NaTurprogram

Om Fynskredsens mødested ved foredrag, generalforsamling:

Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55,

5230 Odense M. 

Pga. corona-restriktionerne kan man, når dette skrives, kun benytte indgang P.

Ændringer i adgangsforholdene vil blive annonceret på https://fynsk-natur.dk/, https://botaniskforening.dk/kalender/fynskredsen/ og desuden i mails ca. en uge før arrangementerne.

Indgang P kan man i bil komme til således: Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre og parker ved P6. Gå op af trappen foran P6 og tag cykel-/gangstien skråt til højre mod indgang P (stien er skiltet med ”Anatomi”). Inden for indgang P går du til højre ad den første gang. Her er skiltet til Botanisk Forening.

Juli

Søndag den 25. juli 2021 kl. 14.00-ca. 17. DBF-Fynskredsen

AKS-ÆRENPRIS I HELNÆS MADE & SVALEROD I BOBAKKER

Turleder: Henrik Tranberg

Vi starter med at inspicere Svalerod og dens pudsige samliv med egen båndflue, ligesom Elmebjerg har andre PEF-arter som Bjerg-Perikon og Vrietorn. Turens hovedattraktion er dog Aks-Ærenpris, der i 2017 blev nyfundet i Maden af Maria Grønlykke. Den blev sidst set på Fyn i 1892 (Fyns Hoved). I Maden findes også PEF-arter som orkidéen Sump-Hullæbe og Strand-Mandstro, Årets Danske Urt.

Mødested: P-pladsen i Bobakker (på den nordligste del af Helnæs).

August

Lørdag den 21. august 2021 kl. 13.00-ca. 16. DBF-Fynskredsen

MONNET – EN FYNSK STRANDENG I SÆRKLASSE

Turledere: Bente Lambertsen og Carsten Hunding

Her kan vi måle, hvor meget salt, der er i jorden, bare ved at kigge på planterne: Kveller, Strandgåsefod og Kødet Hindeknæ tåler den skrappeste saltlage. Hvor der er mindre salt, vokser de lilla Strand-Asters og Tætblomstret Hindebæger. Harrild finder vi ved endnu mindre salt, sammen med Strand-Trehage og Sandkryb. Mens Liden Tusindgylden og Soløje-Alant kun finder sig i lidt salt. De gule engmyrers tuer er et kapitel for sig, med Stilket Kilebæger og Smalbladet Hareøre. Vi leder efter det spinkle græs, Spidshale, og forsøger at finde Vild Selleri og Eng-Klaseskærm, som kan være vendt tilbage.

Husk: Tag gummistøvler på og forfriskninger med. Samt en kikkert til at nyde det rige fugleliv.

Mødested: P-plads på Monnetvej ved grusvej ned mod Monnet og fugletårnet.

September

Søndag den 12. september 2021 kl. 14.00 -16.00. DBF-Fynskredsen

Svampetur i Hindsgavlskoven

Turledere: Bente Lambertsen, Lars Christiansen, Carsten Hunding.

Arrangementet er et led i Middelfart Kommunes fejring af Naturens Dag med en mangfoldighed af udstillinger, ture og aktiviteter.
Vi går på jagt efter svampe i skoven og laver en lille udstilling med de fundne svampe. Her fortæller vi om svampenes herlige liv, og om hvordan man skelner de giftige fra de velsmagende..
Mødested: Krydset Galsklintvej / Granhækken (“Femvejen” ), 5500 Middelfart.

Lørdag den 18. september 2021 kl. 10.00-15. DBF-Fynskredsen

BESTEMMELSE AF GRÆSSER

Kursusledere: Frede Østergaard Andersen, Carsten Hunding og Henrik Tranberg

Kun tilmeldte kan deltage

På kurset præsenteres græssernes systematik og de kendetegn, der er væsentlige for bestemmelsen. Derefter “nøgler” vi udvalgte arter, som repræsenterer væsentlige hovedgrupper.

Hver deltager opfordres til at medbringe op til tre arter, der synes vanskelige at bestemme. Dem forsøger vi i fællesskab at sætte korrekt navn på.

Mødested: Svanninge Bjerge Forsknings- og Feltstation, Odensevej 160A, 5600 Faaborg.
Tilmelding og betaling: Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle.

Det koster 75 kr. pr. snude at deltage. Beløbet bidrager til at betale frokost og kaffe. 

Du kan først tilmelde dig fra den 15. august 2021. Send e-mail til Frede Østergaard Andersen: foa@biology.sdu.dk eller sms til 23988947 og hør, om der er plads. Er det tilfældet, får du nærmere besked om kurset og betaling.

Torsdag den 30. september 2021 kl. 19.30. DBF-Fynskredsen
DBF-FYNSKREDSENS GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning
5. Beretning fra Naturbeskyttelsesudvalget
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen.
Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Botaniske Urt 2020″, Trævlekrone og ”Årets Fynske Fund 2020”.
Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Oktober

Søndag den 24. oktober 2021 kl. 13.30-ca. 16.30. DBF-Fynskredsen

VOKSHATTE & ANDRE GRÆSLANDSSVAMPE PÅ FYNS HOVED

Turleder: Henrik Tranberg

Yderhovedet er en artsrig svampelokalitet – p.t. bedre end de forsømte øer i Lillestrand, Bogø og Mejlø. På Fyns Hoved er der mulighed for mange vokshatte, blåhatte, jordtunger, køllesvampe, champignoner, hekseringshatte og måske Spids Nøgenhat. Vi ser også på de sjældne karplanter Dansk Astragel og Trekløft-Alant. De fundne svampe vil blive demonstreret på det lokale bord- og bænkearrangement. Lommekniv og svampebog bør medbringes, ligesom optimister kan stille med en lille kurv. Kikkert er en fordel, da her er et rigt fugleliv. 

Mødested: Den yderste P-plads på Fyns Hoved, på den nordligste del af Drejet mellem Yderhovedet og Indrehovedet (fortsæt så langt mod nord ad Fynshovedvej, som du kan komme, incl. grusvejen gennem Jøvet).

November

Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30-ca. 21. DBF-Fynskredsen

DANMARKS HAVALGER

Foredragsholder: Ruth Nielsen

Med afsæt i bogen “Danmarks Havalger” (Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen, 2019) fortælles om de vigtigste betingelser for algefloraen i danske farvande og om algernes betydning for de økologiske forhold i havet. Store brunalger, smukke rødalger og grønne grønalger præsenteres, deres livshistorie omtales, og der gives tips til de karakterer, man skal hæfte sig ved, når man identificerer algerne.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.