversitetsdyrehave i Brænde Ådal (28) har i området ved Kerte Mølleknap desværre kostet en pæn bestand af Maj-Gøgeurt livet pga. hensynsløs hegnskørsel – endnu i 2022 var kæret fint græsset af heste (dfn/JJü): Danmark er mht. naturlig biodiversitet et u-land. Endnu i et vældpræget kær på Ø-bredden af Syltemade Å (32) med 6 standere nær et maskinslættet jagtspor den 8. oktober (HT), de 4 i et tæppe af Djævelsbid, endnu få Trævlekrone også. Andre moderne genfund med +/- nøjagtige optællinger af Maj-Gøgeurt: Østereng Ø f. Bogense (29) med omtrent 10000 blomstrende ex. den 23. maj (HT). ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med ret få frugtende ex. i vældet mod N og 500 frugtende ex. i vældet mod S den 17. juni (begge HT), også set på den 26. blomstertur hertil den 18. juni (VBD/HT). Langeskov (30) ved viadukten under jernbanebroen med 69 blomstrende og 16 vegeterende ex. den 25. maj (HT), også 60 blomstrende ex. den 5. juni (30) (PR), ingen optimal slåning her. 10 endnu kun begyndende blomstrende ex. i det græssede kær ved den offentlige bræddesti V f. Arreskov Sø den 16. maj (DOF/LSø & NBJ). N f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 400 blomstrende ex. i skrænten og 100 blomstrende ex. i engen (begge PR), sammesteds mindst 25 afblomstrede ex. den 12. juni sammen med Bakke-Gøgelilje (HT). Skånemose ved Håstrup (32) med en pæn bestand den 20. maj (EV). Gulstav Mose (34) med op mod 7000 ex. (SBø), 500 blomstrende ex. angivet den 18. maj (Nb/AAr). Uden genfund (sidst HT i 1990’erne) Trolddal på Horneland (32), nu stærkt tilgroende efter opgivelse af græsning, endnu 20 blomstrende til frugtende ex. af Trævlekrone og 2 steder et tæppe af Toradet Star. Den rigtige Maj-Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Vestenbælts ses den i et væld Ø om Høllund Bro med en flot blomstrende bestand, måske incl. få Purpur-Gøgeurt (DBF/IN).

Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine ssp. helleborine) (LC) (96+3)

Af lokaliteter med nye fund kan nævnes Tørresø Strand (29) som fåtallig (art/ABF) og en gammel lindealle ved Bjørnemose (32) med 23 juvenile ex. den 12. juni under gamle popler (HT). Også dukket op i en have i Tarup (”Næsby”) (29) (art/AMy). I haven ved Bülowsvej 4 i Odense (29) midtvejsobs den 1. juli med et endnu knoppende og et aborteret ex., begge med bladlus (HT). I haven ved Sol i Nordenhuse (31) endnu 2 standere (med 10+8 kapsler) den 15. februar – senere mejet ned af den uintelligente græsslåningsrobot, konstateret den 8. juli (begge HT).

Sump-Hullæbe (Epipactis palustris) (NT) (9)

Endnu gives lokaliteter med moderne genfund af denne vigende art med de pebermyntestribede blosterblade: Maden på Helnæs (28) med mindst 250 ex. incl. mindst 200 standere ved ruinen den 7. oktober (HT), sammesteds fåtallig den 10. september (Nb/LLC). N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) den 12. juli (PR). I det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) incl. standere den 12. oktober (HT). Vestenbælts endnu som udbredt i kalkkæret i Vrøgum Kær, men kun 10 blomstrende ex. set den 2. juli (DBF/JoB & MVH). Desværre er arten ikke set på Sydhavsøerne (33, 34) i moderne tid. En grundig oversigt over de recente fynske lokaliteter findes i årskrøniken for 2007. Set fra Fyn er rødlistningen af Sump-Hullæbe desværre meget relevant. 


Sump-hullæbe, Tved Kær, Djursland. Foto: Per Rasmussen

Glat Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (LC, 1997: A) (8+1)

Et frugtende ex. på 35 cm er set i en vejkant i bøgeskov i SØ-delen af Koskov N f. Kajbjerg Skov (31) den 28. august (HT). Også set her af Poul Rafner (udpeget på kort samme sted), men åbenbart ikke med i AFD. Godt år i Teglgård Skov (28) med 31 ex. mod V den 13. juli og 54 ex. mod Ø den 23. juli (Nb/LLC). I SØ-hjørnet er set et blomstrende ex. og 7 vegeterende ex. V herfor den 14. juli (Nb/NOv, conf. LLC). 4 afblomstrede ex. den 7. august (Nb/AnR). Ikke genfundet i Afgrunden ved Vissenbjerg (29) den 25. august (HT). Glat Hullæbe savnes på AFD-kortet helt fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33), hvilket kun er reelt for Ærø – synes på Nordøstfyn (30) sidst set i Kohave ved Landkildegård i 1988 (TMP). Rødlistet LC som Nikkende Hullæbe.

Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata) (LC, 1997: R) (2+1)

Karlsskov (28) med 17 blomstrende ex. den 26. juli og 32 blomstrende ex. den 12. august foruden Kasmose Skov (28) med et ex. den 13. august (alle Nb/LLC). I Karlsskov (28) også set den 7. august med 6 blomstrende ex., hvoraf 4 dog var knækkede (Nb/AnR). I Det Fynske Ørige er Tætblomstret Hullæbe i øvrigt kun kendt fra Sydfyn (32) – nemlig fra Dyreborg Skov i 1972.

Hjertelæbe (Hammarbya paludosa) (EN) (1)

Helene Hansen, Svendborg Kommune, bør roses for at stille spørgsmål vedr. pleje af Skovholmmosen og det i 2022 sete enlige ex. (HT) – så nogle læser indlægget i URT! Hjertelæbe savnes helt fra Nordfyn (29), Nordøstfyn (30) og Ærø (33). 

Mygblomst (Liparis loeselii) (EN) (2)

Det går relativt godt for arten i Maden på Helnæs (28), men meget dårligt i Urup Dam (30) (begge Mst/JH ex EV). Mygblomst har aldrig været fundet på Langeland (34). 


Mygblomst, Tved Kær, Djursland. Foto: Per Rasmussen

Rederod (Neottia nidus-avis) (LC) (20+1)

Nyt fund i en lille skov SV f. Båring Skov (28) med 30 ex. (standere fra 2022?) den 9. april (Nb/JSk). Moderne genfund i Kasmose Skov (28) med 54 blomstrende ex. (Nb/LLC). Rederod er aldrig set på den gammelskovløse Ærø (33). 

Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata) (LC) (78+1)

Skredet i ”Rørbæk Skov” (31) den 19. maj (fb/GBe). Holder trods Japan-Pileurt stand i grøftekanten i Vornæs Skov på Tåsinge (32) med 5 blomstrende og et vegeterende ex. (NaR). ”Nanna Rasks Skov” S f. Vejlen ved Vornæs (32) havde 5 knoppende og 6 vegeterende ex. den 4. maj efter udstrakt fældning (HT). Af andre lokaliteter med moderne genfund kan nævnes: Staurby Skov Ø (28) med 4 frugtende og 2 vegeterende ex. ved grøften i Ø-brynet (HT), hasselstævningsskoven ved Kappendrup (Fyns Amts stævningsskov nr. 204) (30) med kun et vegeterende ex. (HT), Hornenæs Skov på Horneland (32) med 5 knoppende ex. den 8. maj med 500 blomstrende Firblad (Nb/GKn), stævningsskoven N f. Skovmøllen Ø f. Svendborg (Fyns Amts stævningsskov nr. 22) (32) med 65 knoppende og 50 vegeterende ex. den 4. maj (HT) og Longelse Bondegårdsskov (34) med 5 knoppende og 15 vegeterende ex. (DBF/CHu & MKr). Hertil optællinger i skovene ved Syddansk Universitet i Odense, der er hjemsøgt af HedeDanmarks besynderlige træfældninger (alle 29) (alle HT): Moseskov Øst (29) med 6 vegeterende ex. den 5. maj (HT). Fællesskov Øst et blomstrende og 27 vegeterende ex. samt 2 vegeterende ex. mod Ø den 29. maj (HT). Vestenbælts er Ægbladet Fliglæbe set med en meget smuk bestand i en yngre egeskov i den gamle råstofgrav Skærven (FTSF/JMå & JAH, leg. HT). Ægbladet Fliglæbe medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Biblomst (Ophrys apifera) (VU) (0)

Den 20. juni er på Jøv på Fyns Hoved (30) optalt 562 ex. (heraf 56 med mindst en blomst/frugt), 29 aborterede og 477 vegeterende (brune rosetter) ex. (HT). Mao. kraftige tørkeskader efter den knastørre forsommer. Frk. Lotte, den normale co-tæller, var just vendt hjem fra Japan og præget af jetlag. Biblomst optrådte kun i den ny indhegning med kun enkelte kokasser, idet de pæneste ex. voksede i varmely af Hvidtjørn (max. 28 cm med 3 friske blomster). Den 13. februar blev set 35 rosetter mod N, men denne bestand var den 20. juni i det græssede areal – og der var ingen spor af biblomsten (heller ikke den 16. august (HT)). Samme dag blev set over 300 rosetter på frk. Lottes lokalitet (begge HT). Den 20. februar sammesteds ”godt nok mange på vej” (PR). Den 24. maj mange tørkeprægede (art/EÅF). Den 7. juli stadig incl. blomstrende ex. (art/GBe) – de kom frem fra deres skjul. Den 4. september ikke set (HT); ikke set (FØA). Ved Elmelund (29) et blomstrende ex. den 6. juni (art/LHE). Ved Sdr. Højrup (31) den 9. juni 0 (PR), den 16. juni et blomstrende og et vegeterende ex. (PR), den 27. juni 0 (HT). På Tåsinge (32) blev optællingen glemt pga. flytteanstrengelser (IH) – har andre talt bestanden? Vestenbælts er den 18. juni gjort et nyt fund af Biblomst Ø f. Nr. Bjert med et blomstrende ex. (art/TEP; Nb/TEP, først fundet af Hanne Kjølbye fra Naturgruppen Skovtrolden). Shamrock, et af mange pudsige lokalitetsnavne på Naturbasen, lyder for den gl. ansvarshavende red. snarere som en irsk fodboldklub. Nær Søvind ved Horsens Fjord, artens første danske lokalitet, er set 37 incl. 12 blomstrende ex. (lavere ex. end normalt, med svedne blade) (Nb/TEP). Østenbælts er ligeledes den 18. juni gjort et nyt fund ved Hundige Havn med 2 blomstrende ex. ved den lokale urtejæger (Nb/ACa). Ved Himmelev er de første rosetter til det kommende års planter set under høslæt på skrænten den 29. september (fb/SGC). Den selvbestøvende Biblomsts nyspredning i Danmark er vel begunstiget af et varmere klima. Hvem finder Biblomst på Vestfyn (28) og de store Sydhavsøer (33, 34)?


Biblomst, Sdr.Højrup. Foto: Per Rasmussen

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula) (LC) (57+2)

5000 ex. i Ronæs Skov (28) den 11. maj (Nb/LLC) – kun blomstrende ex. medregnet (incl. Fyns Amts stævningsskov nr. 136). Atter dukket op med 48 ex. (blomstrende og vegeterende) i stævningsskoven i bunden af Holevangsvej ved Revninge (Fyns Amts stævningsskov nr. 226) (30) (BKS). Sidst set i 1993 (BKS & HT) – også dengang med Gul Anemone og Firblad. Nyt fund måske ved Ørbæksled (31?) med 153 blomstrende ex. (Nb/BrA). Også dukket op ved Bogensø Strand på Hindsholm (30) – noteret herfra den 19. og den 28. april samt den 14. maj (begge fb/GBe) foruden den 9. maj (fb/AnR), ligesom kommunen har kendskab til den (KSK/HMa) – set tilligemed Skov-Hullæbe og Maj-Gøgeurt. I Longelse Bondegårdsskov (34) blev set 100 knoppende til blomstrende og 100 vegeterende ex. på ekskursionen den 22. april (DBF/CHu & MKr), mens 153 aftagende blomstrende ex. blev optalt i skoven den 22. maj (Nb/JSø).  En række andre lokaliteter med moderne genfund trods tvivlsom skovpleje stort set overalt i Det Fynske Ørige: På Vestfyn (28) i en privat skov S f. Snave (beliggende ud til og N f. vejen Ungersbjerge) (i det mindste nær Fyns Amts stævningsskov nr. 8 – ingen orkideer her i april 1999 (HT), men forekomsten vel kendt af TRN) (JHJ). På Nordfyn (29) ”Daugstrup Stub” (Fyns Amts stævningsskov nr. 185) den 17. maj (KHa). På Nordøstfyn (alle 30) Bogø i Lillestrand endnu med 100 blomstrende ex. (MRP), Krogsris Stub (Fyns Amts stævningsskov nr. 222) med 6 frugtende ex. (og 0 hensyn til biodiversitet) den 6. juni (HT), under gamle asketræer i skovbrynet NNØ f. Østager i Hakkehave SV f. Langeskov (30) med 4 frugtende ex. den 4. juli (HT), stævningsskov ØNØ f. Langtved (Fyns Amts stævningsskov nr. 229) (30) med 2 frugtende ex. centralt mod S den 8. juli (HT), mellem Hestehave og Kalvehave Ø f. Kappendrup (PR) og Tarup Skov med rosetter den 1. april (PR). På Østfyn (alle 31) stævningsskov ved Tårup Strand (Fyns Amts stævningsskov nr. 155A) kun 2 blomstrende ex., men dog i højflor den 9. maj, stævningsskov ved Bøsøre (Fyns Amts stævningsskov nr. 155A) med kun et blomstrende ex. i hjørnet af sommerlandets svinske affaldsplads, men dog i højflor den 9. maj, og stævningsskov i Langtved (Fyns Amts stævningsskov nr. 228) med 6 frugtende ex. den 8. juli (alle HT). På Sydfyn (alle 32) på SØ-bredden af Nørresø ved Brahetrolleborg (EV), Espe Skov den 11. maj som sidste år trods rydning (kraftig fældning i skoven) (PR) og stævningsskov N f. Skovmøllen Ø f. Svendborg (Fyns Amts stævningsskov nr. 22) med 150 knoppende til blomstrende ex. og mindst 50 vegeterende ex. den 4. maj (HT). På Langeland (alle 34) Lunden ved Skovsgård (skoven Ø f.) med 12+28+14 blomstrende ex. i 3 bestande og skoven NV f. Påø Enge begge den 1. maj (begge Nb/MLJ), Hennetved Haver med 15 blomstrende ex. i V-brynet og 13 aftagende blomstrende ex. i det iflg. Torkil Bruun farlige SØ-hjørne (begge Nb/JSø). Endelig Stengade Skov (JB & TB) og ”Næs Skov”, Naturstyrelsens del af den lille stævningsskov beliggende ud mod Tryggelev Nor, der har været drevet som stævningsskov siden 1959 (og århundreder før) (NSF/JHJ). 

FØA: Nst har ikke anvist fældning i SDU’s skove (JHJ) – golfklubben ønskede høje træer i Ø-brynet fældet ind i skoven!! Hertil optællinger i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Moseskov Øst med 31 blomstrende og 31 vegeterende ex. den 5. maj. Fællesskov Øst med 26 blomstrende og 22 vegeterende ex. den 29. maj samt et af hvert mod VSV. Fællesskov Central med i alt 57 blomstrende og 41 vegeterende ex. (på den klassiske lokalitet mod Ø 48+36, ved grøften mod V 9+5) den 8. juni (HT) – ved grøften mod V blev set 3 spirende ex. den 14. februar. Danni Kastberg fra HedeDanmark’s mail af den 26. januar, hvor denne crossløbende herre forsøger at retfærdiggøre Hedeselskabets efterfølgers umotiverede træfældninger i skovene ved Syddansk Universitet, vil sent blive glemt. Og ikke mindst den efterfølgende telefonsamtale, hvor HedeDanmarks pureste tanker om naturen blev fremlagt – vorherre bevares for en gang hykleri. Tyndakset Gøgeurt udeblev derimod i N-brynet af ”Dr. Thorborgs stub” SV f. Lundsgård (Fyns Amts stævningsskov nr. 219) (30) den 21. marts (HT), i ”Radstrup Skov” (30) den 20. juni (HT) og i Præsteskov ved Nordenhuse (31) (JHB). Endnu for relativt få år siden fandtes den også i Båring Skov (28) (LLC). 50 ex. var i knop i Kerteminde (30) den 19. februar (fb/GBe), ligesom de endnu var i Fællesskov (29) den 21. april (HT). I ”Rørbæk Skov” (31) blev også set hvidblomstrede ex. den 19. maj (fb/GBe). Spirende rosetter gør klar til næste år den 25. december (fb/GBe), vel Dalby Skov på ”Hindsholm” – en meget upræcis dame. Hvor blev orkideen mon set den 13. maj (fb/FHP)? Tyndakset Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. 

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) (NT) (0+1)

I Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) endnu 2 ex. den 26. maj (Nb/LLC), idet et ex. blev set den 21. maj (Nb/JSk).

Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) (NT) (2)

Mindst 100 blomstrende spinkle (max. 20 cm) ex. på den i 2020 nyopdagede (JHJ) lokalitet N f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 12. juni (HT). Meget mere truet end næsten truet i Det Fynske Ørige.

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha) (NT) (30+1)

I ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) 2 spinkle blomstrende ex. den 12. juni manuduceret som Bakke-Gøgelilje (NF/LBS), på Arter korrigeret (PR). Af andre moderne genfund kan nævnes 7 ex. NØ f. Klakkebjerg i Brænde Å’s dal (28) (Nb/LLC), 30 blomstrende ex. i SV-hjørnet ved Bakkelundgård (32) den 12. juni (HT) og 10 knoppende ex. i Gulstav Vesterskov den 18. maj (Nb/AAr). Endnu for relativt få år siden i Båring Skov (28) (LLC). Østenbælts fx på ”Klevad Overdrev” ved Farum med knap en snes knap udsprungne ex. den 18. maj (HT & NKP). Skov-Gøgelilje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. 

Aloefamilien (Xanthorrhoeaceae) 

(incl. Affodilfamilien (Asphodelaceae) & Dagliljefamilien (Hemerocallidaceae)

905*Kejserlys (Asphodeline lutea) (NA)

Klynge med 4 blomstrende ex. på ruderatet NØ f. Brylle Kirke (29) den 14. juni (HT). Forhenværende have iflg. Stephensen.

Amaryllisfamilien (Amaryllidaceae) (incl. Løgfamilien (Alliaceae))

?*Kølet Løg (Allium carinatum) (NT) (4)

Muligvis et nyt fund nær Fynshovedvej NNØ f. Brockdorff den 7. august (art/GBe 2022). Kølet Løg medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 2)). Savnes vel endnu fra Vestfyn (28), Sydfyn (32) og Ærø (33) – i disse distrikter har Fynskredsens første formand Thor Hestnes åbenbart ikke været ude med spanden. Thor bor nu i Japan og er ekspert i konspirationsteorier vedr. corona.

*Orientalsk Prydløg (Allium cristophii) (NA)

Nyt fund som forvildet til en vejkant i Munkebo (30) med 2 ex. (Nb/BKS). Forvildede Allium trænger ligesom do. Iris dog til en ordentlig udredning – se også årsrapporten for 2013.

(Alm.) Sand-Løg (Allium vineale var. vineale) (LC) (46+1)

Vel nyt fund med et frugtende ex. ved en interimistisk p-plads i Norden (32) (HT) – sjælden i det fynske indland. Hyppigere langs kysterne – fx hist og her på ”Flyvesandet” (29) (Nb/EHa & PHa).

Aspargesfamilien (Asparagaceae) 

(incl. Edderkopurtfamilien (Anthericaceae*), Hyacintfamilien (Hyacinthaceae), Konvalfamilien (Convallariaceae) & Bladliljefamilien (Hostaceae))

Ugrenet Edderkopurt (Anthericum liliago) (EN) (1)

Endnu på ”Rudbæks Bakke” ved Strib (28) (LLC) – for en snes år siden også på Fænø (28), men ikke i BBR’s & HT’s Fænø-inventur.


Ugrenet edderkopurt, Haastrup. Foto: Per Rasmussen

Dunhammerfamilien (Typhaceae) (incl. Pindsvineknopfamilien (Sparganiaceae))

Spæd Pindsvineknop (Sparganium natans) (LC) (3)

Stadig i den nu ret tilgroede sø ved den lille p-plads i Svanninge Bakker (32) som blomstrende den 19. juni (art/JH). Tilgroningen gælder ikke mindst omgivelserne, som tusinder af mountainbikere råber sig forbi hvert år. Forgæves søgt i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT).

Sivfamilien (Juncaceae)

Klæg-Siv (Juncus ranarius) (LC) (27)

Nyt fund med et frugtende ex. den 17. juni i strandengen N f. Kølstrup i bunden af Kertinge Nor (Nb/JH). Den 31. august 1984 blev den set på NV-bredden af Kertinge Nor (FA/nn). Klæg-Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus) (LC) (26)

Mindst 4 steder i Sundet ved Fåborg (32) med over 1000 ex. den 4. august (alle FMSK/HT). I kalkkæret i Urup Dam (30) set den 29. september med sækmøl (HT). Østenbælts fx i ”Klevad Mose” ved Farum som lokalt udbredt (HT & NKP). Butblomstret Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose. 

*Tue-Siv (Juncus tenuis) (NA)

Lille frugtende klynge ved sporet S om ”Biblomstbakken” på Jøv aka ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) – 31 m V f. ”Lottes Lem”, dvs. lågen til markvejen til shelterpladsen (HT). I 2022 var den ny for Fyns Hoved (30) ved Pugesø (art/NGC). 

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Vår-Star (Carex caryophyllea) (LC) (20)

Lokaliteter med moderne genfund: Brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) med Due-Skabiose den 8. juli (HT), Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med blomstrende ex. den 22. april (32) og som lokalt talrig den 30. maj (HT), ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med blomstrende ex. den 23. april (PR) samt på Ærø (begge 33) Borgbanke ved Søbygård og Voderup Klint (begge HT). Østenbælts på overdrevet Heatherhill (HT), vestenbælts på Tågelund Overdrev nær Egtved (2 steder mod V) (HT).

Tue-Star (Carex cespitosa) (LC, 1990: R) (7)

”Præsteengen” ved Stenløse (29) med ret få frugtende ex. i vældet over Odense Å den 17. juni (HT). Vestenbælts set i en pilesump i Uldum Kær (mindst 3 tuer, med netformet optrævling af bladskeder) (HT).

Trindstænglet Star (Carex diandra) (LC) (7)

Moderne genfund: S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (PR). Vestenbælts som vanligt set som udbredt i kalkkæret i Vrøgum Kær – også pæne bestande af Skede-Star og Loppe-Star (DBF/JoB & MVH).

Finger-Star (Carex digitata) (LC) (1)

50 blomstrende ex. i Højskred-delen af Kasmose Skov på Røjle Klint (28) (Nb/LLC). Sammesteds (28) 20 blomstrende ex. (+ vegeterende ex.?) foruden ved en privat opgang lidt mod V 3 blomstrende incl. et smukt ex. med 9 strå (begge HT).

Stjerne-Star (Carex echinata) (LC) (19)

Ny for Mejlø i Lillestrand (30) i området ved vandhullet på nordøen (art/PN). Set på den nærliggende halvø Langø (30) under DBF’s ekskursion den 26. juni 1915 med Knud Wiinstedt som leder. ”Omtrent ud for Egense ligger der vest for Vejen et udyrket Terræn dannet af gamle Strandvolde …. I fugtige Lavninger … en rig Flora ….” Vel sommerhusområde nu? En angivelse af Stjerne-Star fra Langø den 25. september 1991 (HT) sigter til dette gamle fund! I AFD fundet i rude 4132 Martofte i den i det mindste nærliggende ”Bogensø Strand” den 23. august 2006 i ”knoldet græsset eng nær kyst” (PH) – også set her i 2020 (CHu).

Stiv Star (Carex elata) x Alm. Star (Carex nigra) (DD)

Mose i Horne Lillemark på Horneland (lok. 27/237) (32) med mindst en tue med amfistomatisk løv den 14. juli (FMSK/HT). I AFD fundet i 6 ruder i Jylland og på Sjælland (det. PH), men underrapporteret.

Forlænget Star (Carex elongata) (LC) (27+1)

Nye fund (begge 32) i en gammel stævnet ellesump Ø f. Holstenshus (lok. 72/330) med 100 tuer i grøftemiljø og i en gammel ellesump i Gammel Dyrehave NNV f. Holstenshus (lok. 73/939) med ret få tuer (begge FMSK/HT). Hertil et frugtende ex. i en birkesump i marken N f. Fåborg (lok. 62/326) (32) med fx Hunde-Hvene (FMSK/HT) – en foruroligende isoleret lokalitet velegnet til en gyserfilm. Desuden i Møllehave i Højes Dong (32) (PR). Savnes fra Ærø (33). Østenbælts er Forlænget Star hyppigst på NØ-Sjælland – fx dominerende art i en lille sump i Nyvang ved Farum (HT & NKP).

Lyng-Star (Carex ericetorum) (NT) (1)

Moderne genfund på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med få blomstrende ex. den 22. april (PR). på Galgebjerg i det samme bakkeparti (32) endnu med et blomstrende til frugtende ex. og 12 vegeterende ex. den 30. maj (HT) – vel ædt af en tyr inden ekskursionen til ”Jordløse Bakker” (32) den 3. juni (DBF/HT): Hvor kunne du gøre det, Ferdinand! I Det Fynske Ørige blev den første gang fundet på netop Sandbjerg (på den øverste kant af den gamle grusgrav) (32) i 1992 (TRN).


Lyng-star, Jordløse bakker. Foto: Per Rasmussen

Udspilet Star (Carex extensa) (LC) (15)

3 tuer med standere den 13. november på V-kysten af Mejløs nordø (30) – tidligere kun set på Ø-kysten af øen (HT).

Grøn Star (Carex demissa) (LC) (15+1)

Nyt fund med mindst 50 incl. frugtende ex. den 1. september i en ellesump i det varierede naturområde S f. Holstenshus (lok. 82/369Ø) (32) med fx Hirse-Star (FMSK/HT) – vel et fhv. rigkær.

Krognæb-Star (Carex lepidocarpa) (NT) (15)

Genfund for området i en grøft i en ”ordnet” stævningsskov i ”Smidstrup Enge” (Fyns Amts stævningsskov nr. 155) (29) med en tæt klynge med 25 blomstrende strå den 23. maj (HT). Set i samme område i AFD den 5. juni 2002 i mørk fugtig jord ved et skovbryn (PoR).

Høst-Star (Carex oederi var. pulchella) (LC) (4)

Stadig med andre nanofyter i oldtidsvejen på Feddet ved Å (28) (CHu). Sammesteds som ”Dværg-Star” (PR) på det ofte irriterende medium Arter – personer som Jyllandskredsens formand bør øjeblikkeligt fritstilles fra direktionen.

Hare-Star (Carex leporina) (LC) (58+3)

Nye fund: ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med få frugtende ex. i NØ-kanten den 12. juni (HT) og i det lavtliggende område ved Stenbogård S f. skoven Bremerhave N f. V. Åby (lok. 114/346) (32) med en flot tue mod SV med 100 frugtende strå den 26. september (FMSK/HT). Genfundet på Mejlø (30) (art/PN) – også med i ø-flora nr. 63 som fundet af hovedforfatteren (EWe). Vestenbælts i kalkkæret i Vrøgum Kær (DBF/JoB & MVH), i ”Steen Hansens Eng” i Børsmose Hede med fx Plettet Gøgeurt (HT) og på Tågelund Overdrev nær Egtved med en pænt blomstrende klynge ved en lavning centralt mod V (HT). På søbredden ved ”Povlspold Bugt” i Mellemsø (Ny Filsø) er den fåtallig i de afskrabningsflader, der er etableret for at hæmme Det Beskidte Dusin (HT).

Bleg Star (Carex pallescens) (LC) (43)

Nyt fund i Lammehave Skov N f. Ringe (31) under forgæves jagt på Alm. Kohvede (PR). Belagt i Dansk Herbarium fra Ryslinge (31) i 1897 – måske Tøjstrup Skov (31), hvor Svend Andersen angav den fra i 1912. Arten findes spredt i den store skov Hakkehave SV f. Langeskov (30) (PR) – også HT (2 tuer med 4 hhv. 3 frugtende strå den 1. juli). I en aske-/ellesump mod V er den set den 31. maj 2023 (OK/nn). Bleg Star medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

*Kæmpe-Star (Carex pendula) (LC, 2010: NT, SØ-Jylland)

Nye fund: Langs den gamle banesti i Staurby Skov (28) med en klynge af 8 tuer, hvoraf de 5 med blomstrende stængler til 140 cm den 16. juni (coll.) (HT) og Ø f. Nørremarksgyden i SV-delen af Ravnholt Dyrehave (31) med en kæmpetue med 20 stængler med hunaks til 15 cm den 14. februar (ssp. pendula) (HT). Ssp. agastachys er genset nær entreen til Storelung ved Nørre Broby (32) med sin enlige store tue (HT). Arten, der ikke er hjemmehørende i Det Fynske Ørige, savnes muligvis endnu som forvildet fra Ærø (33). Den er endnu heller ikke fundet på Hindsholm (30). Tidligere set i en jernbanegrav på Als (HN).


Kæmpe-star, Pamhule skov. Foto: Per Rasmussen

Tyndakset Star (Carex strigosa) (LC, 1990: R) (5+2)

Moderne genfund: Øksenrade Skov (28) ved et bækudløb den 16. juni (HT) – samme lokalitet som talrig den 9. juni (Nb/LLC). Vestenbælts er Tyndakset Star set i naturskoven Brandsbjerg Sønderskov nær Jelling med et frugtende tæppe omkring en trappe i en slugt (HT).

Blære-Star (Carex vesicaria) (LC) (42+1)

Blandt nye fund kan nævnes KeMo’s lysning i Storskov-delen af Hesbjerg Skov med en frugtende klynge i kæret S f. S-søen ved dominans af Nikkende Star (29) (HT).

Fåblomstret Kogleaks (Eleocharis quinqueflora) (NT) (14)

Stadig i ”oldtidsvejen” på Feddet ved Å (28) (PR).

Hvid Næbfrø (Rhyncospora alba) (NT) (5)

Overraskende udbredt i Storelung (32) (HT) – vandstandshævningen slår igennem. Stadig også i det centrale lysåbne fattigkær i Snarup Mose og ved Iglesø i Gerup Skov (begge 32) som talrig (begge PR).

Sort Skæne (Schoenus nigricans) (NT, 2010: VU) (1)

Lisbjerg Mose (29) med 5 blomstrende ex. den 13. juni, men kraftig tilgroning i området (Nb/JH). Arten er således akut truet på Fyn, da Lisbjerg Mose er vor eneste lokalitet. Iflg. AFD-værket findes Sort Skæne i Danmark kun i yderligere 5 ruder i N-Jylland på i alt 12 lokaliteter.

Græsfamilien (Poaceae)

Gul Rævehale (Alopecurus aequalis) (LC) (7)

Nyt fund med en rigt blomstrende 5 m2 bræmme inden for en pilesump i en mose i Norden (lok. 8/401) (32) (FMSK/HT), ligesom den forekommer ved flere af Klokkefrø-søerne på S-delen af Avernak (32) (Nb/JH). Også i søen mod Ø ved p-pladsen på Jøv på Fyns Hoved (30) den 20. juni – som dominerende art med Bredbladet Dunhammer og Strand-Kogleaks (HT). Moderne genfund i ”Lyngsøen” under Løkkekærs Banke (”Casanovabakkerne”) på Tåsinge (32) (HT), også set den 14. oktober (NF/HT). I 3 vandhuller på Romsø i Storebælt (30) som rigt blomstrende den 30. august (HT).


Gul rævehale, Jøvet. Foto: Per Rasmussen

Eng-Havre (Avenula pratensis) (LC) (11)

Af moderne genfund Sandbjerg i Jordløse Bakker (32) som ofte dominerende art den 27. oktober (HT). Østenbælts ved overdrevet på Heatherhill med 8 tuer i en stikant ved p-pladsen (HT) og i en vejskrænt i heden i Tibirke Bakker med en tue den 25. december (HT & NKP).

Dunet Havre (Avenula pubescens) (LC) (29+1)

Stadig på Urehoved (33) (HT) – også nævnt hos Gravesen og set ved en ”cykel-p-plads” i 1987 (HT). Østenbælts i en græsskrænt ved Vejby Kirke på N-Sjælland (HT) – kan være udsået? Dunet Havre medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

(*)Stakløs Hejre (Bromopsis inermis) (NA)

Stadig ved Odense Kanal (Nb/SuN, ”Nisted”) med 10 blomstrende ex. den 14. juni, I 2016 i stivejkanten over Munkemade ved Stige (29) i form af et tæppe med 10 blomstrende ex. til en højde af 150 cm (HT). Savnes på AFD-kortet fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33), hvilket ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

Skov-Hundegræs (Dactylis polygama) (LC) (24+1)

Dukker op hist og pist: Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28), Hakkehave SV f. Langeskov (30) og i foden af gravhøjen i Teglværkskov N f. Nyborg (31) (alle HT). Hertil 3 validerede fund på Arter (alle 30): Sønderskov S f. Ferritslev med glatte dækblade den 20. juni, igen Hakkehave SV f. Langeskov den 29. juni og Ålekisteskov ved Rønninge Søgård den samme dag (alle PR). Endelig Gulstav Østerskov (34) med dækbladene kort ruhårede langs kølen (Nb/HN & JHo). Med fra ”Klinteskoven” (28) som var. pendula af Alm. Hundegræs i ø-flora nr. 54 Helnæs (EWe) og angivet fra Teglværkskov (31) af Svend Andersen i 1926, ligesom den er kendt fra Gulstav-området (34). På AFD-kortet medtages kun ”ren” Skov-Hundegræs, men den mangler under alle omstændigheder fra den stort set gammelskovløse Ærø (33). Vestenbælts i naturskoven (”siden 1997”) Brandsbjerg Sønderskov nær Jelling (HT).

Tandbælg (Danthonia decumbens) (LC) (50)

Lundeborg Skov ud for Lundeborg Kapel (31) med frugtende klynger den 27. juni (HT). Voksestedet er bøgeskov med få gamle ege over kystskrænten. Set på en lignende biotop lidt mod S i Præsteskov (31) i en åben leret skov over kystbrinken den 26. juli 2003 (AFD/PoR). Ikke med i Langernes artsliste fra Lundeborg Skov hos Palle Gravesen – var de lidt uvidenskabelige? Tandbælg medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis) (NA)

Nye fund i/ved en jordbunke på Seden Kirkegård (30) (HT) med over 1000 ex., men ikke blomstrende. Derimod set med blomstrende ex. på et fortov i Ferritslev (31) (PR) og på et fortov nær Sundet i Fåborg (32) med over 1000 ex. (HT) samt ved en husmur i Nyborg (31) med 2 ex. (Nb/BKS). I et skovspor ved Sølvbjergvej S f. Tangkrog ved Brændegård Sø (32) kneb det også med blomstringen (HT) (belæg).

Arten elsker et varmt mikroklima, idet den vel spredes med fejemaskiner og skybrud (BKS).

Skov-Svingel (Drymochloa sylvatica) (LC) (3)

Dominerer stadig meget lokalt i den dybt nedskårne bækkløft i Skovlund NNV f. Bred med 225 tuer den 7. april (HT). Denne sjældne art er ofte enerådende i Radby Skov (29) med grønne tuer den 3. januar (HT). Einer Thygesens fund i 1994 fra Strandskov (30) synes slettet fra Arter. Samme skæbne bør nok overgå flertallet af de offentlige registreringer sammesteds (mindst 10 af 13 ikke belagte angivelser virker helt usandsynlige, men de 3 sidste bør afprøves).

Klit-Kvik (Elytrigia atherica x juncea) (0)

Et blomstrende ex. (med udrandede dækblade) på ”Løkkeby Strand” (34) den 20. juli (Nb/HN & JHo). Iflg. Henry Nielsen hist og her på Ø-kysten af Langeland (34), men ikke med fra Det Fynske Ørige i AFD.

*Liden Kærlighedsgræs (Eragrostis minor) (NA)

Nye fund (begge 30) i fortovet ved Troldegade i Kerteminde (Nb/BKS) og i Dalby på Hindsholm (BKS).

u*Argentinsk Kærlighedsgræs (Eragrostis virescens) (NA)

Overraskede som ny for Sydfyn (32) mellem brosten op til et gammelt hus under en byvandring i Fåborg (JCS). Ligesom i 2021 med mindst 500 blomstrende tuer

(de 400 i samme klynge) op til 90 cm den 8. august ved en bålplads i den fhv. grusgrav lige Ø f. landsbyen Skydebjerg (28) (HT) – her var den ny for Det Fynske Ørige i 2020 med kun 6 tuer (HT).

Tandet Sødgræs (Glyceria declinata) (LC) (29+1)

Nye fund i væld i bunden af en eng ved Lærkedal (32) med en stor bestand den 13. august (HT) og under ekskursionen den 19. august (DBF/HT) samt i en natureng med vældpartier Ø f. V. Åby (lok. 63/642) (32) i dokumentationsfeltet med Butblomstret og Manna-Sødgræs samt meget Meldrøjer (FMSK/HT). Tandet Sødgræs medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for søbred.

Festgræs (Hierochloë odorata) (LC) (4)

200 blomstrende ex. på Østerø (31) den 13. maj (HT), do. den 14. maj (PR), over 40 standere den 8. juli (HT). Forgæves søgt opstøvet på Østereng Ø f. Bogense (29) den 23. maj (HT). Festgræs savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) (meget nær lokaliteten ved Risinge (31)) og Sydhavsøerne (33, 34).

Nikkende Flitteraks (Melica nutans) (LC) (1)

Moderne genfund i Hakkehave ved Langeskov (30) nær en forekomst af Jordbær-Potentil (PR). Iflg. AFD-værket noget mindre hyppig over hele landet siden TBU – det må man sige, for Nikkende Flitteraks er kun fundet i en enkelt referencerude i Det Fynske Ørige: 3727 Fangel (29), hvor den sidst blev set i 2014 med 4 vegeterende ex. (HT), uhaohskræk. Anton Andersen samlede den i 1889 i Killerup ved Odense (30) – bør eftersøges i skovene ved Syddansk Universitet i Odense, inden HedeDanmark har ødelagt dem helt. I Findinge Skove (32) tilsyneladende sidst set med en smuk fodpose om en Ask og ved en skovvej under Ahorn med fx Aks-Rapunsel (FA/HT) – også set her i 1991 (PR, angivelse i TBU-arkivet). Denne naturskovsindikator kendes dog fra dette skovkompleks tilbage til 1924 (Svend Andersen). Nikkende Flitteraks savnes helt fra Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34).


Nikkende flitteraks, Langeskov. Foto: Per Rasmussen

Spidshale (Parapholis strigosa) (EN) (11)

Ny i den indre del af Odense Fjord (begge 29) på Stige Ø (fra 2020 (EV)) og Vigelsø (fra 2021 (JHJ)). På Stige Ø i 2023 fåtalligt blomstrende i en bræmme langs den kunstige sø (29) (SuN). Erik Vinther og Søren Strandgård i Fynsk natur (2020) om Stige Ø: ”Enkelte steder det sjældne og meget undselige græs Spidshale” – fundet af dette taxons fynske chieffinder himself under research til bogen. Moderne genfund fx på Monnet på Tåsinge (32) den 30. juli (MLi & PR). Forgæves søgt i Maden på Helnæs mod SV (28) den 18. juli (HT).

Sand-Rottehale (Phleum arenarium) (NT) (6)

Hist og her på ”Flyvesandet” (29) (Nb/EHa & PHa). Moderne genfund også på Kerteminde Nordstrand (30) med 10 afblomstrede ex. den 9. juli (Nb/JH). Østenbælts set i klit ud for Melby Overdrev med fx Klit-Stedmoderblomst (HT).


Sand-rottehale, Nyord. Foto: Per Rasmussen

Fladstrået Rapgræs (Poa compressa) (LC) (63+2)

Nyt fund i den gamle grusgrav ved Lærkedal (32) med 2 frugtende ex. i gravskrænten den 13. august (HT) og 3 frugtende ex. sammesteds under ekskursionen den 19. august (DBF/HT). Udbredt i den sommerfuglerige S-skrænt på Fakkebjerg (34) den 11. september, med fx Gul Høsommerfugl og Rødplettet Blåfugl (HT).

Stortoppet Rapgræs (Poa palustris) (LC) (36+2)

Nyt fund i det lavtliggende område ved Stenbogård S f. skoven Bremerhave N f. V. Åby (lok. 114/346) (32) med en pæn frugtende klynge den 26. september (FMSK/HT). På ruderatet ved Lindholm Havn ved Nyborg (31) med tæpper incl. blomstrende/frugtende ex. den 22. september, hvorunder en frugtende klynge op ad trådhegnet langs ”naturstien” gennem industriområdet (HT). Ikke overraskende angivet fra Nyborg Havn (31) af salig Svend Andersen. I AFD er der ikke skelnet mellem var. fertilis (den hjemmehørende varietet) og var. palustris (den dyrkede og formentlig indførte varietet).

*Enårig Rostraria (Rostraria cristata) (NA) (0+0)

Ny for Langeland (34) med fx Kugle-Museurt på en tør stenbro ved foden af indgangsdøren til en landejendom på Hov, vel indslæbt fra den græske ø Lesbos (Nb/HN): Mere natur end Carsten Horups og Peer Ravns fupregime. Mediterranean Hair-grass forekommer spredt i Storbritannien, indslæbt med uld, sjældent med andre medier. I Belgien har den skiftet strategi fra uld over korn til rygsækturister, som fx har indslæbt den til campingpladsen De Panne, hvor den nu er veletableret (Manual of the Alien Plants of Belgium). I Brüssel har den optrådt siden 2005. Den variable art står nær Kambunke (tidligere Koeleria phleoides). I Alfred Hansens TBU-afhandling nr. 39b (1974) kaldes den Lophochloa cristata – med det første danske fund i Københavns Frihavn i 1924 foruden fund fx på Nordfyn (29) (dette fund synes senere ombestemt?) og Svendborg (32). Tegning af blomstrende strå og detailfoto af småaks i den gamle Stace, ligesom Danmarks Græsser bringer et vellignende foto på s. 477 (JCS). Hansen noterede, at den nu nærmest er kosmopolit. Det seneste danske fund angives i Danmarks Græsser (J.C. Schou et al. 2014) at være fra Islands Brygge i København i 1973.

(*)Alm. Guldhavre (Trisetum flavescens) (NA) (2)

Udbredt langs hovedsporet på Finstrup Kirkeruin ved Holstenshus (32) den 24. august (HT), vel indslæbt med græsfrø. Mange ældre fund på Sydfyn (32) – formentlig også som indslæbt med græsfrø. Kendt fra alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige. Alm. Guldhavre medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 2)).

Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides) (LC) (12)

Ny for ”Flyvesandet” (29) med Mos-Korsarve den 23. maj (HT). Også et nyt fund som ofte dominerende art på et genopstået overdrev S f. Hesbjerg i Norden (32) (FMSK/HT). Moderne genfund fx på Voderup Klint (33) som udbredt den 29. april (HT), ligesom den er fotograferet af en hob af mere eller mindre håbefulde biologer på ”Hestebakken” i Svanninge Bakker (32) (HBj, JSH oa.), så der holdt de nok kursus.