Forside

 

Tidsskriftet Fynsk Natur udkom som blad fra 1986, hvor bladet blev startet af Poul Henrik Harritz. Ideen bag bladet var at skabe et forum for fynske naturforeninger. Som trykt medie fortsatte bladet til 2005, hvor omkostningerne pga. bortfaldet af portostøtten blev for store. Fynsk Natur er derfor ophørt med at udkomme på tryk. Det var dog stadig vores mening at fortsætte på internettet, da vi stadig mente at vi har noget på hjerte. Fynsk Natur bringer såvel større artikler om dyr og planter fra det fynske område som mindre meddelelser. Desuden bringer bladet anmeldelser, hvor det skønnes, at udgivelserne har særlig betydning for det fynske område.
De senere år er der stort set ikke indkommet noget stof til Fynsk Natur, og det er kun Dansk Botanisk Forening der er aktive.

Hvert nummer indeholdt naTURprogrammet, hvor de tilknyttede foreninger annoncerede deres ture eller foredrag. Bladets spalter er åbne for alle, der har noget på hjerte ang. naturen på Fyn; elektroniske bidrag til bladet kan sendes til Fynsk Natur