NaTurprogram

Om Fynskredsens mødested ved foredrag, generalforsamling:

Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55,

5230 Odense M. 

Pga. corona-restriktionerne kan man, når dette skrives, kun benytte indgang P.

Ændringer i adgangsforholdene vil blive annonceret på https://fynsk-natur.dk/, https://botaniskforening.dk/kalender/fynskredsen/ og desuden i mails ca. en uge før arrangementerne.

Indgang P kan man i bil komme til således: Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre og parker ved P6. Gå op af trappen foran P6 og tag cykel-/gangstien skråt til højre mod indgang P (stien er skiltet med ”Anatomi”). Inden for indgang P går du til højre ad den første gang. Her er skiltet til Botanisk Forening.

Maj

Søndag den 30. maj 2021 kl. 11.00-ca. 14. DBF-Fynskredsen

MOSERNE VED MÅLE STRAND

Turleder: Martin Køhl Søholm

Vi besøger Langemosen og Sadelmagermosen, som er artsrige moser med en mosaik af naturtyperne rigkær, ferske enge, overdrev og strandvold. Moserne har været en del af EU-Life naturprojekt Life 70. Der er ryddet træer og krat og opsat græsningsfaciliteter, så moserne kan afgræsses med kreaturer, der så vidt muligt går i moserne hele året, uden tilskudsfoder. Her vokser bl.a. Maj-Gøgeurt, Eng-Kappeleje, Hjertegræs, Butblomstret Siv, Djævelsbid, Hedelyng, Tandbælg, Lav Tidsel og flere arter af Star. Vi forsøger at genfinde Salep-Gøgeurt, som her havde sit sidste voksested på Fyn i halvfemserne.

Godsejer Niels Iuel Reventlow vil om muligt være tilstede og fortælle, hvordan Hverringe Gods arbejder med naturpleje i moserne.

Husk: Praktisk fodtøj (gerne gummistøvler) og forfriskning.

Mødested: For enden af vejen Stengårds Stænge ved Måle Strand.

Juni

Søndag den 20. juni 2021.

DE VILDE BLOMSTERS DAG I NORDEN

På denne dag inviterer de botaniske foreninger i Norden på en vandretur i blomsternes verden. Her kan du nyde og få kendskab til de vilde planter, som vokser dér, hvor du bor. På denne måde håber vi at skabe større interesse for vores flora og større forståelse for, hvordan vi kan give de vilde planter de bedst mulige vækstbetingelser.

I Danmark afholder vi i 2021 De Vilde Blomsters Dag for 34. år i træk. Du kan læse mere om turene i URT og på botaniskforening.dk, når dagen nærmer sig.

Lørdag-søndag den 26.-27. juni 2021. DBF-Fynskredsen

MIDSOMMERTUR TIL VENDSYSSEL

OBS
Med de nuværende corona restriktioner, er det ikke muligt at overnatte på Tylstrup Kro og derfor ikke muligt at gennemføre turen. Det ser dog ud til, at samfundet stille og roligt bliver åbnet mere op. Turledelsen har derfor valgt, at vente med at aflyse turen til den 4. juni.

Det betyder samtidig, at det er muligt at tilmelde sig turen indtil denne dato. Der er pt. 4 pladser ledige

Turledere: Ian Heilmann og Martin Køhl Søholm

Kun tilmeldte kan deltage

Vi besøger nogle af de fineste botaniske lokaliteter i Nordjylland: ”Vandplasken”, Rubjerg Plantage og Hammer Bakker.

Lørdag mødes vi ved Tornby kirke kl. 12,00 og kører til de righoldige kærområder ved Liver Å, “Vandplasken” og Nørlev kær. Her forekommer sjældne arter som Sort Skæne, Pukkellæbe, Mygblomst, Bredbladet Kæruld og Mos-Dværgulvefod. Sidst på eftermiddagen besøger vi Rubjerg Plantage med bl.a. store bestande af Hollandsk Hullæbe. Vi vil lede efter Rød Hullæbe og Pukkellæbe. Vi tjekker ind på Tylstrup kro ca. kl. 19, hvor vi spiser middag og overnatter.

Søndag kører vi til Hammer Bakker, en del af hvilke ejes af DBF. Her vil Rasmus Fuglsang Frederiksen vise os rundt i det afvekslende område med arter som Guldblomme, Nikkende Kobjælde, Lyng-Star, Rundbladet Soldug og Blærerod. Turen slutter kl. 14.

Vi kører i private biler. Pris pr. deltager: 1.629 kr. ved et deltagerantal på 10, og 1.331 kr. ved 20. Prisen dækker middag med tre retter lørdag aften, overnatning i enkeltværelse samt morgenmad søndag morgen. Prisreduktion ved valg af dobbeltværelse og middag med to retter. Der er mulighed for at ankomme om fredagen med en ekstra overnatning, for egen regning.

Opkrævning vil ske efter tilmeldingsfristen, når vi kender deltagerantallet.

Yderligere oplysninger og tilmelding senest 1. maj 2021 til

Ian Heilmann, mb. 25891732, e-mail: ianutke@post.tele.dk 

Martin Køhl Søholm, mb. 42541454, e-mail: mks@kerteminde.dk

Juli

Søndag den 25. juli 2021 kl. 14.00-ca. 17. DBF-Fynskredsen

AKS-ÆRENPRIS I HELNÆS MADE & SVALEROD I BOBAKKER

Turleder: Henrik Tranberg

Vi starter med at inspicere Svalerod og dens pudsige samliv med egen båndflue, ligesom Elmebjerg har andre PEF-arter som Bjerg-Perikon og Vrietorn. Turens hovedattraktion er dog Aks-Ærenpris, der i 2017 blev nyfundet i Maden af Maria Grønlykke. Den blev sidst set på Fyn i 1892 (Fyns Hoved). I Maden findes også PEF-arter som orkidéen Sump-Hullæbe og Strand-Mandstro, Årets Danske Urt.

Mødested: P-pladsen i Bobakker (på den nordligste del af Helnæs).

August

Lørdag den 21. august 2021 kl. 13.00-ca. 16. DBF-Fynskredsen

MONNET – EN FYNSK STRANDENG I SÆRKLASSE

Turledere: Ian Heilmann og Carsten Hunding

Her kan vi måle, hvor meget salt, der er i jorden, bare ved at kigge på planterne: Kveller, Strandgåsefod og Kødet Hindeknæ tåler den skrappeste saltlage. Hvor der er mindre salt, vokser de lilla Strand-Asters og Tætblomstret Hindebæger. Harrild finder vi ved endnu mindre salt, sammen med Strand-Trehage og Sandkryb. Mens Liden Tusindgylden og Soløje-Alant kun finder sig i lidt salt. De gule engmyrers tuer er et kapitel for sig, med Stilket Kilebæger og Smalbladet Hareøre. Vi leder efter det spinkle græs, Spidshale, og forsøger at finde Vild Selleri og Eng-Klaseskærm, som kan være vendt tilbage.

Husk: Tag gummistøvler på og forfriskninger med. Samt en kikkert til at nyde det rige fugleliv.

Mødested: P-plads på Monnetvej ved grusvej ned mod Monnet og fugletårnet.

September

Søndag den 12. september 2021. DBF-Fynskredsen

BOTANISK TUR VED NATURENS DAG I MIDDELFART

Turledere: Lars Lindskrog Christiansen og Carsten Hunding

Nærmere følger på Dansk Botanisk Forenings og Fynsk Naturs hjemmesider.

Lørdag den 18. september 2021 kl. 10.00-15. DBF-Fynskredsen

BESTEMMELSE AF GRÆSSER

Kursusledere: Frede Østergaard Andersen, Carsten Hunding og Henrik Tranberg

Kun tilmeldte kan deltage

På kurset præsenteres græssernes systematik og de kendetegn, der er væsentlige for bestemmelsen. Derefter “nøgler” vi udvalgte arter, som repræsenterer væsentlige hovedgrupper.

Hver deltager opfordres til at medbringe op til tre arter, der synes vanskelige at bestemme. Dem forsøger vi i fællesskab at sætte korrekt navn på.

Mødested: Svanninge Bjerge Forsknings- og Feltstation, Odensevej 160A, 5600 Faaborg.
Tilmelding og betaling: Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle.

Det koster 75 kr. pr. snude at deltage. Beløbet bidrager til at betale frokost og kaffe. 

Du kan først tilmelde dig fra den 15. august 2021. Send e-mail til Frede Østergaard Andersen: foa@biology.sdu.dk eller sms til 23988947 og hør, om der er plads. Er det tilfældet, får du nærmere besked om kurset og betaling.

Oktober

Søndag den 24. oktober 2021 kl. 13.30-ca. 16.30. DBF-Fynskredsen

VOKSHATTE & ANDRE GRÆSLANDSSVAMPE PÅ FYNS HOVED

Turleder: Henrik Tranberg

Yderhovedet er en artsrig svampelokalitet – p.t. bedre end de forsømte øer i Lillestrand, Bogø og Mejlø. På Fyns Hoved er der mulighed for mange vokshatte, blåhatte, jordtunger, køllesvampe, champignoner, hekseringshatte og måske Spids Nøgenhat. Vi ser også på de sjældne karplanter Dansk Astragel og Trekløft-Alant. De fundne svampe vil blive demonstreret på det lokale bord- og bænkearrangement. Lommekniv og svampebog bør medbringes, ligesom optimister kan stille med en lille kurv. Kikkert er en fordel, da her er et rigt fugleliv. 

Mødested: Den yderste P-plads på Fyns Hoved, på den nordligste del af Drejet mellem Yderhovedet og Indrehovedet (fortsæt så langt mod nord ad Fynshovedvej, som du kan komme, incl. grusvejen gennem Jøvet).

November

Onsdag den 25. november 2021 kl. 19.30-ca. 21. DBF-Fynskredsen

DANMARKS HAVALGER

Foredragsholder: Ruth Nielsen

Med afsæt i bogen “Danmarks Havalger” (Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen, 2019) fortælles om de vigtigste betingelser for algefloraen i danske farvande og om algernes betydning for de økologiske forhold i havet. Store brunalger, smukke rødalger og grønne grønalger præsenteres, deres livshistorie omtales, og der gives tips til de karakterer, man skal hæfte sig ved, når man identificerer algerne.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.