NaTurprogram

Om Fynskredsens mødested ved foredrag, generalforsamling:

(Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M)

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken.

Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. 

Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre, og derefter straks til højre på P8. Kør ligeud til enden af P8 og parker der (adressen Fioniavej 34, 5230 Odense, kan benyttes på GPS). Gå ned ad flisegangen til indgangen ”Krogene V”. 

Indenfor går man en etage op og derefter ligeud indtil Biologisk Institut, hvor der er
skiltet med ”Botanisk Forening”. Tag trappen til venstre til første sal.

Marts

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.30 – ca. 21.30. DBF-Fynskredsen 

SE NORGES BLOMSTERDAL

Foredragsholder: Frede Østergaard Andersen

”Se Norges blomsterdal” hedder det i en gammel sang, der hylder den smukke norske natur. Vi tager tværs igennem Midtnorge fra svenskegrænsen til Atlanterhavet og ser på naturen. Turen byder ikke kun på blomster i dalene men også fra fjeld, skov og kyst. Et af højdepunkterne er Dovrefjeldsområdet, hvor der er en stor diversitet af planter, fx Bjerg-Spidsbælg, Gul Astragel, Oeders Troldurt, Sne-Ensian og Dovre-Valmue. Vi slutter i Jotunheimen i 1850 meters højde, hvor vi fx ser Is-Ranunkel og Tue-Stenbræk.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.

April

Søndag den 3. april 2022 kl. 10.00 – ca. 15. DBF-Fynskredsen
MOSTUR TIL SVANNINGE BJERGE

Aflyst pga risiko for sne

Turleder: Irina Goldberg

Vi går på opdagelse i det kuperede landskab med stor variation i levesteder for mosser. Her er der både skov på tør bund med gamle bøgetræer, skrænter med vældpåvirkning, en lille ellemose, en lavning med pilebuske, samt et stengærde fra 1700-tallet. Og hvis vi når så langt, er der mulighed for at se en flot hængesæk domineret af tørvemosser.

Medbring: Lup, mad og drikke. Tøj efter vejret. Gummistøvler kan anbefales.

Mødested: P-pladsen ved Svanninge Bjerge, Reventlowsvej 93, 5600 Faaborg (den der hedder Parking Svanninge Bjerge på Google Maps).

Søndag den 24. april 2022 kl. 14.00 – 17.00. DBF-Fynskredsen
BRENDERUP VÆNGE – FORÅR I SKOVEN 

Turleder: Lars Lindskrog Christiansen 

Skoven er 156 ha, den bærer præg af at der “altid” har været skov. Terrænet er temmelig fladt, nær 100 m.o.h., drændybden er temmelig beskeden, og jordbunden er mest fed lerjord. 

Ved en registrering 1999 blev der fundet mange forårsblomster bl.a Fladkravet Kodriver i stort antal samt nogle artsrige askeafdelinger.

Mødested: Sejetvej 10, 5892 Gudbjerg.

Maj

Fredag den 13. maj 2022 kl. 8.00 – ca. 18. DBF-Fynskredsen
STORE VRØJ OG KRAGEØ PÅ VESTSJÆLLAND

Turledere: Helle Hjorth og Bruno Kvist Madsen

Turen er fuldt booket

Store Vrøj og Krageø er en del af Saltbæk Vig, som almindeligvis er lukket for offentligheden. Herude på kanten af Kattegat ligger 100 ha strandoverdrev, strandenge og strandvolde, der afgræsses af Galloway kvæg. Vi kan glæde os til at nyde bl.a. Dansk Astragel, Butfinnet Mangeløv og Tjærenellike, Nikkende Kobjælde, Kødfarvet Gøgeurt og Maj-Gøgeurt i tusindtal.

Medbring proviant til hele dagen – og kikkert hvis du er til fugle.

Mødested: For jyder og fynboer: P-pladsen ved Storebæltsbroen i Nyborg kl. 8.00. Herfra er der samkørsel i private biler. Vi er tilbage i Nyborg ca. kl. 18.

For sjællændere: Vi aftaler nærmere om mødested og -tid, når I tilmelder jer.

Antallet af deltagere er begrænset til 19, efter først-til-mølle.

Tilmelding: Starter 20. januar og slutter 20. marts 2022. Send en e-mail til Helle Hjorth: helle@hjorth-freelance.dk og hør, om der er plads.

Spørgsmål om turen: Helle Hjorth, mobil 24634299.

Juni

Søndag den 19. juni 2022.
DE VILDE BLOMSTERS DAG I NORDEN

På denne dag inviterer de botaniske foreninger i Norden på en vandretur i blomsternes verden. Her kan du nyde og få kendskab til de vilde planter, som vokser dér, hvor du bor. 

I Danmark afholder vi i 2022 De Vilde Blomsters Dag for 35. år i træk. Du kan læse mere om turene i URT og på botaniskforening.dk, når dagen nærmer sig.

Hvis du kender et dejligt sted med spændende planter, som du har lyst til at vise frem på De Vilde Blomsters Dag, kan du tilmelde din tur på botaniskforening.dk. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at maile eller ringe til Fynskredsens bestyrelse.

Lørdag-søndag den 25. – 26. juni 2022. DBF-Fynskredsen
ORKIDÉ-FEST PÅ ØSTMØN

Turledere: Martin Køhl Søholm og Carsten Hunding

Turen er nu fuldt booket

Vi besøger nogle af Danmarks fineste orkidé-lokaliteter – og alle de andre skønne planter, der vokser sammen med orkidéerne. 

Lørdag mødes vi på P-pladsen ved Høvblege, Busenevej, 4791 Borre kl. 12,00. Her spiser vi frokost og begynder opstigningen til det pragtfulde Høvblege med bl.a. Sump-Hullæbe Rød Hullæbe, Skov-Gøgeurt og Østrigsk Hør.

Efter aftensmad, overnatning og morgenmad på Hotel Residens Møen i Stege kører vi til Jydelejet med bl.a. Hvidgul Skovlilje og en velvoksen bestand af Horndrager, for derefter at nyde en overdådig flora af bl.a. Stor Gøgeurt, Skov-Gøgelilje og Enblomstret Fladbælg på Hundevæng Overdrev. Turen slutter kl. 16.

Lokale, fagkyndige guider viser os rundt på alle lokaliteterne.

Tilmelding: Starter 20. januar og slutter 20. marts 2022. Du tilmelder dig ved at sende e-mail til Martin Køhl Søholm: martin@skovparknet.dk. Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle.

Vi kører i private biler.

Pris pr. deltager: Enkeltværelse kr. 1.950, dobbeltværelse kr. 1.600. Prisen er beregnet ved 20 deltagere. Ved færre kan der komme en mindre prisregulering. Prisen dækker 3 retters menu lørdag aften, overnatning samt morgenmad og madpakke søndag. Man sørger selv for frokost lørdag.

Spørgsmål til turen: Martin Køhl Søholm, tlf. 51167251.

Juli

Søndag den 3. juli 2022 kl. 9.00 – 12.00. DBF-Fynskredsen
SOMMERTUR TIL SVINØ OG GAMBORG INDERFJORD

Turleder: Lars Lindskrog Christiansen 

I de sumpede områder omkring Gamborg Inderfjord vokser bl.a. Slangetunge og Maj-Gøgeurt i store mængder. Vi kan også være heldige at finde Tykbladet Fladstjerne og Vandarve. 

Mødested: P-pladsen på Ronæsskovvej, 5580 Nørre Åby.

August

Lørdag den 20. august 2022 kl. 14.00 – ca. 18. DBF-Fynskredsen
ARRESKOV SØ MED TEGLGÅRD NÆS

Turledere: Ian Heilmann & Henrik Tranberg

Arreskov Sø blev beskrevet i URT 2021:3. Vi besøger det artsrige kalkkær ved Teglgård Næs med højsommerblomstrende arter som Gul Frøstjerne, Leverurt, Kort Øjentrøst, Djævelsbid, Hundesalat, orkidéen Sump-Hullæbe og måske Eng-Ensian. Turen på ca. 4 km følger en sti med en afstikker uden sti til næsset.

Medbring: Kikkert anbefales, idet vi kommer forbi et fugletårn. Vandtæt fodtøj anbefales.

Mødested: P-pladsen ved Sollerup Hovedgård, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.

September

Søndag den 11. september 2022. DBF-Fynskredsen
BOTANISK TUR VED NATURENS DAG I MIDDELFART

Turleder: Lars Lindskrog Christiansen

Få mere at vide om turen på botaniskforening.dk og fynsk-natur.dk, når tiden nærmer sig.

Torsdag den 22. september 2022 kl. 19.30 – ca. 21.30. DBF-Fynskredsen
BEDRE STYR PÅ GULE KURVBLOMSTER

Foredragsholder: Carsten Hunding

”Jeg trænger sådan til at få noget at vide om gule kurvblomster”, sukkede Ian Heilmann. Det er han næppe alene om. Mælkebøtter og høgeurter er særlig svære, men flere andre kan også volde kvaler. Derfor forsøger foredraget at skabe overblik og finde genveje, der forhåbentlig gør det nemmere at sætte navn på de små bæster. 

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.

Oktober

Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 14.00 – ca. 17. DBF-Fynskredsen
SVAMPETUR TIL HÅSTRUP BAKKER

Turleder: Henrik Tranberg

Håstrup Bakker er en ”nyopdaget”, nu offentligt tilgængelig svampelokalitet med flere arter af vokshatte, køllesvampe, jordtunger og andre overdrevssvampe. Munken satte et enebærkrat ved søen, og udsigten fra Søknøs er storslået. Spandevis af spisesvampe kan ikke loves, men vi får se.

Medbring evt. en lille kurv, en lovlig lommekniv og svampebog.

Mødested: P-pladsen midt på Håstrup Bjergvej (mellem Håstrup og V. Hæsinge).

November

Torsdag den 24. november 2022 kl. 19.30 – ca. 21.30. DBF-Fynskredsen
GENSKABELSEN AF FILSØ

Foredragsholder: Theis Kragh

Filsø var Jyllands største sø i historisk tid, men den var fladvandet, og derfor blev næsten hele søen afvandet og brugt til landbrug indtil 2010. Med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond er der nu genskabt en sø på 915 ha, som er omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede. Selvom den nye Filsø ligger på tidligere, næringsrig landbrugsjord, er søen blevet en lokalitet rig på vandplanter, fx er den sjældne Krybende Søpryd genfundet. Udviklingen af søen med bl.a. planteundersøgelser er fulgt siden 2013.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Fioniavej 34, 5230 Odense M.