Floristiske fund fra Det Fynske Ørige 2020

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.), 

Carsten Hunding, Toni Reese Næsborg & Per Rasmussen)

Omstående præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2020. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i den fynske udkantsregion – fra år 15 efter Fyns Amt. FYNSK NATUR er nu i sin 34. årgang, hvoraf de sidste 15 år udelukkende på internettet.

Der indgår især fund fra Dansk Botanisk Forenings registreringer – herunder naturbeskyttelsessager, Orkidégruppen Orchidania og Projekt Eventyrlig Flora (PEF). Hertil oplysninger fra hjemmesiden for nu over 78.000 naturflippere, www.naturbasen.dk (Nb, incl. forne tiders Fugle og Natur (F&N) – ofte med fotos af de omtalte planter). Det er lykkedes at supplere med enkelte data fra de offentlige bastioner, idet ”Miljø- og Naturstyrelsen Fyn” samt kommunerne brillerer med næsten tavshed. Endelig er der udgravet enkelte meddelelser fra arter.dk (art), DBF’s offentlige facebookside (fb), iNaturalist (iN) og Naturdata (Nd). Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2020.

Atlas Flora Danica (AFD), DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora, blev publiceret den 10. december 2015 på Geologisk Museum i København. Med biodiversitetens aktuelle vilkår i Det Fynske Ørige synes der dog ingen grund til at hvile på laurbærrene: I Fynskredsen tager vi handsken op og følger op med PEF, et statusprojekt for sjældnere arter af karplanter (dvs. med forekomst på max. ca. 100 lokaliteter) i Det Fynske Ørige – med samtidig udarbejdelse af en hårdt tiltrængt fynsk rødliste (en sidste chance for utallige arter!?). Med fund i AFD-ruder menes overvejende referenceruder (121 i Det Fynske Ørige), men enkelte grå ruder (104 i Det Fynske Ørige) kan indgå! I de op til 121 AFD-ruder indgår op til 4 AFD-ruder, som også dækker jysk territorium (117+4 vil således sige alle AFD-ruder i Det Fynske Ørige). 

Rækkefølgen af artsnavne følger nu AFD-værket, som ligeledes er grundlaget for taxonlisten. Efter artsnavnene er anført eventuel kategori efter IUCN’s rødlistesystem, der er anvendt ved udarbejdelsen af Den Danske Rødliste 2019 – RE: regionalt uddød, CR: kritisk truet, EN: truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, LC: livskraftig, NA: ikke relevant og NE: ikke vurderet. For nogle arter er det angivet, om de var på Rødliste 2010 (kategorier tilsvarende ovenstående), Rød- og Gulliste 1997 eller Rødliste 1990 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende, og A: national ansvarsart). “*” foran artsnavnet betyder, at det pågældende taxon iflg. AFD-værket ikke er oprindeligt hjemmehørende i den fynske udkantsregion. Ved ”(*)” forstås arter, der af Buchwald et al. i Flora & Fauna 118:3-4 (app. 3-5) (2013) måske bør opfattes som hjemmehørende i Danmark (når vi ikke i disse tilfælde slår til med det samme, skyldes det, at de stadig opføres som NA på Rødlisten, ligesom de ikke nødvendigvis betegnes som hjemmehørende i AFD-værket). AFD-værkets og vor opfattelse kan være en anden end i Århus Universitets seneste netbaserede rødlistevurdering (2019, på basis af arbejde foretaget i årene 2014-2019 – publiceret i januar 2020). Nye *-taxa skrives automatisk som NA, nye hybrider og småarter som NE. Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter (TBU), der udgør Det Fynske Ørige: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn (i teksten dog kaldt Nordfyn), 30 Nordøstfyn (med Hindsholm), 31 Østfyn, 32 Sydfyn (med det meste af Øhavet), 33 Ærø samt 34 Langeland. Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden og publiceres her! En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2021:1.

En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium under Statens Naturhistoriske Museum i København (incl. TBU-arkivet, i sin tid ved Henrik Ærenlund Pedersen) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv (NF’s arkiv) over fynske plantefund. En særlig tak til Henry Nielsen for oplysninger om især Langelands flora, samt tak til alle øvrige plantebestemmere. Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/snegleposte dem til undertegnede. Størst interesse har naturligvis nye fynboer, distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande og pludselige lokale masseforekomster af hyppigere arter kan også have interesse. Hemmelighedskræmmeri accepteres naturligvis i særlige tilfælde.

Meddelere (i parenteser: ingen obs. fra 2020 nævnt her – kom så ud i naturen ligesom alle de andre danskere!): ABr Arne Bruun, AFM Aksel Frederik Møller, AGN Allan Gudio Nielsen, AHa Anita Hansen, AJø Astrid Jørgensen, AKN Aske Keiser-Nielsen, ALN Anni Lene Nielsen, ALT Allan Lind-Thomsen, (AM Annemarie Mogensen,) AmB Annemette Bargum, AnJ Anne Jensen, ANM Anders N. Michaelsen, AnS Anja Sørensen, BBR Bettina Britt Rasmussen, BJø Bjarne Jørgensen, BKa Bo Kayser, BKl Bjarne Klausen, BKS Bo Krusborg Stephensen, BLa Bente Lambertsen, BMA Bror Moltesen Andreassen, BPe Bjørn Petersen, BRo Birthe Rosholt, BSv Bent Svensson, (BTR Birgitte Thye-Rønn,) BVP Bent Vestergård Petersen, (CBj Carsten Bjerre,) CBø Claus Bøjer, CD Claus Dalskov, CHu Carsten Hunding, CHø Christian Høppermann, CLa Claus Larsen, CSk Charlotte Skov, DaB Danna Borg, DBo David Boertmann, DGS Daniel Ginnerup Sørensen, DNH Ditte Nan Hansen, EbA Ebbe Andersen, EE Erik Ehmsen, EEE Erhardt E. Ecklon, EFø Emil Førby, EHa Elsebeth Hauge, EMBH Ella Margrethe Bang Harders, ENR Ena Nielsen-Refs, ESc Eva Scheel, EV Erik Vinther, (EWe Erik Wessberg,) EÅF Erik Åbjerg Friis, FBo Finn Borchsenius, FHP Freddy Have Petersen, FMH Finn M. Hansen, FrD Frank Desting, FrH Freddy Hansen, FS Finn Skovgård, FØA Frede Østergård Andersen, GBe Grete Bergholt, GJe Gorm Jensen, GKn Gunnar Knudsen, (HHB Hans Henrik Bruun, HHo Hanne Holst,) HJD Hans Jørgen Degn, HK Hjalte Kjærby, HKC Heidi Kastrup Christensen, HLi Hanne Lindhard, HN Henry Nielsen, HT Henrik Tranberg, HTh Helle Thomasen, (HVH Hans V. Hansen,) IBL Ida Bjerge Laursen, IGo Irina Goldberg, IH Ian Heilmann, IMA Ingeborg Markvard Andersen, JBr Jørgen Brøndum, JBT Janni B. Thomsen, JCa Jessica Carter, JCS Jens Christian Schou, JFH Johanne Fagerlind Hangård, JH Jonas Hansen, JHJ Jakob Harrekilde Jensen, JHj Jette Hjort, (JKS Jens Kristian Skou,) JRJ Jonas Ravn Jensen, JRS Jette Rål Stockholm, JSø Jan Sørensen, JvD Jan van Dijk, KAl Ken Alminde, KB Kirsten Bruun, KBJ Kim Bang Jensen, KDJ Kurt Due Johansen, KES Knud Erik Sonne, KeMo Keld Mortensen, KHe Kaj Henriksen, KiR Kirsten Rasmussen, KMP Kirsten Munch Pontoppidan, KN Knud Nielsen, (KNF Knud N. Flensted,) KOl Karin Olesen, KRa Kim Rasmussen, KRe Kasper Reitzel, KrH Kristoffer Hansen, KRL Kurt Ramskov Laursen, KSk Kasper Skjærlund, KSP Keld Skytte Petersen, KSt Kurt Storgård, KSø Klaus Sørensen, LBS Lene Bech Sanderhoff, LHS Leif H. Sørensen, LKS Lars Kildahl Sønderby, LKT Linda Kjær-Thomsen, LLC Lars Lindskrog Christiansen, LNi Lisbeth Nikolaisen, LTh Lars Thomas, MCa Michael Carlsen, MELT Marie Elisabet Lind-Thomsen, MFa Margrethe Falkenberg, MFM Morten Fischer Mortensen, MGr Marie Grønlykke, MHo Mathias Holm, MiL Mikael Landt, MiR Mike Rasmussen, (MKa Michael Kavin,) MKS Martin Køhl Søholm, (MLa Michael Larsen,) MLJ Mogens Lind Jørgensen, MOJ Mads Ole Jensen, MRP Mogens Ribo Pedersen, MSA Mogens Skov Andersen, MSS Morten Swayne Storgård, MTh Mogens Thornberg, MVe Martin Vestergård, MVi Morten Vincents, NaR Nanna Rask, NBJ Niels Bomholt Jensen, NKP Nina Kjær Pedersen, NOv Naja Overballe, OBi Ole Bidstrup, OBL Ole B. Lyshede, OlH Ole Hansen, OSt Ole Stauning, PBR Poul ”Brugs” Rasmussen, PEH Poul Evald Hansen, PeR Per Rasmussen, PH Per Hartvig, PHa Per Hauge, PHK Peer Høgsberg Kristensen, PHl Per Havlit, PKr Peter Kristensen, PLJ Peter Lindberg Jannerup, (PoR Poul Rafner,) PTP Per Taudal Poulsen, PVe Poul Vestensgård, PVR Poul Vestergård Rasmussen, (PW Peter Wind,) RDN Ricky Damm Nielsen, RJe Rita Jensen, RPo Rasmus Pold, RRø Rose Rørdam, RSk Rasmus Skøtt, RVe Rikke Vesterlund, SBø Sven Bødker, SGC Søren Grøntved Christiansen, StM Stig Madsen, SuN Susanne Nielsen, SÅL Svend Åge Linderstrøm, TB Torkil Bruun, (TH Thor Hestnes,) THB Tino Hjorth Bjerregård, TMa Tove Madsen, (TMP Thomas M. Petersen,) TRa Tom Rasmussen, TrB Troels Bentzen, TRM Tage Robert Mogensen, TRN Toni Reese Næsborg, TRy Trine Rysz, TV Thomas Vikstrøm, UFr Ulla Friborg, WB Wolle Badura, WE Westy Esbensen, YE Yvonne Engmann og ÅW Åge Wichmann. 

Endvidere ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af DBF Dansk Botanisk Forening (incl. AFD & PEF), DN Danmarks Naturfredningsforening, DOF Dansk Ornitologisk Forening, FMSK Fåborg-Midtfyn Kommune, FTSF Foreningen til Svampekundskabens Fremme, FVF Fugleværnsfonden, KSK Kerteminde Kommune, MSK Middelfart Kommune, (NSF Naturstyrelsen Fyn,) OSK Odense Kommune (incl. Det Grønne Råd), Pah Pahati, (SSK Svendborg Kommune,) SyS Synnejyske Svampe, VBD De Vilde Blomsters Dag i Norden, ÆSk Æ Skurrehat og ÆSK Ærø Kommune. Oplysninger indsamlet gennem ”Gamle Per” (Margit Bloch-Petersens betegnelse for alle inventører i det hedengangne Fyns Amt!) benævnes stadig FA, mens det lige så hedengangne Miljøcenter Odense betegnes MCO. S’et i midten af de fynske kommunale forkortelser er for storkommune. Af interesse for vore oversøiske frænder gengives endvidere nogle enkelte fund fra URT 2021:1 (artiklerne om årets jyske fund ved Bent Vestergård Petersen og de østenbæltske do. ved Peter Lindberg Jannerup (begge URT med finderinitialer)). Tak for transportstøtte fra DBF Fynskredsen til overvågning af arter af Guldstjerne og Dansk Astragel.

Stednavne følger Geodætisk Instituts 4 cm-kort (udgave 1986-2001, der kan studeres på historiskatlas.dk) – navne, der ikke nævnes på disse kort, er anført i gåseøjne. Dette gælder dog ikke ældre lokalitetsnavne. Moderne genfund vil sige, at den pågældende art også har været set på den angivne lokalitet i 2000 eller årene derefter. Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyder determinavit, latin for bestemt af, og conf. betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon (flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter. Finderlisten er ganske lang og afspejler det specielle coronaplagede år, hvor dansken virkelig kom ud i naturen.

Du, kære læser, får nu en enestående chance til at sætte din botaniske aktivitet i vejret: DBF Fynskredsen søsatte i 2017 Projekt Eventyrlig Flora som afløser for Atlas Flora Danica i Det Fynske Ørige og Fyns Amts kortlægning af karplanter – med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik. Mange sjældne planter har et forsvindende antal lokaliteter, og opmærksomheden bør omgående rettes mod passende pleje af samtlige tilbageværende lokaliteter. Årets Danske Urt 2020 var Trævlekrone, mens Strand-Mandstro bliver Årets Danske Urt 2021. Strand-Mandstro er signalart for gode strandlokaliteter i PEF. Mere om årsurten kan læses i Fynskredsens nyhedsblad for 2021 ved Carsten Hunding – såvel som i URT 2021:1. PEF hæmmes p.t. af mindst 2 konkurrerende nationale artsportaler – tag Jer nu sammen til rigets fælles bedste, så det hele ikke ender i rigsretssager eller uduelige rapporter om biodiversitet. 

Dronningens nytårstale: ”Mange har fået øjnene op for vores dejlige natur.”

Statsministerens nytårstale: ”Vores natur skal have det bedre.” Rasmus Ejrnæs om sig selv i Vildspor: ”En forkalket gammel kamel” – der er noget om snakken, jf. kamelens begejstrede natursyn på udsåning. Bernt Løjtnant, Jørn Munk Andersen og Torben Lykke Rasmussen gik i 2020 til de evige jagtmarker. Orkidespecialisten Bernts bud på det offentlige Danmarks 3 specialer var ikke kedeligt: Afspadsering, kaffepause og rygeorlov. Som pioner på rødlistearbejdet i Danmark startede Bernt (5/8-1946-6/11-2020) sin botaniske karriere med cykelture rundt på Fyn med sin fader Erland Løjtnant Jørgensen.

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen

Henrik Tranberg, Bülowsvej 4, 5230 Odense M,

tlf. 66132541/24437821, fugleroeveren@sol.dk

Carsten Hunding, hunding@sydfynsmail.dk

Toni Reese Næsborg, toni.reese.naesborg@gmail.com

Per Rasmussen, vandmoellen@gmail.com

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Skavgræs (Equisetum hyemale) (LC) (20+2)

Moderne genfund ikke mindst omkring Odense: Svenstrup Skov (29) (HT), udbredt i Stenløse Skov (29) (HT; VBD/HT), skoven Glisholm ved Hollufgård (30) (HT) og talrig i Kohave ved Blangstedgård (30) (Nb/KrH). Også talrig ved N-delen af ”Tarup Sø” S f. Ibjergvej i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (Nb/TV) og i Præsteskov ved Nordenhuse (31) (HT). Skavgræs savnes stadig fra Hindsholm (30).

Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum) (LC) (28+3)

Ny, men fåtallig i en skovvej i Brændholt (28) (HT).

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia) (LC) (10+2)

Enorm bestand (en af Danmarks største?) på flere tusinde skud op til over 2 m i Hestehave på Tåsinge (32) især i de centrale og vestlige dele af skoven (S f. Jydevej) – både i lave, fugtige områder og mere tørt mellem løv- og nåletræer samt langs med og oppe på selve skovstierne (CHu). Artens underjordiske dele kan trænge mere end 4 m ned i jorden, og den store bestand skyldes forekomsten af en kilde med artesisk vand. Skoven ejes af Valdemars Slot, hvis nuværende ejere til fulde beviser, at menneskeheden intet har lært af den igangværende sundhedskrise. Grådighed går altid forrest i vor historie – hr. og fru Albinus vil realisere lensbaronens våde drøm: At sælge kildevand på flasker. Skoven er i øvrigt afspærret fra 1. januar til 30. august pga. en havørnerede. Den omtalte bestand er nok ganske velkendt: Bregninge Skov paa Taasinge (P.M. Pedersen, primo 1900-tallet) samt dertil i 1800-tallet et belæg i Dansk Herbarium fra Troense i 1866 og omtale af den samme lokalitet hos M.T. Lange (1857). Hertil ved vejen mellem Gl. Nyby og Valdemars Slot (dvs. i Hestehave) i 1998 (BN) såvel som i 1999 (HT). Senest er den set i 2017 (Nb/HN, under pseudonymet Elsa Kock Nielsen), som talrig i den østlige del af Hestehave (på Naturbasen vildledende benævnt Pederskov, som er skoven SØ f. Pederskov Huse). 
Elfenbens-Padderok er også set med 30 vårskud den 21. marts i skovdelen Højskred på Røjle Klint (28) (Nb/BBR) samt med sommerskud i hundredetal over mosen i V-delen af Røjle Klint (28) under Fynskredsens ekstratur den 25. juli (DBF/HT & LLC). Hertil med 100 pæne ex. i grøften ved Ørbækvej S f. Sønderskov ved Ferritslev (30) samt i selve skoven 50 pæne ex. til 180 cm ved en grøft nær den tidligere bestand af Krans-Konval i en lysning med fx Rubus vestitus) og østligere 500 pæne ex. op til 120 cm på en grøftevold i brynet af en bøgeskov – denne bestand anslået til 1000 ex. i 2015 (Nb/PeR). Th. Trojel havde arten fra Sønderskov i 1902. Endelig i et væld NV f. Vejlby Fed (28) med fx Trævlekrone, Blågrå Siv, Top-Star og Skov-Kogleaks i ”mose nr. 324” (Nd/MSK) samt med 100 ex. i kystklinten nær Sønderhjørne på Horneland (32) (Nb/JH). Elfenbens-Padderok har sin danske hovedudbredelse i Ø-Jylland, hvor den foretrækker vældprægede steder i gamle aske- og ellesumpe. Vestenbælts er den således set i Årup Skov ved Åbenrå i Sønderjylland (SyS/DBo, leg. HT).

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum) (LC) (11)

Moderne genfund: 1000 ex. i kæret/rørsumpen nær Ronæs Bro ved ”Gamborg Inderfjord” (28) (Nb/LLC). Hertil set med en pæn bestand ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (KSK/MKS; også CHu & HTh).

Kongebregnefamilien (Osmundaceae)

Kongebregne (Osmunda regalis) (LC, 1997: R) (8)

Moderne genfund: Snarup Mose (32) med en flot klynge N f. stien mod N (Pah/BLa, leg. HT). I 2018 2 ex. i det lysåbne parti Ø f. vejen i Stævningen i Snarup Mose (32) samt 4 ex. i SØ-kanten af søen V f. vejen i den samme mose (begge Nb/EV). Ikke overraskende savnes den i Danmark fhv. rødlistede bregne med det majestætiske navn fra Ærø (33).

Kærbregnefamilien (Thelypteridaceae)

Kær-Mangeløv (Thelypteris palustris) (LC) (38)

Stadig talrig omkring friluftsfolkets bræddesti i ellesumpen i den vestlige del af Bredholt ved Arreskov Sø (32) (DOF/NBJ, leg. HT). Ligeledes i Sædballe Fredmose under Hellebjerg (34) (Nb/TRM).

Radeløvfamilien (Aspleniaceae)

Hjortetunge (Asplenium scolopendrium) (EN) (0)

3 pæne ex. med sporehuse i Alm. Vedbend i krat i en kystskrænt med kildekalk på V-delen af Røjle Klint ud for Provstskovlund lige Ø f. Strib (28) (DBF/HT & LLC). Her var denne i Danmark totalfredede bregne ny for Vestfyn i 2019 med 2 ex. (et stort og et lille) (LLC). Ny som forvildet på Sydfyn (32) med et ex. på indersiden af en stensat brønd i Fåborg (Nb/MiL).

Mangeløvfamilien (Dryopteridaceae)

Butfinnet Mangeløv (Dryopteris cristata) (LC) (9)

Stadig i Sædballe Fredmose under Hellebjerg (34) (Nb/TRM).

Cypresfamilien (Cupressaceae) (incl. Sumpcypresfamilien (Taxodiaceae))

Alm. Ene (Juniperus communis) (LC) (7)

Et ex. resterer i ”Bjørnens Krat” på Hindsholm (30) – det er ved at blive kvalt af Brombær, som er den store synder i paradisets krat (BKS) (Tyndakset Gøgeurt er måske allerede forsvundet?). Velkendte bestande endnu på Enebærodde (29) som talrig (fb/BPe) og Flyvesandet (29) som fåtallig (DBF/IG; HT). Udplantet V f. vejen i ”Håstrup Bjerge” (32) af den fhv. ejer, den sene Jørn Munk Andersen – ikke mindst som et veritabelt enebærkrat ved ”Knøssø”. Under en enebærbusk på Søknøs, der med sine 113 m troner over ”Knøssø”, er set Brusk-Vokshat, som næppe er udsået (HT). Vestenbælts optræder Alm. Ene naturligt fx i indsandet Grene Sande nær Billund som fåtallig i det N-exp. overdrev Ø f. vejen (HT), og mere kulturpræget i Frederikshåb Plantage N f. Randbøl Hede med et ex. i bombeflyskjul (ÆSk/PHK, leg. HT). Også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ) samt østenbælts som udbredt i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ) og do. i hedeområdet på S-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa) – her som naturtype 5130 enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter (ligesom fx på Enebærodde).

Pilefamilien (Salicaceae)

Øret Pil (Salix aurita) (LC) (28+2)

I kanten af det lysåbne parti i Stævningen i Snarup Mose (32) med typiske ex. ved hochsitzen (HT).

Krybende Pil (Salix repens ssp. repens var. repens) (LC) (23)

Et ex. ved Klintholm (31) (Nb/AKN) – med fra ruden i AFD. Der er adskillige ældre fund fra egnen S f. Nyborg (31), men mon ikke mange af lokaliteterne nu mangler arten? Som udbredt ses arten i kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) den 16. juli (HT). Savnes på AFD-kortet fra Ærø (33) – der er belæg i Dansk Herbarium fra Låddenbjerg ved Søby (33) i 1970. Sikkert lig med Søby Måe, hvor den måske stadig findes. Østenbælts er Krybende Pil lokalt almindelig i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ).

Birkefamilien (Betulaceae)

*Grøn El (Alnus alnobetula) (NA)

Talrig i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) som opvækst i skærveterræn (HT). Busk fra Alperne i noget, der ligner en afsmeltet gletsjer. Ikke set på Østfyn (31) iflg. AFD-kortet – og heller ej på Nordfyn (29) hhv. Ærø (33).

Bøgefamilien (Fagaceae)

Alm. Bøg (Fagus sylvatica) (LC) (103+3)

Sprang ud første gang i Danmark langs Fynshovedvej på Hindsholm (30) den 25. marts (TV2 Vejret) – en dag tidligere end på Fyn i 2019. Bøgelunden med herlige gamle bøgetræer ved Platanhaven på Platanvej i Odense (29) måtte omkring juletid lade livet i dølgsmål – en underlig veterantræspolitik i ”Danmarks Grønneste Storby” (sådan noget pladder: burde hedde ”Danmarks Dummeste Storby”). Ved nytårstide stod dog 3 gamle bøge tilbage. 

Stilk-Eg (Quercus robur) (LC) (109+4)

Et karakteristisk træ er skånet på ”Mågeøen”, den nordlige ø i Arreskov Sø (32) (EE; HT). Øen græsses siden 2019 af geder.

Nældefamilien (Urticaceae)

(*)Alm. Springknap (Parietaria officinalis) (NA)

Nyt fund i en hækdannelse ved et hus i Hindevad (29) (BKS, på langfart for at tælle Hylster-Guldstjerne). Som vanligt talrig i den gamle bydel i Rudkøbing (34) incl. en del i blomst (TV). Den første indsamling fra Rudkøbing er fra 1868, men arten er nævnt fra Langelands hovedstad af M.T. Lange i 1860. Alm. Springknap savnes endnu fra Vestfyn (28), Nordøstfyn (30) og Østfyn (31).

Sandelfamilien (Santalaceae)

Mistelten (Viscum album) (LC, 1997: E) (5)

Flere nye fund af denne art (alle BKS), som spredes helt vildt med Silkehale og andre fugle: I ”Munkedammen” ved Munkebjergvej i Odense (29) med flere ex. i birke, ved en markkant nær Kongshøj V f. Kerteminde (30) med 3 ex. på popler, i et levende hegn ved Kølstrup Bygade 67 i Kølstrup (30) med 7 ex. på popler, i et levende hegn ved Bøgeskovvej 121 nær Bremerskov (30) med et ex. på Poppel og i et levende hegn over for Revningevej 46 på et ubestemt træ (findes også i et andet hegn tæt ved). Hertil 2 ex. ved Kølstrup (30) (Nb/JH). Også ny i skovmosen V f. Svendborgvej 497 ved Årslev (31) med 6 ex. på endnu et ubestemt træ (BKS) – lokaliteten identisk med N f. Birkebjergvej (Nb/PeR), hvor den dog allerede blev set med 3 ex. den 14. januar 2018 (Nb/PeR). Moderne genfund: Ved Lille Salbyvej på Hindsholm (30) (Fb/GBe) og 10 ex. på flere popler i et levende hegn NV f. Vindinge (31) (Nb/PeR 2017). På Tåsinge findes Mistelten også mest i popler: N f. Noret ved Vornæs med over 50 ex., V f. Noret med knap en snes ex. og med et stort ex. ud for NØ-hjørnet af Vejlen ved Vornæs (alle 32) (alle HT). På Tåsinge ligger Gartneri Vornæs, der producerer Mistelten på æbletræer. Fugle spreder uden megen tvivl arten fra gartneriet ud i de levende hegn, idet gartneriet i 2015 på 3½ ha havde 8000 æbletræer hver med 10-12 Mistelten. Op mod jul høstes 10.000 bundter med 2-3 grene i hver (CHu). Den vintergrønne art synes at trives med nutidens milde vintre (klummeskriverens første erfaring med arten var dog fra en skilift i Alperne!).

Slangerodfamilien (Aristolochiaceae)

(*)Hasselurt (Asarum europaeum) (NA)

Nyt fund ved Povl Fredsholms Sti på ”Bregninge Kirkebakke” på Tåsinge (32) med en stor klynge på den øvre vejskrænt ved hovedvejen (HT). Fra Langeland (begge 34) er den kendt som forvildet fx ved p-pladsen ved Tranekær Slot (J. Angelo-Nielsen, 1966) og i Humble (med belæg i Dansk Herbarium, 1985). Kendt som forvildet i alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige.

Syrefamilien (Polygonaceae) 

*Tatarisk Boghvede (Fagopyrum tataricum) (NA)

Moderne genfund i en have i Allested-Vejle (32) som talrigt blomstrende (Nb/EMBH).

*Kæmpe-Pileurt (Reynoutria sachalinensis) (NA)

50 m2 tæppe på den gamle banevold V f. Ryslinge (N f. Bredland Skov) (31) (HT).
Vestenbælts er Kæmpe-Pileurt set i en bivejkant V f. Stilbjerg nær Billund med en stor klynge (HT).

Strand-Skræppe (Rumex maritimus) (LC) (48)

Nynoteret langs søen S f. bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) som fåtalligt frugtende (HT). Moderne genfund: Hist og her i NV-hjørnet af ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand” (29) (Nb/EHa & PHa), do. i V-kanten af den samme sø (Nb/KiR) og ligeledes set på den dyndede søbred i SØ-kanten (HT). Hertil i den næsten udtørrede ”Lammesø” ved Odense Fjord (29) som lokalt talrig den 3. september (HT) samt endnu med en pæn klynge i det udtørrende vandhul mod N på Bogø i Lillestrand (alle 30) – stadig også i Fyns Amt mose nr. 44 mod SV og 3 andre steder på øen denne dag (alle HT). Endvidere i S-delen af nordøen på naboøen Mejlø (30) med 4 m2 blomstrende tæppe på SØ-bredden og 1 m2 på Ø-bredden af søen (HT), hvortil kommer ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med 25 blomstrende ex. den 8. august (OSK/LKS). Sydpå endvidere på bredden af Brændegård Sø (32) som frugtende den 3. oktober (men flere Nikkende Brøndsel) (HT) og i Ø-delen af Vejlen ved Vornæs på Tåsinge (32) med mange frugtende ex. ud for p-pladsen og i den udtørrede vejle ved fugletårnet (HT). På Langeland (begge 34) neden for den store hatbakke ved Salme Nor (HT) og i Tryggelev Nor (Nb/AGN). Strand-Skræppe er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ).

Sump-Skræppe (Rumex palustris) (NT) (5)

Udbredt som blomstrende den 21. juli ved det interaktive fugleskjul i Tryggelev Nor (34) (TV). Sump-Skræppe er ikke kendt fra Nordøstfyn (30).

Amarantfamilien (Amaranthaceae) (incl. Salturtfamilien (Chenopodiaceae))

Strand-Mælde (Atriplex littoralis) (LC) (82+4)

Ny for øen i Bregnør Bugt ud for Hindsholm (30) i waders den 16. december, incl. 2 bestande à 10 m2 (HT).

Stilket Kilebæger (Atriplex pedunculata) (NT) (12)

Moderne genfund: Hist og her i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/KeMo), hvortil på Mejlø (30) sparsom i strandengen mellem centraløen og nordøen (HT).

Tangurt (Bassia hirsuta) (LC, 1997: R (A)) (24)

Nyt fund i Søndersø på Drejø (32) hvor den optræder fladedækkende og rødfarvende (Nb/TV). Genfund på Græsholm-delen af Svelmø (32) med 100 ex. (Nb/MSA), hvor den sidst synes set i 1993/1994 (EWe). I den store saltpande omkring udløbet af Kauslunde Å (31) er aldrig set så mange – der tales tusindtal, men her var de grønne (BKS). Mange juvenile ex. blev set her i 2017 (HT), hvor den i 2014 var det første fund af arten på den fynske storebæltskyst mellem Nyborg og Kerteminde (BKS). Moderne genfund også på Mejlhoved-delen af Drejø (32) med 100 ex. (Nb/MSA), i tangsumpen N f. Skovballe Havn på Tåsinge (32) med få ex. (HT), spredt i saltpander på Monnet på den samme ø (32) (DN/IH & PVR, leg. HT; Nb/MSA) og i strandengen SØ om Siøgård på Siø (34) med 5 ex. (Nb/MSA). I 2000’erne var der rygter om fund af Tangurt på Sprogø i Storebælt, men arten er endnu ikke bekræftet fra øen – heller ikke i Status for Vestsjællands Flora 2006 af Peter Leth.

(*)Stolthenriks Gåsefod (Chenopodium bonus-henricus) (NA)

Nyt fund nær gården Lindevang ved Bolteskovvej i Gestelev (32) med et ex. i en bræmme med Rød Tandbæger (BKS). Lidt SV f. Søllinge (31), hvor den blev samlet til Dansk Herbarium i 1930’erne af Anton Mikkelsen, der var lærer ved Søllinge Friskole. Moderne genfund på bakken S f. ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med 7 ex. i brynet af et krat med Benved med op til 2 m høj Skarntyde den 8. juni (HT; BKS så 2 ex. tidligere) og ved broen over Kastel Å N f. Ellested (31) i form af en pæn klynge med 3 frugtende stilke til 1 m den 23. juli (HT) (sidst 2010 hhv. 2001 (begge HT)). Ellested-bestanden har været kendt siden Rostrup, ligesom en kendt ruderatbotaniker fandt den her på sin ungdomsegn (FS ca. 1970-1990). Stadig også i vejkanten ved grusvejen Målengen S f. Torup Krat (30) med ca. 250 blomstrende stilke til 115 cm (HT). Derimod forgæves eftersøgt i den kratnære vejkant ved Udby Kirke (28) (HT) – ligeledes i 2019 (HT) og 2016 (BBR & HT), idet den sidst er set her med 8 blomstrende ex. i 2005 (HT). Tidligere set i Udby (28) af Anfred Pedersen og Grande Stephensen (BKS). Stolthenriks Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). AFD-værket siger imidlertid en forvildet bofast arkæofyt, der er aftaget overalt i Danmark siden TBU. Tidligere dyrket som spinaterstatning og til medicin.

Drue-Gåsefod (Chenopodium chenopodioides) (LC, 1990: R) (30)

Moderne genfund: Mejlø (30) med over 500 mest små ex. i saltpande lige S f. nordøen (HT), i et udtørret vandhul i en hestegræsset strandeng ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT), i erosionsbrud i græsplænen ved DSB’s kursuscenter ved Østerø Sø (31) med 2 små frugtende ex. (HT), i Ø-delen af Vejlen ved Vornæs (32) (HT) som fåtallig i kanten af rørsumpen ved fugletårnet, inden for Skarø Odde (32) med få frugtende ex. den 18. september (Nb/TV) og med et blomstrende ex. i strandengen SØ om Siøgård på Siø (34) (Nb/MSA). Drue-Gåsefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng. Den er også set på Nekselø i Storebælt som lokalt talrig i saltpander under Pandebjerg (DBF/PLJ).

*Figenbladet Gåsefod (Chenopodium ficifolium) (NA)

3 blomstrende ex. som haveukrudt ved Houvej 82 på Hov (34) (Nb/HN) – arten har optrådt her gennem flere år (HN).

Blågrøn Gåsefod (Chenopodium glaucum) (LC) (51)

Nyt fund på den nye ø Maeholm N f. Odden-halvøen (33) med et blomstrende ex. sammen med Strand-Mælde, Baltisk Strandsennep og Strandgåsefod (Nb/UFr).

(*)Hjertebladet Gåsefod (Chenopodium hybridum) (NA)

Nyt fund på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS). Også nye fund (alle 29) (alle BKS) i haven ved Uggerslevvej 20 i Uggerslev, ved Åløkke Allé 24 i Odense og med 2 ex. på en blotlagt vejskrænt nær jernbanebroen ved Ejbygade ligeledes i løjets engang bedste by. Der foreligger dog flere belæg fra Odense (29) i Dansk Herbarium – det første fra 1847. Der er også et nyt fund med et knoppende ex. fundet som ukrudt blandt sommerblomster ved Houvej 82 på Hov (34) – den skulle ikke være i frøblandingen (Nb/HN). Hjertebladet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

*Stilkblomstret Gåsefod (Chenopodium pedunculare) (NA)

Nye fund: Ved en bålplads i en fhv. grusgrav lige Ø f. landsbyen Skydebjerg (28) (HT) og med 2 ex. i Søhus (29) (Nb/SuN) (det. HN, HT). Dem vil eksperten Carlos Hernández Garrido muligvis have en anden mening om.

*Lusefrø (Corispermum intermedium) (cf.) (NA)

Nyt fund med et ex. i fortovet ud for Hans Schacksvej 10 i Kerteminde (30) (BKS). I 2019 var der et nyt fund med en del kimplanter i en sandbunke på baneterrænet ved Hjulby St. (31) (BKS), men bestanden kunne ikke genfindes i 2020 (BKS). Grande Stephensen bør følge planten til dørs – så kommer fundet med i URT. Tag Jer nu sammen, von Ritzwald!

Vandarvefamilien (Montiaceae)

*Spiselig Vinterportulak (Claytonia perfoliata) (NA)

Nye fund: I alt 1½ m2 under mindst 200 år gammmel, vedbendklædt Eg ved et skur i havebrynet ved Langelinie nær den fhv. bane 11 ved Tennis Club Odenses anlæg i Odense (29) (HT). Hertil mindst 500 ex. ved Fyns Hoved Camping (30) især i et levende hegn ved en grusvej og ca. 200 ex. i et braklagt bed ved sommerhuset Enø ved fordums Fyns Hoved Feltbiologisk Station (Fynshovedvej 761). Endelig en del i stendiget mod NØ ved Bregninge Kirke (32) (HT). Moderne genfund: Talrigt blomstrende på strandoverdrevet N f. skoven Nyhave VSV f. Bogense (29) (Nb/KiR). 

Liden Vandarve (Montia minor) (EN) (23)

En sjældnere og sjældnere art, der nu er kommet på Rødlisten. I 2020 kun angivet fra et trådt spor i SØ-hjørnet af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 5 ex. den 9. juli (HT).

*Vild Portulak (Portulaca oleracea ssp. oleracea) (NA)

Nyt fund mellem brosten i Fåborgs havneområde (32) (Nb/OBi) – den 3. september endnu på Fugle & Natur. Var i sin tid ny for Sydfyn (begge 32) på Svanninge komposteringsplads (HT 2001) hhv. på Svendborg fyldplads (BKS 2002). Mangler endnu på Vestfyn (28), Østfyn (31) og Ærø (33). 

Nellikefamilien (Caryophyllaceae)

(*)Klinte (Agrostemma githago) (NA)

Spredt blomstrende på voldene ved den nye sø ud for vejen Virkensbjerget i Sanderum (29), men desværre udsået (HT): Føj for den. Så kan Claus Helweg Ovesen, Fynskredsens ”specielle ven”, kreere nok så mange grønlister!

Klæbrig Hønsetarm (Cerastium glutinosum) (LC) (10)

Plæneklipning 2 gange om ugen og mange autocampere på strandoverdrevet har kostet arten ved Påø (34) (TB) – den kan ikke tåle en lokumsspand i hovedet.

Bakke-Nellike (Dianthus deltoides) (LC) (47+1)

Hvidblomstrede ex. et sted på Hindsholm (30) (fb/BRo) – en mere præcis angivelse havde givet en plads i URT. Den kønne art var den fjerde Årets Fynske Urt i 2011 – for 10 år siden et problemfrit projekt.

Strand-Nellike (Dianthus superbus) (NT) (7)

På Mejlø i Lillestrand (begge 30) resterer 80 blomstrende skud i 8 klynger: På den centrale ø stadig en klynge med en snes blomstrende ex. til 60 cm, men desværre alvorlig tilgroning med Draphavre og vedplanter – Skarlagen-Vokshat er forsvundet herfra. På den sydligste del af nordøen 60 blomstrende skud i 7 klynger, men begyndende tilgroning med Slåen – endnu også fx Håret Høgeurt, Kølet Løg og Alm. Hjertegræs (begge HT). Den 23. december blev der på den sidstnævnte lokalitet muligvis konstateret manuel beskæring (HT) – er der mon trods alt grænser for galskab (dvs. grænser for, hvor man sætter ind med brakpudsning?). Det sædvanlige moderne genfund er der også ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31): Længe før blomstring den 3. juli, 100 blomstrende skud alene ved p-pladsen den 29. august og endnu 25 blomstrende skud alene ved p-pladsen den 6. november (alle HT). Hertil talrigt blomstrende den 10. oktober (Nb/KrH, i sin tid også et blomstrende ex. den 3. januar!), samt 20 blomstrende skud den 18. august med glimrende nærfoto (Nb/MSA). Endelig 125 blomstrende skud i græsset strandoverdrev den 25. august (RJe, det. BVP) – oprindeligt bestemt som Årets Danske Urt (hvad vi advarede mod!). Endnu også på Langeland: Den 7. november 3 knoppende (!), 11 blomstrende, 2 frugtende og et afbidt skud på Egholm i Henninge Nor (34) efter maskinelt høslæt (HT).

Alm. Brudurt (Herniaria glabra) (LC) (14)

Kort briefing fra p-pladsen over for Hotel Knudsens Gård i Odense (29), dvs. mellem den nu flyttede ”Griske Bank” (også kendt som ”Gebyrbanken” eller bare Danske Bank) og Meny (det fhv. Favør): Den 14. marts ej set, den 27. marts mange friskgrønne ex. blandt brosten, men ej på reposen mod NV, den 28. juni mange ex. mellem brosten, tilsyneladende fjernet fra reposen, den 28. juli totalt næppe under 1000 ex., men få på reposerne (pga. sprøjtning?) (alle HT). AFD-kortet har den ikke fra Ærø (33), selv om den kendes fra flere ældre fund – den må kunne genfindes på Isla de Arce. 

Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) (LC) (82+3)

Den karakteristiske Trævlekrone er stadig en udbredt art i Det Fynske Øriges rigkær. Ikke tidligere rapporteret fra mosen mod NØ på Bogø i Lillestrand (30) (Fyns Amts mose nr. 45) med 200 blomstrende ex. den 23. juni, idet den trods tilgroning stadig også holder stand i Fyns Amts mose nr. 44 mod SV med 100 blomstrende ex. mod N (HT) (men ingen spor af fordums orkideer i de 2 moser).
Der er bogført i alt 36 forskellige fund, idet Urup Dam (30) og Gråsten Nor Syd (33) er med 2 gange samt Skånemose (32) 3 gange i den følgende kronologiske oversigt. Først 29 fremmede fund (antal ex. er til og med den 21. juni underforstået antal blomstrende ex.): 100 ex. i Sudden ved Hindsgavl (28) den 21. maj (Nb/LLC), 100 ex. i kæret nær Ronæs Bro ved ”Gamborg Inderfjord” (28) den 21. maj (Nb/LLC), 200 ex. på Vodrup Klint (33) den 26. maj (Nb/UFr), ØSØ f. Voldtofte (28) (iN/CLa) den 27. maj (vel et nyt fund), mellem Skalbjerg og Tommerup St.by V f. Skelskovvej (29) den 27. maj (iN/CLa), hist og her S f. pumpestationen i Maden på Helnæs (28) den 28. maj (Nb/GKn), hist og her ved Arreskov Sø (32) den 30. maj (Nb/JvD), 75 ex. langs en grøft ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) den 1. juni (Nb/UFr), 300 ex. i N-delen af Gråsten Nor (33) den 1. juni (Nb/UFr), talrig i S-delen af Gråsten Nor (33) den 2. juni (Nb/UFr), 101 ex. lige S f. Stegøvej på Østerø ved Bogense (29) den 3. juni (Nb/KiR), ”1” ex. i Urup Dam (30) den 5. juni (Nb/AnS), 20 ex. i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 7. juni (Nb/EÅF), hist og her langs jernbanen ved Kronborg V f. Søndergårde Skov (28) den 8. juni (Nb/JHj) (vel et nyt fund), talrig i Skånemose ved Håstrup (32) den 9. juni (Nb/AKN), 100 ex. i Syltemade Ådal (32) den 9. juni (Nb/RRø), 300 ex. NV f. Hjærup Lund i Brænde Ådal (28) den 9. juni (Nb/JBT (ASK, også art & Nd!)), Gråsten Nor SV (33) den 9. juni (art/ÆSK), Lindved Ådal mellem Killerup og Neder Holluf (30) den 10. juni (iN/AJø), Urup Dam (30) den 11. juni (iN/MKS), ”Bogensø Strand” (30) (iN/”kassk”) den 14. juni (også CHu & HTh, meget stor bestand), fåtallig på Tåsinge Skanseodde (32) (VBD/CHu), 30 ex. ved Kerte Mølleknap i Brænde Ådal (28) den 16. juni (Nb/JBT (ASK, også art & Nd!)), 500 ex. i Sjoen (33) den 18. juni (Nb/UFr), fåtallig i S-delen af Gråsten Nor (33) den 18. juni (Nb/MSS), 5 ex. i ”Hesbjerg Skovmose” (29) den 21. juni (Nb/KRL) (med 3 ex. af Engperlemorssommerfugl), hist og her aftagende blomstrende i Skånemose ved Håstrup (32) den 24. juni (Nb/GKn), ”2” ex. i Flægen ved Tybrind (28) den 26. august (Nb/KeMo; også LLC), V f. Teglgård i Nybygdgårde (32) den 16. september (art/FMSK lig Nd/FMSK) (vel et nyt fund) samt i et væld NV f. Vejlby Fed (”mose nr. 324”) (28) med fx Elfenbens-Padderok, Blågrå Siv, Top-Star og Skov-Kogleaks den 29. september (Nd/MSK). Hertil uden datoer ved Naturskolen i ”Tarup-Davinde Grusgrave” i Vindinge Ådal (30) (FØA) og i Påø Enge ved Skovsgård (34) (TB). I vore dage en usædvanlig art på Langeland (34) (HN).
Dernæst klummeskriverens kun 6 fynske fund af Trævlekrone (alle HT): 500 blomstrende ex. med ½ blomstring den 5. juni i den vældprægede N-kant af kæret ved Ådalsskolen (29), med en pæn bestand i grøften såvel med blomstrende som frugtende ex. som kapsler den 13. juli i skovengen i skoven Brændholt (28), med Leverurt den 30. juli i kalkkæret under boldbanen i NØ-delen af Maden på Helnæs (28) og med få standere den 15. oktober i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29). Hertil i Odense Ådal (begge 29) ”Præsteengen” ved Stenløse på Ø-bredden af Odense Å (også iN/”hsv” den 6. juni) med næsten fuld blomstring den 14. juni (VBD/HT), hvor der den 26. maj i hegningen mod N kun var et udsprunget ex. (de fleste andre ex. knoppende), mens der i hegningen mod S var flere udsprungne incl. en pæn klynge på ca. 10 skud, hvor kun en blomst i hver blomsterstand var udsprunget (de fleste ex. dog ligeledes kun i knop også her) (HT & ÅW). I ”Borrebykæret” på V-bredden af Odense Å N f. Borreby i Bellinge Sogn (29) (HT) forløb året således for vor lyserøde ven: Den 7. maj mindst 30 juvenile ex. mest i et tæppe af Tvebo Baldrian, den 1. juni 250 blomstrende (knoppende til ½ fuld blomstring), den 6. juli blomstrende/frugtende, foto af standere i vind, den 20. august med våde kapsler (enkelte af disse ædt), den 24. september endnu med få standere (alle HT). På Odense Kommunes fine Natura 2000-skilt flere steder i Odense Ådal (29) (HT). Udsat synes Trævlekrone at være ud for SV-hjørnet af Campuskollegiet lige N f. Moseskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) med 200 blomstrende ex. til 95 cm (FØA; HT) og mellem Skaboeshuse og Nyborg (31) med 15 blomstrende ex. den 30. maj (Nb/MKS) (vel et nyt fund, men udsået jf. bestanden i kalkbruddet): Bestanden i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) (Nb/MKS 2019) er formentlig udsået (FS & HT; HT), med nu ca. 10 blomstrende/knoppende ex. den 29. maj lig V f. Teglværkskov (31) (iN/MKS) den 31. juli, også den 16. juni spredt blomstrende vandhullet rundt (FS & HT) samt MKS i blomst den 28. maj til HT i mail samme dag. Pseudonymet ”multe” har på iN indberettet den i fuldt flor den 26. maj fra en have i Troense på Tåsinge (32) – seriøst useriøst for os vildflorister!
Trævlekrone er vestenbælts set fåtalligt i rigkæret Ø f. Grærup Langsø (HT, fjernobs under observation af 200 krondyr). Hertil under ekskursioner set på Nekselø i Storebælt i et tilgroet kær under Guldbjerg på S-spidsen (DBF/PLJ) samt østenbælts fx i en tilgroet eng med Engblomme på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC) og som udbredt i det græssede kær i ”Fællesgræsningen” på N-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa). I Hønsebakkerne ved Tornby i N-Jylland er set et blomstrende ex. af Trævlekrone den 5. oktober (Nb/AnJ) – samme finder logget af Naturbasen i vinteren 2021 efter et ”fakefund” af Sortplettet Blåfugl i N-Jylland! Der er talrige andre fund af Årets Danske Urt, ikke mindst på de konkurrerende naturportaler Naturbasen og Arter (begge vist nok med betegnelsen Danmarks Nationale Artsportal!). Claus Helweg Ovesen, Fynskredsens ”specielle ven”, om Årets Danske Urt just before midnight den 11. august (godt 4 dage før Fynskredsens ekskursion til Randbøl Hede den 16. august): ”Synes ikke, det er blevet til så meget; måske ophøre, i hvert fald med at koble os på Fynskredsens artsvalg.” Ingen i Fynskredsen var specielt interesseret i at hente og bringe denne ubehagelige herre fra Odense St. til Randbøl Hede! Og ingen ved, hvorfor manden altid har haft et horn i siden på Fynskredsen. Vi erindrer om, at Årets Danske Urt er det eneste feltprojekt, der på landsbasis kører i Dansk Botanisk Forening (der trods alt bør være andet end ørkesløse diskussioner på de endeløse bestyrelsesmøder).

Kløvkrone (Myosoton aquaticum) (LC) (39+1)

Ny for mose nr. 100 i Odense Kommune på V-bredden af Odense Å N f. Borreby (29) med få blomstrende ex. på åbrinken (HT).

(*)Mark-Firling (Sagina apetala) (NA) (7)

Håret Firling er talrig ved den fhv. jernbanefærgehavn i Nyborg (31) (DBF/FS & HT; HT). Kært barn har mange navne: Skovgård kalder den for Kronløs Firling. I Odense (begge 29) ses den fx mellem brosten nær Historiens Hus ved vejen Klosterbakken og i N-kanten af bane 2 på TCO’s tennisanlæg i Ådalen (begge HT). Kronløs Firling bruges iflg. AFD-værket om Sagina micropetala.

Strand-Firling (Sagina maritima) (LC) (24+1)

Moderne genfund: Set på 3 tuer i strandengen i Ø-kanten af den centrale ø på Mejlø (30) (HT), i strandengen ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT) og på Monnet på Tåsinge (32) (DN/IH & PVR, det. HT). Østenbælts er Strand-Firling set på strandoverdrevet ved Bolund i Roskilde Fjord (DBF/SGC).

Nordlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. borealis) (NT) (12)

Endnu hist og her på ”Føns Strand” (28) (Nb/TRM). Østenbælts er (Nordlig) Knude-Firling set på Egernæs i Isefjorden med et blomstrende ex. i vældet under bakken (DBF/SGC) og fåtalligt blomstrende i det græssede kær i ”Fællesgræsningen” på N-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa). På Endelave lige N f. Det Fynske Ørige er set en enorm bestand på en million blomstrende ex. over 0,6 ha, der var økologisk mark med Havre i 2019, som ikke blev høstet og pløjet i vinteren 2019-20 (Nb/DaB). Billedet med den hvide sky er taget den 26. april, så en inventør skal åbenbart være tidligt ude.

(*)Kegle-Limurt (Silene conica) (NA)

Ny for Nordøstfyn (30) ved Industrivej 5 i Langeskov (BKS). Arten blev i 2005 genfundet for Assens (28) på Pilebakken, en S-exp. overdrevsagtig bakke (TRN). Det første fund i Det Fynske Ørige af denne kære lille art blev gjort i netop Assens i 1890. Den har (havde?) en udpræget nordvestlig udbredelse på Fyn, hvor den i øvrigt kun kendes fra d. 29 (Hjortebjerg, HT siden 1989 (endnu?) – ligeledes med belæg i Dansk Herbarium).

Dag-Pragtstjerne (Silene dioica) (LC) (84+3)

Et blomstrende ex. højt i kystkrat den 23. december på knolden med Strand-Nellike helt mod S i S-delen af Mejløs nordø i Lillestrand (30) (HT).

Nikkende Limurt (Silene nutans) (LC) (18+2)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) også i en rest af en råstofgrav helt mod Ø (HT), Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (HT), vejskrænten i Bobakker på Helnæs (28) (HT), talrig også V f. vejen i Bobakker (28) (Nb/JH), afblomstret den 29. juni på skrænten ved Jægerhotellet på Jøv på Indrehovedet af Fyns Hoved (CSk & HT), SØ f. huset på sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) (HT) (men vel indplantet fra den følgende lokalitet), Langø Hoved (alle 30) den 18. juni 75 blomstrende/frugtende ex. N f. Storeknøs, talrig mod Ø på det nye Langø Hoved og fåtallig incl. blomstrende ex. på ”Per Stidsens Strandvold” SØ f. Egehoved (alle HT), nu meget sjælden på Bogø i Lillestrand (30) (HT), Mejlø (begge 30) med en del på sydøens NV- og V-skrænter samt på S-skrænten af N-delen af nordøen (begge HT), en strandvold ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT), talrig ved Dyrehave Mølle S f. Nyborg (31) (HT), 500 ex. i kystklinten nær Sønderhjørne på Horneland (32) (Nb/JH), Lille Stege ved Dyreborg (32) (HT), graven med Løg-Rapgræs foruden talrig på strandoverdrevet ved ”Hesselbjerg Strand” ud for Tryggelev Nor (34) (HT). På den græssede del af Jøv (30), blev kun set 4 blomstrende ex. den 8. juni (HT). Her er rigelig tæt helårsgræsning ved Gallowaykreaturer – send nogle af dem til Bogø og Mejlø! Nikkende Limurt er derimod ikke genfundet på gravhøjen Mårhøj på Hindsholm (30) (BKS; CSk & HT). Bestanden i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) er formentlig udsået (FS & HT; HT; MKS) – opdaget her i 2019 (F&N/MKS). Noget lignende (begge 29) (begge HT) gælder for det ene blomstrende ex. i rabatten af p-pladsen N f. hjørnet af Ejlskovgade og Kottesgade i Odense og den ene klynge på voldene ved den nye sø ud for vejen Virkensbjerget i Odense-forstaden Sanderum. Ligeså vestenbælts på et græsklædt stendige ved Grene Kirke nær Billund (HT). Det er en kedelig tendens, at de naturlige udbredelsesmønstre skal sløres forsætligt ved udsætning ud over, hvad mennesket i forvejen har foretaget af utallige indgreb i naturen.

Klæbrig Limurt (Silene viscosa) (LC) (2)

Glædeligvis en meget stor bestand på Enebærodde (29) – den ser ud til at have bredt sig, idet den åbenbart trives med afgræsningen (KDJ). Moderne genfund også på strandoverdrevet ved Pugesø på Fyns Hoved (30), men med kun 10 blomstrende/frugtende ex. den 18. juni (HT) og kun frugtende ex. den 29. juni (CSk & HT). Hertil 75 blomstrende/frugtende ex. N f. Storeknøs på Langø Hoved ligeledes på toppen af Hindsholm (30) (HT).

Tykbladet Fladstjerne (Stellaria crassifolia) (EN) (1)

Kun 10 ex. af denne sårbare art i rørsumpen nær Ronæs Bro ved ”Gamborg Inderfjord” (28) (Nb/LLC), hvor den i 2019 optrådte talrigt (F&N/LLC). Forsvundet fra det alt for tilgroede kær S f. Holckenhavn Fjord (31) (HT) – prøv den særdeles private N-bred! I Jylland trives Tykbladet Fladstjerne stadig i de optrådte dele af kærene V f. Hejls Nor (URT/BVP, med glimrende foto).

Skov-Fuglegræs (Stellaria neglecta) (LC) (33+3)

Nye fund: Ved stien i krattet S om Vibæks udløb S f. Katrinelyst i Odense Ådal N f. Borreby (29) (HT), i skoven Dyrehave ØSØ f. Arreskov (32) (EE & HT) og på overdrevet Store Skud ved Håstrup (32) med blomstrende ex. den 3. november (HT).

Kær-Fladstjerne (Stellaria palustris) (LC) (38)

Efterhånden sjældent set – bør den med i Projekt Eventyrlig Flora (i det mindste som signalart for artsrige kær) trods de hele 38 AFD-ruder i Det Fynske Ørige? Klummeskriveren har i år set den et sted i Det Fynske Ørige: I det lille væld Ø f. overdrevet ved Krudtgyden (29) med få incl. enkelte blomstrende ex. den 4. november (HT). Vestenbælts er Kær-Fladstjerne set med en stander den 8. august, sammen med flere standere af Engblomme, ved Holme Å Ø f. Høllund Bro (HT). Tilgroning truer også her.

Tjærenellike (Viscaria vulgaris) (LC) (16)

Nyt fund: Frøbjerg Banker NØ f. Frøbjerg Bavnehøj (28) med i alt 12 blomstrende ex. 2 steder (Nb/BKl). Moderne genfund: Gravhøjen Drengehøj ved Voldtofte (28) (HT), Toppen på Helnæs (28) (HT), Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) med flere tætte klynger (HT) samt endnu på gravhøjen Mårhøj på Hindsholm (30) (BKS; CSk & HT). Tjærenellike er også ny i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) (FS & HT; HT; MKS), men bestanden er formentlig udsået.

Hornbladfamilien (Ceratophyllaceae)

Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum) (LC) (28+1)

Mange ilanddrevet på S- og især Ø-bredden af Dallund Sø (29) (HT). Stadig dominerende art i Daugstrup Gadekær (29) (HT).

Tornløs Hornblad (Ceratophyllum submersum) (LC) (42)

Nyt fund i et vandhul i en hestegræsset eng i Vestermade på Hindsholm (30) med Liden Andemad (HT).

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

*Blegblå Anemone (Anemone apennina var. pallida) (NA, ?: Bornholm)

2 blomstrende ex. i den lille løvskov ved Solskinsvej i Odense (29) (HT) som en ringe erstatning for den nu tilsyneladende manglende Hylster-Guldstjerne, med alt for meget haveaffald (også anholdt af en lokal beboer på et skilt). Blegblå Anemone ses ofte på kirkegårde, men bør herfra næppe medtages i kortlægningsprojekter (kirkegården er en have). Fx et blomstrende ex. ved foden af et stendige ved Bellinge Kirke (29) (HT) – vel spredt fra et gravsted.

Gul Anemone (Anemone ranunculoides) (LC) (56+2)

Nyt fund: Lille blomstrende klynge i skovbrynet V f. Fynshovedvej i Scheelenborg Skov på Hindsholm (30) (HT, under irriterende overvågning af 2 skovsvin af de allestedsværende cykelryttere). Sjælden på Hindsholm – ikke med herfra på AFD-kortet. 5 ex. er set lige S f. Hindsholm i Holmeskov S f. Kerteminde (30) (Nb/JH) – dog kendt herfra af Grande von Ritzwald (BKS). Til gengæld almindelig i Odense-området (29/30): Fx udbredt i skoven Westerslund ved Kragsbjerg i Odense (29), bl.a. sammen med 3 arter af Guldstjerne (BKS; HT), udbredt i ”Munkeris-skoven” ved Munkerisvej i Odense (29) blandt for meget affald fra den nærliggende ghetto (HT), i fuldt flor den 9. maj i Moseskov Vest (29) (HT), endnu blomstrende 17. maj fx i SØ-hjørnet af Fællesskov Øst (29) (HT) samt udbredt i skoven Glisholm ved Hollufgård (30) incl. ex. med 6 og 7 gule blosterblade (HT). Andetsteds på Fyn set i Teglskov ved Hagenskov (28) med 30 blomstrende ex. ved en skovvej og 10 do. ved en grøft under Eg, talrig i Ø-brynet (incl. ned til Kongshøj Å) af Øksendrup Skov (31) som endnu blomstrende den 28. april (HT) og spredt i Dyrehave ØSØ f. Arreskov (32) (EE & HT) – i det mindste den sidste lokalitet er kendt fra AFD.

Svovlgul Anemone (Anemone xsulphurea) (2010: NE) (6+1)

Fåtalligt blomstrende i Longelse Bondegårdsskov (34) den 25. april (Nb/MLJ).
En klynge i den vilde Sct. Jørgens Park i Odense (29) (BKS) er mere kritisk.
Svovlgul Anemone medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Krybende Kabbeleje (Caltha palustris ssp. radicans) (LC) (30+3)

Nye fund (begge HT): Med 2 x 2 blomstrende klynger i en grøft langs Slots Allé ved Hagenskov V om vejen til Helnæs ud for Ege Allé (28) og som talrigt blomstrende i en grøft i N-delen af Tårup Lund (31) (HT). Hertil under udforskning af Bellinge Sogns glemte og godt skjulte natur (alle 29) (alle HT) i skovbræmmen ved Odense Å Ø f. Lettebæk Huse med 2 m2 i en grøft i en i øvrigt fin ellesump, i Odense Kommunes mose nr. 44 som udbredt i Lettebæk og i den tilgrænsende ellesump V f. Bondebjerg samt ved Lettebæks øvre løb N f. Assensvej udbredt på begge bredder mod S. Moderne genfund: Et blomstrende/frugtende ex. i hegning N i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT) samt mellem Odense Å og den lige så moderne bålplads S f. fordums Kratholm ved Bellinge i Odense Ådal (29) incl. flere vegeterende ex. med siderødderne i vand (HT). Hertil i Bellinge Sogn (alle 29) (alle HT) som udbredt i ellesumpen i Odense Ådal N f. Borreby, ligeledes som udbredt S om Vibæks udløb S f. Katrinelyst og med 5 m2 i et fint væld i ellesumpen ved Borreby Møllebæks nedre løb ud for Sporet ved Borreby. Før man går ud i den rigtige natur, kan man studere denne alternative Kabbeleje i vandhullet N f. huset i Skolebotanisk Have i Odense (29) (HT). Dette taxon savnes tilsyneladende stadig fra Nordøstfyn (30), Ærø (33) og Langeland (34), som vi allerede skrev i 2002. Krybende Kabbeleje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

*Rød Julerose (Helleborus orientalis ssp. abchasicus)

En m2 blomstrende tæppe den 22. marts nær knaldhytten Bøgemarkhus i Hesbjerg Skov (29) (HT). Uden miner på bladene også i Skolebotanisk Have i Odense (29) – i et stort bed i V-kanten af betulariet incl. mange lyse blomster (hvidlige med røde prikker) (HT). Iflg. Nordens flora dyrkes sorter med rødplettede blomster.

*Grøn Julerose (Helleborus viridis) (NA)

Moderne genfund (har været her en snes år): Et vegeterende ex. med 3 grundblade den 15. marts og med 5 den 19. april i et lyst løvskovbryn nær Uglebjergvej i Øster Stigtehave (34) (Nb/HN, leg. HLi) – frøspreder sig. Belæg i Dansk Herbarium mellem Bøgevad og Uglebjerg (34) i 1906, ligesom den er nævnt i Axel Langes ekskursionsreferat fra DBF’s forsommerekskursion til N-Langeland i juni 1906 (under forceret march for at fange en vogn med frokost). Julerose optræder også under slægtsnavnet Nyserod, fordi roden i gamle dawe blev tørret og anvendt som nysepulver. Dengang troede man nemlig, at et godt og kraftigt nys havde en positiv effekt på helbredet (har det ikke det da? (om ikke på andre, i denne coronatid!)).

Blå Anemone (Hepatica nobilis) (LC) (17+1)

Langelands sidste Blå Anemone, et blomstrende ex. med 2 blomster, er set i Tvillingskov (34) den 31. marts (TB) – opdaget her i 1998 med en håndfuld ex. (TB). Der klippes vegetation ud for skovbrynet, og det afklippede materiale smides ind i skovbrynet: Ikke noget for Blå Anemone, der er afhængig af vindens omlejring af skovens løvlag. Den 5. maj 2013 blev et vegeterende ex. set i den nærliggende Stengade Skov (34) (HT). I en løvlund i Tryggelev sydligere på Langeland (34) vist endnu set i 2019, men haveform (HN). Andre moderne genfund: I alt 90 ex. er set i Højskred-delen af Kasmose Skov på Røjle Klint (28) den 21. marts (Nb/BBR), ligesom den angives som talrig sammesteds (28) den 5. maj (Nb/LLC). 2 blomstrende ex. i Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) på Helnæs (28) den 20. marts (Nb/JBT) og sammesteds 2 vegeterende ex. (næppe de samme?) den 3. maj (DBF/LLC). En stedkendt botaniker skriver om den samme lokalitet: ”Jeg plejer at tage til Helnæsskoven for at se på blå anemoner hvert forår, men i år var der næsten ingen … jeg husker da skråningerne var fyldte med blå blomster” (MGr). En kedelig historie: Kendt siden 1917 (Wiinstedt 1919), den 5. april 1999 ikke under 1000 blomstrende ex. (HT), den 2. maj 2013 kun 50 blomstrende og 100 vegeterende ex. (HT), den 3. maj 2020 de 2 vegeterende ex. Vi så dog ingen gravehuller – måske er tilgroning med Alm. Vedbend synderen? Blå Anemone kunne ikke genfindes i ”Michael Kavins Skovklat” 150 m SSV f. Tornbjerg Gymnasium (30) (HT) (sidst et blomstrende ex. i slutningen af forrige årtusinde (MKa)). Den kære art breder sig til gengæld meget i en have i Jordløse (32) (TRN).

Musehale (Myosurus minimus) (LC) (43+3)

Nyt fund på et kreaturtrampet sted nær et vandingstrug ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med 100 blomstrende ex. den 9. maj (HT) – dog fundet i AFD-rude 4132 Martofte (PH). Et fund på engen nær Lillestrand ved Egense på Hindsholm (30) (BKS 2003) bør forsøges genopstøvet. Hertil i 2015 muligvis på ralbund ved Lundeborg Ny Camping (32) (F&N/PBR) – blev næppe checket i 2016? Østenbælts er den stadig sjældnere art set med et par bestande nær et stendige ved Bolund i Roskilde Fjord (DBF/SGC). AFD-værket holder Musehale som formentlig overset og underrapporteret, hvilket næppe er korrekt længere. Sammenlign med den nu angiveligt truede Liden Vandarve, der vokser på lignende biotoper. Musehale medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng.

Nikkende Kobjælde (Pulsatilla pratensis) (LC, 1997: A) (6)

Moderne genfund: Et knoppende ex. på strandoverdrevet på Flyvesandet (29) den 5. april (Nb/KSk). Senere også set sammesteds af flere andre naturturister) (DBF/IG; HT; Nb/EHa & PHa). Trods den stigende tendens til opgravning af kobjælder også set på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med 50 aftagende blomstrende ex. den 5. maj (Nb/GKn) og endnu med et frugtende ex. den 3. november (HT). Østenbælts er Nikkende Kobjælde set på strandoverdrevet ved Bolund i Roskilde Fjord (DBF/SGC).

Vår-Kobjælde (Pulsatilla vernalis) (EN, 1997: A) (0)

Set på Randbøl Hede med 2 klynger med i alt en snes skud i buret, hvortil kommer et nyt skud N f. buret. På Fyn er den sidst set på Flyvesandet (29) i 1960 af nu afdøde Gert Sten Mogensen.

Opret Kobjælde (Pulsatilla vulgaris) (LC, 1997: A) (2)

Nye fund, men af dubiøs oprindelse: Flot klynge nær reliktbestanden af Dansk Astragel på strandoverdrevet ved Højbjerg på den hindsholmske Langø (30) (BKS), ligesom den er set ved Langagervej i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) med 15 blomstrende ex. omkring en grillhytte (FØA). Langø-bestanden blev optalt til 40 frugtende incl. 3 plukkede ex. den 8. juni, mens en gul klynge med bare standere stod tilbage den 16. december (begge HT). Langagervej-bestanden er nær fundet i 2018, hvor den samme (lidt for?) spektakulære art Ø f. grusgraven ved gravhøjen Anes Høj i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) med 8 blomstrende og 2 vegeterende ex. (PeR). De oprindelige fynske bestande går det knap så godt med: Springbakke ved Føns (28) forgæves den 5. april (HT) – synes sidst set i form af et ex. med 6 stilke (incl. et blomstrende skud) den 6. juni 2015 (BBR & HT), idet den har været kendt herfra siden 1911 (mellem Ørslev og Føns, mælkebøttespecialisten og supernazisten M.P. Christiansen). Ligeledes søgt forgæves ved Søby Sø (28) den 14. maj (HT) – synes sidst set med 54 ex. i 2002 på en SV-exp. skrænt NØ f. Søby Sø (HT), hvorfra den har været kendt siden 1968.

Strand-Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. baudotii) (LC) (20)

Talrig i V-kanten af ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand” (29) (Nb/KiR) (med fotos, der ligner den).

Storblomstret Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. peltatus) (LC) (17)

Nyt fund i en sø i Ø-delen af Odense Kommune mose nr. 97 ved Lettebæks øvre løb N f. Bellinge (29) med få ex. (HT).

Nyrebladet Ranunkel (Ranunculus auricomus coll.) (LC) (80+3)

Pæn bestand i ellesumpen i Odense Kommune mose nr. 44 V f. Bondebjerg i Bellinge (29) (HT). Også set i fx en askeskov i ”Ringe Skov” V f. Ringe (31) (JHJ) og i en syrenhæk (hertil i græs under et træ) ved Bjerreby Kirke på Tåsinge (32) med få blomstrende ex. (HT).

Knold-Ranunkel (Ranunculus bulbosus) (LC) (102+4)

Enkelte nye fund af denne stadig udbredte græslandsart: 6 blomstrende ex. i et spor ved en nåleplantage på et lille overdrev i Stigmose (28) (HT) – iflg. en informationstavle skal her udføres et vådområdeprojekt før 2021! Hertil en lille blomstrende klynge i en vej i Spulefeltet i Lumby Inddæmmede Strand (29) (HT).
Blandt talrige moderne genfund: Ibjerg (30) med et knoppende ex. den 31. december (HT), do. på overdrevet ved Lillemølle (31) (HT). Hertil Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med blomstrende ex. den 3. november (HT), do. på toppen af Hjortebjerg (HT). Østenbælts blomstrende til mere sædvanlig tid den 30. maj i ”Lynge Grusgrav” (NKP).

Uldhåret Ranunkel (Ranunculus lanuginosus) (LC) (0+2)

Moderne genfund af denne sjældne art: 6 ex. i Øksenrade Skov (28) (Nb/TRM).

Langbladet Ranunkel (Ranunculus lingua) (LC) (41+1)

Af moderne genfund kan nævnes 20 blomstrende ex. i Skånemose ved Håstrup (32) (Nb/AKN) og som fåtallig i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/KeMo). Talrigt blomstrende ved ”Bybækken” i Bogense (29) (Nb/KiR), aber leider wohl angesalbt. Østenbælts er Langbladet Ranunkel set på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Krybende Ranunkel (Ranunculus reptans) (NT) (0)

Angiveligt hist og her på Hjortø (32) (Nb/LTh), men må være et falsum. Sidst set på Fyn i 1904 i Trøstrup-Korup (29) af Anton Andersen. Atter forgæves søgt nær Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT), hvorfra den er belagt i 1874.

Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum) (LC) (24)

Spredt på V-bredden af Odense Ådal N f. Borreby (29) (HT) incl. en mægtig bestand i S-brynet af ellesumpen mod V. Moderne genfund også i Skovhaverne S f. Nordenhuse (31), hvor den stadig optræder i kanten af rørsumpen med 60 florale ex. mod Ø til kun 75 cm og 40 noget højere do. mod V (HT). Østenbælts er Gul Frøstjerne set fx på Egernæs i Isefjorden med få lavtvoksende blomstrende ex. (DBF/SGC) og i Harrestrup Mose ved Albertslund (NKP). Sidstnævnte finder har udført forsøg med frøspredning – nødderne kan flyde på vand i mindst 4 dage, idet der normalt er rigeligt med frø i kapslerne. Hertil har den flerårige art et udbredt rodsystem med gule rødder og en tyk rodstængel – den spirer vel igen fra rodstænglen efter oversvømmelse? Iflg. Hård av Segerstad (1924) er Gul Frøstjerne karakterplante for oversvømmet eng.

Sand-Frøstjerne (Thalictrum minus ssp. arenarium) (LC) (2)

Moderne genfund: Strandoverdrev på Flyvesandet (29) (DBF/IG; HT; Nb/EHa & PHa) og på strandoverdrevet ud for ”Nordskov Enge” (30) med mindst 20 frugtende ex. (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS). 

Bugtet Frøstjerne (Thalictrum minus ssp. minus) (NT) (6+1)

På ”Sømærkebakken” på Indrehovedet af Fyns Hoved (30) med kun 5 lave blomstrende ex. den 23. juni (HT) og den 29. juni (CSk & HT). En stor forvildet bestand med et 5 m2 tæppe er set ved indkørslen til den fhv. grusgrav lige Ø f. landsbyen Skydebjerg (28) med meget Hulbladet Fedtmos (HT). I smøgen over for Rosticceria ved Hjallesevej i Odense (29) ligeledes en bestand af haveoprindelse med et frugtende tæppe til 1 m’s højde den 7. august og 21. oktober (begge HT).

Rank Frøstjerne (Thalictrum simplex) (NT, 1990; R) (0)

Stadig ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (HT).

Engblomme (Trollius europaeus) (NT, 1997: X) (16+1)

Et pænt blomstrende ex. med en enkelt kugle den 20. maj i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) (OSK/HKC & LKS), men Alm. Mjødurt banker på. På forunderlig vis glemt i Odense Kommunes fejlsprængfyldte Biodiversitetsplan, hvilket må virke besynderligt på de nævnte findere. Med en stor portion held vel endnu også i Serup Mose (29) trods stærk tilgroning af kalkkæret (HT, den 7. september). Forsvundet fra det alt for tilgroede kær S f. Holckenhavn Fjord (31) (HT). På Odense Kommunes fine Natura 2000-skilt flere steder i Odense Ådal (29) (HT) – langt flere steder end den findes i levende live i naturen. Vestenbælts findes Engblomme trods alt stadig ved Holme Å Ø f. Høllund Bro med 8 ex. stærkt hæmmet af tilgroning den 8. august (HT), mens den østenbælts er set på Egernæs i Isefjorden med få frugtende ex. i en tilgroet eng (DBF/SGC). Nordpå angives den også i tilbagegang i de norske fjelde, men dog stadig med flot blomstrende bestande (KB & TB). I 2019 set i tusindvis i svensk Lapland – også med sin bestøver Engblommefluen (TRN).

Berberisfamilien (Berberidaceae)

*Hæk-Berberis (Berberis thunbergii) (NA)

Et ex. centralt mod S i ellesumpen i NØ-delen af Maden på Helnæs (28) (HT). Ikke med i ø-flora nr. 54 Helnæs (EWe), men set i AFD-rude 3723 Maden (HT).

Valmuefamilien (Papaveraceae) (incl. Jordrøgfamilien (Fumariaceae))

Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava) (LC) (65+2)

2 x 2 hvidblomstrede ex. i Dyrehave ØSØ f. Arreskov (32) (EE & HT) – Ehmsen har hidtil kun set rødblomstrede ex. her. I mængde i Damsbo Skov (32) – bl.a. langs vejen ned til stranden (TRN). Også røde og hvide (heste og køer eller omvendt?) langs den tyske flod Havel (Norddeutscher Rundfunk 2016).

Finger-Lærkespore (Corydalis pumila) (NT, 1997: A) (5)

Moderne genfund: Hegnedskov på Helnæs (28) med et lille afblomstret ex. på gravhøjen i S-brynet den 20. april (HT) og Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) med få ex. incl. et med blomster endnu den 6. april (HT) – hertil sammesteds også et blomstrende ex. den 5. april (Nb/AKN). Ej genfundet i Præsteskov ved Nordenhuse (31) – nok for sent den 29. maj (HT).

*Guldvalmue (Eschscholzia californica) (NA)

Nye fund som vel nok forvildet på et ruderat ved lagerhotellet i landsbyen Allested (32) med få blomstrende ex. (HT) og ved Ny Spodsbjergvej ud for Ejerbjerg Ø f. Rudkøbing (34) med 10 blomstrende ex. (fb/TJe lig Nb/TJe). Også set i en forfalsket stikant i Stenløse Skov (29) – 2 blomstrende ex. med fx Klinte, føj for den lede (HT). Uforsigtigt plantet i en have i Jordløse (32) – nu breder den sig overalt (TRN).

*Mur-Jordrøg (Fumaria muralis) (NA)

Ny for Nordøstfyn (30) med et ex. i et havebed ved Mølleløkken 59 i Kerteminde (BKS). Den 5. februar knoppende op ad en husmur på hjørnet af Ejlskovsgade og Kottesgade i Odense (29) og sammesteds den 4. november med næsten kuglerunde frugter forsynet med en lille spids i enden (begge CHu) – bør undersøges nærmere, da frugterne som antydet ser pudsige ud.

*Skov-Valmue (Papaver cambricum) (NA)

Et frugtende ex. i den gamle botaniske have ved Erik Bøghs Sti i Odense (29) den 24. juli (HT), svenskernes ”kvarstående”?

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

(*)Randhåret Vinterkarse (Barbarea intermedia) (NA)

Nye fund (alle HT): I spulefeltet i Lumby Inddæmmede Strand (29) med 50 blomstrende/frugtende ex. foruden 4 ex. i jordbunker N om spulefeltet, på en jordvold N f. Fællesskov Øst ved Syddansk Universitet i Odense (29) den 17. maj og med 50 ex. på universitetsområdets p-plads V efter den midlertidige genåbning den 22. maj (HT), på V-bredden (lig en vold) af Odense Å i Odense Ådal N f. Borreby (29) incl. en bredsået klynge, på en strandvold V f. vejen til Bregnør Havn i bunden af Odense Fjord (30) samt på strandoverdrevet ved roden af Østerø-halvøen ved Nyborg (31) som knoppende på en ØNØ-exp. skrænt i et strandoverdrev sammen med næsten afblomstret Eng-Guldstjerne den 28. april.

Rank Vinterkarse (Barbarea stricta) (LC, 1990: R) (10)

Moderne genfund: 5 unge ex. på strandoverdrevet N f. skoven Nyhave VSV f. Bogense (29) (Nb/KiR).

Baltisk Strandsennep (Cakile maritima ssp. baltica) (LC) (64+4)

Set på V-kysten af Mejløs centralø (30) (HT), sidst noteret på øen i forrige århundrede (EWe/HT).

Vandkarse (Cardamine amara) (LC) (68+3)

I ”Borrebykæret” på V-bredden af Odense Å N f. Borreby i Bellinge Sogn (29) den 7. maj som unge tæt hårede ex. (HT).

Tandrod (Cardamine bulbifera) (LC) (9+2)

Moderne genfund: Thurø Østerskov (32) (HT), ”Thurø Rev”, (32) (HT) (men hidtil ukendt på AFD-lokalitet nr. 85), talrig i Øster Prisskov (34) (Nb/CD) samt hist og her i Gulstav Østerskov (34) (Nb/CD). Tandrod savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33).

Skov-Springklap (Cardamine flexuosa) (LC) (18+3)

Nyt fund Ø f. pkt. 91 i Hesbjerg Skov (29) med 3 blomstrende ex. i en midterrabat i en skovvej i en plantage af Douglasgran (HT) (også Roset-Springklap i mængde i kanten af den samme skovvej i nærheden). Hertil i en skovvejkant i en ung ahorn- og bøgeskov i Skrædderskov-delen af Korsebjerg Skov (29) (HT) med et blomstrende ex. af arten med 4 lange og 2 korte støvblade (HT) samt 8 ex. i et spor i skoven Bønderhaver SSØ f. Damsbo (32) (HT) og et 40-grenet ex. i et spor i Tjærehaver umiddelbart S f. Bønderhaver (32) (HT). Et moderne genfund kan nævnes fra skoven Brændholt (28), hvor arten den 26. april optrådte i tusindtal i de på det tidspunkt knastørre skovveje (især i midterrabatten) (HT).

Kronløs Springklap (Cardamine impatiens) (LC, 1990: R) (8)

Stadig i en skov ved Sollerup (32) (JH) – ligesom ved nyfundet i 2016 meddelt af den nu ikke længere nye, men stadig noget passificerede og her således anonymiserede skovrider. Lokaliteten udvider ligeledes stadig artens SV-fynske kerneområde mod Ø.

(*)Mursennep (Diplotaxis muralis) (NA)

En flot blomstrende klynge er set den 2. august i NV-hjørnet af bane 1, TCO’s opvisningsbane, i Odense Ådal i Odense (29) (HT). 

*Sandsennep (Diplotaxis tenuifolia) (NA)

Nyt fund på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS). Ved Exhausto arbejdede tidligere som chauffør klummeskriverens fhv. holdkammerat i bordtennis i OB, Frits Nielsen fra Langeskov – så bliver det her vist ikke mere spændende. Også et nyt fund med et ex. i et spor i Skrams Vænge ved Mullerup (31) (Nb/JSø).

*Svinesennep (Erucastrum gallicum) (NA)

Nyt fund ved Næsbyvej (i lyskrydset ved Lumbyvej) i N-kanten af Odense (29) med et ex. (BKS). Kendt fra den nærliggende Odense N losseplads (BKS 2005) – og tidligere set af den samme spøjse botaniker i Odense Havn (29) (BKS) som et genfund i forhold til en ruderatplads ved Tolderlund (29) med belæg i 1911 og angivet af H.C. Hansen endnu i 1924. Iflg. AFD-værket er Svinesennep en indslæbt bofast neofyt med oprindelse i S-Europa. Indtil 1958 kendtes 28 fund i Danmark – det 1. danske fund var fra S-bredden af Søndersø i 1866 – ved denne københavnske sø fandtes den stadig i 1960’erne (MTh). Fundet i 19 AFD-ruder i Jylland samt på Sjælland med Amager og Saltholm. Den var imidlertid ny for Nordøstfyn (30) på jordbunker ved markvejen mellem Birkende og Sellebjerg i 2006 (BKS) og savnes endnu kun fra Sydhavsøerne (33, 34).

(*)Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides) (NA) (24+1)

Klummeskriveren så den i hele 2020 med et blomstrende ex. i kanten af en majsmark ved stien langs Holme Å lige Ø f. Høllund Bro (HT). Hvad siger Fyn? Almindelig er den ikke i Det Fynske Ørige – den ene fynske lokalkoordinator så den således kun med et ex. i en dyrket mark (TRN).

(*)Hjertekarse (Lepidium draba) (NA)

Blomstrende i tusindtal på strandvolden ved Hellenor (34) (Nb/LHS).

(*)Hjertebladet Pengeurt (Microthlaspi perfoliatum) (NA)

Nyt fund ved banelegemet i Hjulby Sand (31) med en del ex. (BKS). Var i 2015 ny ved det nærliggende Hjulby Trinbræt (31) (BKS), ligesom den var ny for Østfyn (31) på det ligeledes nærliggende baneterræn ved Ullerslev i 2011 (BKS). Arten savnes stadig fra Vestfyn (28) og Sydhavsøerne (33, 34), men på AFD-kortet mangler Hjertebladet Pengeurt desværre helt fra Fyn. Arten er sandsynligvis spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5), men en indslæbt bofast neofyt iflg. AFD-værket. Den skal nu ikke kun hedde Thlaspi til slægtsnavn.

Tyndskulpet x Tykskulpet Brøndkarse (Nasturtium xsterilis) (0)

Nyt fund med en bestand på 8 blomstrende ex. i Viemoserenden ved ”Kratluskerengen” i Odense (29) den 7. juni (Nb/SuN, det. JCS). Dyrkes ofte iflg. J.C. Schou, der bl.a. bestemte dette taxon via frø gnedet ind i trækul. Iflg. AFD-værket kun fundet i 4 ruder i Hovedlandet, men iflg. Danmarks Vandplanter også kendt fra Bellinge på Fyn (formentlig i skoven ved fordums Kratholm (29) sammen med den nedenstående forældreart). Bestemmelsen til hybriden foretages mest sikkert på eventuelle tilfældigt fuldt udviklede frø, som er intermediære mellem forældrearternes (med et – set fra siden – mønster af 50-100 ophøjede netmasker). Frøsætningen skete gennem et hjemtaget ex., idet bestanden var blevet oprenset ved finderens næste besøg.

(*)Tykskulpet Brøndkarse (Nasturtium officinale) (NA?, 1990: R) (3+1)

Nyt fund i søen i golfbanen ved Killerup lige Ø for Fællesskov Øst (29): Frø i 2 rader, endesmåblad med hjerteformet basis (HT). Bør dog checkes. Moderne genfund: Mellem Odense Å og den meget moderne bålplads S f. fordums Kratholm i Odense Ådal (29) som talrig med begyndende blomstring den 5. maj (HT). Iflg. AFD-værket en arkæofyt af uvis oprindelse.

*Håret Knopskulpe (Rapistrum rugosum ssp. rugosum) (NA)

Talrigt blomstrende på Stige Ø (29), på den nærmeste høj i forhold til indgangspartiet (Nb/LKT). Kun ”1” (Nb/LTh), men gult tæppe iflg. foto.

*Ungarsk Vejsennep (Sisymbrium altissimum) (NA)

Nyt fund med et blomstrende ex. på Seden Skydebane (29) (Nb/AKN) – også set her af Grande von Ritzwald på de nys opståede jordvolde efter gravning af vandhuller (BKS). Odense Kommune har med udsætning af Strandtudse gang i et forfalskningsprojekt, for den har næppe været her tidligere?

Flipkrave (Teesdalia nudicaulis) (LC) (50+2)

I tusindtal på Springbakke ved Føns (28) den 5. april (HT).

Tårnurt (Turritis glabra) (LC) (53+1)

Nyt fund: Frøbjerg Banker NØ f. Frøbjerg Bavnehøj (28) med 100 blomstrende ex. den 12. juni (Nb/BKl). Hertil vel også en Ø-exp. vejskrænt ved Assensvej S f. Frankfri (29) med en stor bestand (HT), et overdrev SV f. Sønderlund i Fangel Hede (29) med fx Rundbælg, Liden Fugleklo og Blåmunke (BKS) og bakken ved spejderhytten ”Hedebakken” i Fangel Hede (29) med fx Flipkrave og Liden Fugleklo (BKS) (sidstnævnte lokalitet identisk med Tågerud SSØ f. Fangel (29) med 6 ex. (Nb/KeMo)) foruden ved ”Trekløversøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) med 6 ex. og langs vejen Klinten i V-kanten af Ristinge (34) med 6 ex. (begge Nb/TRM). Moderne genfund ved sti-Y’et ved græsmarken under ”Søparken” ved Stenløse (29) med 15 knoppende/blomstrende ex. i bagkanten af stikanten den 26. maj (HT), den 13. juni sammesteds med 22 blomstrende ex. til 120 cm (HT) og ved kratbrynet i nærheden endog med 34 blomstrende ex. (og 7 juvenile ex. i det slåede) til 150 cm (VBD/HT). Hertil stadig på ådalsskrænten på V-bredden af Odense Å N f. Bellinge Bro (29) incl. et blomstrende ex. på 40 cm samt gravhøjen Mårhøj på Hindsholm (30) med 10 frugtende ex. op til 120 cm den 29. juni (CSk & HT).

Resedafamilien (Resedaceae)

(*)Gul Reseda (Reseda lutea) (NA)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28), blomstrende klynge med Svalerod (HT).

(*)Farve-Reseda (Reseda luteola) (NA)

Moderne genfund: Stendiget ved Føns Kirke (28), 2 ex. op til 180 cm (HT). Hertil 7 frugtende ex. på Stige Ø N f. Odense (29) (Nb/KrH), lig med fåtallig sammesteds (Nb/SuN), samt på Hindsholm (begge 30) især ved indgangen til jættestuen Hesthøj på Hindsholm i knop den 9. maj og på overdrevet ved sømærket nær Graftebjerg yderst på halvøen Skoven med en roset den 16. december (begge HT). Endelig ved p-pladsen Ø f. golfklubhuset N f. Slipshavnvej på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (HT) og under grusgraven i ”Lille Galtebjerg” i Tryggelev Nor (34) med 10 frugtende ex. (HT). Et nyt fund er der med en tæt bestand på voldene ved den nye sø ud for vejen Virkensbjerget i Sanderum (29), men desværre udsået (HT). Farve-Reseda er også set på Nekselø i Storebælt med få pæne klynger under Pandebjerg (DBF/PLJ).

Soldugfamilien (Droseraceae)

Liden Soldug (Drosera intermedia) (NT) (3)

Moderne genfund: Højmosen Storelung (32) (fb/RDM).

Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) (LC) (7)

Moderne genfund: Hist og her ved ”Brillesø” i ”Svanninge Bjerge” (32) (Nb/AKN), i fattigkæret i SØ-hjørnet af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med en pæn bestand med mange knoppende ex. den 9. juli, senere flere standere (HT; også Nb/EÅF; Nb/KSk) og i det lysåbne parti i Stævningen i Snarup Mose (32), men tiltagende fåtallig lig med aftagende for hvert år (HT). Vestenbælts er Rundbladet Soldug set i Sølsted Mose N f. Tønder som fåtallig i en ugræsset hedemose med 50 blomstrende ex. af Mos-Gøgeurt og ligeledes i et græsset kær med Grøn Star (HT), i fattigkæret og stikanten nær p-pladsen ved Skærsø ved Egtved (DN/KSt) samt i mosen S f. Böchers høj i Randbøl Hede (DBF/HJD), mens den østenbælts er lokal i en lavning i hedeområdet på S-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa).

Stenurtfamilien (Crassulaceae)

(*)Mos-Korsarve (Crassula tillaea) (NA) (0)

Moderne genfund i Fyns Hoved-området (alle 30): På p-pladsen ved sømærket ud for Sømærkevej med 1000 røde småplanter den 6. april (HT), den 9. maj disintegrerede ex. med små mørke og ribbede frø (HT) samt brændt af den 16. juni (FS & HT). Ved Fyns Hoved Camping ved minigolfkiosken med mindst 500 røde ex. og tusinder røde ex. på campingpladsen den 9. maj (HT), i tør tilstand den 16. juni (FS & HT; også CHu & HTh). Ud for Fynshovedvej nr. 800 mindst 500 røde ex. den 9. maj (HT) – nu var Kyed og Suhr ikke hjemme! Også genfundet på Flyvesandet (29) (DBF/IG, leg. HT) med få og små grønne ex. i stien Ø f. campingpladsen den 1. november.
I 2019 set i 1500 m’s højde ved Paul da Serra på Madeira (DBF/FØA, foredrag den 8. januar). Mos-Korsarve medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Alm. Sct. Hansurt (Hylotelephium telephium ssp. maximum) (LC) (68+1)

Ofte dominerende art på strandoverdrev, alle som moderne genfund: Talrig på Flyvesandets strandoverdrev (29) besøgt af Honningbi og en art af Jordhumle den 19. august (HT), på strandoverdrevet ud for ”Nordskov Enge” (30) med 10 standere og mange vegeterende ex. (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS), Storeknøs på Langø Hoved (30) med standere i mængde den 16. december (HT) og talrig på strandoverdrevet ud for Horne Sommerland (32) (Nb/OBi). Østenbælts er Alm. Sct. Hansurt ligeledes udbredt, fx som pletvist dominerende art i klitområdet på N-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa).

*Sibirisk Stenurt (Phedimus hybridus) (NA)

Ny for Hindsholm (30) på strandoverdrevet ved Måle Strand ud for Sadelmagermose, hvor den optræder forvildet sammen med Rød Stenurt (BKS). Den gulblomstrede art med synonymet Sedum hybridum synes i det mindste også kendt fra Sydfyn (32) og Ærø (33). AFD-værket har medtaget et fund fra stendiget ved Nørre Søby Kirke (30) i 2009 (HT), men desværre er fundet ikke ekspertgodkendt. Det samme gælder det første fynske fund i kompost på Svendborg fyldplads (32) i 2008 (BKS), det første fund på Ærø (33) på ”Vesterstrand” ved Ærøskøbing i 2010 (F&N/KBJ) og det nye fund. ”Der er lignende arter”, advarer Henry Nielsen.

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)

Alm. Milturt (Chrysosplenium alternifolium) (LC) (58+3)

Nyt fund: Bremerskov (30) (BKS) – en sjælden art på Nordøstfyn. AFD-kortet viser kun et fund i rude 3826 Nørre Søby (30) (HT). Hansen havde den fra Lundsgård Storskov (30), mens Svend Andersen angav den fra Lavindsgårde (30) i 1936.

Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium) (LC) (21+2)

Moderne genfund (alle 29) (alle HT): I hundredevis i bækdalen N om stien Ø f. ”Skovsøen” i Hesbjerg Skov, i Hvidhave S f. Broholm og talrigt blomstrende mellem Odense Å og den meget moderne bålplads S f. fordums Kratholm i Odense Ådal. Småbladet Milturt savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34).

Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites) (LC) (20+1)

2 blomstrende ex. på V-lokaliteten af den lysåbne del Kronsbjerg, den centrale del af Grindløse Ås (29) (Nb/ABr) – sidst set her i ”Steppereservatet” med 35 ex. i 2006 (FA/HT). Meget sjælden som naturligt forekommende på de fynske overdrev – fund fra det nye årtusinde: Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) (TRN 2015), en ugræsset eng ved Lillemølle (31) (BKS 2014), Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (Nb/KNF 2013), 3 fund fra Nordfyn (alle 29) endnu en ikke bortgravet rest af Grindløse Ås SV f. Sandager Mølle (PoR), strandoverdrevet på Nørreby Hals ved Nærå Strand (AmM & TRM) og en grusgrav i Kærsinggrave (HHo) (alle 2002 under AFD-lejren i Klintebjerg) samt Toppen på Helnæs (28) (HT 2001). På Ærø (33) er den iflg. AFD-kortet set i en gruset vejrabat mod en strandeng N f. Vitsø Nor i rude 3718 Leby (MiL 2008) – her er intet baneterræn, men den bør målrettet yderligere eftersøges i naturlig tilstand på Vodrup Klint (33). Fund efter 1980 er også gjort i 1997 (begge 28) på Sønderby Klint (TRN) og i Bobakker på Helnæs (HT) samt på Bjerget S f. Kullerup og i en grusgrav ved Lillemølle (begge 31) (begge FS) foruden på mindst 5 overdrev på Langeland (alle 34): 3 omkring Lohals, ”Hesselbjerg Strand” og pkt. 13 NØ f. Bagenkop (alle HN). Derimod trives Trekløft-Stenbræk på dele af baneterrænet: Moderne genfund i 2020 er der som fåtallig ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) (BKS; HT) og som udbredt på baneterrænet ved selve Odense St. (29) (HT) samt som fåtallig ved den fhv. jernbanefærgehavn i Nyborg (31) med enkelte endnu blomstrende ex. den 29. maj (HT). Her blev den set som frugtende på ekskursionen den 16. juni (DBF/FS & HT), hvor den også blev iagttaget som frugtende (men her i mængde) på rangerterrænet ved Nyborg St. (31) (FS & HT; HT). På Bjerget ved Kullerup er den eftersøgt forgæves i 2020 (BKS) og den 2. maj 2008 (HT). I mere end 50% af de danske AFD-ruder på gruset jernbaneterræn, mens Trekløft-Stenbræk på mere naturlige voksesteder (især habitatdirektivets naturtype 6120) generelt synes at være blevet sjældnere. Hidtil ikke meldt fra AFD-rude 4133 Mejlø (30).

Rosenfamilien (Rosaceae) 

(incl. Stenfrugtfamilien (Amygdalaceae) & Kærnefrugtfamilien (Malaceae))

Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera) (LC) (13+1)

Slået før den 16. juli på vejskrænten ved Sollerup (32) (HT), men nogle frugtende skud overlevede til fotografering i moden tilstand (GKn). Også moderne genfund 2 steder, hvor den jævnligt kigges til: Stadig ved en sti i Stenløse Skov (29) (alle HT, excl. den 14. juni) – kun 2 skud à ½ m (hæmmet af tilgroning) den 14. juni (VBD/HT), den 29. juli 5 skud ved stien, 3 i lysningen til 120 cm og et i krattet, den 22. september 4 frugtende skud til 150 cm og et vegeterende, den 14. oktober et frugtende skud på 150 cm, 4 afrevne og 2 vegeterende, den 12. december 6 brune stilke, hvoraf et skud endnu med 3 typiske frugter, hvoraf de 2 veludviklede, 25. december nu uden frugter. Hertil 2 klynger ved adgangsvejen til fugletårnet mellem Firtalsstrand og ”Mellemstykket” ved Odense Fjord (29) – ikke set den 7. marts, den 3. september N-klyngen med 5 skud, S-klyngen med 6 (men alle skud med dårligt udviklede eller aborterede frugter) (begge HT).

Håret Løvefod (Alchemilla filicaulis var. vestita) (NT) (18)

Moderne genfund: Fåtallig på overdrevet Ø f. Staurby Skov (28) (HT) og overdrevet med Alm. Hæg i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT). Vestenbælts ses Håret Løvefod på overdrevet ved Tågelund nær Egtved (HT). Om den er sjælden nok/i tilstrækkelig tilbagegang til at være næsten truet, er et åbent spørgsmål.

*Krybende Dværgmispel (Cotoneaster dammeri) (NA)

Ny som forvildet på Fyn i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) (FS & HT; HT), selvsået med rod i DSB’s udplantning. Iflg. AFD-værket en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i det p.t. ret upopulære land Kina. Plantet i Danmark som busket- og bunddækkeplante siden begyndelsen af 1900-tallet, ligesom den er rapporteret forvildet ved Faxe i 1992. Også de 3 fund i AFD er Ø f. Storebælt. Ikke med i den nye Nordens flora, for ringe.

Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris) (LC) (27)

Moderne genfund: Skæreklint ved Sdr. Åby (28) som fåtallig (HT), Sønderby Klint (28) (HT), Toppen på Helnæs (28) med Eng-Guldstjerne (HT), gravhøjen Mårhøj på Hindsholm (30) med få frugtende ex. på S-skrænten den 29. juni (CSk & HT), ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (HT) samt på Langeland (begge 34) ”Lille Galtebjerg” i Tryggelev Nor og Fakkebjerg (begge HT). Noteret med ”1” blomstrende ex. på Vodrup Klint (33) (Nb/MSS), hvilket godt kan passe med det vældige græsningstryk. Sammesteds den 2. december små ex. med standere ved trappen, i øvrigt nedbidt (HT). Knoldet Mjødurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Østenbælts findes arten stadig på voldstedet Tårnborg ved Korsør Nor, men kun med få blomstrende ex. (HT) – her er næppe græsning.

*Chile-Jordbær (Fragaria chiloënsis) (NA)

Hist og her i N-delen af Øksenrade Skov (28) (Nb/TRM). På AFD-kortet kun med fra Nordøstfyn (30).

Bakke-Jordbær (Fragaria viridis) (NT) (7)

Nu meget sjælden på Bogø i Lillestrand (30) (HT), ligesom det ikke går meget bedre på Mejlø i den samme fjord (30): På sydøen få ex. i en åben V-skrænt tilgroende med Slåen og på N-delen af nordøens S-skrænt lokalt mange på en i det mindste fhv. lokalitet for Dansk Astragel (HT). På den nedbidte Vodrup Klint (33) kun set i ly for det talrige kødkvæg ved trappen (HT).

Eng-Nellikerod (Geum rivale) (LC) (84+3)

I Fyns Amt mose nr. 45 i NØ-delen af Bogø i Lillestrand (30) (HT) som ny for AFD-rude 4133 Mejlø.

Liggende Potentil (Potentilla anglica) (LC) (5+1)

Langs markvejen Overdrevet i Maden på Helnæs (28) som blomstrende den 30. juli (HT). Sanmmesteds endnu blomstrende i selve strandoverdrevet den 10. oktober (HT). Plæneklipning 2 gange om ugen og mange autocampere på strandoverdrevet har kostet arten livet ved Påø (34) (TB) – den kan ikke tåle en lokumsspand i hovedet. Her var Liggende Potentil i 2001 ny i moderne tid for Langeland (34) (TB), idet M.L. Mortensen angav den fra S f. Rudkøbing (34) i starten af 1900-tallet. Fra Ærø (begge 33) eksisterer kun 2 usikre angivelser (fra Søby (Svend Andersen, udateret, med ”?”), og Næbbet ved Skjoldnæs (H.C. Hansen 1948)) – bør absolut afprøves.

(Sølv-Potentil (Potentilla argentea s.lat.) (LC) (84+2))

Fund (endnu) ikke bestemt til underart: Boldbanen ud for NØ-delen af Maden på Helnæs (28) (HT), en plæne mellem en mur og en sti ved Eventyrhaven i Odense (29) (HT), ”Engene” (N-delen af Skånemose) ved Håstrup (32) med 2 blomstrende ex. (Nb/AKN), graven med Løg-Rapgræs ved Lille Stege nær Dyreborg (32) (HT), 3 ex. i den lille stump hede uden lyng ved rastepladsen S f. Lohals (34) (Nb/TRM) og fåtallig på Ristinge Klint (34) (Nb/TRM).

Lysegul Sølv-Potentil (Potentilla argentea var. acutifida) (VU) (1)

Mange ex. med fine blomstrende halvskærme ved et trådt spor på N-delen af nordøens S-skrænt på Mejlø i Lillestrand (30) (HT). Lidt nordligere tilsyneladende også ved stien til selve Bæsbanke på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT). Begge lokaliteter er i AFD-rude 4133 Mejlø, hvorfra taxonet ikke er med – bør undersøges nærmere.

Alm. Sølv-Potentil (Potentilla argentea var. argentea) (LC) (26)

I en græsset hegnskant S om en sandgrav langs Sporet ved Borreby (29) med få blomstrende ex. (HT), bestemt via AFD-meddelelser nr. 5. Blomsterne blev besøgt af Rødplettet Blåfugl. Også fx på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) som talrig ved nazisternes kanonstilling på Bæsbanke (CSk & HT; HT).

*Rank Potentil (Potentilla recta) (NA)

Ombejlet bestand i ”Engene” (N-delen af Skånemose) ved Håstrup (32) (Nb/GJe 25. juni med 25 blomstrende ex.; Nb/AKN, EEE & FrH 29. juni med 30; Nb/MSA 2. juli med 10) – lokaliteten synes kendt i AFD (c!). Moderne genfund: Stridsbjerg (29) med 2 blomstrende ex. i en markvejkant den 28. oktober (HT, IBL & LWL) – fundet sammesteds den 17. november 2019 ligeledes på svampejagt (HT). Med fundet fra Ærø (33) i 2014 (UFr) er Rank Potentil kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige.

Alm. Hæg (Prunus padus) (LC) (88+3)

Gammelt træ på Ø-kysten med spindemøl på Bogø i Lillestrand (30) (HT) som ny for AFD-rude 4133 Mejlø.

*Rynket Rose (Rosa rugosa) (NA)

Flere tæpper ryddet på Feddet ved Å (28) (Pah/HT & KMP) og massive pløjninger på Flyvesandet (29) (DBF/IGo; HT) – nogle steder er der gang i det offentliges maskinpark. Andetsteds alt for talrig (om end her med lave ex.) på det nu ugræssede strandoverdrev under den lysåbne del af Røjle Klint (28) (CSk & HT; DBF/HT & LLC; HT).

Kortstilket Filt-Rose (Rosa sherardii) (LC) (8)

Endnu i den lysåbne del af Røjle Klint (28) (HT) med sine udpræget krumme torne.

(Brombær (Rubus sect. Rubus) (LC) (80+3))

Hjertebladet Brombær (HT) (Rubus cardiophyllus) (NE) (12)

Genfund for Nyborg-egnen (31) i et kratbryn med Hvidtjørn og Rose i plantagen V f. golfklubben (MTh) – kortlagt fra området omkring Nyborg uden belæg i Nordiske Brombær (Pedersen & Schou 1989). En høj flot art med hvidlige, næsten kuglerunde blomsterknopper og uden stilkkirtler, endebladet med hjerteformet indskæring. Sydlig i Danmark, men dog nyfundet ved Skagen i AFD. I Det Fynske Ørige også kendt fra Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34) – de fleste fund i AFD er fra Langeland (34).

Alm. Røn (Sorbus aucuparia) (LC) (108+4)

Flyve-Røn i Stilk-Eg på gravhøjen Kongshøj (31), fra en gammel Røn i N-kanten (HT).

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Dansk Astragel (Astragalus danicus) (LC, 1990: R) (2)

24 kendte fynske lokaliteter (29, 30, 33) er via 9 recente i 2010 (alle 30) blevet til kun 3 recente i 2020 (alle 30) – fuglereservatet på Tornen (30) mangler dog et check, idet den minimale bestand i 2010 (MCO/JH) dog bør forsøges genopstøvet. ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (sidst HT 2018; Nb/SÅL 2018): Ingen spor af arten den 6. april (HT), den 9. maj 3 knoppende og en håndfuld blomstrende ex. (dvs. 8 ex.) på Rakkenhald (HT), den 18. juni 4 frugtende ex. med 5 skud og 3 vegeterende ex. (dvs. 7 ex.) sammesteds og ca. 100 vegeterende ex. på Bæsbanke (HT), den 29. juni begge steder igen, ved stien på Rakkenhald 2 frugtende (sorte bælge, et ex. dog også med rød bælg) (CSk & HT), den 19. september 2 vegeterende ex. på 18 hhv. 16 cm ved stien på Rakkenhald og 40 vegeterende ex. omkring kokassen på Bæsbanke (HT), den 23. oktober 5 vegeterende ex. ved lågen, 25 vegeterende ex. i kokassen lig Anton Mikkelsens lokalitet (HT), den 27. november 15 cm skud i ly af Slåen og små skud yderst (HT). Et afblomstret ex. på Bydebjerg på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) den 7. juni (Nb/TV). Den 18. juni blev arten ikke set i Louise Imer Nabe-Nielsens jorddige hhv. på van der Maarel-kystskrænten på Rakkenhald (30) (HT). Strandoverdrevet ved Højbjerg på Langø (30) (sidst HT 2017): 2 spinkle ex. (ca. 10 cm) i knop den 9. maj (ret højt græs allerede) og en snes vegeterende ex., 3 afblomstrede ex. den 8. juni til 15 cm, 2 af 3 med røde bælge, og 80 vegeterende ex., tilgroning/førne, få vegeterende ex. til 10 cm den 16. december. Storeknøs på den hindsholmske Langø (sidst HT 2011): Et frugtende ex. med 2 skud og 28 vegeterende ex. lig 29 ex. den 18. juni (HT). Dansk Astragel er med et encifret antal florale planter på hele Fyn i 2020 således en akut truet art i Det Fynske Ørige. Hindsholms kystegne er med under 500 mm om året et af de mest nedbørfattige områder i Danmark – og det er noget, der (ellers) passer steppeplanten Dansk Astragel. Den spinkle art er yderligere afhængig af, at dens lokaliteter holdes lysåbne. Den vokser derfor helst på urterigt naturgræsland, der er græsset af kreaturer og andre husdyr – såkaldte overdrev.
Dansk Astragel er i 2020 forgæves eftersøgt på følgende lokaliteter (alle 30), hvor den er set i det nye årtusinde: Bogø (sidst MCO/JH 2010) (3 kendte lokaliteter forgæves besøgt den 23. juni (HT; også FØA)), årsag tilgroning og brakpudsning. Mejlø (sidst HT & Lars Hansen 2001) (3 kendte lokaliteter forgæves besøgt den 6. august (HT)), samme årsag som Bogø. Overdrevet ved sømærket nær Graftebjerg yderst på den hindsholmske halvø Skoven (sidst BKS 2015) den 8. juni (HT), årsag ukendt, idet græsningen er fin (men arealet nærmest stranden er tilgroet pga. flytning af trådhegnet). Ved Klokkelyngen 28 i sommerhusområdet på Langø (sidst HT 2010) den 8. juni (HT), årsag nu under veranda til nyopført sommerhus. Overdrevet på sommerhusgrunden på Uglebjerg på Langø (sidst HT 2010) den 18. juni (HT). Nogle ældre fynske lokaliteter er stadig uden Dansk Astragel (begge 30) (begge BKS; HT den 12. juni): Vestermade på Hindsholm og et jorddige ved Munkebo. Østenbælts er Dansk Astragel set på strandvolden ved Bolund i Roskilde Fjord med 3 blomstrende og 10 frugtende ex. den 10. juni (DBF/SGC) og med 100 ex. på Peberholm i Øresund den 12. juni (FS; Nb/PEH). På Peberholm dukkede den op i 2009 – her har den nu en stabil bestand på indersiden af N-diget over ca. 60 m2 (FS). Finn Skovgård kender også arten fra Saltbæk Vig, Eskebjerg Vesterlyng, Ordrup Næs, Tisvilde Hegn (også MTh), Avedøre Holme og Hundige. Forgæves eftersøgt den 1. august på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ, non leg. HT, ukendt for PLJ).

Sød Astragel (Astragalus glycyphyllos) (LC) (86+2)

Fynske lokaliteter: Sønderby Klint (28) (HT), udbredt i spulefeltet og ret fåtallig i jordbunker N om spulefeltet i Lumby Inddæmmede Strand (29) (HT), i cykelstikanten i skovbrynet ud til hovedvejen ved Spedsbjerg (29) (HT) (den 1. oktober med gamle frugter), i brynet af Stenløse Skov (29) (HT; også VBD/HT (før udspring 14. juni)), men slået før den 29. juli og kun med enkelte bælge, udbredt på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (CSk & HT; HT; KSk), frugtende den 19. september i det græssede yderst, i sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) med flere tæpper uden spor af fætteren (HT), mange ved vej til sommerhus incl. i flis, nye Langø Hoved mod Ø (30) (HT), Hesselbjerg på Langø (30) (BKS; HT), 5 ex. på kystskrænten ved Mølleskov nær Hverringe (30) (Nb/JH), med store ex. på kystskrænten i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) (DBF/FS & HT; HT), i ”Skær-hjørnet” på den fordums græssede strandvold ud for Skovhaverne S f. Nordenhuse (lig ”Feddet”) (31) (HT) og i en vejkant ved Lunkeris Skov på Tåsinge (32) (HT) samt på Langeland (34) hist og her på Ristinge Klint (Nb/TRM). På den gamle banevold V f. Ryslinge (N f. Bredland Skov) (31) blev Sød Astragel set længe før blomstring den 8. maj, med store blomstrende tæpper den 28. juni og den 5. juli samt med røde bælge den 26. juli (alle HT). Savnes på de fleste mindre øer i Det Sydfynske Øhav (32-34). Sød Astragel blev eftersøgt forgæves på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ), hvorimod den østenbælts blev set som udbredt på voldstedet Tårnborg ved Korsør Nor (HT), i Jydelejet på Møns Klint (HT) og med et blomstrende ex. på Peberholm i Øresund den 12. juni (Nb/PEH (& FS)).

*Hybrid-Blærebælg (HT) (Colutea xmedia) (NA)

Dette krydsningsprodukt har relativt dårlig frøsætning og blev tidligere udplantet i fordums anlæg. Et flot blomstrende ex. med orange blomster i jernbanesporet ud for Rema 1000 ved Nyborg St. (31) tilhører formentlig dette taxon og ikke – som i AFD-rude 4327 Skemark – Alm. Blærebælg (Colutea arborescens), der oftest har gule blomster. Hertil sikkert også 2 lavere ex. lidt mod Ø ved den fhv. jernbanefærgehavn i Nyborg (31) (HT). I AFD-værket nævnes Hybrid-Blærebælg kun fra Peberholm (B. Örneberg 2011; også FS), men under Alm. Blærebælg nævnes, at fundene i 14 ruder kan omfatte hybriden. Iflg. Skovgård udplantes Alm. Blærebælg stadig. Denne synes som forvilder stadig at savnes fra Vestfyn (28) og Ærø (33), men der er behov for revision af materialet. Vi skrev også Østfyn (31) i 2012-rapporten, hvilket er sludder.

Alm. Gyvel (Cytisus scoparius) (LC) (93+2)

På den fordums åbne del af Røjle Klint (28) har et hold arbejdsløse under ledelse af fhv. skovrider Søren Kirk Strandgård præsteret at fjerne 3 ex. af denne invasive eller ikke invasive busk om dagen – det anbefales, at arbejdstempoet sættes i vejret (hvad enten Alm. Gyvel er invasiv eller ej).

Engelsk Visse (Genista anglica) (LC) (0)

Talrig i hedestier V f. Ny Filsø (DOF/SBø, leg. HT). I Det Fynske Ørige kendt fra Vestfyn (28), Nordfyn (29) og Sydfyn (32). Sidste belagte fund fra Hindsgavl (28) i 1946. Frøken Caroline Rosenberg, æresmedlem af DBF, samlede den ved Middelfart (28) i 1847.

Farve-Visse (Genista tinctoria ssp. tinctoria) (LC) (1+1)

Stadig i skovbrynet ud til hovedvejen ved Spedsbjerg (29) i form af et ½ m2 tæppe med et blomstrende skud og 5 skud med bælge (HT). I Det Fynske Ørige kendes arten i øvrigt kun med en pæn bestand på Fænø (28) (sidst BBR & HT pr. kajak 2014).

Strand-Fladbælg (Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. maritimus) (LC) (12)

Flot bestand (mindst 50 ex.) på stranden under Teglværkskov N f. Nyborg (31) incl. enkelte blomstrende ex. den 29. maj (HT) og mange do. den 16. juni (DBF/FS & HT). ”1” blomstrende ex. på Ærøshale ved Marstal (33) (Nb/MSS), tja – nok i underkanten. Østenbælts er Strand-Fladbælg set fåtalligt i klitområdet på N-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa).

Krat-Fladbælg (Lathyrus linifolius var. montanus) (LC) (3+3)

Atter dukket op på N-kysten af Svinø ved Ellebæk Vig (28) med 50 vegeterende ex. den 17. oktober (HT) (ikke set den 8. november 2019 (HT)). Stadig også på overdrevet ved sømærket nær Graftebjerg yderst på den hindsholmske halvø Skoven (30) (HT), i form af et tæppe med 12 blomstrende og 6 vegeterende ex. ved et jordfaldshul. Vigende i Det Fynske Ørige, hvor den dog ingensinde er fundet på Østfyn (31), Sydfyn (32) og Ærø (33). Vestenbælts er Krat-Fladbælg set på overdrevet ved Tågelund nær Egtved (HT) og østenbælts på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC, leg. ANM). Også i den fhv. Forstbotanisk Have i Århus (Nb/ENR), hvor finderen kæmper en sej kamp mod borgmester Bundsgård og dennes byggeplaner.

Sort Fladbælg (Lathyrus niger) (NT) (2)

Samlet til Dansk Herbarium i parken ved Skovsgård (34), hvor denne sjældne art optrådte som tilsyneladende spontan, i 1981 (HN). Også belagt fra Gulstav (34) i 1958, hvor Unge Nielsen lige nøjagtigt var blevet født.

Kær-Fladbælg (Lathyrus palustris) (LC) (2)

Stadig et par steder i Serup Mose (29) (HT): Endnu 6 vegeterende ex. op til 120 cm i SØ-hjørnet af tagrørsumpen V om markvejen og endnu mindst 10 vegeterende ex. op til 100 cm i kanten af tagrørsumpen lig det tilgroede kær Ø om markvejen.  Der er maskinelt slæt i N-kanten af mosen ud for den sidstnævnte lokalitet, men det ser ikke godt ud – ej heller for Engblomme. I Det Fynske Ørige er Kær-Fladbælg aldrig fundet på Sydfyn (32) og Ærø (33).

Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus) (NT) (1)

Kun set på 2 lokaliteter på Fyn i 2020: 22 blomstrende ex. i Højskred-delen af Kasmose Skov på Røjle Klint (28) (Nb/LLC) og Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) med 14 blomstrende og 2 vegeterende ex. den 3. maj (DBF/LLC, talt af HT, anslået 20 blomstrende ex. i alt) – også fotograferet den 23. april (FHP). Den 12. maj 1999 blev sammesteds optalt 28 blomstrende og vegeterende ex. (HT). Vår-Fladbælg er forgæves søgt i Dyrehave ØSØ f. Arreskov (32) (EE & HT) – sidst angivet herfra i 1912 af Svend Andersen. For nyligt (men før 2020) også et ex. i skoven Råskifte ved Klinteløkke (28) (LLC). Aldrig set på Sydhavsøerne (33, 34). I Jylland er et enkelt individ af Vår-Fladbælg opdaget for enden af en kløft i Lerbæk Skov (URT/WE).

Liden Sneglebælg (Medicago minima) (EN) (0)

Denne sydeuropæer er på sin nordeuropæiske dannelsesrejse atter set ved den fhv. jernbanefærgehavn i Nyborg (31) med 3 små blomstrende/frugtende bestande den 29. maj, men mest med gamle frugter. På ekskursionen den 16. juni var den næsten for fåtallig (men vi fandt den da!) (DBF/FS & HT). Moderne genfund er der også på en slags baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) på en vold ved den brostensklædte rampe (BKS; HT forgæves). Genfundet på Fyn i 2019 af Grande Stephensen på de 2 nævnte lokaliteter. NF’s arkiv har 2 tvivlsomme angivelser, begge ved J. Larsen før 1886: Bøgebjerg på Hindsholm (30) og Hjortholm på Langeland (34). Kan der mon kastes lys over dem? Der kendes ingen angivelser af Liden Sneglebælg fra Sydfyn (32) og Ærø (33).

*Krog-Sneglebælg (Medicago polymorpha) (NA)

Hist og her blomstrende som veletableret på ”Rue Mark” S f. Rudkøbing, Langelandsfestivalens plads (34) (Nb/HN). Fra Langeland (34) kendes den også i Gulstav Skov i 1986.

Høj Stenkløver (Melilotus altissimus) (LC) (42+2)

Nyt fund: 2 ex. i Nyskov ved Tybrind (28) (Nb/TRM).

Strand-Stenkløver (Melilotus dentatus) (LC, 1990: R) (12)

Et blomstrende ex. set i Klise Nor (34) (Nb/ALT & MELT).

*Esparsette (Onobrychis viciifolia) (NA)

Spredt blomstrende på voldene ved den nye sø ud for vejen Virkensbjerget i Sanderum (29), men desværre udsået (HT). Ligeledes nok drysset ud på sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) (HT) og på et græsareal ud for stationsbygningen ved Nyborg St. (31) (FS & HT; HT). Esparsette savnes i antagelig forvildet tilstand stadig fra Vestfyn, Sydfyn og Ærø (28, 32, 33). Måske med fra Røjleskov-halvøen (28) på AFD-kortet?

Mark-Krageklo (Ononis spinosa ssp. procurrens) (LC) (105+2)

Mange pæne ex. i en Ø-exp. skrænt i en fhv. grusgrav ved Lærkedal (32) (Pah/LHS, leg. HT) – her også en flot bestand af den kalkelskende svamp Grøngul Rødblad (Pah/LHS, det. HT). Hvidblomstrede ex. er set på boldbanen i Hjulby (31) (BKS) og i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) (FS & HT; HT).

Strand-Krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa) (LC) (16)

Moderne genfund: ”Thurø Rev” (32) (HT), Monnet på Tåsinge (32) (DN/IH & PVR, det. HT), Vodrup Klint (33) (HT) og på hatbakken Lammebjerg i Tryggelev Nor samt den lille og store hatbakke ved Salme Nor (alle 34) (alle HT).

*Giftig Kronvikke (Securigera varia) (NA)

Ny for Hindsholm nær køkkenmøddinger fra Ertebølletiden i sommerhusområdet ved Øksnebjerg på Langø (30) (IBL & LWL). Arten savnes i Det Fynske Ørige stadig helt fra Vestfyn (28) og Østfyn (31) samt Sydhavsøerne (33, 34). Iflg. Ole B. Lyshede indslæbes Giftig Kronvikke som forurening i græsfrø.

Spæd Kløver (Trifolium micranthum) (EN) (6+1)

Længe ventet genfund med få blomstrende ex. (en håndfuld) ved det yderste vandhul på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (Nb/LLC). Brygger Schiøtz fandt den på Fyns Hoved i 1891 og viste den til bl.a. Anton Andersen. På Helnæs er der endog et nyt fund ved dette taxons fynske chieffinder: Hist og her blomstrende over 20 m V f. søen under Djævlebakke i Bobakker på Helnæs (28) (Nb/LLC) – arten slet ikke med fra Helnæs i ø-flora nr. 54, men dog set på Maden i 2001 (HT), ligesom den blev fundet i mængde under Fynskredsens ekskursion på ”Helnæs Ås” den 28. maj 2000 (DBF/LLC & TRN, leg. LLC). Moderne genfund: Et blomstrende ex. på spidsen af Fønsskov-halvøen (28) (Nb/LLC). Lindskrog har også set få blomstrende ex. ved Studsdal Vig V f. Skærbæk på N-bredden af Kolding Fjord (Nb/LLC).

*Jord-Kløver (Trifolium subterraneum) (NA)

Talrigt blomstrende på ”Rue Mark” S f. Rudkøbing, Langelandsfestivalens plads (34) (Nb/HN). Moderne genfund også på Drejet ved Spodsbjerg (34), fåtalligt blomstrende, men tæt voksende over mindst 12 m2 (Nb/HN). Det er nok den samme kommunale græsslåningsmaskine, der anvendes på de 2 lokaliteter.

Muse-Vikke (Vicia cracca) (LC) (115+4)

Med lysviolette blomster i Kertemindes industrikvarter (30) (BKS).

Krat-Vikke (Vicia dumetorum) (VU) (2)

Endnu med et mangegrenet blomstrende ex. på 120 cm og et ligeledes strakt vegeterende ex. i Højskov ved Østrupgård (29), men nu de sidste krampetrækninger under helt uantagelige forhold ved en tilgroende gammel skovvej med naboer i form af en jordskokmark, en fældet løvskov og en ung nåleplantage (HT) – uacceptabel skovdrift uden naturhensyn. På årets sidste dag endvidere i skoven med gravhøjene ved Sulkendrup Mølle (31) med 3 ranglede stilke til 2 m, hvoraf de 2 med bælge (HT). I skovene ved Lykkesholm (31) er den sidst set med få planter ved foden af et stengærde ved godset i 2002 (PoR). Krat-Vikke savnes stadig helt fra Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34).

Langklaset Vikke (Vicia tenuifolia) (NT) (11)

Nyt fund af denne åbenbart sjældnere art i en markvejkant 200 m N f. Solvognen på den hindsholmske Langø (30) med en pæn blomstrende bestand (HT). Moderne genfund: Sønderby Klint (28) med mange frugtende ex. den 30. juli (HT), ved grusvejen gennem Jøv opad et slåenkrat med en stor blomstrende bestand (30) (CSk & HT; HT), ved sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) med få pæne blomstrende ex. i kratbryn (HT), med ret lavtvoksende ex. ganske voldsom på gravhøjen Mårhøjs V-skrænt (30) (BKS; CSk & HT) og V f. 11.5 km-pælen ved Scheelenborg med en blomstrende klynge langs Fynshovedvej (30) (HT), 100 ex. på kystskrænten ved Mølleskov nær Hverringe (30) (Nb/JH) og med en snes ex. langs en skovvej i kanten af Strandskov ved Ulriksholm (30) (Nb/JH; JH også 2014; også BKS). Thorvald Sørensen samlede den 30. juli 1944 Langklaset Vikke på et skovgærde ved netop Ulriksholm Strandskov (30). Arten savnes endnu fra Ærø (33).

*Glat Vikke (Vicia villosa ssp. varia) (NA)

Ny for Langeland som nyindvandret til en nyplantet skov på fhv. agerland ved Houvej på Hov (34): Den 7. juni med 4 blomstrende ex. og den 8. juli med et frugtende ex. – de 3 øvrige ex. forsvundet ved renholdelsesproces (Nb/HN). Iflg. AFD-værket en indslæbt, næppe bofast neofyt med oprindelse i Middelhavsområdet og Mellemeuropa mod S. Kun 5 fund i AFD, ingen fra Det Fynske Ørige, muligvis overset og underrapporteret. Talrige tidligere fund i Dansk Herbarium tilbage fra Randers i 1912. Dette taxon med synonymet ssp. dasycarpa er således også belagt fra d. 29, 31, 32 og 33 (alle med belæg). Glat Vikke mangler derfor endnu fra Vestfyn (28) og Nordøstfyn (30). Hvor Sand-Vikke har uldhårede stængler og blade, er disse hos Glat Vikke glatte eller næsten glatte. Glat Vikke minder dog mere om Muse-Vikke. Iflg. Per Hartvig skal der kigges efter Glat Vikke på udyrkede steder, i hegn, på ruderater og lignende steder.

*Sand-Vikke (Vicia villosa ssp. villosa) (NA)

Spredt blomstrende på voldene ved den nye sø ud for vejen Virkensbjerget i Sanderum (29), men desværre udsået (HT). Moderne genfund på fyldpladsen ved Husemarksvej S f. Tranderup (33) (HT) – sidst her i 2017 (HT). Kendt fra alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige, idet den på AFD-kortet savnes fra Vestfyn (28) og Østfyn (31). I Køge på Djævleøen er et 1½ m højt ex. af Sand-Vikke set blomstrende den 5. november (Nb/FMH).

Surkløverfamilien (Oxalidaceae)

(*)Nedliggende Surkløver (Oxalis corniculata) (NA)

Nye fund i Odenses beton (begge 29) (begge HT): P-pladsen ved Meny over for Hotel Knudsens Gård i Odense med mindst en snes ex. ved cykelstativet ud for Nykredits fhv. domicil og i V-kanten af fortovet ved en mexikansk restaurants lagerrum i Asylgade med 2 blomstrende/frugtende puder (HT). Vel også et nyt fund mellem brosten ved Rynkeby Mølle i Ringe (31) (Nb/KHe), men blev luget væk inden frugtsætning. Nedliggende Surkløver er kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige, men der savnes belæg i Dansk Herbarium fra Østfyn (31) og Sydfyn (32). Iflg. AFD-kortet fundet også i disse 2 distrikter.

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

*Bølgekronet Storkenæb (Geranium phaeum) (NA)

Nu 3 klynger ved p-pladsen i Søparken i Stenløse (29), hvor den blev nyfundet i 2019, med fx frugtende Alm. Benved: Den 26. maj den ene klynge med 10 blomstrende skud, den 14. juni med 10 blomstrende/frugtende og dertil 2 små klynger mod V (den ene med et knoppende skud) (HT). Bølgekronet Storkenæb savnes iflg. TBU-arkivet fra Nordøstfyn (30).

*Purpur-Storkenæb (Geranium purpureum) (NA)

Moderne genfund: Udbredt på baneterræn ved selve Odense St. (29), blomstrende den 25. maj (HT). Lokal i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) med få endnu blomstrende den 16. juni (FS & HT; HT). Vestenbælts er Purpur-Storkenæb set på baneterræn i Skjern (URT/BKS), mens den østenbælts er set ved Dybbølsbro St. med fx Rundbladet Storkenæb (MTh).

(*)Pyrenæisk Storkenæb (Geranium pyrenaicum) (NA)

Endnu blomstrende ex. ved Danmarks længste langdysse (168 m) ved Lindeskov (31) den 10. december (HT).

Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum var. robertianum) (LC) (108+3)

Som vanligt hvidblomstrede ex. flere steder i Snarup Mose (32) (HT).

Strand-Storkenæb (Geranium robertianum var. rubricaule) (LC) (6)

Moderne genfund (begge 30): Lille, men pænt blomstrende bestand i miniatureudgaven af Ölands Neptuni Åkrar på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved, mens der er flere på strandvolden ved Pugesø på ”Indrehovedet” (30) incl. mange blomstrende ex. i juni (begge CSk & HT; HT). Strand-Storkenæb er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ).

Blodrød Storkenæb (Geranium sanguineum) (LC) (20)

Moderne genfund: Strandoverdrevet på Flyvesandet (29) (DBF/IG; HT; Nb/EHa & PHa)

Hertil Dalby Høj i Munkebo (30) med 10 blomstrende ex. den 11. juli (OSK/LKS).

*Stribet Blodrød Storkenæb (HT) (Geranium sanguineum var. striatum) (NA)

Striped Bloody Cranesbill (Stace) er ny som forvildet i Det Fynske Ørige i grusgraven S f. Caroline Amalievej SV f. Lundeborg (31) med over en snes pink blomstrende skud i 2 klynger (HT & PBR; Nb/PBR).

Hørfamilien (Linaceae)

Vild Hør (Linum catharticum) (LC) (42)

Moderne genfund: Røjle Klint (28) (DBF/HT & LLC, leg. JFH), Sønderby Klint (28) (HT), udbredt i Bobakker på Helnæs (28) incl. lige N f. p-pladsen, Elmebjerg og ”Helnæs Ås” (DBF/HT; HT), udbredt i Maden på Helnæs (28) incl. langs markvejen Overdrevet, ved ruinen i Maden på Helnæs med enkelte blomstrende ex. den 10. oktober og på strandoverdrevet med standere den 5. december (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (CSk & HT; HT), sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) (HT), nu sjælden på Bogø i Lillestrand (30) (HT), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) med mange standere på lokaliteten for Kødfarvet Gøgeurt inden for Teglgård Næs (HT) og på overdrevet ved Vestermølle nær Søbygård (33) (HT) samt på Langeland (alle 34) hatbakken Egholm i Henninge Nor, ensianfladen i det afvandede Henninge Nor, den store hatbakke ved Salme Nor foruden hatbakkerne Fakkebjerg og Eskebjerg (alle HT). Vild Hør medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)

(*)Langbladet Vortemælk (Euphorbia esula ssp. esula) (NA)

Atter set på Hindsholm (fb/GBe) – iflg. Grande Stephensen nær Kerteminde Kommunes fyldplads ved Hindsholmvej (BKS). Østenbælts ved et stendige i fjordlandskabet ved Bolund i Roskilde Fjord (DBF/SGC).

(*)Liden Vortemælk (Euphorbia exigua) (NA)

Nyt fund på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS).

*Kors-Vortemælk (Euphorbia lathyris) (NA)

Et frugtende ex. i Ringe (30) (Nb/PKr). Også set i Åkirkeby på Bornholm (URT/THB).

Mælkeurtfamilien (Polygalaceae)

Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris) (LC) (24+2)

Moderne genfund: Overdrevet på Røjle Klint (28) under gyvelbakken med få lyserødt blomstrende ex. (DBF/HT & LLC), Djævlebakke i Bobakker på Helnæs (28) med blåviolette blomster (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30), mange blåviolet blomstrende ex. på Rakkenhald den 9. maj og den 18. juni, endnu et blomstrende ex. den 23. oktober (alle HT), sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) med blåviolet blomstrende ex. (HT), Storeknøs på Langø (30) (HT), ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 27. oktober med 3 blåviolet blomstrende ex. i en myretue Ø f. den centrale sø (HT) og på Vodrup Klint (33) (HT) som vegeterende den 2. december (HT). Alm. Mælkeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Østenbælts er Alm. Mælkeurt set på Egernæs i Isefjorden med få lyserødt blomstrende ex. (DBF/SGC), ligesom den er set i Jydelejet på Møns Klint med både blåviolet og lyserødt blomstrende ex. (HT).

Sæbetræfamilien (Sapindaceae) 

(incl. Lønfamilien (Aceraceae) & Hestekastanjefamilien (Hippocastanaceae))

Navr (Acer campestre) (LC) (101+4)

Flere gamle træer på Mejlø (30): På centraløens Ø-kyst SV om Enø en urgammel tostammet og en yngre firstammet, på N-delen af nordøens kystskrænt mod NØ flere gamle ex. (HT). Arten har stadig sin spontane N-grænse gennem Danmark, og de vigtige kystkrat på Mejlø bør skånes for motorsaven. Affald af fældede træer er bragt op på den gamle banevold V f. Ryslinge (N f. Bredland Skov) (31), men senere fjernet (begge HT). Eric Wahlsteen fra herbariet ved Lunds Universitet har i sommeren 2020 samlet prøver af Navr fra hele Europa. Sigtet er populationsgenetisk for bedre at forstå udbredelsen af naturligt forekommende og introducerede typer af arten. 

Benvedfamilien (Celastraceae) (incl. Leverurtfamilien (Parnassiaceae))

Alm. Benved (Euonymus europaeus) (LC) (103+3)

Flot 5 m højt frugtende træ ved markvejen til Bromade V f. Sandager (31) med mange fouragerende fugle som den menneskekære Solsort (HT). Knap så menneskekær var en hidsig lokal lodsejer over denne irriterende færdsel på en markvej.

Leverurt (Parnassia palustris) (NT) (12)

Genfindes endnu da: Flægen ved Tybrind (28) som fåtallig (Nb/KeMo), i kalkkæret under boldbanen i NØ-delen af Maden på Helnæs (28) med 2 knoppende, et blomstrende og et frugtende ex. nær SV-hjørnet, strækkende sig op til 40 cm’s højde, samt i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) incl. over 100 ex. med kapsler den 15. oktober (HT). Tilgroning truer ikke mindst i kæret i Maden. Østenbælts er Leverurt set fåtalligt i vældet under bakken på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Vrietornfamilien (Rhamnaceae)

Vrietorn (Rhamnus cathartica) (LC) (52)

Flere gamle træer på Bogø og Mejlø i Lillestrand (begge 30) (begge HT): På Bogø et gammelt træ mod Ø hhv. V. På Mejlø lidt opvækst på sydøens NV- og V-skrænter, på centraløen få gamle træer på Ø-kysten. Man skal således være varsom med at rydde krat på øerne i Lillestrand – det kan gå helt galt, hvis man slipper en motorsav i hænderne på ukyndige løs: De vigtige kystkrat på Bogø og Mejlø bør skånes for motorsaven. Moderne genfund (alle HT) også på Sønderby Klint (28), på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs med mange frugtende ex. i krattet på kronen den 30. juli og et gammelt træ i Planteheld ved Arreskov Sø (32). For enden af Søby Strandvej på Tåsinge (32) er i sin tid plantet ca. 30 buske på række på et dige langs en grøft, men de har tilsyneladende mistet deres betydning (som læbusk eller til at binde digejorden) (CHu). Vrietorn medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for skov. Østenbælts er den lokalt dominerende i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ).

Katostfamilien (Malvaceae) (incl. Lindefamilien (Tiliaceae))

*Kinajute (Abutilon theophrasti) (NA)

Nyt fund på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS). Den taveholdige art fra Stor-Kina, der har været dyrket til sækkefremstilling, er kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. 

Læge-Stokrose (Althaea officinalis) (NT, 2010: VU) (4)

Kun 6 blomstrende ex. i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/LLC). Savnes samlet set (incl. ruderale fund) endnu fra Østfyn (31). Østenbælts en blomstrende klynge ved den gængse entre i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ). Althea Reinhardt, den karismatiske (i forhold til formanden for Det Grønne Råd i Odense Kommune) målvogterske hos Odense Håndbold, er åbenbart opkaldt efter denne planteslægt.

*Stuekatost (Anisodontea capensis) (NA)

Ny for Fyn på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS, det. FS). Iflg. AFD-værket en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i S-Afrika. Dyrket i Danmark som potteplante siden starten af 1800-tallet, men første gang forvildet i Danmark med 2 fund i hovedstadsområdet i 2004 hhv. 2009 (begge FS). Kapflora nu også på Fyn!

Rosen-Katost (Malva alcea) (LC) (16+1)

På Mejløs centrale ø (30) er set 3 pæne blomstrende skud under N-skrænten helt mod V – sidst set på øen i 1888 af Anton Andersen (HT). I 2006 blev den set på krumodden mellem Nordskov og Mejløs nordspids (30) (BKS), dvs. på selve Hindsholm. Rosen-Katost vil have tillandingskyster og ikke erosionskyster som på Langeland – og savnes derfor som hjemmehørende art iflg. Henry Nielsen fra Langeland (34), ligesom den savnes helt fra Ærø (33). Ruderalt er den dog set på fx Lejbølle fyldplads (34) (BKS 2006). På Nekselø i Storebælt findes Rosen-Katost især på strandvoldssystemet under Pandebjerg (DBF/PLJ). Østenbælts er den set på en strandvold ved Route 66-”pølsevognen” nær Frederikssund i form af en pæn klynge med 5 blomstrende skud (HT).

(*)Rundbladet Katost (Malva neglecta) (NA)

Nyt fund på stendiget ved Veflinge Kirke (29) (BKS). Østenbælts er Rundbladet Katost set på stendiget N f. kirken i landsbyen Nyord på Møn sammen med fætteren Moskus-Katost (HT).

(*)Liden Katost (Malva pusilla) (NA)

Nyt fund: 3 ex. ud for SV-delen af Bondemose ved Ullerslev (31) (Nb/BKS).

Perikonfamilien (Hypericaceae)

Lådden Perikon (Hypericum hirsutum) (LC) (46+3)

Nyt fund med 2 ex. i Nyskov ved Tybrind (28) (Nb/TRM). Også ny i lunden bag Ø-busstoppestedet ved Syddansk Universitet i Odense (29) med en klynge af standere til 1 m (HT). Af moderne genfund kan nævnes: Et ex. i Grevindeskov ved Tybrind  (28) (Nb/TRM) (alle 4 AFD-fund i ruden i skoven), talrig i og ved skovvejen i S-delen af Højskov ved Østrupgård (29) med mindst 60 frugtende ex. sammen med fx Kantet Perikon (HT), i brynet ud til Kertinge Nor i Strandskov ved Ulriksholm (30) med 5 ex. (Nb/JH), Sønderskov ved Ferritslev (30) i grøften med fx Rubus vestitus nær fordums bestand af Krans-Konval (HT), i Vårø Skov på Tåsinge (32) spredt i SØ-hjørnet (HT) samt i Gulstav Vesterskov (34) med en lille blomstrende bestand den 21. juli (TV).

Dværg-Perikon (Hypericum humifusum) (LC) (35+1)

Brændholt Bjerg (28) med få blomstrende ex. den 13. juli (HT) og ligeledes den 21. juli (CSk & HT). Moderne genfund også på skovengen i skoven Brændholt (28) med en pæn lille blomstrende bestand lige S f. vandhullet i N-enden (HT) og på ”Seden Skydebane” (30) (BKS).

Bjerg-Perikon (Hypericum montanum) (NT) (6)

Moderne genfund: 10 blomstrende ex. (iflg. Nb/LLC) ud for Søborg på Røjle Klint (28) (DBF/HT & LLC) (HT så 3 frugtende ex.). Hertil Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) med en håndfuld pæne frugtende ex. (HT). Derimod hverken genfundet på Bogø i Lillestrand eller på Marius Boisen Mortensens skrænt på Jøv aka ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (begge 30) (begge HT). Bjerg-Perikon er klart vigende, så rødlistningen er korrekt set fra Fyn.

Smuk Perikon (Hypericum pulchrum) (LC) (6+2)

Nyt fund i Nyskov ved Tybrind (28) med 3 ex. (Nb/TRM). Fundet ville have været selvskrevet til Årets Fund i URT, men inventøren er – ligesom i AFD – meget hemmelighedsfuld. I skoven blev også set 2 ex. af Lådden Perikon, et ex. af Prikbladet Perikon og et dusin ex. af Vinget Perikon (alle Nb/TRM). Smuk Perikon findes stadig i ”Jordløse Bakker” (32) – således fx i mængde på en N-exp. skrænt med skygge (TRN).

Violfamilien (Violaceae)

Hunde-Viol (Viola canina) (LC) (44)

Moderne genfund: Gravhøjen Drengehøj ved Voldtofte (28) (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) på Rakkenhald med mindre blomster end på Bæsbanke den 9. maj (HT) og i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). Bestanden under Toppen på Helnæs (28) skal checkes (bør opgraves: 2020 Krat-Viol? (HT)). Kritisk er også ”Krat-Viol” på et lille overdrev omkring et ældre egetræ i ”Hesbjerg Skovmose” (29) (HT). Hunde-Viol medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev, hvis vi ellers kan finde ud af den (ingen belægstvang i AFD!).

Håret Viol (Viola hirta) (LC) (19+1)

Moderne genfund: ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) i det mindste på Rakkenhald (HT) og Fakkebjerg på Langeland (34) (HT). Hertil nu sjælden på Bogø i Lillestrand (30) (HT) samt på Mejlø (30) endnu en del ex. i NV- og V-skrænten på sydøen foruden på N-delen af nordøen på plateauet med Trekløft-Alant og på S-skrænten med i det mindste fordums Dansk Astragel (HT).

Forskelligblomstret Viol (Viola mirabilis) (VU) (1)

Igen forgæves eftersøgt i ”Torup Krat” (30) den 2. juli (HT), idet elmestubben står der endnu som forgæves ledestjerne.

Eng-Viol (Viola palustris) (LC) (30+2)

Moderne genfund (alle HT): I kalkkæret under boldbanen i NØ-delen af Maden på Helnæs (28), langs markvejen Overdrevet i Maden på Helnæs (28), i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) og endnu udbredt det lysåbne parti i Stævningen i Snarup Mose (32), men mest vegeterende. Eng-Viol medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for fattigkær, men den findes altså også i rigkær!

Kattehalefamilien (Lythraceae)

Vandportulak (Lythrum portula) (VU) (4)

Endnu i det lille vandhul mod N på Bogø i Lillestrand (30) (HT), men nu sekunderet af grønalger og mågelort. Også genset i det centrale vandhul i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 50 blomstrende/frugtende ex. den 9. juli (HT). Vestenbælts er Vandportulak set talrigt i et vandhul i Sønder Kollemorten Mark (URT/WE), mens den østenbælts stadig findes på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Natlysfamilien (Onagraceae)

Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum) (LC) (116+4)

Ved søen med andre arter af Dueurt på Mejløs centralø (30) (HT), sidst noteret på øen i forrige århundrede (EWe/HT).

*Kæmpe-Natlys (Oenothera glazioviana) (NA)

10 blomstrende ex. på N-bredden af den genoprettede Vitsø (33) den 12. oktober (Nb/TrB).

Tusindbladfamilien (Halogaraceae)

Aks-Tusindblad (Myriophyllum spicatum) (LC) (22)

Nye fund (begge HT): I en grøft med fx Stor Andemad omkring Årupvej N f. Orte (28) og som spredt og fåtallig i søen i Odense Golfbane ved Killerup lige Ø for Fællesskov Øst (29).

Skærmplantefamilien (Apiaceae)

(*)Gærde-Kørvel (Anthriscus caucalis) (NA)

Stor klynge i foden af S-skrænten af den overalt tilgroende Bogø i Lillestrand (30) (HT).

Vild Selleri (Apium graveolens) (LC, 1997: X) (9)

Moderne genfund: Kun 2 vegeterende ex. i strandrørsumpen ved stien nær dæmningen i Henninge Nor (34) – for meget Tagrør og Gærde-Snerle (HT). I 2017 var der endnu mindst 50 frugtende indtil meterhøje ex. af denne en af strandengens aristokrater (HT). Savnes på AFD-kortet fra de 3 nordlige TBU-distrikter i Det Fynske Ørige (28, 29, 30), jf. Faurholdt & Tranberg 2012. 

Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) (NT) (16)

Moderne genfund: ”Flødebøtten” under ”Helnæs Ås” (28) (DBF/HT, leg. BLa) og Monnet på Tåsinge (32) (DN/IH & PVR, leg. HT). Derimod endnu engang søgt forgæves på N-kysten af Svinø ved Ellebæk Vig (28) den 17. oktober (HT). I Øresund er Smalbladet Hareøre set på Peberholm (MTh).

(*)Knoldet Hulsvøb (Chaerophyllum bulbosum) (NA)

Atter undersøgt langs Odense Å i Eventyrhaven i Odense (29), nu med kun 4 blomstrende ex. til 170 cm og et vegeterende ex. den 4. juli (HT), den 20. juli dog 5 frugtende ex. til 175 cm, så det ene må have gemt sig. Bestanden har et fint løv uden gulerodsduft. De langt tilspidsede småsvøbblade siger nej til den tidligere i Odense (sidst 1897) fundne Finsk Hulsvøb (ssp. prescottii). Knoldet Hulsvøb er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5). Bør checkes i Flora Nordica 6, men har den jo ikke!

(*)Skarntyde (Conium maculatum) (NA)

Et ex. på Ø-kysten af Bjørnø (32) (Nb/OBi).

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) (LC) (33+3)

Ny for Birkholm (32) i Det Sydfynske Øhav med et ex. på Sandhoved (Nb/RPo). Det har dog vist sig, at den formentlig også er set her i 2006 (Nb/PEH) – hidtil plottet i Gråsten Nor (33). Næppe nyt fund, men snarere genopdukket: Et blomstrende ex. i ly af sin dødsfjende Rynket Rose på Hov Nordstrand (34), men sjælden på egnen (Nb/HN). Under invasiv-seancen på Naturhistorisk Museum i Århus i 2008 oplyste Lise Frederiksen, at Rynket Rose har overvokset arten på 32 undersøgte lokaliteter. Kun et frugtende ex. er set mellem ”Sdr. Åby Strand” og Skæreklint den 14. november (HT) – i 2004 blev her set 50 blomstrende ex. (FA/HT 2004), idet den blev set her første gang i 2003 (TRN) (dog allerede i 1999 som steppeløbere på den nævnte klint (FA/HT)). Andre moderne genfund: Hist og her blomstrende på ”Assens Strand” (28) med fx Strandkål (Nb/BVP), 10 ex. på Torø mod SØ den 27. juli (Nb/OlH), foto med humlebier i blomsterstande, 5 blomstrende ex. i Maden på Helnæs (28) (Nb/MSA; også Nb/GKn (hist og her)), Æbelø (29) (fb/TRa; Nb/WB), Enebærodde (29) (Nb/MOJ) samt hist og her på Flyvesandet (29) (Nb/EHa & PHa) – her kun 2 blomstrende ex. mod Ø, 50 små blomstrende ex. ved bord- og bænke-arrangementet centralt, 50 do. Ø om bugten mod V (alle HT) (også 10 blomstrende ex. (Nb/FON) hhv. 30 ex. (Nb/TRy) er meldt). Dernæst Langø Hoved (30) med et blomstrende ex. i Rynket Rose N f. Storeknøs foruden 10 do. i klynge (HT), ”Bogensø Strand” (30) med 50 ex. (Nb/LKS; også fb/GBe), ”Måle Strand” ud for Løkkegårdshuse stadig på Hindsholm (Nb/AHa), et nyt blomstrende ex. på stranden under Teglværkskov N f. Nyborg (31) (DBF/FS & HT), et flot blomstrende ex. på strandoverdrevet ud for Hotel Nyborg Strand (31) (Nb/BMA), et blomstrende ex. ud for Nyborg Strandcamping (31) (Nb/SÅL), et blomstrende ex. ved Bøjden Nor (32) (Nb/BSv), her også 4 vegeterende ex. tidligere på året (Nb/RSk), kun 3 standere på odden mod NØ på Knolden ved Dyreborg (32) (HT), et blomstrende ex. på ”Thurø Rev” (32) (Nb/LNi), talrigt frugtende på Store Egholm (33) den 15. september (Nb/UFr), et knoppende ex. på Ærøshale ved Marstal (33) (Nb/MSS), 5 steppeløbere på stranden ved Sjoen (33) den 2. december (HT). Mejlø (30) igen forgæves på den brede strandvold på V-kysten af den sydlige del af nordøen (HT) – sidst 2001 (HT). Østenbælts er Strand-Mandstro set med få ex. ved p-pladsen i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ), men der er vel en stor bestand på lokaliteten som helhed. Strand-Mandstro medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strand. I 2021 er den af Fynskredsen valgt som Årets Danske Urt, så Claus Helweg Ovesen fik ikke held med sit forehavende om at fyre Fynskredsen uden grund. Sidste: Jo, han gjorde. På Langø Hoved (30) blev i 2003 optalt 142 ex. (BKS) – vi vidste ikke, at Grande von Ritzwald kunne tælle til så mange, men nu er her altså kun de ovennævnte 11 ex.

*Russisk Mandstro (Eryngium planum) (NA)

Forvildet til en fortovsforkant langs vejen Langelinie i den særdeles snobbede del af Odense (29) (alle HT): Den 14. juni få forvildede, den 26. juni 3 pæne blomstrende ex. i en klynge ud for Langelinie 34C, den 21. august set afrusket af de ellers knap så fattige beboere i et bed mod N – hertil ud for nr. 43 8 blomstrende og et vegeterende ex. spredt fra kummen lidt mod S. Her er overrislingsbedene placeret så tæt, at det kniber for snobberne at få deres ellers lynhurtige tyske biler op i fart. Lidt i samme boldgade er 2 blomstrende ex. af Russisk Mandstro konstateret på Peberholm i Øresund fra en holdende bus under et coronatjek den 19. august (TV). Nogle fund fra 2004 meddeles først nu: Dengang nye fund i kanten af et ruderat ved Oslogade i Odense Havn (29) (BKS & HT) og på et ruderat nær Årslev genbrugsplads (31) (BKS). Endnu ikke meldt fra de fynske sydhavsøer (33, 34).

Svømmende Sumpskærm (Helosciadium inundatum) (VU) (6)

Endnu i det centrale vandhul i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) som frugtende den 9. juli, senere på den optrampede Ø-bred (begge HT). Fra ekskursionen til Egernæs (DBF/SGC) et par mystiske efterretninger fra de fynske sydhavsøer: Skal være set på Ærø (33) i nyere tid (SGC), ligesom den skal være set på Langeland (34) i Tryggelev Nor (FVF/ANM) – mangler fra Sydhavsøerne på AFD-kortet. Der er dog ældre belagte fund fra de 2 øer i Dansk Herbarium. Vestenbælts er Svømmende Sumpskærm set med frugter den 2. juni i Sølsted Mose N f. Tønder (HT), ligesom den blev set under en bioblitz ved Marbæk (URT/OBL) og var talrig i et vandhul nær krydset Vandskellet – Tinnetvej (URT/WE). Østenbælts er arten lokalt talrig på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC) og dominant i kanten af et vandhul i hedeområdet på S-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa).

Krybende Sumpskærm (Helosciadium repens) (RE) (1)

Igen forgæves opsøgt ved søen oven for overdrevet ved sømærket nær Graftebjerg yderst på den hindsholmske halvø Skoven (30) den 16. december (HT): For trampet og med blå fodertønde. Derimod basket frem i Borreby Møllebæks dal (29) fra arter.dk ligesom Hestetunge, der dog er fundet i Fåborg-Midtfyn Kommune (30) (begge KeMo): Skandaløst ringe videnskabeligt udredningsarbejde.

*Sødskærm (Myrrhis odorata) (NA)

Nyt fund: Klynge med et dusin skud langs ”Kærlighedsstien” V om Odense Kommune mose nr. 44 ved Lettebæk V f. Bondebjerg i Bellinge (29) (HT).

Billebo-Klaseskærm (Oenanthe aquatica) (LC) (76)

Nye fund (begge 32) (begge HT): Ved søen mod Ø i Snarup Mose og i Hjortekær i ”Håstrup Bjerge” med en pæn blomstrende klynge den 13. november. Genfundet i Ø-delen af Odense Kommune mose nr. 97 ved Lettebæks øvre løb N f. Bellinge med få ex. – også Fyns Amt før 1992 (hvem mon?). Endnu i mindst 4 af lavningerne på Bogø i Lillestrand (30) incl. blomstrende ex. den 23. december (HT) – Billebo-Klaseskærm kaperer i nogen grad mågesvineriet i modsætning til NATURA 2000-udpegningsarten Stor Vandsalamander.

Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa) (NT) (52+1)

Moderne genfund: ”2” ex. i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/KeMo), ved det yderste vandhul på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30), med 2 blomstrende ex. den 19. september og stadig enkelte blomstrende ex. den 23. oktober (begge HT), udbredt som vegeterende ved ”Storesø” ligeledes på ”Yderhovedet” den 23. oktober (HT), her med blomstrende ex. den 29. juni (CSk & HT), endnu i 2 lavninger på Bogø i Lillestrand (30) (HT) og med 15 pæne blomstrende ex. til knap en meters højde i vandhullet i skovbrynet ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT) foruden i strandengen mellem ”Lille” og ”Store Galtebjerg” i Henninge Nor (34) (HT). Vand-Klaseskærm er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ), mens den østenbælts er set 2 steder på Egernæs i Isefjorden incl. mange blomstrende ex. i en grøft i en tilgroet eng endnu med Engblomme (DBF/SGC). Set fra Fyn virker rødlistningen en anelse overstadig – Vand-Klaseskærm kan også dukke op spontant i nygravede vandhuller. AFD-værket nævner dog, at tilbagegang ikke ses i Det Fynske Ørige.

Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii) (LC, 1990: R) (11+1)

Hist og her i Flægen ved Tybrind (28) den 9. juli (Nb/KeMo). Derimod ikke set på N-kysten af Svinø ved Ellebæk Vig (28) den 17. oktober (HT) – er den der mon endnu? Heller ikke set i strandengen mod Ø på Mejløs centralø (30) (HT). Heller ikke set den 7. november V f. Stenbækgård S f. Salmenor på Langeland (lig ”den lille strandsump N f. Stejlebjerg S f. Tryggelev Nor”) (34) (HT) – gik det for hurtigt? Østenbælts findes stadig en lille bestand af Eng-Klaseskærm på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC). Aristokratens spredning mod N i Danmark synes bremset?

*Småskærmet Pastinak (Pastinaca sativa ssp. urens) (NA)

Moderne genfund (begge HT): På baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) længe før blomstring den 12. maj med over 200 ex. (mange vegeterende incl. få med standere, også N om kranen den 16. oktober.

Seline (Selinum carvifolia) (NT) (20+1)

Moderne genfund: Hist og her i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/KeMo), lokalt talrig ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (HT) og med 3 knoppende ex. op til 80 cm i det tilgroede kær S f. Holckenhavn Fjord (31) (HT). Seline er endnu i de senere år set i et fåregræsset parti i de meget forsømte hindsholmske indlandsmoser Tavlund Moser (30) (BKS).

Hjorterod (Seseli libanotis) (LC, 1990: R) (5)

Moderne genfund den 18. juni på Langø Hoved (alle 30) (alle HT): 2 blomstrende ex. yderst på det nye hoved mod SØ (en stander med 3 skærme set den 23. december fra Mejlø), mindst 1000 blomstrende og mindst 4000 vegeterende ex. på det nye hoved mod Ø, 15 ex. i en bestand nær det gamle hoved (nu borteroderet), 30 blomstrende ex. N f. Storeknøs, 3 blomstrende på selve Storeknøs mod S samt 30 blomstrende og 100 vegeterende ex. på ”Per Stidsens Strandvold” SØ f. Egehoved. 
Hertil 4 andre strandoverdrev på Hindsholm (alle 30): Stenene på Langø (fb/IMA), ud for ”Nordskov Enge” (30) med 10 standere og mange vegeterende ex. (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS), ”Bogensø Strand” med få blomstrende ex. (HT) og ”Måle Strand” ud for Løkkegårdshuse (Nb/AHa). Hjorterod findes på Nekselø i Storebælt med 10 frugtende ex. ved gryden og 5 frugtende ex. mod S på Uldal Banke (DBF/PLJ).

Lyngfamilien (Ericaceae) (incl. Revlingfamilien (Empetraceae),

Snylterodfamilien (Monotropaceae) & Vintergrønfamilien (Pyrolaceae))

Rosmarinlyng (Andromeda polifolia) (LC) (3)

Stadig i højmosen Storelung ved Nr. Broby (32) incl. knoppende ex. i ”varmen” den 19. december (HT). Vestenbælts som fåtallig i hedemosen V f. vejen i indsandet Grene Sande nær Billund og ligeledes i fattigkæret V f. Høllund Bro ved Holme Å (begge HT).

Hedelyng (Calluna vulgaris) (LC) (48+3)

Endnu flere spinkle tæpper på Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) (HT). Stadig også flere spredte dværgbuske i området mellem Thurøs Ø-kyst og det sidste stykke vej af stien fra p-pladsen ved naturbørnehaven til den fejlanbragte shelter på ”Thurø Rev” (32) (CHu). Derimod er den nu forsvundet (ligesom alle vokshatte) fra N-kysten af Svinø ved Ellebæk Vig (28) (HT). Årsagen er græsningsophør: Endnu en fynske naturskandale. Hedelyng er stadig udbredt i ”Jordløse Bakker” (32) (TRN).

Revling (Empetrum nigrum) (LC) (5)

3 tæpper lige Ø f. p-pladsen på Feddet ved Å (28) (Pah/HT & KMP, leg. HT). Ingen spor af Lerfarvet Køllesvamp, der har et biotroft samliv med Revling. Set, om ikke noteret på Flyvesandet (29) som lokalt talrig (DBF/IG; HT).

Klokkelyng (Erica tetralix) (LC) (7)

Stadig udbredt i højmosen Storelung ved Nr. Broby (32) (HT), ligesom den endnu optræder talrigt i det lysåbne parti i Stævningen i Snarup Mose (32), men nu kun med enkelte blomstrende ex. (HT; også Nb/AKN). Østenbælts er set få blomstrende ex. af Klokkelyng i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ), idet arten naturligvis er hyppigere vestenbælts.

Blåbær (Vaccinium myrtillus) (LC) (7+3)

Fåtallig i Batteriplantage på Hindsgavl-halvøen (28) nytårsdag (Nb/TRM).

Alm. Tranebær (Vaccinium oxycoccus) (LC) (7)

Moderne genfund: Højmosen Storelung ved Nr. Broby (32) (HT), ligesom den optræder hist og her ved ”Brillesø” i ”Svanninge Bjerge” (32) (Nb/AKN) samt hist og her vegeterende i det lysåbne parti i Stævningen i Snarup Mose (32) (Nb/AKN) – her er også set få frugtende ex. (HT). Savnes fra Aske Keiser-Nielsens jagtmarker på Ærø (33), der ikke er et paradis for ericaceer.

Kodriverfamilien (Primulaceae)

Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora) (LC) (12)

Den 16. juli i kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) med 10 spinkle frugtende ex. (HT). Fra 1874 foreligger i Dansk Herbarium et belæg af Dusk-Fredløs, der er annoteret Fleninge Sø (32) – et synonym for Arreskov Sø efter landsbyen i N-enden af det nuværende Korinth. Savnes helt fra Ærø (33).

Hulkravet Kodriver (Primula veris) (LC) (91+3)

Sent blomstrende i Moseskov (29) den 25. december (fb/FØA). Bestanden i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) er formentlig udsået (FS & HT; HT; MKS). Burde næppe findes i ”Håstrup Bjerge” (32), som mest står på relativt næringsfattig bund – men udsået her med succes af den nu afdøde fhv. lodsejer, hortonom Jørn Munk Andersen. På Hjortebjerg i ”Jordløse Bakker” (32) findes der en lille bestand af arten (TRN).

Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris) (LC) (38+3)

Et blomstrende og 3 vegeterende ex. i et skovbryn i N-delen af Tårup Lund (31) (HT) – også angivet fra skoven af Th. Holm i 1879. Stadig også i Mølleskov ved Hverringe på Hindsholm (30) med 150 ex. (Nb/JH) samt som hist og her ”vegeterende” (lig afblomstret?) i Gulstav Vesterskov (34) den 21. juli (TV).

Samel (Samolus valerandi) (LC) (29+1)

Hidtil umeldt fund i den genopståede strandeng i ”Nordskov Enge” (30) med små bestande 2 steder (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS). Moderne genfund: ”2” ex. i Flægen ved Tybrind (28) den 26. august (Nb/KeMo) og ved det yderste vandhul på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) med en lille klynge – stadig med blomstrende ex. den 23. oktober (HT). Samel er også set med få blomstrende ex. i strandengen under Pandebjerg på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ), mens den østenbælts er set fåtalligt blomstrende i kanten af en saltpande i ”Fællesgræsningen” på N-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa).

Hindebægerfamilien (Plumbaginaceae)

Lav Hindebæger (Limonium humile) (NT, 1997: A) (6)

Nyt fund nær Brunshuse ved Helnæs Bugt (28) (KMP), som er et af artens 3 fynske udbredelsescentre (ud over Odense Fjord (29/30) og Fyns Hoved (30)). Moderne genfund er der fra øen i Nærå Strand (29) (HT, fjernobs fra fugletårn), hvortil kommer Nærå Strand ved Flyvesandet (29) (HT): Et spinkelt blomstrende ex. i strandengen ved den smalle bugt (vel ny på denne dellokalitet). Endvidere Enebærodde (29), men beskæring til evighedsblomster ved 3 personer (Fb/KES), og 20 blomstrende ex. på Drejet ved Fællesstrand (30) (Nb/MSA, nærfoto med violette støvknapper) – en del frugtende ex. her den 19. september (HT). Synes i spredning i og ved bugten Lillestrand på N-Hindsholm (alle 30) (alle HT): Vigen V f. Uglebjerg på Langø (identisk med en nu åbenbart slettet observation Ø f. Egehoved (Nb/MCa)). Mindst en pæn klynge incl. en snes knoppende skud på Langø Hoved mod Ø den 18. juni. 85 klynger med 325 knoppende skud på Bogø den 23. juni (HT). 154 klynger med 580 skud på Ægø den 23. juni. Knoppende i mængde fra SØ-kysten til SV-kysten på Enø den 23. juni. 90 klynger med 244 blomstrende skud på Mejlø incl. alle deløer, men flest på sydøen, den 6. august. Derimod er Lav Hindebæger ikke set ved Boelsbro i bunden af Odense Ford (30), men den græssede strandeng blev ikke checket (HT). Arten er aldrig fundet med sikkerhed på Østfyn (31) og på Sydhavsøerne (33, 34).

Tætblomstret Hindebæger (Limonium vulgare) (LC) (8)

Moderne genfund: 15 blomstrende ex. på Monnet på Tåsinge (32) (Nb/MSA).
Udbredt er nok et mere passende udtryk for bestandens størrelse, men ofte nedbidt pga. det meget højt græsningstryk (DN/IH & PVR, leg. HT). Et af 25 checkede ex. havde lysegule støvknapper, ellers rødviolette. Forgæves eftersøgt på Siødæmningen ved Tåsinge (32) (HT). En anonym plante som stjerne i DR1’s Vilde Vidunderlige Danmark – fordi der sad en Strandskade i den. Tætblomstret Hindebæger kendes ikke fra Nordøstfyn (30) og Østfyn (31). Figurerede i en julehilsen fra Als Odde N f. udløbet af Mariager Fjord (JCS).

Ensianfamilien (Gentianaceae)

Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea var. erythraea) (LC, 1997: X) (58+1)

Nyt fund i Batteriplantage ved Hindsgavl (28) med et blomstrende ex. i en skovvejkant (CSk & HT), ligesom der er et hidtil umeldt bestand flere steder i den genopståede strandeng i ”Nordskov Enge” (30) (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS).
Moderne genfund: Fåtallig på ”Føns Strand” (28) (Nb/TRM), udbredt i Bobakker på Helnæs (28), incl. lige N f. p-pladsen og Elmebjerg (DBF/HT; HT). Maden på Helnæs (28) i strandoverdrev den 5. december (HT). Overdrev Ø f. markvejen på Stridsbjerg ved Korup (29) med 2 blomstrende klynger den 28. oktober (HT, IBL & LWL). Et lyserødt blomstrende ex. på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) den 23. oktober (HT). På bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (HT), endnu få blomstrende ex. den 8. juni (HT), flere blomstrende incl. hvidblomstrede ex. den 16. juni (FS & HT), do. den 29. juni (CSk & HT). På den græssede del af Jøv (30) 1000 hvidblomstrede den 6. august, 27. november kun hvidblomstrede set (begge HT). Fhv. dyrket S-exp. bakke N f. ”Nordskov Enge” (30) (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS; HT). Sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) få F (HT). Hesselbjerg på Langø (30) (BKS; HT). På begge sider af vejen ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) endnu blomstrende op mod Slipshavn Skov den 6. november (HT). Pas-på Banke fåtallig blomstrende, vel vejskrænt Ø f. ”Svanninge Bjerge” (32) (Nb/GKn). 3 blomstrende ex. ved kysten V f. Klisebjerg N f. Bagenkop (34) (Nb/ALT & MELT). Hist og her hhv. talrigt blomstrende ved Dovnsklint (34) (Nb/FrD; Nb/TV). Mark-Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Østenbælts er arten set i en skovvejkant i Ordrup Skov (DBF/SGC).

Strand-Tusindgylden (Centaurium littorale var. littorale) (NT) (10 (11?)) 

Moderne genfund: Fåtallig på ”Føns Strand” (28) (Nb/TRM).

Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum) (LC) (29)

Hidtil umeldt fund i den genopståede strandeng i ”Nordskov Enge” (30) med få ex. (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS). Moderne genfund er der fx på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT) – her smides der desværre bigballer af halm ud på Naturstyrelsens areal (MKS). Liden Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) (EN, 1997: A) (7)

10 blomstrende ex. ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) den 18. august (Nb/MiR), 15 standere til 12 cm den 2. december (HT). Vel set i ”Reservatet” i Gyldensten af en hemmelighedsfuld frivillig biolog (ÅVJN/KDJ). Ikke noteret under lynvisit ved Arreskov Sø (32) den 13. november (HT), men findes her utvivlsomt stadig (sidst set 2019 (HT)). Derimod udeblev Eng-Ensian igen fra lavningen S f. pumpestationen i Maden på Helnæs (28) (HT, den 10. oktober) og ligeledes fra Ensianfladen i Henninge Nor (34) (HT, den 7. november). Den spinkle, oftest enårige art savnes stadig helt fra Østfyn (31).

Bukkebladfamilien (Menyanthaceae)

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) (LC) (43+2)

2 blomstrende ex. i hegning N i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), mens der kun resterer 2 håndfulde bladskud i kæret i Odense Ådal N f. Borreby (29) (HT). Derimod talrigt blomstrende den 8. maj i søen V f. pkt. 104 i ”Svanninge Bjerge” (Nb/KrH) (også AKN?). Bukkeblad findes stadig også i fattigkæret i SØ-hjørnet af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT; Nb/EÅF). 

(*)Søblad (Nymphoides peltata) (NA)

Nyt fund: Talrig i Ø-delen af ”Tarup Sø” V f. Møllevej i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (Nb/TV). Iflg. AFD-værket en forvildet bofast neofyt, der evt. er hjemmehørende: Dokumenteret langdistancespredning med andefugle, så nogle fund kan være spontant spredt sydfra. Fynske AFD-fund i vandhuller ved Fangel varmecentral (29) (HT 2004) hhv. ved Odensevej i Jordløse (32) (TRN 1998). Iflg. Danmarks vandplanter også kendt fra Nordøstfyn (30).

Singrønfamilien (Apocynaceae) (incl. Svalerodfamilien (Asclepiadaceae))

Svalerod (Vincetoxicum hirundinaria) (LC) (6)

Ved Dyrehave Mølle S f. Nyborg (31) i brakmarken knoppende til 20 cm den 28. april, i den Ø-exp. vejskrænt do. til 30 cm. Den 3. juli blev set næppe under 10.000 blomstrende stilke til 125 cm, idet båndfluelarven blev set i alle 4 delbestande, den 23. juli fangedes 5 dyr på 50 kast (alle HT). På Sønderby Klint (28) (HT) også længere mod Ø end i 2019 (150 m Ø f. nedgang) med over 20 klynger med 150 blomstrende/frugtende skud til 120 cm, men den centrale bestand med færre ex. end i 2019 pga. fortsat tilgroning. Vejskrænten i Bobakker på Helnæs (28) med unge knoppende ex. den 3. maj, 20 skud i klynge til 20 cm, den 30. juli 140 skud i 7 klynger, god frugtsætning, gule frugter uden infektion, den 5. august brune, men ingen infektion, helt hvid indmad, den 5. december 35 standere (alle HT). Endelig på Elmebjerg ligeledes i Bobakker (28), kapsler frø med frøuld den 11. oktober, båndfluens indgangshul demonstreret (DBF/HT), ingen flyvende båndfluer den 30. juli trods 26 kast (HT), V-vind! Svalerod er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ) – fx på kystskrænten med Korn-Ridderspore, Bakke-Soløje, Hjorterod, Ager-Kohvede og Glat Rottehale, men tåler åbenbart brakpudsning i en artsfattig græsmark vel domineret af Draphavre (HT).

Krapfamilien (Rubiaceae)

Trenervet Snerre (Galium boreale) (LC) (9)

Det kniber med fynske fund. Østenbælts er Trenervet Snerre set på Kulebjerg Overdrev med en pæn knoppende klynge i en myretue kl. 22.30 hhv. på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC). Kun 2 fynske fund på Naturbasen: Urup Dam (30) som fåtallig (Nb/HHB 2019) og Hjulby Mose (31) med 10 ex. (Nb/EFø 2017).

Blåstjerne (Sherardia arvensis) (LC) (85+2)

Nye fund: Hist og her blomstrende i en vejkant ved Roerslev (28) (Nb/StM), i kanten af en rapsmark ved Havrebjerggyden VNV f. Orte (28) (HT), ved affaldscontaineren på boldbanen ud for NØ-delen af Maden på Helnæs (28) (HT), i ”Prøjsen” V f. Syddansk Universitet i Odense (29) med 2 blomstrende ex. (Nb/KrH), langs Sporet ved Borreby (29) et blomstrende ex. i en myretue og flere blomstrende ex. i græs (Fangel Sogn nær Bellinge Sogn) (HT), på et stendige i Bregnør (30) med spinkle ex. (HT), Tårup Kirke (31) med et blomstrende ex. i ral og et par blomstrende tæpper i en græsplæne (HT) samt på en gårdsplads i Ore N f. Agerbjerg (34) med 8 blomstrende ex. (Nb/OSt). Moderne genfund: Et blomstrende ex. N f. Nyborgvej i Odense-bydelen Ejby (29) (Nb/KrH) – sidste år talrigt blomstrende her (F&N/KrH). I NF’s arkiv angav Svend Andersen f. hirsuta fra Fænø og Teglgaardshuse (begge 28).

Snerlefamilien (Convolvulaceae) (incl. Silkefamilien (Cuscutaceae))

Nælde-Silke (Cuscuta europaea) (NT) (14)

Nyt fund på V-bredden af Odense Å i kanten af ”Operaengen” 200 m S f. Restaurant Skoven med mange ex. over 5 m2, slyngende sig omkring Stor Nælde, Bidende Pileurt, Småblomstret Balsamin og Gærde-Snerle. Synes sidst set i Odense Kommune i Odense Ådal NV f. Åsum (N f. Lungsgrave) i 1982 (Per Stidsen & HT). Moderne genfund: 10 ex. på Stor Nælde & Ager-Tidsel i Åsø Skov (34) (Nb/CD). Derimod forgæves eftersøgt ved Holstenshusvej i ”Nybygdgårde” (32) (HT).

Rubladfamilien (Boraginaceae) (incl. Honningurtfamilien (Hydrophyllaceae))

(*)Alm. Slangehoved (Echium vulgare) (NA)

Biernes og Lottes yndlingsplante. Nyt fund ved Gestelevlundevej mod V ved udløb i Sallingevej (32) med en del blomstrende ex. den 16. juli (HT). Moderne genfund: Talrig på stendiget ved Føns Kirke (28) (HT), på baneterrænet ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) (HT), talrig i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) med mange blomstrende ex. den 23. juli (FS & HT; HT), 90 incl. endnu blomstrende ex. på ”Stige Ø” N f. Odense (29) den 3. oktober (Nb/PVe), ved en strandvold ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT), fåtallig på ”Ristinge Strand” (34) (Nb/TRM) og på toppen af Fakkebjerg (34) (HT). I Fyns Hoved-området (alle 30) mange blomstrende ex. på ”Yderhovedet” mod SØ den 8. juni, samme dag også set på Drejet mellem ”Yderhovedet” og ”Indrehovedet” samt ved Pugesø på ”Indrehovedet” (alle HT), ”Neptuni Åkrar” på ”Yderhovedet” (CSk & HT), her enkelte endnu blomstrende ex. den 19. september (HT), Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) med humlebi (HT) og mange blomstrende ex. på ”Per Stidsens Strandvold” SØ f. Egehoved (HT). Sydligere på Hindsholm (30) ”Måle Strand” ud for Løkkegårdshuse (Nb/AHa). Betænkelige bestande, der synes drysset ud (dog ikke af Lotte som ved Middelfart Gymnasium (28), proveniens Føns Kirke (28)): N f. hjørnet af Ejlskovgade og Kottesgade i Odense (29) på en rabat på p-pladsen og en vold ved Ejlskovgade (HT) samt spredt blomstrende på voldene ved den nye sø ud for vejen Virkensbjerget i Sanderum (29) (HT) og på græsarealet ud for stationsbygningen ved Nyborg St. (31) (FS & HT; HT). Østenbælts er Alm. Slangehoved fjernobset i skop som hist og her blomstrende på et kreaturgræsset strandoverdrev omkring Bløden ved Risø (ingen adgang som i Tjernobyl) (HT). Naturbasen fremturer med at kalde denne art for Slangehoved, men den går ikke – Echium er en meget artsrig slægt. Ikke mindst på De Kanariske Øer, hvor Yoko Dupont og Charlotte Skov har undersøgt de endemiske arter af Slangehoved og deres bestøvende bier (artikel i Naturens Verden).

Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale) (LC) (8)

På Mejlø (30) er kun set 2 frugtende ex. på S-delen af nordøens plateau efter måsling, hvortil kommer 4 frugtende ex. på Ø-skrænten lige under plateauet (HT).

(*)Mark-Forglemmigej (Myosotis arvensis ssp. arvensis) (NA)

Mejlø (30) på N-delen af nordøens S-skrænt (HT), sidst noteret på øen i forrige århundrede (EWe/HT).

Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor) (LC) (47+1)

20 blomstrende ex. centralt i ”Svanninge Bjerge” (32) (Nb/AKN). Forskelligfarvet Forglemmigej medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Skov-Forglemmigej (Myosotis sylvatica) (LC) (73+3)

Mange hvidblomstrede i den lille lund V f. vejen på Agernæs-halvøen (28) (HT).

*Femtunge (Pentaglottis sempervirens) (NA)

Nyt fund: 3 klynger i NV-hjørnet af kirkegården ved Bellinge Kirke (29) (HT).

*Storblomstret Kulsukker (Symphytum grandiflorum) (NA)

Talrig i N-delen af Øksenrade Skov (28) (Nb/TRM, med foto). Ser ud som endnu et nyt fund ved denne særdeles hemmelighedsfulde botaniker. Krybende Kulsukker på Naturbasen.

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)

Voldtimian (Clinopodium acinos) (LC) (6+1)

Lokalt talrig i rangerterrænet ved Nyborg St. (31), fx sammen med Alvar-Vindaks og Bregnegræs (FS & HT; HT) – især mange blomstrende ex. den 23. juli (HT). Moderne genfund N f. Nyborgvej i Odense-bydelen Ejby (29) (Nb/KrH). Voldtimian er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ), mens den østenbælts er set i Jydelejet på Møns Klint (HT).

Kransbørste (Clinopodium vulgare) (LC) (56)

Et ex. på ”Føns Strand” (28) (Nb/TRM) er i det mindste et genfund for AFD-ruden 3129 Føns Vig. Kun få andre moderne genfund: Sønderby Klint (28) (HT), Havrebjerggyden Vest (28) som endnu blomstrende den 1. oktober (HT) og Snarup Mose (32) ved stien gennem et overdrev med enkelte blomstrende ex. endnu den 3. oktober (HT). Måske skal den med i Projekt Eventyrlig Flora trods de hele 56 AFD-ruder i Det Fynske Ørige?

(*)Hamp-Hanekro (Galeopsis speciosa) (NA)

Igen set i Ejby Mose (28), nu med besøg af hannen af Havehumle (CSk). Den samme biart blev også set besøge Alm. Hanekro.

*Isop (Hyssopus officinalis) (NA)

5 blomstrende ex. på Stige Ø N f. Odense (29) incl. hvide ex. (Nb/KrH). Vellugtende som Timian. Også set på det meget givende ruderat på Nordhavnstippen i København (URT/MTh) – finderen fandt et hul i hegnet.

(*)Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. cardiaca) (NA) (22)

Nye fund med 2 store og et lille vegeterende ex. den 1. oktober ved en bålplads i den fhv. grusgrav lige Ø f. landsbyen Skydebjerg (28) (HT) og i en hæk ved Birkendegård i Birkende (30) med et eller 2 ex. (BKS). Også et nyt fund med 50 blomstrende ex. ved Bøgeskovsvej V f. Helnæs By (28) (Nb/AmB) (måske også EWe?). Stadig udbredt på Helnæs – moderne genfund fx på stendiger ved Bogård og Hegnedskov (begge 28) (begge HT). Andre moderne genfund: Øverst på skrænten mod V bag kirkediget på Guldbjerg Kirkebakke (29) med 53 knoppende ex. den 26. juni (Nb/KiR). Mindst 720 blomstrende ex. op til 120 cm er set den 23. juni på Bogø i Lillestrand (30) (HT). Hertil naboøen Mejlø med hundreder ex. op til 120 cm på Ø-kysterne af syd- og centraløen, også flere pæne ex. på S-delen af nordøen, mens en stander blev set på N-delen af nordøen den 23. december – i alt næppe under 1000 blomstrende/frugtende ex. Også Bernt Løjtnant så den i sin tid på Mejlø og Enø og kaldte den en del af et dvaleplantesamfund. Trods græsaffald atter i vigør ved det af Naturstyrelsen opgivne lokum ved p-pladsen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT) og ”Ristinge Strand” (34) (fb/FBo) – finderen er skredet fra DBF efter en kammeratlig samtale med rektor på Århus Universitet i forbindelse med en jysk fredningssag: Sådan kan det gå i en farlig verden. Alm. Hjertespand er derimod forgæves eftersøgt på stendiget ved Føns Kirke (28) den 25. juli og 12. september (begge HT) (find den nu, Lotte!) samt ved Holstenshusvej (HT) i ”Nybygdgårde” (32), ligesom den heller ikke er set ved ”p-pladsen” ved Bøjden Nor (32) pga. for meget førne (HT). Alm. Hjertespand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). Alm. Hjertespand er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ) og østenbælts på strandoverdrevet ved Bolund i Roskilde Fjord (DBF/SGC).

*Håret Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. villosus) (NA)

15 ex. ved Ristinge Strand (34) (Nb/TRM). Men hvorfor så hemmelighedsfuld?

Ager-Mynte (Mentha arvensis) (LC) (30)

Nyt fund med en klynge i søbredden i golfbanen ved Killerup lige Ø f. Fællesskov Øst (29) (HT). Vel med femnervede bægre og ej udragende støvblade.

Merian (Origanum vulgare) (LC) (71+1)

Stadig flot bestand på Knoldens S-skrænter (32) (Nb/KBJ).

(*)Småblomstret Salvie (Salvia nemorosa) (NA)

En nyindvandret blok på den øvre strandbred på Hov Nordstrand (34), men hårdt plukket (Nb/HN, leg. HLi) – bademåttespredning? Tidligere set i brakmark på Hov (34) (HN) – netop på Hov findes den eneste storfynske grønne rude på AFD-kortet. Som forvildet i Det Fynske Ørige savnes Småblomstret Salvie dog kun fra Nordøstfyn (30). I modsætning til de 5 andre storfynske TBU-d. er der dog ingen belagte fund fra Langeland – kun en ældre angivelse med få ex. ved Gulstav gamle fyr (34).

*Læge-Salvie (Salvia officinalis) (NA)

Muligvis forvildet til et skovbryn ved restaurant Teglværkskov (31) med fx Citronmelisse, Pebermynte og Merian (DBF/FS & HT). Kan være dyrket? 4 af 5 danske fund i AFD-projektet er fra Det Fynske Ørige: I jordfyld ved en råstofgrav i rude 4027 Davinde (30) (HT 2006), i jordbunker på en fyldplads i rude 4227 Åløkke (HT 2003), i kanten af en befæstet sti i en ellesump i rude 3725 Brobyværk (32) (HT 2008, det. PH) og på et ruderat ved en vej i byen i rude 3920 Skarø (32) (EWe). Iflg. AFD-værket en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i S-Europa og V-Asien. Dyrket i Danmark som lægeplante vel siden Middelalderen, i dag sjældent som krydderurt. Kun 2 tidligere angivelser som forvildet: Hummeltoft på NØ-Sjælland i 1864 og Livø i Limfjorden 1982.

Bredbladet Timian (Thymus pulegioides) (LC) (74+2)

På Mejlø (30) endnu blomstrende den 23. december på NØ-spidsen (HT).

Smalbladet Timian (Thymus serpyllum ssp. serpyllum) (LC) (3+1)

På Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) endnu blomstrende den 3. november (HT).

*Have-Timian (Thymus vugaris) (NA)

Nyt fund i en vejskrænt ved en vejbro ved Nyborgvej, omfartsvejen nær Bullerup (30?) (BKS). Sjældent forvildet iflg. finderen.

Natskyggefamilien (Solanaceae)

Galnebær (Atropa bella-donna) (LC (NA)) (4)

Stadig 7 ex. på spidsen af Fønsskov-halvøen (28) (Nb/LLC). I centrum af Odense (begge 29) 3 blomstrende og 2 vegeterende ex. i en klynge på en repos nær Historiens Hus lig Lokalhistorisk Arkiv ved vejen Klosterbakken i Odense foruden 2 blomstrende og et vegeterende ex. i en ligusterhæk ved Klosterhaven (begge HT). Forgæves søgt genopstøvet ved Middelfart (28) (MTh).

*Centralamerikansk Pigæble (Datura inoxia) (NA)

Nyt fund på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS). Noteret som synonymet Nikkende Pigæble med finderens næsten ulæselige hieroglyffer.

(*)Alm. Bulmeurt (Hyoscyamus niger) (NA)

Fåtallig ved Skovsgård (34) (Nb/MHo) – tidligere op og ned ad slottet (HN; TB).
Iflg. Henry Nielsen giftsprøjtet ved Ellen Fugledes død, så det var særdeles upassende.

*Kantbæger (Nicandra physalodes) (NA)

Nye fund i kanten af en mark med Fodermarvkål og Honningurt ved et krat ved kanalen i bunden af Nærå Strand (29) med et blomstrende ex. (HT) og på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS).

*Vinge-Tobak (Nicotiana alata) (NA)

Ny for Østfyn med et flot natblomstrende ex. med hvide og røde blomster ved Nyborg St. (FS & HT; HT). I Det Fynske Ørige tilsyneladende i øvrigt kun kendt fra Sydfyn (32): Svendborg fyldplads med gule eller røde blomster (DBF/FS 2009). I AFD kun fundet i 4 danske ruder.

*Jordbærtomat (Physalis grisea) (NA)

Nyt fund på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30) (BKS). Savnes i Det Fynske Ørige endnu som forvildet på Vestfyn (28) og Sydhavsøerne (33, 34).

*Skopolaminurt (Scopolia carniolica) (NA)

Stadig i Sejerskov i Odense (29) med en lille bestand (FHP).

Strand-Natskygge (Solanum dulcamara var. marinum) (LC) (6+1)

Hist og her på Ærøshale (33) (Nb/UFr). Muligvis også på odden mod NØ på Knolden ved Dyreborg (32) (HT), men bør checkes om sommeren.

*Højrød Natskygge (Solanum villosum ssp. miniatum) (NA)

Moderne genfund i en have i Allested-Vejle (32) som talrigt blomstrende (Nb/EMBH).

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) 

(incl. Sommerfuglebuskefamilien (Buddlejaceae))

(Skarptakket) Vand-Brunrod (Scrophularia umbrosa var. umbrosa) (LC) (37)

Indvandret under bænken på pontonen i Arreskov Sø (32) (HT). Moderne genfund: Spredt på V-bredden af Odense Ådal N f. Borreby (29) i ellesump, rørsump og væld med Top-Star med mange frugtende ex. (HT). Hertil i brynet af det vældprægede krat neden for fordums Kratholm ved Bellinge (29) (HT) og i Ydre Slottehave (34) med 2 ex. i den centrale skovsump (TB), hvor den ikke blev set i 2019 (VBD/CD & TB). Inventøren var da også i 2020 uden et slæng af spisebegærlige turdeltagere.
Den skarptakkede varietet af Vand-Brunrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

*Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis) (NA)

Atter dukket op i Sejerskov i Odense (29) med 3 blomstrende ex. den 4. april 
(FHP). Stadig Spredt langs vejen omkring Hverringe mod Kerteminde (30) (Nb/JH)
incl. høje ex. ved Hverringes voldsted (BKS).

Vejbredfamilien (Plantaginaceae) (incl. Vandstjernefamilien (Callitrichaceae), Vandspirfamilien (Hippuridaceae) & Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p.))

*Have-Løvemund (Antirrhinum majus) (NA)

Et gulblomstret ex. ved ”Egehoved Skov” S f. Marstal (33) den 24. oktober (Nb/EbA). Ikke kortlagt i AFD-værket.

(*)Liden Torskemund (Chaenorhinum minus) (NA)

Blandt nye fund 60 blomstrende ex. ved Ørkebyvej i S-delen af Otterup (29) (Nb/SuN).

(*)Spydbladet Torskemund (Kickxia elatine) (NA) (25+1)

Nye fund (begge BKS) ved Sanderumvej 108 i Sanderum (29) og på et jordopfyldt gartneriruderat over for Exhausto i Birkendes satellitby ved hovedvejen (30).

Dunet Vejbred (Plantago media) (LC) (10)

Moderne genfund som hjemmehørende art: På den græssede del af Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30 (HT), nu meget sjælden på Bogø i Lillestrand (30) (HT), på Mejlø (30) endnu en del på NV- og V-skrænterne af sydøen hhv. på N-delen af nordøens S-skrænt (HT), i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) (DBF/FS & HT; HT) og som talrig på overdrevet ved Lillemølle (31) (HT). Udsås desværre også: N f. hjørnet af Ejlskovgade og Kottesgade i Odense (29) 2 store ex. på en vejvold (HT), ligesom bestanden i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) med nu 3 blomstrende ex. (F&N/MKS 2019) (FS & HT; HT; MKS) formentlig er udsået. Østenbælts er Dunet Vejbred fx set på strandvolden ved Bolund i Roskilde Fjord med Dansk Astragel (DBF/SGC).

(680Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata) (LC) (36))

(Glat) Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata var. scutellata) (LC) (34)

Nyt fund: På skovengen i skoven Brændholt (28) med en snes blomstrende/frugtende ex. i grøften den 13. juli (HT). Moderne genfund: På en søbred i Planteheld ved Arreskov Sø (32) med 10 blomstrende/frugtende ex. den 16. juli (HT), ved vandhullet centralt i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 3 blomstrende ex. den 9. juli (HT), stadig i fattigkæret i SØ-hjørnet af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT) med et blomstrende ex., men mange blomstrende/frugtende ex. i det centrale strejf med Tørvemos-Vokshat. Den glatte varietet af Smalbladet Ærenpris medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose. Vestenbælts er (Glat) Smalbladet Ærenpris set i en udtørret sø i Ringive Kommuneplantage ved Billund med Bruskbæger (HT), mens den østenbælts er set i blomst et par steder på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC), ligesom den er set i en lavning i hedeområdet på S-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa) – her også den hårede varietet (var. villosa).

Aks-Ærenpris (Veronica spicata) (NT) (0)

Sensationelt genfund for Fyn nær markvejen Overdrevet i Maden på Helnæs (28) den 29. juli 2017 (Nb/MGr). I 2020 sammesteds 30 blomstrende ex. den 15. juli (Nb/AmB, fotograferet mod hvilken busk!?), 35 blomstrende ex. den 22. juli (Nb/MGr), 125 blomstrende/frugtende og 75 vegeterende ex. over 1 m2 V om en tue med det invasive bladmos Stjerne-Bredribbe (Campylopus introflexus) den 30. juli (HT), stadig alive and kicking med sin fine klynge den 10. oktober (efter rygter om opgravning) samt den 5. december med god frugtsætning (mange standere) og mange vegeterende ex. (begge HT). Sidst set på Fyn i 1892 på Drejet ved Korshavn på Fyns Hoved (30) af Otto Møller – fundet her i mængde af dr. H. Vilandt og brygger Ludvig Theodor Schiøtz i 1888, belagt i Dansk Herbarium og nævnt i 4. udgaven af Johan Langes Haandbog i Den Danske Flora (1886-1888). Lystsejlerne fandt den også på Mejlø (angivet af Schiøtz, desværre uden år). Det nye fund er modsat det gamle en kende uden for artens skrå kalkbælte i Danmark, men der er intet suspekt ved bestanden – har måske vokset her, siden isen trak sig tilbage (og mennesket afvandede havbugten ganske vist!). Iflg. TBU havde arten en større udbredelse i senglacial steppevegetation før skovenes fremtrængen (ligesom fx Glat Rottehale). Der er ældre (spontane?) fund af Aks-Ærenpris på Rømø og ved Hjerpsted Strand i SV-Jylland – endnu længere fra det skrå kalkbælte. Der er et svagt islæt af kontinental flora på Vesterhavsøerne (fx Klit-Limurt, Eng-Havre og Glat Rottehale – ingen på Helnæs af de i alt 5 i TBU nævnte). Arten angives dog kun at være forvildet i Schleswig-Holstein. Som forvildet kendes den i Det Fynske Ørige fra Svanninge Komposteringsplads (32) (DBF/FS 2000), ligesom der er et ældre fund fra Lindelse gamle kirkegård (34) (K. Mourits-Andersen). Botanikeren Hans V. Hansen angav i sin ”Liste over vilde planter i Odenses sydvestlige del” (1984), at et ex. af formentlig nærværende art fandtes forvildet i området med de forladte kolonihaver omkring Odense Sygehus (29). Østenbælts er Aks-Ærenpris set talrigt blomstrende under en bioblitz på Heatherhill (URT/TV).

Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaceae) 

(incl. Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p))

Kirtel-Øjentrøst (Euphrasia stricta var. brevipila) (LC) (3)

Vestenbælts på overdrevet ved Tågelund nær Egtved i tusindtal (HT) – kroner 9 mm, mange stilkkirtler. Hvor er fundene fra den N-fynske kyst?

Spids Øjentrøst (Euphrasia stricta var. stricta) (LC) (5)

Ingen stilkkirtler! Moderne genfund: Feddet ved Å (28) (HT & LLC) og strandoverdrevet på Flyvesandet (29) (HT) – blomster 8 mm. Hyppigere i Jylland: Vestenbælts er Spids Øjentrøst set med en del blomstrende ex. i en vejkant i Rugbjerg Skov (HT), på overdrevet Bjergskov ved Åbenrå med en del blomstrende ex. (SyS/DBo, leg. HT) og i et spor i Trelde Østerskov som fåtallig (Pah/KSø, leg. HT). På Møn er den lokal i klitområdet på N-delen af Ulvshale (DBF/BKa, det. HT), ligesom den er set på overdrevene i Jydelejet og Høvblege (her til 40 cm) på Møns Klint (begge HT).

Skælrod (Lathraea squamaria) (LC, 1997: X) (31)

Nye fund, antages det: Et ex. i skoven V f. Blangstedgårdsvej i Odense (29) den 14. april (Nb/AKN), 2 ex. i skoven mellem Blangstedgård og Kohave (30) den 29. marts (Nb/KrH). Moderne genfund: Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) med få ex. (lokal botaniker til HT under DBF/LLC), Sejerskov i Odense (29) med en stor bestand den 4. april (FHP) og Longelse Bondegårdsskov (34) med 75 ex. den 8. april (Nb/CD). Ligeledes – ihukommende de vanvittige planer om anlæg i forbindelse med ”Active Living” – stadig i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Moseskov Vest med 28 ex. under fx Grå Poppel den 23. marts, 600 ex. den 9. april, en håndfuld nye ex. mod Ø den 22. april, hvide til brune ex. til 14 cm den 13. maj. Ikke fundet på Aske Keiser-Nielsens lokalitet i Moseskov Vest mod SØ. Moseskov Øst med 2 ældre brunende ex. den 13. maj. Ikke set i hverken Fællesskov Vest (for tørt?) eller Fællesskov Central – skoven har ellers med nød og næppe undgået at blive begravet under letbaneterrænet. Udeblev også igen fra skoven Glisholm ved Hollufgård (30) (HT). Den klorofylløse art er stadig ikke fundet på Ærø (33). Skælrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

(*)Ager-Kohvede (Melampyrum arvense) (NT) (5)

1000 blomstrende ex. den 15. juli på Toppen på Helnæs (28) (Nb/AmB) – plantøren Jørn Munk Andersen er til gengæld gået til de evige jagtmarker. Mange unge ex. blev set sammesteds den 20. april (HT). Også set på Ristinge Klint (34) – et forhåbentlig mere naturligt voksested – den 13. juli (Nb/CBø) og den 4. september (Nb/MSA). Ager-Kohvede medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3)). Ager-Kohvede findes også på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ).

Blåtoppet Kohvede (Melampyrum nemorosum) (VU) (0)

Udsås i Danmark af skovdyrkerne, herefter kohvededyrkerne.

Alm. Kohvede (Melampyrum pratense) (LC) (14+1)

Stadig i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) incl. blomstrende ex. den 29. maj (HT).

*Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava) (NA)

Mejet ned i vejkanten ved indkørslen til Enghave Skov nær godset Nordskov V f. Ringe (32) (fb/PeR). Hvad vi skrev i 2018 klinger så lidt hult: Fåborg-Midtfyn Kommune har lovet at tage hensyn til bestanden af denne art og dens værtsplante Rød Hestehov ved slåning af vejkanten, hvor den blev fundet som ny for Det Fynske Ørige i 2017 (PeR). Den 14. januar 2018 blev talt 50 vinterstandere af arten, den 19. juni 2017 25 blomstrende ex. (begge Nb/PeR).

*Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae) (NA)

Nyt fund Bolbro i Odense (29) i hundredevis (fb/RDN). Endvidere nogle moderne genfund i Odense (alle 29) (alle på ”Irsk” Vedbend) (alle HT): 300 blomstrende ex. S om café Stiften under Eg og Fyr (lig Eventyrhaven lige over for svømmehallen på Klosterbakken) (også Nb/JvD som talrig under tur til Eventyrhaven med Mette og Pernille), 60 standere (men 30 blomstrende ex. den 4. juli) N om caféen under Taks op til Klosterhaven, 20 blomstrende ex. langs Odense Å i Eventyrhaven i Odense. Hertil ved Helgavej ligeledes i Odense en stander ved nr. 24, mindst 30 standere ved nr. 26-28, 33 2 blomstrende og 5 frugtende – ikke set ved Helgavej 30). Også Fehlanzeige i Klostergården ved Odense Domkirke pga. hårdhændet kultivering af et bed med Vedbend. Om den stadig findes ved Syddansk Universitetet i Odense er et godt spørgsmål – det var lukket for almindelige dødelige det meste af 2020.

Tidsel-Gyvelkvæler (Orobanche reticulata) (CR) (1)

Igen forgæves eftersøgt i ”Torup Krat” (30) den 2. juli (HT) – Kål-Tidsel ej heller set. Tidselkvæleren blev heller ikke set i Skolebotanisk Have (29) (HT). 

Eng-Troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris) (NT) (5)

Tja: Har ingen besøgt kalkkæret ved Hudevad i 2020? Østenbælts på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Stor Skjaller (Rhinanthus angustifolius coll.) (NT) (30)

Moderne genfund: Hegning N i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (LKT), ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT) (”Sommer-S.”), talrig S f. ”Tarup Sø” N f. Hudevad Byvej i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (Nb/TV), den 16. juli kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) med 2 blomstrende ex. (HT), talrigt blomstrende i Sjoen og i N-delen af Gråsten Nor (begge 33) (begge Nb/UFr) samt ”1” blomstrende ex. i S-delen af Gråsten Nor (33) den 18. juni (Nb/MSS). Lidt hidsig rødlistning set fra Fyn, men Stor Skjaller medtages dog i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. Underarter er ligesom mht. den følgende art ikke behandlet i AFD – Tidlig Skjaller (Rhinanthus serotinus ssp. vernalis) angives dog som fåtalligt blomstrende i ”Nye Rødme Svinehaver” (32) den 7. juni (Nb/EÅF), ligesom hist og her i Hjortø By (32) den 23. maj (men ej blomstrende jf. foto) (Nb/LKT & LTh), mystisk.

Liden Skjaller (Rhinanthus minor coll.) (LC) (10+2)

Moderne genfund (alle HT): Rakkenhald på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30), overdrevet ved sømærket nær Graftebjerg yderst på den hindsholmske halvø Skoven (30) og ”Gamle Rødme Svinehaver” (32).

Blærerodfamilien (Lentibulariaceae)

Vibefedt (Pinguicula vulgaris) (NT) (12)

Moderne genfund: I ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) (OSK/HKC & LKS) – en af de få med lykke og held rigtige arter i Odense Kommunes Biodiversitetsplan. 15 blomstrende ex. i Urup Dam (30) den 5. juni (Nb/AnS, ”Borresholm”). Østenbælts er Vibefedt sigtet som fåtallig incl. enkelte frugtende ex. i vældet under bakken på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Alm. Blærerod (Utricularia vulgaris) (NT) (11)

Ilanddrevet i mængde ud for pontonen ved V-bredden af Arreskov Sø (32) (EE), men arten skal checkes.

Akantusfamilien (Acanthaceae)

*Blød Akantus (Acanthus mollis) (NA)

Nyt fund i en vejrabat ved Søndergade tæt ved jernbanebroen i Skalbjerg (29) (BKS).

Desmerurtfamilien (Adoxaceae) (incl. Gedebladfamilien (Caprifoliaceae p.p.))

Alm. Hyld (Sambucus nigra) (LC) (117+4)

Formen med fliget løv, f. laciniata, er set med en busk i Kongebroskoven (28) (Nb/LKT).

Gedebladfamilien (Caprifoliaceae) 

(incl. Diervillafamilien (Diervillaceae), Kartebollefamilien (Dipsacaceae), Linnæafamilien (Linnaeaceae) & Baldrianfamilien (Valerianaceae))

Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) (LC, 1997: R) (7)

Nyt fund i Kalvehave ved Rønninge (30) (BKS) – på Nordøstfyn i øvrigt kun i en skov SØ f. Rolsted (sidst HT 2004, fundet i 2003 (BKS & HT)) – stadig den største bestand i Det Fynske Ørige? Hertil et ældre fund fra Lundsgård Skov (30) i 1924. Tæt på TBU-d. 30 er genfundet 50 blomstrende ex. i Hindemae Skov (31) i 2018 (Nb/PeR). Årets gang i Lidenlund – endnu et år er gået i krattet ved OB’s klubhus i Odense Ådal (29) (alle HT) (kun vegeterende ex., vel førsteårsskud): 24. maj: 2 ex., 30. maj: 4 4-bladede juvenile ex., 7. juni: nu 8 ex., 26. juni: 4 ex., hvoraf de 2 med 6 blade, 28. juli: 8 ex. med op til 8 blade, tilført container med græs fra OB’s fordums opvisningsbane, 15. august: 6 ex. med tørkeramt løv, 27. august: 6 rosetter med 8, 6, 6, 4, 4, 4 blade, 5. september: 8 rosetter, voksende, 5. november 6 rosetter op af løv, nu også cykelstativ her, 17. november: 10 mere eller mindre pæne rosetter i ”kornelbrynet”, 8. december: 8 rosetter. Et moderne genfund er der også i Vejstrup Ådal (31/32) (fb/DSc), sidst 2003 (BKS & HT). Håret Kartebolle savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Ærø (33) og mere overraskende stadig fra Vestfyn (28). Se nærmere i artiklen i URT 2005:1 (s. 26-36, ved Niels Faurholdt & HT): Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus L.) – en sydøstdansk skovplante.

*Pindsvin-Kartebolle (Dipsacus strigosus) (NA)

Moderne genfund: 50 ex. på Seden Skydebane (29) (Nb/AKN). Østenbælts er Pindsvin-Kartebolle set i en skovvejkant i Ordrup Skov (DBF/SGC).

Blåhat (Knautia arvensis) (LC) (109+2)

Spredt på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) – især mod V, og her med Blåhatjordbi (1 han og 2 hunner) (CSk & HT, det. CSk). Også besøgt af Mørk Jordsnyltehumle (han) og dagsommerfuglen Lille Ildfugl.

Due-Skabiose (Scabiosa columbaria) (NT) (1)

10 vegeterende ex. på V-lokaliteten af den lysåbne del af Kronsbjerg, den centrale del af Grindløse Ås (29) den 10. april (Nb/ABr) – næppe set her før, hvorimod den kendes 2 steder lidt mod Ø. Stadig i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31), knoppende den 29. maj (HT) og med et enkelt blomstrende ex. den 16. juni (DBF/FS & HT). I Det Fynske Ørige i øvrigt kun kendt fra Vestfyn (28). Indgår i den katastrofale Biodiversitetsplan for Odense Kommune (29) – pseudovidenskab af værste skuffe, idet arten aldrig er fundet her (end ikke som udsået). Østenbælts er Due-Skabiose set flere steder i Jydelejet på Møns Klint samt på Høvblege (begge HT).

Djævelsbid (Succisa pratensis) (LC) (40+2)

Endnu blomstrende den 9. oktober på den lysåbne del af Røjle Klint (28) (HT) og endnu med et blomstrende ex. den 17. oktober (CSk & HT) – også set her med en flot bestand, mest endnu knoppende den 25. juli (DBF/HT & LLC). På Vibjerg ved Køng (28) er set enkelte blomstrende ex. i den flotte bestand den 24. oktober (HT). Andre moderne genfund: Et juvenilt ex. NØ f. Klakkebjerg ved Kerte Mølleknap (28) den 20. maj (Nb/KSk), få blomstrende ex. inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) den 13. november (HT) samt enkelte blomstrende og mange frugtende ex. den 7. november på knolden med Skarlagen-Vokshat i Henninge Nor (34) (HT). Derimod forgæves søgt i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) den 15. oktober (HT), på Højby Ås (29) (HT) og i N-kanten af golfbanen på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) den 29. august (HT) – lidet betryggende. Djævelsbid medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Og rigkær. Vestenbælts er Djævelsbid set som udbredt (ofte som dominerende art) på overdrevet ved Tågelund nær Egtved (HT), især i mergelsporet på Randbøl Hede incl. hvidblomstrede ex. (DBF/HJD) og i fattigkæret ved Holme Å V f. Høllund Bro incl. få udsprungne ex. den 16. august (HT). Østenbælts udbredt i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ) og færre på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC). Af Tante Stiften kaldt Djævelskud i en artikel om ”Jordløse Bakker” (32).

Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) (LC) (29)

Moderne genfund: Brænde Ådal ud for Kerte Vandværk (28) (HT), S f. pumpestationen i Maden på Helnæs (28) (Nb/GKn), 100 blomstrende ex. i hegning N i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) med mange blomstrende ex. den 20. maj (OSK/HKC & LKS) og mange vegeterende ex. den 15. oktober (HT) samt nu kun lokal i kæret i Odense Ådal N f. Borreby (29) (HT). Tvebo Baldrian medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Arten er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ), ligesom den østenbælts er set i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ) og på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

(*)Tandet Vårsalat (Valerianella dentata) (NA)

Nyt fund med en bræmme i en markkant ved Skovhavevej nær Allestedvej i Fangel Hede SSØ f. Fangel (29) (BKS).

Klokkefamilien (Campanulaceae) (incl. Lobeliefamilien (Lobeliaceae))

Liden Klokke (Campanula rotundifolia) (LC) (110+4)

På NØ-spidsen af den nordlige del af Mejløs nordø (30) er set 7 hvidblomstrede ex. (HT) – den 23. december sammesteds et ex. med de traditionelle blåviolette blomster. En pæn bestand af Blå Klokke med sværmende Rødhalet Høstbi er der på toppen af ”Klokkebjerget” V f. Frøbjerg Bavnehøj (28) (CSk & HT). Bien er fx også set på Romsø med en voksen han den 8. juli (Nb/HK), så nogle naturhistorikere har besøgt øen i 2020. Rødhalet Høstbi er tidligere også set på den lysåbne del af Røjle Klint (28) (CSk) – endnu blomstrende Liden Klokke her den 17. oktober (CSk & HT). Har etableret sig i en sprække i fliserne på en trappe i Jordløse (32), hvor den ellers ikke har nogle artsfæller (TRN).

Blåmunke (Jasione montana) (LC) (54+1)

1000 blomstrende ex. som tæppedannende på et sandet areal S f. ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (Nb/AmB).

Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum ssp. spicatum) (LC) (24+2)

Nyt fund (PoR?) i Øksendrup Skov (31) med 5 pæne klynger i det frodige Ø-bryn ned til Kongshøj Å (HT). Moderne genfund: 2 blomstrende ex. i brynet af Søndersø Skov (29) (Nb/JCa) – her med Bugtet Kløver (først bestemt som Bjerg-Kløver af altid festlige Ole B. Lyshede). Også genfundet i Stenløse Skov (29) (VBD/HT) og med 8 pæne blomstrende/frugtende ex. ved Åstien ud for ”Søparksøen” (HT). I Det Fynske Ørige er dette taxon aldrig fundet på Sydhavsøerne (33, 34), ligesom den mangler på Hindsholm (30). Aks-Rapunsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. Vestenbælts er arten udbredt i de østjyske skove, fx i Marielund i Kolding (SyS/MVe, leg. HT).

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)

Bakke-Røllike (Achillea collina) (~LC)

På det braklagte areal N f. Slipshavnvej nær p-pladsen Ø f. golfbanehuset på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) med 2 ex. (MTh), der ikke overraskende blev taget til samlingen. Spotkarakteren er tæt langhåret ligesom A. pannonica og A. setacea. Også samlet af vor udsendte på baneterrænet ved Rødbyhavn på Lolland (URT/MTh). I Dansk Herbarium er belæg fra 1929 og 1939 kåret som Bakke-Røllike af Anfred Pedersen. Samtidig ligger der 2 snese ubestemte belæg af Achillea i Dansk Herbarium, I 2014-udgaven af nærværende klumme nævnte vi den polske botaniker Albert Wiaderny, der anser en kontinental form af Alm. Røllike for at være udbredt på Fyn (også i fx Holland og Ø-Europa).

Alm. Røllike (Achillea millefolium) (LC) (117+4)

Feltstudier den 29. august på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) medførte ingen opklaring for klummeskriveren (HT) trods ovennævnte inspiration fra Thornbajer.

*Bynke-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) (NA)

Nyt fund med et ex. ved Houvej 82 på Hov (34) formentlig med fuglefrø (Nb/HN).

Guldblomme (Arnica montana) (NT) (1)

I ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) fåtalligt blomstrende den 7. juni (Nb/EÅF) og 7 blomstrende ex. den 1. juli (Nb/EEE), lig ”et sted på Fyn” den 17. juni (fb/DSc) – vel sløret under indtryk af de mange opgravninger af hvad som helst i Danmark og de få planter på stedet. Den 9. juli ca. 500 ex. set, hvoraf kun 5 blomstrende, anslået totalbestand max. 1000 vegeterende og 10 blomstrende ex. (HT) – hertil ”næsten kun vegeterende” (EV). I Fyns Amts 9 x 5 m-felt ca. 150 vegeterende og ingen blomstrende ex. (HT). Bestanden i feltet har været optalt grundigt i 12 af årene mellem 1988 (FA/PeR & BTR) og 2010 (SSK/HT) for Fyns Amt hhv. Svendborg Kommune. Det største antal planter blev talt i 2006 (2264 ex., hvoraf 111 blomstrende), mens det største antal blomstrende ex. var i 2003 (2113 ex., hvoraf 376 blomstrende) (begge FA/HT). Den 5. juli 2010 var der stadig 1713 ex., hvoraf 80 blomstrende (SSK/HT). Blomstringsfrekvensen, der viser/viste forholdsvis store udsving og formodes at være noget klimaafhængig, var højest i 1999 (20,5%: 1290 ex., hvoraf 264 blomstrende – men samtidig den laveste total for alle optællingsårene) (FA/HT). Vestenbælts på overdrevet ved Tågelund nær Egtved var der en pæn bestand nær lokaliteten for Bredbægret Ensian den 23. september (HT), mens der på overdrevet Bjergskov ved Åbenrå i Sønderjylland ingen Guldblomme blev set den 26. september (SyS/DBo, non leg. HT)! Aktive stoffer fra en snes økologiske Arnica-blomster indgår i 100 g af den schweiziske naturlæges Alfred Vogels Atrogel til behandling af ømme muskler og led. Arnicaplanterne skal være fra selskabets egne dyrkninger, ”fordi planten er fredet i Europa og ikke kan høstes i naturen.” Man må håbe, at Guldblomme ikke længere høstes i den danske natur! I Västra Götaland i Sverige er arten også i tilbagegang (Svensk Botanisk Tidsskrift 2021:1).

(*)Have-Malurt (Artemisia absinthium) (NA)

Udbredt i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT) – skal her være et levn fra tidligere dyrkning. Et knoppende ex. er set i grusgraven S f. Caroline Amalievej SV f. Lundeborg (31) (HT & PBR).

Nikkende Brøndsel (Bidens cernua) (LC) (42+1)

Dukket op med et lille blomstrende ex. i ellesumpen ved TCO i Odense Ådal (29) (HT).

(*)Tornet Tidsel (Carduus acanthoides) (LC (NA)) (3)

Den 23. juni dominerende art (sammen med Draphavre ganske vist) på selve toppen af Bogø (22 m) i Lillestrand (30) (HT) – et halvt år senere (den 23. december) skåret helt ned af brakpudsning (HT). I juni også et par steder på S-kysten (som tidligere BKS). Fra Nordfyn (29) og Østfyn (31) foreligger kun ældre angivelser, mens den aldrig er noteret fra Vestfyn (28) endsige Langeland (34). Østenbælts er Tornet Tidsel udbredt på strandoverdrevet ved Bolund i Roskilde Fjord (DBF/SGC), hvorimod den ikke blev set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ, non leg. HT, ukendt for PLJ). Arten er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3), men iflg. AFD-værket en indslæbt og bofast arkæofyt (?). Vi støtter Buchwalds antagelse og tager den med i PEF.

(*)Nikkende Tidsel (Carduus nutans) (LC (NA)) (2)

Talrig i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/LLC). Olaf Hagerup havde den i 1922 som talrig enkelte år ved ejendommen Liliedal, som pudsigt nok ligger ud for NØ-hjørnet af Flægen – og Lindskrogs prik på kortet er faktisk ”sløret” (dvs. unøjagtig) af samme ejendomsretslige årsag! Sidst noteret fra Vestfyn (28) i 2007, hvor et blomstrende ex. blev set i en fliset kant af en brakmark i en fhv. hede i Lunge Bjerge tæt op til Gelsted (HT). Der er belæg i Dansk Herbarium fra Assens Havn (28) i 1913 – Svend Andersen angav den sammesteds i 1926 (”ny for Vestfyn (28)” i 2007-rapporten var således en brøler). Moderne genfund i kanten af en bygmark S f. Holckenhavn Fjord (31) med 70 blomstrende ex. til 120 cm med fx Kruset Tidsel til 2 m den 23. juli foruden på marken lidt mod S 3 blomstrende spinkle skud med Skarntyde, Mørk Kongelys og Kruset Tidsel i NV-hjørnet af pkt. 22, der rummer en beplantet gammel råstofgrav (begge HT). I Det Fynske Ørige i det nye årtusinde i øvrigt kun på en S-exp. skrænt i Koledhus grusgrav ved Svindinge (31) (BKS 2011). Nikkende Tidsel er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3), men iflg. AFD-værket en indslæbt, lokalt bofast neofyt, der første gang blev belagt til Dansk Herbarium fra Dalby på Hindsholm (30) i 1853 – stadig her i 1924 (belæg ved Svend Andersen i Dansk Herbarium), men kendt til 1937 (H.C. Hansen i NF’s arkiv). Vi støtter igen Buchwalds antagelse og tager den med i PEF. Arten er aldrig set på Langeland (34). I Jylland er Nikkende Tidsel genfundet som talrig ved Kielstrup N f. Mariager Fjord (URT/PTP).

Alm. Bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. vulgaris) (NT) (37)

Nyt fund i det sydfynske indland: Store Skud ved Håstrup (32) med en 50 cm høj stander i et jorddige den 3. november (HT) – ikke set i de nærliggende ”Jordløse Bakker” (TRN). 21 moderne genfund af denne langs kysterne vidt udbredte art: Kystskrænt ud for Julieplantage på Hindsgavl-halvøen (28) som hist og her (Nb/ESc), Skæreklint ved Sdr. Åby (28) som fåtallig (HT), Sønderby Klint (28) (HT), Djævlebakke i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT), mellem Djævlebakke og Elmebjerg i Bobakker (28) med få ex. (HT), Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) med flere blomstrende ex. den 30. juli (HT), S-kystklinten af Helnæs SV om Helnæs Sommerland (28) med 100 ex. (Nb/JH) (nævnes ikke herfra af Erik Wessberg i ø-flora nr. 54 fra 1993), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) som udbredt (HT), på bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) i tusindtal (HT), kun rosetter stadig den 16. juni (FS & HT), knoppende den 29. juni (CSk & HT), på den græssede del af Jøv (30) (HT), Marius Boisen Mortensens skrænt på Jøv (30) med få blomstrende ex. den 6. august (HT), på den fhv. dyrkede S-exp. bakke N f. ”Nordskov Enge” ligeledes på Hindsholm (30) (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS; HT), nu meget sjælden på Bogø i Lillestrand (30) (HT), Mejløs sydø (30) med 2 blomstrende ex. i V-skrænten (HT), Hesselbjerg på Langø (30) (BKS), Lundsgård Klint (30) med standere den 16. juni (FS & HT), Store Stege ved Dyreborg (32) med standere den 11. november (HT), Lykkekærs Banke (”Casanovabakkerne”) på Tåsinge (32) som talrig (især ved entreen) (HT), Vodrup Klint (33) (HT) samt på Langeland (alle 34) den store hatbakke ved Salme Nor, Pavebjerg og Fakkebjerg  (alle HT). Ældre fynske indlandsfund er Gelsted (28) (Dansk Herbarium 1978), Kerte Kohave (28) (Botanisk Tidsskrift 42), Signekær (28) (Svend Andersen 1911), Otterup (29) (Dansk Herbarium 1901), Smidstrup Bakker ved Bogense (29) (Dansk Herbarium 1940), Stenløse (Svend Andersen uden år), mellem Revninge og Lundsgård (30) (M.L.Mortensen uden år), Gammelmose v. Rynkeby og Ø f. Ladby (begge 30) (begge Svend Andersen 1936), Kogsbølle, Æble, Ladegårdsåens skrænt, Sulkendrup Åbakker og Bjernelung (alle 31) (alle Svend Andersen 1925) og Ullerslev (dvs. ”Vibesholm Enge”) (31) (Svend Andersen 1929), Svanninge Bakker (32) (Emil Rostrup uden år), Stævningen (32) (Naturhistorisk Forening for Fyn 1929), Fagsted, Knagelbjerg, Nybygdgårde og igen Svanninge (alle 32) (alle Svend Andersen 1912), Lindelse (34) (M.L. Mortensen uden år) samt en bakke ved Tranekær (H.C. Hansen 1958). Alm. Bakketidsel blev ikke kortlagt af klummeskriveren i 1989, øv! Stadig en del indlandsfund i det fynske indland i AFD. Set fra Det Fynske Ørige ser det lidt slingret ud, at man rødlister Bakketidsel (man mener vel Alm. Bakketidsel!) som næsten truet samtidigt med, at den meget sjældnere Langbladet Bakketidsel (ikke med sikkerhed fundet på Fyn) rødlistes truet. Rødlistningen sikrer dog, at kommende kystsikring ofte skal VVM-vurderes (NKP). Alm. Bakketidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Taxonet er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ) samt østenbælts i Jydelejet og på Høvblege på Møns Klint (begge HT).

Alm. Knopurt (Centaurea jacea) (LC) (113+4)

”Smalbladet Knopurt” er set på den sydligste del af Mejløs nordø (30) med Strand-Nellike (HT). Et nærtstående sydligt taxon spøger iflg. DBF facebook.

Fjer-Knopurt (Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia) (LC, 1997: A) (5+2)

De 6 eksisterende bestande (alle optalt af HT) (i parenteser de tilsvarende tal fra 2006 (alle FA/HT)) er Skydebjerg (28) 16 blomstrende skud i 7 klynger (færre end 130/41), Orte (28) 43/5 (færre end 338/68), Lindeskov (31) 7/2 (færre end 50/14), Palleshave (32) 172/26 (flere end 57/10), Bolteskov (31) 30/12 (færre/flere end 51/11), og Nybygdgårde (32) 26/11 (færre/flere end 50/6).
Fra Vestfyn (begge 28) synes den forsvundet såvel ved Katrinebjerg på Røjleskov-halvøen (HT; LLC) som S f. Båring Skov (HT). Her var der i 2006 200 blomstrende skud i 25 klynger hhv. 87/8 (begge FA/HT). I alt 63 klynger med 294 blomstrende skud i 2020 tilsvarende optalt til 183 klynger med 963 blomstrende skud i 2006, en reduktion på 66% klynger hhv. 69% blomstrende skud. Supplerende oplysninger om de gamle vejkanter omkring landsbyer, som de 6 tilbageværende fynske lokaliteter kan kaldes: Skydebjerg lig Havrebjerggyden VNV f. Orte, der fører til Skydebjerg (28): Centralt 6 klynger med 8 blomstrende skud til 1 m (og 10 vegeterende klynger med 12 skud), de fleste remonterede efter slåning den 11. juli (HT), mod V en klynge med 8 frugtende ex. (til 95 cm, max. 8 blomster på et skud, med Agerhumle) den 25. august (HT), blomstrende den 16. juli (BKS), frugtende den 15. september og den 1. oktober (begge HT). Formentlig identisk med Skydebjerg (V. Petersen) hos J. Lange 1886-88. Orte lig Årupvej N f. Orte (28): 250-450 m N f. T-kryds, 4 klynger med 38 knoppende skud til 11½ m (max. 17 blomster på et skud, med Agerhumle og Jordhumle) den 11. juli (HT), en ekstra klynge med 5 blomstrende skud den 21. juli (CSk & HT). Lindeskov lig Lindeskovvej ved Lindeskov (31), Danmarks østligste bestand, 2 klynger med 7 skud til ½ m (max. 5 skud) efter slåning (og 3 vegeterende klynger med 5 skud) den 23. juli (HT), ingen spor pga. effektiv måsling af vegetationen og mosegriseskud den 10. december (HT). Palleshave lig Palleshavevej N f. N-nedkørsel til Skovgårdsvej (32) til ½ m (max. 32 skud) den 16. juli (HT). Bolteskov lig Hestehavevej S mod Gestelevvej (31) til 1 m (max. 12 skud) den 16. juli. ”Nybygdgårde” lig Holstenshusvej (32), markant Ø-exp. vejskrænt S om transformer, til 130 cm (max. 8 skud) den 16. juli, forsvundet mod S (HT). 
De nu negative forekomster af Fjer-Knopurt skyldes følgende forhold: Katrinebjerg lig Boltsvej (28) tilgroning med Korbær den 25. juli (HT; også LLC). Båring Skov lig Mørkesgyden (28) tilgroning med Korbær, Ager-Tidsel og Draphavre den 25. juli (HT). Klummeskriveren udførte også en skræmmende cykeltur på 20 km på det grønne lyn, min 44 år gamle Motobecane racercykel, ad de små veje omkring den stjerneudskiftede landsby Allested. Turen den 1. september var et flop pga. livsfarlig trafik med tunge køretøjer, et smadret gear og ikke mindst manglende genfund af Fjer-Knopurt, som er angivet fra Allested af S.M. Rasmussen i 1942. Ved Grønderup (32) var der endnu 7 klynger af Fjer-Knopurt i 1989, men siden er her sket vejudvidelse (ligesom mange andre steder). Det seneste fund fra Nordfyn (29) var ved Ubberud i 1948 (H.C. Hansen), mens det på Nordøstfyn (30) var ved Lundsgård og Lille Viby i 1800-tallet, ligesom den savnes helt fra de fynske sydhavsøer (33, 34). Vestenbælts kunne et nyligt fund af arten i en vejkant i Ringive Kommuneplantage nær Billund (F&N/KAl 2019) heller ikke genopstøves (HT; Nb/KAl). Ligesom i 2006 blev det højeste skud noteret ved Årupvej N f. Orte (28) med 1½ m. Dansk flora har ligesom Dansk Feltflora 30-80 cm, mens Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands har 30-100 (-120 cm). Højden afhænger især af skuddets placering i eller uden for det slåede område af vejkanten! Bladene er tandede, men det kan være svært at se – og det er måske en forvirrende simplificering, når ”alle blade hele, elliptiske, nedre stilkede; rand tandet” i Dansk Feltflora er blevet til ”hele, elliptiske blade” i Dansk flora. Arten bestøves tilsyneladende af bier, som det antydes ovenstående.

Stor Knopurt (Centaurea scabiosa) (LC) (102+3)

Standere til 120 cm i vejskrænten i Bobakker på Helnæs (28) (HT), belæg til Otto Buhl.

Lav Tidsel (Cirsium acaule) (LC) (28)

Moderne genfund (og som sådant fuldstændigt uinteressant iflg. finderen) på strandoverdrevet ved Måle Strand ud for Sadelmagermose på Hindsholm (30) (BKS). 
Hertil Skæreklint ved Sdr. Åby (28) som fåtallig (HT), ”Helnæs Ås” i Bobakker på Helnæs (28) (HT), Arnebjerg i bunden af Nærå Strand (29) med en snes rosetter centralt (HT), Bæsbanke på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) med 2 blomstrende ex. den 7. juni (Nb/TV), Rakkenhald på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) som fåtallig (CSk & HT; HT), på Bogø i Lillestrand (30) nu sjælden (HT) samt på N-delen af Mejløs nordø (30) på S-skrænten, på NØ-spidsen incl. et blomstrende ex. og i gryden med Skarlagen-Vokshat fåtallig (her ingen Draphavre) (HT). Endelig på overdrevet ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) med få frugtende ex. den 29. august (HT), i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 2 blomstrende ex. i N&U-optællingsfeltet den 28. september og på Monnet på Tåsinge (32) (DN/IH & PVR, leg. HT). Lav Tidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Vestenbælts er arten set fåtalligt på overdrevet N f. støtten på Skamlingsbanken (HT) – her er desværre alt for tilgroet (af vokshatte kun Gul Vokshat – tidligere fx Jensens Vokshat). Udbredt på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ), mens den synes sjælden på Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ). Østenbælts findes Lav Tidsel også spredt på strandoverdrevet ved Bolund i Roskilde Fjord (DBF/SGC), på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC) og i Jydelejet på Møns Klint (HT).

Kær-Tidsel (Cirsium palustre) (LC) (94+4)

Incl. næsten hvidblomstrede ex. i rigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT).

(*)Firkløft (Cotula coronopifolia) (LC (NA)) (0)

Ved Bøjden Nor (32) nu også med 5 blomstrende ex. lige Ø f. Klydeskjulet (HT). Firkløft er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4), men en indslæbt bofast neofyt med oprindelse i S-Afrika iflg. AFD-værket. Løjtnant & Worsøe (1993) anså den for indslæbt med fugle og sårbar. Vi støtter Buchwalds antagelse og tager den med i PEF.

*Hjertebladet Gemserod (Doronicum pardalianches) (NA)

Forvildet blomstrende klynge langs en sti ved Søparken nær Stenløse (29) (VBD/HT) – næsten fast islæt på turen.

*Høj Tidselkugle (Echinops exaltatus) (NA)

Nyt fund gemt bag p-pladsen ved NØ-hjørnet af Holckenhavn Fjord (31) med 18 blomstrende ex. til 120 cm (HT). Moderne genfund: 100 frugtende ex. ved Brændegård Ø f. søen (32) (HT) – her også set i 2010 (HT) og 30 blomstrende ex. i bivejkanten ved Vornæsvej i Bregninge på Tåsinge (32) (HT) – her også set i 2018 (HT & MTh), men ikke medtaget i rapporten. Der bør være mere check på de tidselkugler, Bo K. Stephensen.

Kugle-Museurt (Filago vulgaris) (LC) (86+3)

Nyt fund på en gårdsplads i Ommel (33) (Nb/UFr).

Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium) (NT) (3)

DOF vil åbenbart bidrage til de tragikomiske løjer i Odense Kommunes skandaløst ringe Biodiversitetsplan og melder denne art fra Rydsådalen (29) (KDJ’s oplæg). Anton Andersen havde den fra Trøstrup-Korup (29) fra 1880 til 1909, men det er jo mere end en postgang siden. Moderne genfund kniber det så sandelig med i det fynske: Kun Flyvesandet (29) med 2 små vegeterende klynger på 3 og 4 skud ved nu fjernet ildsted (HT). Om det var en god ide at retablere lokaliteten med ildstedet (DGS & RDN) – dvs. at fjerne essen – er et åbent spørgsmål. Endnu engang forgæves søgt yderst på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (CSk & HT; HT). Ligeledes i Fyns Hoved-området har den vokset på en sommerhusgrund ved vejen Alpehau (30) – men ejeren mener, at den er forsvundet (FØA). Også negativ i ”klitten” ved Sjoen i Dunkær Mark (33) den 2. december (HT) – og ligeledes på Ærø ved Ærøskøbing (33) (Nb/KBJ). Til gengæld er flere blomstrende ex. af Gul Evighedsblomst set ud for Klintegård på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ). 

*Vingekurv (Helminthotheca echioides) (NA)

Ny for Langeland (34) med 7 blomstrende ex. (incl. et ex. uden vinger) den 7. september i en mislykket lucernemark fra 2019 Ø f. Houvej på Hov (34), først set som 4 rosetter den 24. april (begge Nb/HN). Dermed fundet i alle distrikter i Det Fynske Ørige. I sin mediterrane hjemstavn vokser Vingekurv fx i olivenlunde og langs vandløb. De øvre blade sidder ind til stænglen – deraf navnet.

(Småarter af Alm. Høgeurt (Hieracium sect. Vulgata) (NE) (38+2))

Skal checkes: Fin bestand på 25 blomstrende/frugtende ex. Ø f. Temmeshave under Bøg i skovbryn (29) (HT). Hertil som vanligt flere steder i Snarup Mose (32) incl. blomstrende ex. den 3. oktober (HT).

Plettet Kongepen (Hypochoeris maculata) (NT, 2010: VU) (1)

Ej set på Feddet ved Å (28) (Pah/HT & KMP), trods ivrige Gerhardt fra DN (denne herre med tyske rødder har for nyligt set et ex. ved redningskransen mod V). Var ny her i 2015 med et blomstrende ex. i udkanten af en bevoksning af Rynket Rose (VBD/TRN) – måske med forbindelse til Fyns klart største bestand på den nærliggende Sønderby Klint (28) eller bare hidtil overset? Plettet Kongepen er aldrig fundet på Langeland (34).

Alm. Kongepen (Hypochoeris radicata) (LC) (112+4)

Blomstrende ved Rusager på Skjoldnæs-halvøen (33) den 2. december (HT). Arealet, der er tidligere dyrkningsjord, græsses hele året af Dexterkreaturer (incl. en guldko!). Olivenbrun Farvetunge er her fundet som ny for Ærø (33) (Nb/AKN), ligesom Snehvid Vokshat er fundet som den første Vokshat (AKN). Det bliver spændende at følge lokaliteten i de kommende år. 

Soløje-Alant (Inula britannica) (LC) (12)

Endnu talrig ved udløbet af Syltemade Å (32) med afblomstrede ex. den 19. september (Nb/TV). Også moderne genfund på Monnet på Tåsinge (32) (DN/IH & PVR, det. HT), ved Nørresø på Drejø (32) med 10 blomstrende ex. (Nb/MSA) samt på Store Egholm (33) som hist og her blomstrende den 15. september (Nb/UFr).

Trekløft-Alant (Inula conyzae) (NT, 1997: V) (2)

Moderne genfund: På bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (CHu & HTh; CSk & HT (incl. enkelte blomstrende ex. den 29. juni); FS & HT; HT (mindst 300 standere til 80 cm den 6. april, blomstrende ex. til ½ m den 8. juni). Trods alt også set på Mejlø (30) – endda et nyt sted med 2 blomstrende ex. på S-skrænten af nordøens N-del (til gengæld ikke set på plateauet sammesteds efter måsling af vegetationen) (HT). Også set på Peberholm i Øresund (URT/TV).

*Læge-Alant (Inula helenium) (NA)

Moderne genfund: Torø (28) SØ f. den sydlige lejrskole og på den inderste del af strandengen mod NV (FØA) – hertil Torø mod S 99 ex. den 27. juli (Nb/OlH) og Torø fåtallig mod SØ (F&N/KNF 2011). Også genfundet i brynet af Vårø Skov på Tåsinge (32) med mindst 40 ex. (HT). Savnes på AFD-kortet i Det Fynske Ørige fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34), idet der dog fra alle 3 distrikter gives ældre belagte fund i Dansk Herbarium. Det eneste fynske distrikt, hvorfra arten ikke er belagt i Dansk Herbarium, er Vestfyn (28) – men her blev den set ved en bæk på Røjle Klint (28) (LLC 1987 – dog ikke set siden).

Pile-Alant (Inula salicina) (LC) (6)

Stadig talrig ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (HT), men hvor længe kan den klare tilgroning?

Eng-Brandbæger (Jacobaea vulgaris) (LC) (106+4)

En klynge med lysegule randkroner ved en skovvej i Sønderskov ved Ferritslev (30) (HT). 

*Kæmpe-Turt (Lactuca macrophylla) (NA)

Kohave ved Blangstedgård (30) (FØA) – vel lig med ved Blangstedgård (30) (fb/DSc) og et kratbryn V f. Kohave ved Blangstedgård (29) med 50 blomstrende ex. (F&N/KrH 2019).

(*)(Ufliget) Tornet Salat (Lactuca serriola f. integrifolia) (NA)

Op til 190 cm i en have i Allested-Vejle (32) (Nb/EMBH). Iflg. Stace op til 2 m.

(*)Strand-Salat (Lactuca tatarica) (LC) (13+3)

Tilsyneladende et nyt fund langs Strandvejen S f. den nye Lillebæltsbro i Middelfart (28) (fb/PLJ). Moderne genfund fra Kattegat gennem Lillebælt til Det Sydfynske Øhav: Stranden under Røjle Klint (28) som talrigt blomstrende den 25. juli (DBF/HT & LLC), også Sus på egen hånd (Nb/SuN), Sønderby Klint (28) med Stenhumle (HT; tidligere også set her af FØA), Feddet ved Å (28) med endnu blomstrende ex. den 24. oktober (Pah/HT & KMP), Torøs sydlige pynt (28) med talrige blomstrende ex. (FØA), her endnu et blomstrende ex. den 23. oktober (Nb/AKN), stranden N f. Sønderby Klint (28) som talrig (Nb/JH), ved Maden på Helnæs (28) med 100 blomstrende ex. (Nb/MSA) og S-kysten af Avernak-delen af Avernakø (32) med 10 ex. (Nb/JH). Strand-Salat blev noteret på Torø allerede i 1966 af Alfred Hansen og Anfred Pedersen. Strand-Salat mangler endnu på Nordøstfyn (30) og Langeland (34), hvilket nok ikke får lov til at stå ret længe endnu. Buchwald et al. 2013 (app. 3) betegner Strand-Salat som spontan – vi holder med Buchwald og medtager den i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Stivhåret Borst (Leontodon hispidus) (LC) (4+1)

Moderne genfund: 10 blomstrende ex. ud for Sølyst på Røjle Klint (28) (DBF/HT & LLC) – også set her i 2004 (FA/HT) og i 2000 (FA/HT & NKP). Stadig også i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31), ikke mindst med en flot klynge af 6 blomstrende stilke ved nedgangen til stranden under restauranten (DBF/FS & HT; HT). Stivhåret Borst savnes helt fra Ærø (33). Iflg. AFD-værket er Stivhåret Borst blevet langt sjældnere nu end i TBU – især på Fyn og i indlandet af Sjælland. Den er en sikker fynsk rødlisteart, når der nu kommer gang i Projekt Eventyrlig Flora (arter.dk eller Naturbasen?). Fx søgt forgæves på Arnebjergs stadig kreaturgræssede N-exp. skrænt over Nærå Strand (29) (HT, for sent den 1. november?) – sidst set så sent som i 2018 med ca. 50 ex. (HT). Vestenbælts er Stivhåret Borst udbredt på overdrevet ved Tågelund nær Egtved (HT) og på Grejs Bakke – her spredte frugtende ex. incl. med Rosenrød Vokshat i form af et mycelium med 15 frugtlegemer (HT & WE). Østenbælts (begge HT) udbredt incl. endnu blomstrende ex. på lokaliteten for Horndrager i Jydelejet på Møns Klint, mens den på Høvblege var afblomstret den 23. august.

Hundesalat (Leontodon saxatilis) (LC, 1990: R) (15)

Moderne genfund: Gyldensten Strand V f. Eriksholm (29) med kun 6 frugtende ex. (Nb/KiR), dige ved Stængholm på Kærby Fed (30) (BKS), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) endnu med mange blomstrende ex. den 13. november (HT), Store Stege ved Dyreborg (32) endnu med flere blomstrende ex. den 11. november (HT), NØ-odden af Knolden ved Dyreborg (32) også blomstrende den samme dag, ”Thurø Rev” (32) mange incl. blomstrende den 20. november (HT), Ensianfladen ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) som talrig (HT) og Eskebjerg (34) med et blomstrende ex. den 28. november (HT). Østenbælts er Hundesalat set på Eskebjerg Vesterlyng med få blomstrende ex. (HT & PLJ) efter ekskursionen til Nekselø.

Liden Museurt (Logfia minima) (LC) (21+1)

Moderne genfund af denne efterhånden sjældne art (nu langt sjældnere end Kugle-Museurt): Ved Fyns Hoved Camping knoppende på campingpladsen med Mos-Korsarve den 16. juni (FS & HT), på ”Sømærkebakken” på Indrehovedet af Fyns Hoved (30) (HT), ved p-pladsen i Phønix-delen af Tarup-Davinde Grusgrave (30) (Nb/TRM) og ved den fjerne p-plads ved Nyborg St. (31) (FS & HT; HT). Liden Museurt er også set udbredt på baneterrænet ved Gredstedbro St. i Sønderjylland (HT).

(*)Æselfoder (Onopordum acanthium) (NA)

Nyt fund: Ud for indkørslen til fordums FHFS (Fyns Hoved Feltbiologisk Station), Fynshovedvej 761, med flere rosetter på en græsvold (30) (HT). Moderne genfund: Stige Ø (29) med 2 rosetter (Nb/LKT & LTh), p-pladsen ved Ådalsskolen (29) med et blomstrende ex. (HT), på jordvoldene ved et nyt sommerhus på Alpehau (30) som udbredt incl. store frugtende ex. før et bestyrelsesmøde i Fynskredsen (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS), Mejlø (30) på strandoverdrevet ud for nordøen med et knoppende ex. den 23. juni (set fra kajak on retour fra Bogø) og på sydøen 15 frugtende ex. til 2 m på Ø-kysten den 6. august, sammesteds med 12 standere den 23. december (alle HT), på den fordums græssede strandvold ud for Nordenhuse Strandmose lig ”Feddet” (31) med 7 spinkle knoppende ex. den 29. maj omkring renden, underkuet af Kæmpe-Bjørneklo (HT), ud for SV-delen af Bondemose ved Ullerslev (31) med 5 ex. (Nb/BKS) samt på en jordbunke på ruderatet ved den fejlstavede Vibeholmsvej SØ f. Ullerslev (31) med 2 standere (HT). Æselfoder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). Arten er set på Nekselø i Storebælt med et flot blomstrende ex. ved Damhus (bigård med Honningbi) (HT) og østenbælts på strandvolden ved Bolund i Roskilde Fjord med et knoppende ex. (DBF/SGC).

Hvid Hestehov (Petasites albus) (LC) (20)

Tilsyneladende nyt fund med 100 ex. i Præstevænge ved Kejrup (30) den 6. februar (Nb/JH) som en offentligt ansats overraskende entré på Naturbasen (hvad vil man så med arter.dk?). Moderne genfund: Talrig i Kasmose Skov (28) (Nb/KAl). Det samme under mere antropokore forhold i skoven Glisholm ved Hollufgård (30) (HT) – kendt herfra siden ca. 1880 (Lange & Mortensen 1884-85).

(*)Rød Hestehov (Petasites hybridus) (NA)

Mange blomstrende langs Åstien på V-bredden af Odense Å i Odense (29) den 6. februar (HT).

Ru Bittermælk (Picris hieracioides) (LC) (39)

Nyt fund med 15 blomstrende ex. ved Stejlebjergvej i Assens´ industrikvarter (28) (Nb/AmB) og på bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (HT, den 6. april) – endnu knoppende ex. den 16. juni (FS & HT), med få blomstrende den 29. juni (CSk & HT) og i alt 40 blomstrende ex. den 19. september (HT). Moderne genfund: Et knoppende ex. ud for Sølyst på Røjle Klint (28) (DBF/HT & LLC), Sønderby Klint (28) incl. helt mod Ø med besøg af Pragtbuksebi (HT), Djævlebakke i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT). En bestand i vejkanten mellem Albjerg og Lundeborg (31) bør checkes (HT, fjernobs fra automobil). Ru Bittermælk synes derimod forsvundet fra den gamle banevold V f. Ryslinge (N f. Bredland Skov) (31) (HT).

(*)Pomerans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca) (NA)

Nye fund: Et blomstrende ex. ved indkørslen til p-pladsen ved Frøbjerg Bavnehøj (28) (HT) og do. i overdrevet med Hæg i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT). 

Alm. Kvast-Høgeurt (NF) (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. cymosa) (EN) (0)

Stadig flot bestand på Lundsgård Klint (30) med 1000 blomstrende ex. i fuldt flor den 16. juni (FS & HT). Skulle have været fremvist på nordisk ekskursion til Nordøstfyn, men et virus ville det anderledes.

*Blød Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. pubescens) (NA)

Moderne genfund: På baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) som knoppende den 12. maj, med over 200 blomstrende ex. den 3. juni og stadig med et 1 blomstrende ex. den 16. oktober (alle HT). Talrigt blomstrende på Peberholm i Øresund den 12. juni (Nb/PEH (& FS)).

Lancetbladet Høgeurt (Pilosella lactucella) (LC) (11)

Endnu med 18 blomstrende ex. på Sjobjerg (28) den 3. september (HT). N-exp. vokshatteterræn, græsset af 10 kvier, endnu blomstrende den 14. november, hvor Skarlagen-Vokshat var brændt af. Registreret her til AFD den 16. september 2005 (HT). Fra det egentlige Vestfyn i øvrigt i nyere tid kun kendt fra 3 andre lokaliteter i AFD-rude 3128 Wedellsborg (alle 28): En NV-exp. skrænt S f. Eskør Inddæmning (HT 2003), en N-exp. skrænt S f. Flægen (HT 1997) og en mesotrof eng i Flægen ved Tybrind med fx Alm. Månerude (DBF/LLC, leg. HT 1995). På alle 3 lokaliteter er græsning ophørt – og arten sikkert forsvundet. Fra Sydhavsøerne (33, 34) synes arten allerede forsvundet. Østenbælts er Lancetbladet Høgeurt set på strandoverdrevet ved Bolund i Roskilde Fjord med et pænt blomstrende tæppe og på Egernæs i Isefjorden i form af et tæppe med 2 blomstrende ex. under bakken (begge DBF/SGC). En art i frit fald – LC er næppe dækkende: Bør være NT.

Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) (LC, 1997: X) (14)

Moderne genfund: Vejstrup Ådal (31/32) (fb/DSc), strandengen Ø f. Siødæmningen på Tåsinge (32) med 500 blomstrende ex. i 20 klynger (HT), Vindebyøre på Tåsinge (32) med 100 standere i en 2 m2 klynge med våde støvler ex høj vandstand (HT) og strandengen SØ om Siøgård på Siø (34) med 30 blomstrende ex. (Nb/MSA). Hertil udbredt på S-Langeland (alle 34), fx SØ f. Gulstav Mose, ved foden af ”Bruns Banke” og ved Keldsnor (alle HT). En snes ex. er noteret V f. Keldsnor (34) (Nb/MSA), hvilket er klart i underkanten. Strand-Loppeurt kunne derimod ikke findes ved Sjoen (33) den 2. december (HT).

Lav Skorsoner (Scorzonera humilis) (LC) (4)

På Fyn vel efterhånden kun i ”Vibesholm Enge” (31) – ikke noteret i 2020 (HT). En angivelse fra Bøjden Nor (32) (F&N/LKT 2015) er rettet til Have-Skorsoner, som er angivet fra samme lokalitet med samme dato (F&N/OBL 2015). Vestenbælts er Lav Skorsoner set med en klynge i kanten af Randbøl Hede (ÆSk/PHK, leg. HT).

*Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens) (NA)

Nye fund i Odense (alle 29) i trappen ved cykel-P ved Skt. Knuds kloster med et flot blomstrende ex. med 4 tætblomstrede grene, på byggepladsen N f. Griske Bank (lig Danske Bank, forstås) og ud for Vestre Stationsvej 9 med en 1½ m høj blomstrende klynge med hundreder af kurve (alle HT). Moderne genfund også i Odense (alle 29): P-pladsen NNØ f. Deloitte Østre Kaj i Odense Havn som udbredt, på baneterrænet ved Jarlsberggade nær Odense St. længe før blomstring den 12. maj, i tusindtal blomstrende den 16. oktober, endnu besøgt af Honningbi, blomstrende/frugtende den 13. december, samme dag også på p-pladsen ved TV 2 samt udbredt på baneterræn ved selve Odense St., stadig længe før blomstring den 25. maj (alle HT). Østpå i Nyborg og Omegn (alle 31) talrig i rangerterrænet ved Nyborg St., knoppende den 16. juni (FS & HT), blomstrende den 23. juli (HT), talrig på ”Knudshoved Nordstrand” (31) (Nb/ESc) og talrigt blomstrende ved motorvejsafkørsel 44 ved Nyborg (31) (Nb/CHø). Vestenbælts er Smalbladet Brandbæger set som udbredt på baneterræn ved Kolding Godsbanegård, besøgt af Honningbi og Lille Kålsommerfugl (HT).

(*)Vår-Brandbæger (Senecio leucanthemifolius ssp. vernalis) (NA)

Mejlø (30) på N-delen af nordøen på den nye odde helt mod NØ (HT), sidst Botanisk Rejsehold 1977.

Eng-Skær (Serratula tinctoria) (EN) (2)

Stadig ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (HT). 9 blomstrende ex. set på Langebjerg på N-Bornholm (Nb/AFM), senere standere ved Fredericia den 20. november (Nb/TRM). Hinsidan før 2020 fx i Skåne i Kristianstad Kommune ved Nymölla Å’s udløb i Østersøen (FS) – her også Korsarve.

*Marietidsel (Silybum marianum) (NA)

Moderne genfund: En stor og en lille klynge på en jordbunke på ruderatet ved den fejlstavede Vibeholmsvej (skal hedde Vibesholmvej) SØ f. Ullerslev (31) (HT). Hertil vel Tårup By på Hindsholm (30) (fb/GBe) – kun angivet Hindsholm (i Tårup er den set af Grande Stephensen (BKS)).

Ager-Svinemælk (Sonchus arvensis) (LC) (117+4)

Mejlø (30) med et blomstrende ex. på Esø og i strandengen under knolden med Strand-Nellike (S-delen af nordøen) (begge HT), sidst noteret på øen i forrige århundrede (EWe/HT).

Kær-Svinemælk (Sonchus palustris) (LC) (78+4)

Mejlø (30) med et pænt blomstrende ex. på S-delen af nordøen (HT). Sidst DBF 1969. Op til 3 m i S-brynet af Thurø Østerskov (32) (HT).

(Dværg-Mælkebøtte (Taraxacum sect. Obliqua) (NE) (29+2))

Taraxacum platyglossum (29+2)

I det mindste set den 20. april i Bobakker på Helnæs (28) og den 9. maj på p-pladsen ved ”Bogensø Strand” (30). Taraxacum platyglossum medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Kær-Fnokurt (Tephroseris palustris) (EN, 1997: A) (5)

Nyt fund med 2 blomstrende ex. i Holms Mose ved Klavsebølle (34) (KDJ) – dukker op her, når der rodes i dyndet. Første fund af arten på Langeland i det nye årtusinde. Den sene skovrider Staun så denne ubestandige kurvblomstrede på udtørrende bund i mosen N f. Konabbe Skov under den tørre sommer i 1994. I midten af 1970’erne blomstrede arten endvidere et par år i voldgraven ved Tranekær Slot (ligeledes Henrik Staun). Hertil kommer endnu et langelandsk fund i 1970’erne (HVH), vist nok på Ø-kysten i forbindelse med en lejr (HN). M.T. Lange (1860) nævnte Kær-Fnokurt flere steder på Langeland, men desværre uden konkrete lokaliteter. Konabbe-fundet er afbildet i en rapport fra Fyns Amt i 1997. Holms Mose er et nyt vådområde på 30 ha, der indtil for nyligt har været drænet gennem en pumpestation. Dog er ikke alle lokale botanikere glade for projektet, idet ”ødelæggelserne” har kostet tørbundsarter som fx Hedelyng, Nælde-Silke og Forskelligfarvet Forglemmigej livet (alle TB i AFD). Kær-Fnokurt synes ikke set i Bispeeng i Odense (29) (HT, kun fjernobs). Østenbælts er arten set i den centrale strandsump ved Bolund i Roskilde Fjord med en flot blomstrende og frugtende bestand den 10. juni (DBF/SGC). Reparationsarbejder ved søerne i København trækker ud, hvilket har givet lav vandstand og fremspiring af Kær-Fnokurt (URT/FS).

Havrerod (Tragopogon porrifolius) (NA)

Et næsten afblomstret ex. ved Skovsgård (34) (Nb/LKT, foto; også Nb/LTh: 5 ex.).

Araceae (Arumfamilien) (incl. Andemadfamilien (Lemnaceae))

*Italiensk Ingefær (Arum italicum) (NA)

Af nye fund kan nævnes: Klynge af vegeterende ex. i ”Sandhusskoven” S f. Sandhusvej i Odense (29) (Nb/ALN) og et vegeterende ex. i SØ-exp. vejskrænt over for Brændekilde Vædevej 10 (29) med fx Skov-Forglemmigej (HT).

Skebladfamilien (Alismataceae)

Alm. Søpryd (Baldellia ranunculoides) (EN) (4)

Hvem melder ind fra Urup Dam (30)? Østenbælts på Egernæs i Isefjorden som fåtallig incl. enkelte blomstrende ex. (DBF/SGC).

Brudelysfamilien (Butomaceae) (tidligere i Skebladfamilien)

Brudelys (Butomus umbellatus) (LC) (21+1)

Nyt fund i et bundløst vandhul ved fiskerstien på V-bredden lige nedstrøms kæret i Odense Ådal N f. Borreby (29) i form af en klynge med 3 standere (HT). Moderne genfund: Flere blomstrende ex. nu i selve Odense Å netop nedstrøms Klaregadebroen (fordums Klaragadebroen, da den sidste sporvogn var i brug) i Odense (29) (HT). Hertil vel også et gadekær på Hindsholm (30) (fb/GBe) – antagelig gadekæret i Viby (BKS).

Frøbidfamilien (Hydrocharitaceae) (incl. Najadefamilien (Najadaceae))

Krebseklo (Stratiotes aloides) (LC) (5)

Talrig i søen ved Pebermosevej i Bræmlevænge (34) (Nb/TRM).

Bændeltangfamilien (Zosteraceae)

Alm. Bændeltang (Zostera marina) (LC) (57+4)

Store dele af Odense Fjord (29/30) er ikke habitat for denne art (DBF/MFl, foredrag den 5. februar) – der skal Ålegræs til for god miljøtilstand. Det samme   problem findes i Vejle Fjord. Vejle er en anden købstadskommune med en ny Biodiversitetsplan (2019) – klasser over den fra Odense (2020) ikke mindst pga. lokal medvirken. Mejlø (30) et sted ilanddrevet på V-kysten den 6. august, flere steder på V-kysten den 23. december (HT) – sidst noteret her af ”Japaneren” i 1980-1985 (TH). Få grønne ex. ilanddrevet på stranden S f. Storeknøs på Langø Hoved (30) (HT).

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae) (incl. Vandkransfamilien (Zannicheliaceae))

Liden Vandaks (Potamogeton berchtoldii) (LC) (35+1)

Nyt fund i ”Otto Madsens Sø” nær kæret i Odense Ådal N f. Borreby (29) (HT). Savnes kun fra Ærø (33) i moderne tid – den bør være på øen. Vestenbælts er Liden Vandaks atter set fåtalligt i Skærsø ved Egtved (DN/KSt, leg. HT).

Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus) (LC) (2)

Store måtter i Odense Å ud for kæret i N f. Borreby (29) (HT). Som vanligt udbredt i den samme å både opstrøms og nedstrøms Bellinge Bro (29) (HT).

Krybende Vandkrans (Zannichellia palustris var. palustris) (NT) (2)

Mange ilanddrevet ved pontonen nær fugletårnet ud for Sollerup den 16. juli ved Arreskov Sø (32) (HT). Stilkfrugtet Vandkrans (var. pedicellata) er fundet i søen af salig Fyns Amt (fx som stedvis dominerende i 2006 (FA/JH), men Vandkrans er ikke med på AFD-kortet fra rude 3723 Arreskov Sø.

Havgræsfamilien (Ruppiaceae)

Langstilket Havgræs (Ruppia cirrhosa) (LC) (21)

Moderne genfund: Monnet på Tåsinge (32) i en lo på Søby Monnet (DN/IH & PVR, leg. HT).

Giftliljefamilien (Melanthiaceae) (incl. Firbladfamilien (Trilliaceae)) (tidligere i Liljefamilien)

Firblad (Paris quadrifolia) (LC) (76+2)

Nyt fund i en askeskov i ”Ringe Skov” V f. Ringe (31) (JHJ). På Østfyn (31) også i AFD-rude 4325, som ikke var referencerude (alle HT): Lokalt talrig i Ø-enklaven af Øksendrup Skov, i selve Øksendrup Skov fåtallig i det frodige Ø-bryn ned til Kongshøj Å og sjælden i en lavning med Ask i Ø-delen af Tårup Lund. Af moderne genfund kan nævnes: Sejerskov i Odense (29) med en lille bestand (FHP), ”Gobaks Skov” ved Mosegyden nær Brændekilde (29) med 100 ex., hvoraf kun 4 frugtende, den 30. maj (HT) (se nærmere i Glimts årsskrift fra 2019), Sønderskov ved Ferritslev (30) som meget lokal (den nu ganske tilgroede fordums lokalitet for Krans-Konval (HT), Præsteskov V f. Gudbjerg (31) med 30 blomstrende ex. (Nb/JRS). i skov N f. Tårup Strand (31) som endnu talrig (HT), en drænet askesump i Dyrehave ØSØ f. Arreskov (32) med en lille bestand (EE & HT), et parti askeskov med Hassel i skoven Bønderhaver SSØ f. Damsbo (32) som fåtallig med orkideer på Mutterboden (HT), Billeslund S f. Damsbo (32) med en del sammen med Hylster-Guldstjerne (HT) og Fyns Amts stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov (32) som udbredt (mange med 3 eller 5 blade) (HT). Ved Tårup Strand huserede en sjælden alternativ begavelse af en coronabetjent – har han eller hans kunder på campingpladsen mon plukket de åbenbart manglende orkideer? I Dyrehave blev den i 1999 set på lokalitet nr. 111 ved en grøft i en løvskov med Ask (EE & HT).

Liljefamilien (Liliaceae) 

Liden Guldstjerne (Gagea minima) (LC) (8)

Der kendes p.t. 31 lokaliteter i Det Fynske Ørige, idet den aldrig er fundet på Ærø (33). Et nyt fund: Skoven Westerslund ved Kragsbjerg i Odense (29) med flere ex. op til 14 cm med 5 blomster den 4. april (BKS). 500 blomstrende ex. op til 15 cm med 6 blomster (og en aborteret blomst) samt mange vegeterende ex. den 8. april (HT). Frugtende ex. den 30. april (BKS). Frø 1 mm, mere eller mindre aborterede, ingen klæbelegemer den 8. maj (HT). 6 moderne genfund kronologisk: Gislev Kirke (31) med et blomstrende ex. den 21. marts (BKS) (først Theodor Holm mellem 1872 og 1878). Lindealléen N f. Hvedholm (32) med et blomstrende ex. (12 cm, 3 blomster) den 26. marts (HT) (Svend Andersen 1909). Den bøgeklædte åskrænt ud for Dyrup Gårde (29) med mindst 250 blomstrende ex. (af disse 134 optalt med antal blomster, i alt 269 blomster, max. 13 cm med 7 blomster (og en aborteret blomst), men 100 af de optalte med kun 2 eller en blomst(er)), og mange vegeterende ex. den 27. marts (HT) (BKS 2006). ”Balslev Mindelund” (28) med 20 blomstrende ex. op til 13 cm med 3 blomster og vegeterende ex. den 5. april (HT) (BKS & HT 2005). Hegnedskov på Helnæs (28) med 28 blomstrende ex. op til 15 cm med 4 blomster og vegeterende ex. i sporet mod Ø (ikke set på gravhøjen i S-brynet den 20. april (HT) (HT 1995), endnu 3. maj (op til 13 cm med 4 blomster i Ø-brynet, med et grønt skulptureret frø (3 mm) uden klæbelegeme (HT). Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) (LLC), men ikke set på ekskursionen den 3. maj (DBF/LLC). Mindst 4 manglende genfund: Skoven ved Tarup Skovgård plejecenter i Odense (29) i marts (BKS) (sidst og først Harald Eilstrup 1924). Stævningsskov V f. Balslev (28) pga. nærgående pløjning (HT, 5. april) (sidst og først LLC 2004). Kirkegården ved Udby Kirke (28) pga. renholdelse (HT, 5. april) (sidst AM & TRM 2005; først LLC 1999). Ved Kristinedal (32) pga. urbanisering (HT, 10. april) (sidst og først P.M. Pedersen 1909). I Sverige findes Liden Guldstjerne ofte på kirkegårde (TRN).

Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (LC, 1997: R) (10)

Der kendes p.t. 46 lokaliteter i Det Fynske Ørige, idet den aldrig er fundet på Ærø (33). 8 moderne genfund kronologisk: På kirkegården ved Føns Kirke (28) med 10 knoppende og vegeterende ex. den 1. marts (HT) samt med 50 blomstrende ex. (ved foden af en Lind op til 15 cm med 4 blomster) og vegeterende ex. den 5. april (HT) (først BKS & HT 2005) – også set her i græsset og på diget (LLC). Vejskrænten ved Stubberup Kirke på Hindsholm (30) med 14 blomstrende ex. op til 10 cm med 2 blomster den 6. april (HT) (HT 2003, tip fra BKS). ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (nærmere betegnet Bæsbanke) (30) med 66 blomstrende ex. op til 8 cm med 3 blomster og 66 vegeterende ex. den 6. april (HT) (Ludvig Theodor Schiøtz 1888), den 9. maj et frugtende ex., frø aborterede, mange gule blade, stadig med rød basis (HT). Langs Fynshovedvej på Fyns Hoved ud for vejen Horseklint (30) med en pæn bestand i tiltagende mørke den 6. april (HT) (Per Stidsen 1993). ”Helnæs Ås” i Bobakker (28) med 3 blomstrende lave ex. med en blomst og 9 vegeterende ex. den 20. april (HT) (PHK ca. 1988). Djævlebakke i Bobakker (28) med 8 vegeterende ex. den 20. april (HT) (HT før 2000). Toppen på Helnæs (28) med flere 100 blomstrende ex. op til 17 cm med 4 blomster den 20. april og flere tusinde vegeterende ex. (HT) (HT 1993) (anslåede tal, check tidligere!) – også set her den 17. april med et blomstrende ex. (Nb/AKN). Strandoverdrevet ved roden af Østerø-halvøen ved Nyborg (31) med 2 blomstrende ex. à 5 cm og over 50 frugtende ex. i et ØNØ-exp. strandoverdrev den 28. april (HT). Mindst 3 manglende genfund: Kirkegården ved Udby Kirke (28) (HT, 5. april; LLC) (sidst og først AM & TRM 2005). Bogø i Lillestrand (30) (FØA; HT, 23. juni) (sidst FA/HT 2005; først Ludvig Theodor Schiøtz 1888), Mejlø i Lillestrand (30) (HT, 6. august, for sent) (sidst HT & Lars Hansen 2003; først Ludvig Theodor Schiøtz 1889). På Bogø Kirkegård i Smålandshavet ses Eng-Guldstjerne sammen med Ager-Guldstjerne (MTh).

Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea) (LC) (43+2)

Der kendes p.t. 188 lokaliteter i Det Fynske Ørige. Alligevel er der store huller i artens fynske udbredelse – ud over Ærø (33), hvor den aldrig er fundet, tynder det især ud i forekomsterne mod NØ samt i de sureste bakkepartier. Iflg. Tanja Pfeiffer et al. (2012) er arten seksuelt steril – dvs. har sterile frø. Den udgør en enkelt klon i hele verden (et monoklonalt taxon), der spreder sig med sine underjordiske bulbiller. Oprindeligt hjemmehørende i N-Tyskland og S-Skandinavien, nu også spredte forekomster i det øvrige Europa incl. Kaukasus. 6 nye fund kronologisk: Skov S f. Torbenhoved på Fønsskov-halvøen (28) med 250 vegeterende ex. (kun trådfine blade i ”hekseringe” omkring 3 egetræer, belæg) den 5. april (HT). Skovenklaven N f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 25 blomstrende ex. op til 13 cm med 3 blomster og mange vegeterende ex. den 10. april (HT). Dyrehave ØSØ f. Arreskov (32) med 15 blomstrende ex. op til 13 cm med 4 blomster og 450 vegeterende ex. den 12. april (EE & HT). Bøgeskov NV f. Søbo ved Arreskov Sø (32) før den 12. april (JHJ). ”Ringe Skov” V f. Ringe (31) med 3-4 frugtende ex. i en askeskov med fx Nyrebladet Ranunkel og Firblad før den 12. april (JHJ). Ved en skovvej i N-delen af Tårup Lund (31) med 2 blomstrende (begyndende afblomstring) (13 cm, med 2 blomster; 15 cm, med en blomst) og mindst 100 vegeterende ex. den 28. april (HT), nu den nordligste lokalitet på Østfyn. 3 genfund kronologisk: ”Agedrup Skov” (30) med få knoppende ex. den 29. marts (BKS) (sidst Harald Eilstrup 1956). Billeslund S f. Damsbo (32) med et blomstrende ex. (10 cm (blade 20 cm), en blomst) og 200 vegeterende ex. den 12. april (HT) (SA 1911, Damsbo Skov). En skovvejkant i en ung ahorn- og bøgeskov i Skrædderskov-delen af Korsebjerg Skov (29) med 7 frugtende (ej målt) og 200 vegeterende ex. den 26. april (HT) (Åge Skovsted 1920, ”Skallebølle Skov”). Sidste: Også set i Tårup Lund (31) i 2009 (Nb/MFM), men hidtil umeldt. Også pr. efterkrav fund nr. 189 fra 2019: Dyreborg Skov (32) som hist og her (Nb/GKn).
20 moderne genfund af Hylster-Guldstjerne kronologisk: Åløkke Skov i Odense (29) med 155 vegeterende ex. den 6. marts (HT) (først BKS 2004). Skoven ved Tarup Skovgård plejecenter i Odense (29) engang i marts (BKS) (BKS 2004). Skoven Westerslund ved Kragsbjerg i Odense (29) den 4. april (BKS) (BKS 2007). 20 blomstrende ex. op til 14 cm med 2 blomster og mange vegeterende ex. den 8. april (HT), frø 1 mm, mere eller mindre aborterede, kun ansats til klæbelegeme den 8. maj (HT). Stævningsskov V f. Balslev (28) med et blomstrende (15 cm, 2 blomster) og flere vegeterende ex. den 5. april (HT) (DBF/LLC 1989). SØ f. ”Skomagerhuset” ved Arreskov Sø (32) med 3 blomstrende ex. (40 m fra kendt bestand) den 6. april (EE) (EE 2001 (”S f. Sømark Skov ved Arreskov Sø”)). Især i S-flanken af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 190 blomstrende ex. op til 15 cm med 3 blomster og 370 vegeterende ex. (HT) (HT 1995) – her huserede en stor myre. Skoven i Kristinedal i SV-hjørnet af Svendborg (32) med 200 blomstrende ex. op til 16 cm med 3 blomster og flere vegeterende ex. den 10. april (HT) (også CHu den 15. maj 30 ex. med fejlslagen frøsætning, incl. fotos) (BKS & HT 2005). ”Thurø Rev” (32) med et blomstrende ex. op til 13 cm med en blomst og flere vegeterende ex. den 10. april (HT) (HT 1995; også M.T. Lange (”Thurø”)?). Alléen ved Gammellung ved Arreskov Slot (32) med 3 blomstrende ex. op til 11 cm med 2 blomster og 10 vegeterende ex. den 12. april (HT) (Ehmsen 1999, Gammellung). Skoven lige V f. Sollerup (lig N-delen af skoven Knagelbjerg) (32) med 15 blomstrende ex. op til 13 cm med 2 blomster og 150 vegeterende ex. den 12. april (HT) (BKS & HT 2007), den 19. maj gule rester af blade (HT). ”Munkeris-skoven” ved Munkerisvej i Odense (29) med 15 blomstrende op til 13 cm med en blomst og mange vegeterende ex. den 16. april (HT) (også BKS 4. april) (BKS 2008). Skråt over for Ambrosius Stubs Eg i Pederskov ved Valdemars Slot (32) med 50 vegeterende ex. den 17. april (HT) (BKS 2007). Hegnedskov på Helnæs (28) med 6 vegeterende ex. på gravhøjen i S-brynet den 20. april (HT) (BKS & HT 2005). Hvidhave S f. Broholm (29) med 80 blomstrende ex. (op til 14 cm med 3 blomster hhv. op til 16 cm med 2 blomster) og mange vegeterende ex. (HT) (ej samme sted som HT 1991-2000) (Flemming Thorning-Lund 1967). På et lille overdrev omkring et ældre egetræ i ”Hesbjerg Skovmose” i Hesbjerg Skov (29) med en med vissent hylsterblad og 20 vegeterende ex. (HT) (Laurits Henrik Lorenzen 1953). Tingskov ved Landet på Tåsinge (32) med 6 blomstrende ex. (ej målt) og 710 vegeterende ex. den 17. april (HT) (HN 2008, hidtil ikke meldt). Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) (DBF/LLC; LLC), vegeterende ex. mod SØ den 3. maj. Ved foden af et stort træ ved indkørslen til Hindevad Kro (28) med et uspecificeret antal den 3. maj (BKS) (BKS 2005), 80 km på cykel for at checke bestandsudviklingen, status quo: ved ikke lig ved ikke (om antal!). Som kuriosum: En snes blomstrende ex., hvoraf dog kun 2 helt udsprunget den 25. marts, i det velkendte tæppe i hasselalléen i Skolebotanisk Have i Odense (29) (HT). Mindst 4 manglende genfund: Den lille løvskov ved Solskinsvej i Odense (29) pga. haveaffald og tilgroning den 30. marts (HT) (sidst HT 2013, først BKS 2006). Tjærehaver (32) pga. hurtig inventering den 12. april (HT) (sidst PW 2013). Margård Skov (29) pga. kultivering den 12. april (BKS) (sidst A. Andersen 1890). Kærstrup Voldsted på Tåsinge (32) måske pga. tusmørke den 23. april (HT). Også negative lokaliteter på Tåsinge (alle 32) den 17. april (alle HT): Vornæs Skov, ”Nanna Rasks Askelund” N f. Vejlegård, Bukkehave, Hestehave ved Landet og Koskov ved Valdemars Slot. Hertil den 23. april: Skoven Holme (ved rastepladsen ved landevejen), Vårø Skov, Skovballe Skov, Lunkeris Skov, Hegnet og Rugkrog. Man kan diskutere, om inventøren var ved sine fulde 5 på de 2 storture til Tåsinge – der kunne dog også være en grund til, at arten aldrig er fundet i nogle af de nævnte skove (nemlig, at den simpelthen ikke er der). Savnes helt i fx AFD-rude 3524 Jordløse (TRN). Hylster-Guldstjerne medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

*Vild Tulipan (Tulipa sylvestris) (NA)

Et tørkeskadet knoppende ex. i V-kanten af haven ved Bülowsvej 4 i Odense (29) den 7. april (HT), et nyt knoppende ex. den 15. april, et blomstrende ex. den 21. april (vel lig individet fra 7. april) og et afblomstret ex. den 6. maj (alle HT).

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata

(LC) (27)

Ny rekord inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) med 194 blomstrende ex., idet der var 176 i 2019, mens den hidtidige rekord på 181 do. var fra 2010 (alle EE). ”1” blomstrende ex. i Urup Dam (30) den 5. juni (Nb/AnS) formodes at være i underkanten, idet lokaliteten stadig bør rumme Fyns største bestand. Ikke set under skrænten ved Dyrup Gårde (29) (HT, den 27. marts), men den 14. juni er trods alt set 7 blomstrende ex. – tilgroning florerer trods græsning (PHl). På den anden side af Odense Å (dvs. Ø-bredden) er set 6 blomstrende ex. i hegning S i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT). For 20 år siden meddelte Søren Wistoft Larsen til Jørn Munk Andersen, at han havde set Kødfarvet Gøgeurt på Mejlø (30) – nu er øerne i Lillestrand under samme ejer i stærk botanisk deroute. I 2008 fandtes den endnu i Hindemose ved Odense (29) (MCO/JH), som der er store planer med iflg. Odense Kommunes katastrofalt ringe Biodiversitetsplan. Et lyserødt blomstrende ex. i kæret lige opstrøms skoven ved fordums Kratholm i Odense Ådal (29) (OSK/HKC & LKS) er i givet fald et overraskende nyt fund, men læberne er rigeligt brede – bør checkes (især fordi den vokser sammen med en bestand af Maj-Gøgeurt). Kødfarvet Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Østenbælts er arten fx set i et tilgroet væld på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Kødfarvet x Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata 

x Dactylorhiza majalis ssp. majalis) (NE) (1)

Et ex. i hegningen mod S i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT) synes at tilhøre dette taxon: Intermediære læber og uplettede blade. Sammesteds i 2015 en mulig hybrid (F&N/CBj): Lyserøde blomster, brede læber, pletter på bladene. Kødfarvet x Maj-Gøgeurt medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii) (LC) (9)

Glædelig fremgang fra 6 blomstrende ex. i ”Hulgårds Skov” nær Søbo ved Arreskov Sø (32) i 2019 til 23 do. i 2020 (EE) – i 2018 var her dog 53 blomstrende ex. og i 2005 endog 736 do. (begge EE). Stadig også i Gulstav Vesterskov (34) med 30 blomstrende ex. (Nb/CD 27. juni; Nb/ALT & MELT 28. juni), endnu 4 blomstrende ex. den 12. juli (Nb/FrD). Mangler i moderne tid på Nordfyn (29) og Ærø (33). Vestenbælts er Skov-Gøgeurt set blomstrende med sit karakteristiske pyramideformede aks i Trelde Østerskov den 3. maj (CSk & NOv). Underarten findes hist og her på Öland (HT).

Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) (LC) (4)

Moderne genfund, endnu da: Et knoppende ex. NØ f. Klakkebjerg ved Kerte Mølleknap (28) den 20. maj (Nb/KSk). 100 blomstrende ex. i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (Nb/EEE), hhv. hist og her (Nb/EÅF). Sammesteds (alle HT) den 9. juli 18 blomstrende og 2 knækkede ex. i N&U-optællingsfeltet, i mosehjørnet 100 blomstrende ex., også et blomstrende ex. i det centrale strejf med Tørvemos-Vokshat, i mosehjørnet den 28. september flere standere, 6 do. den 27. oktober. 

Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. integrata

(LC, 2010: EN) (1)

Ved Ringe Sø (31) ikke set hverken den 8. maj eller den 7. juni, men den 19. juni var den på plads det sædvanlige sted i kanten af rørsumpen S f. søen nu med 3 blomstrende ex. (2 ex. 22 cm, det sidste 27 cm, hver med en snes blomster), den 28. juni stadig 3 blomstrende ex., men de nedre blomster i aksene afblomstret, den 26. juli stadig 3 pæne frugtende ex., den 2. august kun 2 frugtende ex. tæt sammen, do. den 9. august (er det tredje ex. mon blevet gravet op?) (alle HT). Også set ved ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (Nb/KRa), men indrapporteret som Plettet Gøgeurt i ”Hudevad Kær”! Østenbælts er Priklæbet Gøgeurt set i en fhv. grusgrav på kalkbund ved Himmelev med 3 blomstrende ex. (2 ex. med mørkerøde blomster og et ex. med lysere) (HT & SGC). Varieteten mangler stadig i de 3 sydlige TBU-distrikter i Det Fynske Ørige (32, 33, 34).

Ringplettet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. junialis) (VU) (0)

Et blomstrende ex. på et tag tilplantet med stenurter ved Svendsgade i Odense (29) (KRe, via FØA, conf. HÆP). Ny for Nordfyn (29), idet den synes selvsået.

I Det Fynske Ørige i øvrigt kun på Vestfyn (28) og Nordøstfyn (30).

Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) (LC) (62+1)

100 ex. af Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis s.s.) blev væltet med en pind i Gulstav Mose (34) som en meningsløs drengestreg (CD). Præcise optællinger: Omkring Arreskov Sø (32) blev optalt 13.379 blomstrende ex. (EE). I 2019 var der 14.086 blomstrende ex., i 2018 endog 23.255 do. (begge EE). Nogle detaljer fra de enkelte dellokaliteter, der er beskrevet i meddelerens nye bog ”Arreskov Sø. Natur i 40 år” (alle EE): På engen N f. søen ved Skomagerhuset var der med 106 blomstrende ex. tilbagegang pga. tæt græsning, mens der på eng nr. 1 V f. Teglgård Næs var fremgang med 522 pga. tilsvarende overgræsning i 2019. Inden for Teglgård Næs var der med 5683 blomstrende ex. tilbagegang fra 6948 do. i 2019 og 9522 do. i 2018. 1998 blomstrende ex. i det plejede væld på Påø (34) (TB) mod 1519 do. i 2019 og 878 i 2014 (begge TB). På stedet går det iflg. vor kilde også fremad med turismen, idet der nu skal udsættes flodheste, etableres glamping for 500 personer og bygges shelters til 40 skoleklasser – så DN går Shelterstyrelsen i bedene. Nyfund: Fangel Hede (29) på et overdrev (fhv. grusgrav) SV f. Skovhavevej 30 (med sø) (BKS) – man burde etablere et stendige til Markfirben øverst. Hertil måske også på en eng ved Ellinge (31) (BKS 2019?) – svært at få obs. ud af Grande von Ritzwald. 
Moderne genfund på Vestfyn (alle 28): 2 blomstrende ex. i Sudden ved Hindsgavl (Nb/LLC), 1000 blomstrende ex. i kæret nær Ronæs Bro ved ”Gamborg Inderfjord” (Nb/LLC), 125 blomstrende ex. længst mod Ø i Maden på Helnæs omkring markvejen Overdrevet (Nb/AmB), 10 frugtende/kapslende ex. i det tilgroende kalkkær under boldbanen i NØ-delen af Maden på Helnæs (HT), 100 blomstrende ex. S f. pumpestationen i Maden på Helnæs (Nb/GKn; også HT ved ruinen). På Nordfyn (alle 29) går vi lidt under Due-parrets fantasital: 150 blomstrende ex. i/omkring hegning N i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT), 500 blomstrende ex. i/omkring hegning S (HT & ÅW). Mest frugtende, men flere bidte ex. den 14. juni (VBD/HT). Også 3 blomstrende ex. i den vældprægede N-kant af kæret ved Ådalsskolen (HT), 30 blomstrende ex. i kæret lige opstrøms skoven ved fordums Kratholm i Odense Ådal (OSK/HKC & LKS) og nu kun lokal i kæret i Odense Ådal N f. Borreby (29) 16 blomstrende og 16 vegeterende ex. den 7. maj, 100 blomstrende ex. den 1. juni (mest fuld blomstring), den 6. juli frugtende, alle afblomstrede, 24. september en stander (alle HT). Hertil 14 standere i foden af den nu tilgroede overdrevsskrænt S f. Røde Mølle lige Ø f. Langesø Golfbane (HT) og V f. spejderhytten ved Sønderlund i Fangel Hede (BKS). På Nordøstfyn (30) 70 blomstrende ex. i NØ-hjørnet af p-pladsen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (HT; også CHu & HTh; også MKS i ”Pilestrand”) og på Østfyn (31) ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (HT). På Sydfyn (alle 32) 12 blomstrende ex. i Storelung (Nb/GKn), talrigt blomstrende i Skånemose ved Håstrup (Nb/AKN; også LBS), hist og her afblomstret den 24. juni (Nb/GKn), 5 blomstrende ex. i ”Engene” (N-delen af Skånemose) (Nb/AKN), 20 blomstrende sammesteds, men andetsteds (Nb/GKn), hist og her blomstrende ved Arreskov Sø den 30. maj (Nb/JvD), over 100 blomstrende ex. i det græssede kær ved den offentlige bræddesti V f. Arreskov Sø (DOF/NBJ), også på engen ved markvejen i Bredholt (mod Teglgård Næs) (HT, fjernobs), et spinkelt frugtende ex. i kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø den 16. juli (HT) og et knoppende ex. over fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). På Ærø (alle 33) 100 blomstrende ex. i N-delen af Gråsten Nor (V f. søen) (Nb/BJø) og talrigt blomstrende i S-delen af noret hhv. i N-delen, med flot billede (begge Nb/UFr) – i S-delen af Gråsten Nor også 50 afblomstrede ex. (33) den 18. juni (Nb/MSS). På Langeland (34) 700 ex. slagtet i Gulstav Mose (34) som meningsløst hærværk (CD, oplyst af PHl). Markerne omkring Enemærket Ø f. Brunshuse (28) var fyldt med Maj-Gøgeurt, indtil Assens Kommune gav ejeren tilladelse til at droppe braklægningen (MGr). Også forsvundet i Odense Ådal ved den nu fhv. Dalum Papirfabrik (29) (ÅW), ligesom den er søgt forgæves i Vestermade (30) (BKS; HT 12. juni), i Skovhaverne S f. Nordenhuse (31) nu med alt for meget Alm. Mjødurt og Tagrør (HT) og fra det ligeledes alt for tilgroede kær S f. Holckenhavn Fjord (31) (HT). På Teglgård Næs ved Arreskov Sø kendes den nu tilbage til 1968 (NBJ). På Ærø (33) sker der spøjse ting: En anonym kilde har sendt billeder af vor art fra Tranderup Dal til Michael Larsen – mon ikke gøgeurten er her endnu efter nylig naturgenopretning? På Odense Kommunes fine Natura 2000-skilt flere steder i Odense Ådal (29) (HT). Maj-Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Østenbælts blev taxonet set på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC), mens det vestenbælts derimod blev gravet op i Mols Bjerge.

Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine ssp. helleborine) (LC) (96+3)

Nyt fund: Labyrinten i Egeskovs park (32) (Nb/CBø) – finderen kom forbi flere gange. Andre nye fund: Ved p-pladsen ved Kristiansmindevej på Røjle Klint (28) (DBF/HT & LLC, leg. BLa). 5 vegeterende ex. i Frøbjerg Banker NØ f. Frøbjerg Bavnehøj (28) (Nb/BKl) – set her med 2 blomstrende ex. i 2019 (Nb/BKl), men først meldt nu. Et sted i Bolbro i Odense (29) med et fint lille ex. (fb/RDN).
Kanten af en bøgehæk ved Helgavej 1 i Odense (29) med et måslet ex. (HT).
Åstien ved kighullet til tigeren i Odense Zoo (29) med et ret lavt frugtende ex. (HT). Kirkegården ved Brændekilde Kirke (29) med 11 frugtende ex. til 90 cm (HT). Under en Birk med Korbær i krattet ved p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (HT), et ex. længe før blomstring den 8. juni, knoppende den 29. juni (CSk & HT). I ly af en Grå Pil ved markvejen N f. Slipshavnvej på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) med et flot frugtende ex. på 90 cm (HT), ved ”Lars Hansens Vandhul” S f. den samme vej (31) også et frugtende ex. under en tvedelt Birk (HT). Grusgraven S f. Caroline Amalievej SV f. Lundeborg (31) med 15 knoppende og et udsprunget ex. den 9. juli (HT & PBR), også i Poul Brugs’ have i Lundeborg (31) (PBR). Ryslinge Nørremark (31) med et flot frugtende ex. på 75 cm med 48 grønne frugter den 10. november (HT). Ved knaldhytten i kanten af overdrevet ved Bromade V f. Sandager (31) med 3 frugtende ex. (HT). Under fugletårnet S f. Sortemose ved Lakkendrup (31) med 4 knoppende og et aborteret ex. (HT). I brynet af en nåleplantning ved en svinefarm ved Tegldamsgyden i Allested (32) med et aborteret ex. – forståeligt nok med den biotop (HT). Nær Assensvej V f. Millinge (32) med 6 ex. (Nb/RSk). I skovenklaven N f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med et ret pænt, men aborteret ex. den 27. oktober (HT). Højbjerg i Dongs Bakker (32) med et måslet ex. i trappen til et egetræ (HT). N f. Agerbjerg i Ore (34) med 5 blomstrende og 3 vegeterende ex. (Nb/OSt). Blandt mange moderne genfund kan nævnes: Rulleskov ved Glamsbjerg (28) (fb/TMa), Grevindeskov ved Tybrind (28) med i alt 9 blomstrende ex. og Nyskov ved den samme hovedgård (28) med i alt 6 blomstrende ex. den 25. juli (Nb/TRM). Et ex. set i ”Bøgeskoven” ved Syddansk Universitet i Odense (29), hvor dette taxon blev måslet af renholdelsespersonalet i 2019. I haven ved Bülowsvej i Odense (29) 4 ex. den 30. maj incl. 2 unge ex. mod Ø (det ene sakset), den 27. juni et aborteret ex. centralt mod Ø, den 5. juli og den 20. juli do., den 28. juli med 13 frugtlegemer af Rødmende Fluesvamp samt den 7. september og den 29. september endnu et spinkelt ex. med aborterede blomster (alle HT). ”Orkideernes Solsort” er derimod ikke set ved adgangsvejen til fugletårnet mellem Firtalsstrand og ”Mellemstykket” ved Odense Fjord (29) (HT 7. marts og 3. september) – har en ornitolog mon plukket den? Ligeledes forgæves søgt ud for SV-hjørnet af Fællesskov Vest nær den nye p-plads P6 ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT).

Sump-Hullæbe (Epipactis palustris) (NT) (9)

Moderne genfund: Stadig 500 blomstrende ex. i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/LLC), fåtallig i Flægen ved Tybrind (28) den 9. juli (Nb/KeMo) og ca. 80 standere i lavningen ved ruinen i Maden på Helnæs (28) den 10. oktober (HT). Hertil 6 frugtende (men de 5 afslået, den sidste kun med en enkelt ikke kastet frugt) og 34 vegeterende ex. den 16. juli i kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) (HT). Østenbælts er Sump-Hullæbe set på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC). Set fra Fyn er rødlistningen desværre meget relevant.

Glat Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (LC, 1997: A) (8+1)

Nyt fund langs junglestien i ”Afgrunden” ved Vissenbjerg (29) med et 20 cm lavt ex. med en enkelt frugt (HT). Biotopen er bøgeskov med lokalt meget Top-Rademos (Fissidens bryoides), men orkideen er dog spredt forekommende på egnen. Nyere fund på Nordfyn (alle 29) er der fra en skovklædt vejskrænt ved Dyredvej mellem Skallebølle og Tommerup St.by (29) (BKS & HT 2006: 6 ex., hvortil et ex. i den naturnære skovkløft lidt mod N), Egebjerggård (JBr 2000) og Morud Hestehave (PoR 1997). Bør eftersøges i skoven Høgsholt S f. Tommerup St.by (29) iflg. Svend Andersens noter (før 1952). Der var ingen ex. af Glat Hullæbe på den ene dellokalitet i Øksenrade Skov (28) (CSk; LLC) – i 2019 endnu 3 frugtende ex. her (CSk; CSk & HT). På skovens anden dellokalitet dog set med 2 ex. (LLC). Tidligere optalt i større mængde i Øksenrade Skov af Gudmund Fajstrup, således 103 ex. i 2000. Savnes på AFD-kortet helt fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33), hvilket kun er reelt for Ærø – synes på Nordøstfyn (30) sidst set i Kohave ved Landkildegård i 1988 (TMP). Rødlistet LC som Nikkende Hullæbe.

Mygblomst (Liparis loeselii) (EN) (2)

Fornemmelsen siger, at der var skræmmende få ex. i Urup Dam (30) (KSK/MKS). Ingen offentlig overvågning i 2020, så det går ned ad bakke med biodiversiteten.

Rederod (Neottia nidus-avis) (LC) (20+1)

Sidste fynske melding 2 ex. i Teglværkskov (31) med 2 standere den 19. juli (Nb/HHB) – ud over de 2 fund fra Langeland (34), vi havde med i 2017-rapporten. Rederod er adrig set på Ærø (33). Vestenbælts er arten set i Trelde Østerskov den 3. maj 2020 (CSk & NOv), så det er tæt på Fyn.

Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata) (LC) (78+1)

Holder stand på grøftekanten i Vornæs Skov på Tåsinge (32) med 4 blomstrende og et vegeterende ex. – en satellitbestand mod Ø er dog ikke set i de sidste 3 år (NaR). Andre moderne genfund: Langø Plantage NØ f. Eriksholm (29) med et blomstrende ex. (Nb/KiR), skoven S f. fordums Kratholm i Odense Ådal (29) med et kyst vegeterende ex. nær den alt for moderne bålplads, Ø-hjørnet af Storskov ved Lundsgård (30) med et ex. (Nb/JH), i Skånemose ved Håstrup (32) med et blomstrende ex. (Nb/AKN), på Mutterboden i et parti askeskov med Hassel i skoven Bønderhaver SSØ f. Damsbo (32) med 6 blomstrende, hvoraf 2 afbidte ex. (HT), i Fyns Amts stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov (32) med 24 blomstrende og 7 vegeterende ex. mod SV og V (HT), ”Nanna Rasks Askelund” N f. Vejlegård på Tåsinge (32) med 14 knoppende og 2 vegeterende ex. den 17. april blandt tæpper af Firblad (HT) samt Gulstav Vesterskov (34) med 17 blomstrende ex. (Nb/AKN; også Nb/ALT & MELT: 6 blomstrende ex.). Trods sporvognens hærgen (massive træfældninger) stadig også ved Syddansk Universitet i Odense (29) med i alt 40 ex. den 13. og 17. maj (alle HT): Fællesskov Central med 4 knoppende og 2 vegeterende ex. i Ø-bestanden af Tyndakset Gøgeurt den 9. april, der blev til et blomstrende og 5 vegeterende ex. den 17. maj. Fællesskov Øst 5 blomstrende ex. og 6 vegeterende ex. den 17. maj. Moseskov Øst 19 blomstrende og 4 vegeterende ex. den 13. maj. Tilsyneladende forsvundet fra S-delen af Højskov ved Østrupgård (29) (HT). Ligeledes igen forgæves eftersøgt i ”Torup Krat” (30) den 2. juli (HT), men dog stadig en pæn bestand i en askeskov i skovenklaven Ø f. ”Torup Krat” (30) med 50 blomstrende/frugtende og 5 vegeterende ex., fx med Firblad (HT). Ægbladet Fliglæbe medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Biblomst (Ophrys apifera) (VU) (0)

Ny for Nordøstfyn (30) og det 3. fund i Det Fynske Ørige hhv. det 9. i Danmark (hvis der regnes med 3 lokaliteter ved Himmelev nær Roskilde) med en flot bestand på Fyns Hoved med 314 blomstrende ex. op til 38 cm med 14 blomster i akset. På jordbunken i Fåborg (32) er kun set 3 ex., mens toppen af Tåsinge (32) havde 13 ex. Biblomst var i 2004 en af 7 nye arter for Danmark i AFD-projektet – jf. Per Hartvigs foredrag den 11. marts, Fynskredsens foreløbigt sidste møde på Syddansk Universitet. Bestanden i Fyns Hoved-området (30) blev opdaget som rosetter den 6. april (HT), den 9. maj lyse blomster med tæt siddende pollinarier, ingen duft, 47 knoppende og et vegeterende ex. optalt (HT), den 8. juni 314 blomstrende ex. til 38 cm (dette individ med 7 udsprungne blomster og 7 knopper) og et vegeterende ex. (HT), den 16. juni incl. ex. med 14 blomster (FS & HT), den 29. juni over zenit, men endnu få blomstrende ex. og god frugtsætning, det højeste ex. 40 cm (med 14 frugter, de 2 endnu med blomster) (CSk & HT), 19. september med 2 standere incl. en på 35 cm (HT), den 27. november 11 rosetter (HT). Også fotograferet primo juni (MKS) og forsigtigt vurderet til over 100 ex. ligeledes i juni (CHu & HTh). Grande von Ritzwald gør krav på fundet, idet der skal være set rosetter for nogle år siden under indsamling af kurve af Trekløft-Alant (BKS) – 2 lyssky foretagender. Den 12. april blev som nævnt set 3 unge ex. på kronen af en deponeret jordbunke på Krogsbjerg ved Mørkebjergvej i Fåborgs industrikvarter (32), men derimod ingen i foden af jordbunken (HT) – arealet er nu bag et solidt trådhegn. På lokaliteten var Biblomst i 2016 ny for Fyn (F&N/GKn). På Toppen af Tåsinge (32) blev som nævnt set 13 blomstrende ex., max. 20 cm med 2 blomster, færre og mindre planter end ved førstefundet i 2019 (IH). Vestenbælts er Biblomst set med 7 aftagende blomstrende ex. den 24. juni i mergelgraven ved Horsens (Nb/BVP) (yderligere redegørelse i URT), mens den østenbælts er set i en fhv. grusgrav på kalkbund ved Himmelev – mange blomstrende, men spinkle ex. (mest med 3 blomster) (HT & SGC). Vintertælling kendes fra Himmelev Skov (Nb/MVi). Iflg. SGC sker der opgravninger ved Himmelev, men alligevel spredes arten. Den selvbestøvende Biblomsts nyspredning i Danmark er vel begunstiget af et varmere klima.

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula) (LC) (57+2)

Nye fund: Hegnet på Tåsinge (32) med 30 blomstrende ex. til 35 cm, hvoraf de 16 med plettede blade, og mindst et vegeterende ex. i et parti askeskov med Elm og Hulrodet Lærkespore (HT). Moderne genfund: En lille skovmose i Ø-delen af Staurby Skov (28) med 15 incl. få knoppende ex. (Nb/KAl). Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) (28) med et blomstrende ex. i et tæppe af Stor Fladstjerne (DBF/LLC, ”Maj-Gøgeurt” iflg. lokal botaniker). Endnu et par steder på Bogø (30), flest mod NØ (FØA), hertil 40-50 blomstrende ex. mod N (MRP). Kalvehave ved Rønninge (30) med 20 blomstrende ex., der lever livet farligt grundet dybe hjulspor og opklapning af jord fra drængrøfter (BKS). Skoven Bønderhaver SSØ f. Damsbo (32) med 119 blomstrende og 26 vegeterende ex. på Mutterboden i et parti askeskov med Hassel (HT), hvoraf 3 ex. var udsprunget den 12. april (HT).
Fyns Amts stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov (32) med 150 blomstrende ex. op til 70 cm (heraf aks op til 25 cm med 36 blomster, hvoraf en aborteret (HT), hertil 2 blomstrende ex. i en skovparcel NØ f. stævningsskov nr. 83 (HT). Øster Prisskov (34) med 23 blomstrende ex. (Nb/CD). Skoven Viekrog N f. Tranekær (34) med 43 blomstrende ex. (Nb/CD) – et par ex. er tidligere set i Kokrog mod Ø (TB i AHO Berichte 1992). Langelandsk for vidjekrog – vidjer er buske af Grå Pil på et lavtliggende græsset areal (TB). NØ-hjørnet af Ydre Slottehave (34) med 100 ex. (TB) som en ny delbestand, 100 m fra lokaliteten i 2019 (VBD/CD & TB). Longelse Bondegårdsskov (34) med fx Gul Anemone og Alm. Guldnælde (TB). I de naturnære skove ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) er det gået Tyndakset Gøgeurt som følger i det svundne år (alle HT): Fællesskov Central – mindst 50 rosetter i Ø-bestanden og mindst 25 i V-bestanden den 6. marts, 8 knoppende og 25 vegeterende ex. i Ø-bestanden samt 6 knoppende og 20 vegeterende ex. i V-bestanden (en i færd med at skride) den 9. april, 17. maj optælling 69 blomstrende ex. og 27 vegeterende ex. mod Ø, 8 blomstrende ex. (og 3 knækkede) samt 2 vegeterende ex. mod V. Arten flytter sig jf. grøften med en tidligere forekomst. 3 standere i grøftekant N i V-bestanden den 27. august. Fællesskov Øst – 76 (de 5 mod V nær fuglekasse 92) blomstrende ex. og 9 vegeterende ex. den 17. maj. Moseskov Øst – 33 blomstrende ex. (2019 kun 5!) og 19 vegeterende ex. den 13. maj. I alt er således set 247 ex. den 13. og 17. maj (HT). Ikke genfundet: Hegnedskov på Helnæs (28) på gravhøjen i S-brynet (HT). Overdrevet ved sømærket nær Graftebjerg yderst på den hindsholmske halvø Skoven (30) (HT). Fyns Amts stævningsskov nr. 226 Holevang (30) (BKS) pga. udvidelse af rideskole – ejeren gravede orkideen op! ”Torup Krat” (30) den 2. juli (HT). Præsteskov ved Nordenhuse (31) – måske for sent den 29. maj (stadig Firblad på stedet) (HT). Tyndakset Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) (NT) (0+1)

På jagt med Lotte: Korrespondance 3. juni 2015 med Anton Vestergård, Fredericia, om Kasmose Skov (28) (CSk)! Vestenbælts er Stor Gøgeurt set blomstrende i Trelde Østerskov den 3. maj (CSk & NOv) – for nogle år siden også set i Staksrode Skov (CSk 1997). Østenbælts 10 ex. med kapsler den 23. august i Jydelejet på Møns Klint (HT).

Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) (NT) (2)

Nyt fund: En flot bestand på over 1000 blomstrende ex. er opdaget på en statsopkøbt og braklagt mark NV f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (EV; JHJ) – orkideerne viser sig igen som pionerplanter. Hertil over 100 standere på bakken i ”Nye Rødme Svinehaver” S f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 28. september (HT) – stadig over 50 standere den 27. oktober (HT) (så 6 frugtende ex. den 9. juli var lidt slingret (HT)!), en stander nær Øhavsstien. Ved Bakkelundgård Ø f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) er den 9. juli set 5 frugtende og et vegeterende og et plukket ex. oven for mycelierne med Slimstokket Vokshat helt mod V. Hertil ”et sted på Fyn” den 17. juni (fb/DSc) – en censureret udgave af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32). Så mangler vi bare, at der etableres græsland V f. ”Gamle Rødme Svinehaver” også! Ikke set på Vibjerg (28), men rigeligt sent den 24. oktober (HT) (selv om standerne jo kan ses). Vestenbælts er Bakke-Gøgelilje set med et frugtende ex. på overdrevet ved Tågelund nær Egtved den 8. august (HT).

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha) (NT) (30+1)

Moderne genfund i Fyns Amts stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov (32) med 8 blomstrende og 4 vegeterende ex. nær SV-hjørnet og under gammel Navr mod V (HT). Hertil på Rødme-egnen (alle 32) et kræmmerhus ved Bakkelundgård Ø f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 10. april (HT) – ikke set her 9. juli (HT), ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 27. oktober, stander på 35 cm på den 2. N-skrænt – hertil ”et sted på Fyn” den 17. juni (fb/DSc). Holder desværre nullet i ”Hulgårds Skov” nær Søbo ved Arreskov Sø (32) (EE), hvor den sidst blev set med 2 blomstrende ex. i 2013 (EE). Den blev heller ikke genfundet i en drænet askesump i Dyrehave ØSØ f. Arreskov (32), men lidt vel tidligt den 12. april (EE & HT). Skov-Gøgelilje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. Vestenbælts trives arten på overdrev omkring Skamlingsbanken, hvor den kan tælles i tusinder i gode år – der er et nyt fund med 18 blomstrende ex. på et gammelt brakareal lige V f. p-pladsen ved Støtten (URT/BVP).

Skrueaks (Spiranthes spiralis) (RE) (0)

Tror vi på den mere? ”Thurø Rev” (32) igen forgæves den 20. november (HT).

Amaryllisfamilien (Amaryllidaceae) (incl. Løgfamilien (Alliaceae))

(*)Kølet Løg (Allium carinatum) (NT) (4)

Nye fund (begge 29) på stendiget ved Vigerslev Kirke og i et skovbryn ved Kanalvej nær restaurant Næsbyhoved Skov i N-Odense (begge BKS). Stadig på vejskrænten ved Rugårds Landevej nær Bredbjerg (29) (BKS). Naturaliseret på Mejlø (30) i Lillestrand (30): Et blomstrende ex. på Esø (30), mens der længst mod S på S-delen af nordøen er set 23 blomstrende ex. med Strand-Nellike og 28 blomstrende ex. lavt i S-skrænten lidt N f. knolden med Strand-Nellike (HT).
Kølet Løg medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 2)). Sidste: Også ved Vigerslev Kirke i 2001 (BKS), hvorimod den aldrig er fundet i Odense Kommune. Det kniber med at huske for denne Bo K. Stephensen. Stop Press: Tilsyneladende ny for Langeland (34) på Ristinge Strand med 9 ex. (Nb/MFa, foto). Savnes vel endnu fra Vestfyn (28), Sydfyn (32) og Ærø (33).

*Kirgisisk Prydløg (Allium hollandicum) (NA)

Et blomstrende ex. i brynet af en løvplantage S f. Bakkely i Væden ved Brændekilde (29) (HT). Et afblomstret ex. vel af samme art N f. hjørnet af Ejlskovgade og Kottesgade i Odense (29) med mange ex. i rabatten på en p-plads (HT) – vel udsået. 5 blomstrende ex. af Kirgisisk Prydløg er set i kanten af baneterrænet ved Gredstedbro St. i Sønderjylland (HT). Forvildede Allium trænger ligesom do. Iris dog til en ordentlig udredning – se også 2013-årsrapporten.

*Spøjs Løg (Allium paradoxum) (NA)

Et blomstrende ex. ved toiletbygningen ved p-pladsen ved Dovnsklint (34) (Nb/KrH). Det siges, at en skive løg under hovedpuden kan kurere søvnløshed.

Rams-Løg (Allium ursinum) (LC) (59+3)

TV2 Vejret: Spiret ved Middelfart (28) den 22. januar (RVe). Den 8. januar havde Danmark op til 110C pga. en luftstrøm fra De (nu uopnåelige) Kanariske Øer.

(Alm.) Sand-Løg (Allium vineale var. vineale) (LC) (46+1)

Moderne genfund: ”Føns Strand” (28) som fåtallig (Nb/TRM), langs markvejen Overdrevet i Maden på Helnæs (28) (HT), strandoverdrevet på Flyvesandet (29) (HT; Nb/EHa & PHa), Rakkenhald på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (CSk & HT; HT), Mejlø (30) på NØ-spidsen af N-delen af nordøen (HT) og en strandvold ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT).

Aspargesfamilien (Asparagaceae) 

(incl. Edderkopurtfamilien (Anthericaceae), Hyacintfamilien (Hyacinthaceae), Konvalfamilien (Convallariceae) & Bladliljefamilien (Hostaceae))

Ugrenet Edderkopurt (Anthericum liliago) (EN) (1)

Nyt fund (under jagt på Violetrandet Ildfugl) Ø f. vejen i ”Håstrup Bjerge” med en håndfuld blomstrende ex. den 18. juni 2019 (EV, foto i Fynsk natur, s. 26). Finderen nåede desværre ikke at spørge den tidligere ejer af arealet, Jørn Munk Andersen, om artens oprindelse. Sammesteds er set 3-4 blomstrende ex. i 2020 (EV), ligesom et blomstrende ex. er fotograferet (Nb/GKn). Ikke set på hedebakken ”Rudbæks Banke” ved Strib (28) – for sent den 10. august (HT)? Sidst set her med mindst 15 blomstrende ex. i 2015 (HT & LLC) – – stadig med en rigt blomstrende bestand her i 2013 (HÆP). Arten blev flyttet hertil fra Boyes Banke (28) i 1905 i forbindelse med en ejendomsovertagelse (LLC). I 2003 var Ugrenet Edderkopurt ny for Østfyn med et blomstrende ex. i de kreaturgræssede kalkbakker ved Klintholm i Gudme Kommune (31) (PoR).

Kantet Konval (Polygonatum odoratum) (LC) (3)

Tilfældigt fund med haveaffald i S-brynet af den nordlige af de 2 småskove S f. Toppen på Helnæs (28) (HT) – med bladar på stænglen. Hybriden spøger?

Krans-Konval (Polygonatum verticillatum) (LC) (1+1)

Det ser sløjt ud: Igen forgæves eftersøgt i ”Torup Krat” (30) den 2. juli (HT) og i Sønderskov ved Ferritslev (30) den 23. juli (HT).

Dunhammerfamilien (Typhaceae) (incl. Pindsvineknopfamilien (Sparganiaceae))

Ten-Pindsvineknop (Sparganium erectum ssp. neglectum) (LC) (19)

Denne let genkendelige underart af Grenet Pindsvineknop er ny for Bogø i kanten af søen mod NØ af den centrale dobbeltsø (30) som fåtallig (HT). Den nedre del af frugten er ikke smallere end den øvre del. Skulle qua sin kraftige statur have en chance for at overleve sølvmågernes gyseragtige hærgen. Sammesteds blev set vegeterende ex. den 28. juli 2001 (HT).

Spæd Pindsvineknop (Sparganium natans) (LC) (3)

Stadig i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med en snes frugtende ex (HT). I 2018 var der 50 ex. i den udtørrede søbred i SØ-kanten af søen V f. vejen i Stævningen i Snarup Mose (32) (Nb/EV). Vestenbælts er Spæd Pindsvineknop igen set i en grøft, der fører til Skærsø ved Egtved (DN/KSt, leg. HT).

Sivfamilien (Juncaceae)

Knop-Siv (Juncus conglomeratus) (LC) (99+4)

Ny for mosen mod NØ på Bogø (Fyns Amt mose nr. 45) i Lillestrand (30) (HT).

Blågrå Siv (Juncus inflexus) (LC) (54+1)

En pæn tue nedstrøms Kastanjevejsbroen langs Åstien på V-bredden af Odense Å i Odense (29) (HT).

Strand-Siv (Juncus maritimus) (LC) (14)

Moderne genfund (alle HT): Strandenge på begge sider af vejen ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31), langs Noret ved Dyreborg ved p-pladsen og under Store Stege samt på begge øer foruden odden mod NØ på Knolden ved Dyreborg (32). Hertil findes dette herlige siv på Tåsinge (begge 32) fx på Vindebyøre med en stor bestand i loerne (CHu; HT) og på Monnet incl. mange ex. S f. fugletårnet (HT).

Børste-Siv (Juncus squarrosus) (LC) (7)

Stadig i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT) – et enkelt individ med sækmøl. Østenbælts er Børste-Siv set på på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus) (LC) (26)

Moderne genfund: Udbredt og ofte talrig i Flægen ved Tybrind (28) den 26. august (Nb/KeMo). Endnu i Serup Mose (29) trods stærk tilgroning af kalkkæret (HT).

Sparsom i en rende bag et dige i ”Nordskov Enge” på Hindsholm (30) (DBF/CHu, FØA, HT, LLC & MKS). Pænt blomstrende klynge i vældet N f. ”Torup Krat” (30) – mange Kål-Tidsel her, men græsning ophørt (HT). Butblomstret Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Østenbælts er arten set på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC). Fra naturgenoprettede ”våde enge” i Egelundsparken i Albertslund er arten fremvokset i mængde flere steder (URT/PEH).

*Tue-Siv (Juncus tenuis) (NA)

Naturbasen har 4 fund i Det Fynske Ørige: Et fra Sydfyn (32) i 2010 og 3 fra Langeland (alle 34) – det seneste i 2020 med 3 ex. på ”Ristinge Strand” som nyt fund (Nb/TRM). Vestenbælts er Tue-Siv set i fx Vorbasse Studevej på Randbøl Hede (DBF/HJD) og et sted i en skovvej Frederikshåb Plantage N f. Randbøl Hede (ÆSk/PHK, leg. HT), ligesom den lokalt er dominerende art i midterrabatten af skovveje i Trelde Østerskov (Pah/KSø, leg. HT).

Mangeblomstret Frytle (Luzula multiflora) (LC) (73+3)

Sammen med en række andre arter ny for kæret i Odense Ådal N f. Borreby (29) (HT) – men hvad gør det, når de sjældne arter er forsvundet (fx Engblomme)?

Stor Frytle (Luzula sylvatica) (LC) (2+2)

Moderne genfund: Batteriplantage ved Hindsgavl (28) som udbredt ved Galsklint

(CSk & HT). Vestenbælts er Stor Frytle set i sit danske hovedudbredelsesområde (nemlig Ø-Jylland) i Årup Skov ved Åbenrå i Sønderjylland (SyS/DBo, leg. HT).

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus) (LC) (29)

Moderne genfund: Ved ruinen i Maden på Helnæs (28) (HT) og i kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) som fåtallig den 16. juli (HT). Fladtrykt Kogleaks medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Østenbælts er arten set på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Grå Star (Carex canescens) (LC) (18)

Moderne genfund: ”Brillesø” i ”Svanninge Bjerge” (32) med 3 blomstrende ex. (Nb/AKN), vandhullet centralt i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT) og i fattigkæret i SØ-hjørnet af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT).

Vår-Star (Carex caryophyllea) (LC) (20)

Nyt fund, som burde have været med i URT, på punkt 103 SV f. Brillesø i ”Svanninge Bjerge” (32) med 2 blomstrende ex. den 17. april, den samme dag moderne genfund med 10 blomstrende ex. på Toppen på Helnæs (28) (begge Nb/AKN), hertil med Eng-Guldstjerne på Toppen på Helnæs (28) som blomstrende den 20. april (HT). Også hist og her blomstrende den 18. april på ”Hestebakken” i Svanninge Bakker (32) (Nb/AKN). M.T. Lange (1857-1860) havde den som hist og her på Sydfyn, især i bakkerne. Andre moderne genfund: Et blomstrende ex. NØ f. Klakkebjerg ved Kerte Mølleknap (28) den 20. maj (Nb/KSk), også i AFD-rude 3328 Kerte den 9. maj 2006 på lokalitet nr. 15 lidt S f. 2020-lokaliteten, også kendt fra Kerte Bakker i TBU. Endvidere på en V-exp. kystskrænt ved Rakkenhald på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) som blomstrende den 18. juni (HT). Stadig i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) som frugtende den 29. maj frugtende den 29. maj (HT).

Tue-Star (Carex cespitosa) (LC, 1990: R) (7)

Stadig i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT) og med 2 tuer nær stien i SV-hjørnet af rørsumpen ved Dallund Sø (29) (HT). Østenbælts er Tue-Star set på Egernæs i Isefjorden med en frugtende tue i en sump med Top-Star og Tæppegræs (DBF/SGC).

Finger-Star (Carex digitata) (LC) (1)

50 blomstrende ex. i Højskred-delen af Kasmose Skov på Røjle Klint (28) (Nb/LLC).

Tvebo Star (Carex dioica) (NT) (5)

Ikke med i Odense Kommunes nærmest kriminelt ringe Biodiversitetsplan – guderne må vide hvorfor, idet bestanden i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) er veldokumenteret (AFD, NOVANA). Kan dog kun vanskeligt ses uden for forårssæsonen (og således ikke set i 2020)!

Stjerne-Star (Carex echinata) (LC) (19)

Moderne genfund: På en skoveng i skoven Brændholt (28) med 3 frugtende ex. blandt Lyse-Siv i grøften den 13. juli (HT), ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med mange ex. (CHu) og ved ”Brillesø” i ”Svanninge Bjerge” (32) med et blomstrende ex. (Nb/AKN).

Forlænget Star (Carex elongata) (LC) (27+1)

3 blomstrende ex. lige Ø f. vejen Knagelbjerg i ”Svanninge Bjerge” (32) (Nb/AKN). Forlænget Star medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Udspilet Star (Carex extensa) (LC) (15)

Moderne genfund (begge HT): Mejlø (30) strandengen med odden i N-delen af nordøen og ved Noret under Store Stege ved Dyreborg incl. på V-øen (32) (HT). I Jylland spreder Udspilet Star sig fortsat mod N med et nyt fund ved Bønnerup Strand på N-kysten af Djursland (Nb/DNH; URT/DNH).

Grøn Star (Carex demissa) (LC) (15+1)

På en skoveng i skoven Brændholt (28) med en del frugtende ex. i grøften den 13. juli (HT). Moderne genfund: 2 tuer i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) (FS & HT; HT; MKS som Dværg-Star). Et vanskeligt kompleks. Vestenbælts er Grøn Star set talrig i græsset kær i Sølsted Mose N f. Tønder (HT), mens den østenbælts er set på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC) og som frugtende i lavninger i hedeområdet på S-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa) – her fx sammen med Dværg-Star (HT).

Gul Star (Carex flava) (NT) (2)

Igen forgæves eftersøgt i vældet i ”Torup Krat” (30) den 2. juli (HT). Intet nyt fra Urup Dam (30).

Krognæb-Star (Carex lepidocarpa) (NT) (15)

Ny for AFD-rude 3723 Arreskov Sø i moderne tid med 2 frugtende ex. i kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) den 16. juli (HT). Der findes dog et belæg i Dansk Herbarium fra Høbbet (32) (i S-delen af ruden) i 1909. Moderne genfund af denne vigende og derfor nu korrekt rødlistede art: Brænde Ådal ud for Kerte Vandværk (28) (HT) og ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med 100 blomstrende ex. den 26. maj, sammesteds nedbidt den 22. september (HT; VBD/HT). Hertil i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) med flere frugtende ex. den 15. oktober (HT).

Skede-Star (Carex hostiana) (LC) (5+1)

Naturbasen har fra Det Fynske Ørige kun Jerstrup Bæk og Kristianslund (begge 29) (begge Nb/JKS 1993 (lig FA/JKS)) med hver sit ene ex. Østenbælts er Skede-Star set fåtalligt med små ex. i et væld på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Tråd-Star (Carex lasiocarpa) (LC) (6)

Moderne genfund: Talrig i kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) den 16. juli (HT).

Hare-Star (Carex leporina) (LC) (58+3)

Moderne genfund: Langs markvejen Overdrevet og i boldbanekæret i Maden på Helnæs (begge 28) den 30. juli (begge HT). Mejlø (30) på S-delen af nordøen, desværre i form af gamle ex., sidst noteret på øen i forrige århundrede (EWe/HT). Vestenbælts er Hare-Star set på Randbøl Hede med en tue ved Vorbasse Studevej (DBF/HJD, leg. et det. CHu).

Bleg Star (Carex pallescens) (LC) (43)

Nyt fund: Ø f. Temmeshave under Ahorn ved en skovvej (29) med 15 frugtende ex. (HT). Hertil en frugtende klynge ved Rævebakkevej i Teglværkskov (31) den 16. juni (FS & HT) – ny for AFD-rude 4327 Skemark. Bleg Star medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

*Kæmpe-Star (Carex pendula) (LC, 2010: NT, SØ-Jylland)

Nye fund: Åbred ved Lindved Å nær broen ved Nyborgvej (29) (BKS). Lige opstrøms broen med Erik Bøghs Sti ved Åstien i Odense (29) (HT): Var. pendula, idet hunaksene har glat stilkbasis. Måske også et nyt fund i et kratbryn V f. Kohave ved Blangstedgård (29) med 12 vegeterende ex. (Nb/KrH). Endnu i lunden foran Strandhøj (31) (MKS) – var 2019 et nyt fund i N-kanten af Teglværkskov N f. Nyborg (31) med 50 ex. (F&N/MKS). Vestenbælts ses Kæmpe-Star (var. pendula) lokalt i vejgrøfter i Trelde Østerskov (Pah/KSø, leg. HT).

Tyndakset Star (Carex strigosa) (LC, 1990: R) (5+2)

Atter set i Øksenrade Skov SV f. Middelfart (28) (MTh, på springtur fra HT-regionen). Vestenbælts er Tyndakset Star set som udbredt i grøfterne i Årup Skov ved Åbenrå i Sønderjylland (SyS/DBo, leg. DBo & HT). 

Hvas Avneknippe (Cladium mariscus) (LC, 1990: R) (12)

Moderne genfund: Enghave på Hindsholm (30) (HT, igen fjernobs fra automobil), 

som såkaldt fåtallig i Urup Dam (30) den 5. juni (Nb/AnS), Sædballe Fredmose (34) (Nb/TRM) og som talrig i Gulstav Mose (34) (CHu; HT; Nb/AKN).

Fåblomstret Kogleaks (Eleocharis quinqueflora) (NT) (14)

Tilsyneladende ikke noteret på ”Præsteengen” ved Stenløse (29), men den er der uden tvivl endnu! Østenbælts er Fåblomstret Kogleaks set på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Tue-Kæruld (Eriophorum vaginatum) (LC) (6)

Moderne genfund: Hist og her i Storelung (32) (Nb/GKn; også HT) og som talrigt blomstrende ved ”Brillesø” i ”Svanninge Bjerge” (32) (Nb/AKN).

Børste-Kogleaks (Isolepis setacea) (LC) (35)

Stadig på Feddet ved Å (28) sammen med Tusindfrø (TRN). Forgæves eftersøgt i de små vandhuller på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (CHu & HTh). Børste-Kogleaks medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. Derimod er arten set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ, leg. HT) (3 blomstrende ex. i et erosionshul i strandengen under Pandebjerg), hvorimod den ikke kunne genopstøves på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC) – sidst set her den 20. juli 2003 (DBF/SGC, leg. HT). På Bornholm er den set ved kysten nær Salomons Kapel (URT/KOl).

Hvid Næbfrø (Rhyncospora alba) (NT) (5)

Stadig i højmosen Storelung ved Nr. Broby (32) (HT), nu som næsten truet (hvilket er korrekt set ikke mindst fra Fyn).

Græsfamilien (Poaceae)

Gul Rævehale (Alopecurus aequalis) (LC) (7)

Moderne genfund for Fyns Hoved-området i den tidvis udtørrede sø N f. bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) med et blomstrende tæppe (HT). Set i 2013 i et nygravet vandhul ved Jøv på Fyns Hoved (30) (NSF/JH). Thorvald Sørensen så den på den hindsholmske Langø (30) i 1971 iflg. TBU-arkivet. Svend Andersen angav den fra Bogø i Lillestrand i 1915 (NF’s arkiv), ligesom den samme år blev set på DBF’s ekskursion til Mejlø (ikke i ø-flora 63). 

(*)Ager-Rævehale (Alopecurus myosuroides) (NA)

Nye fund: Mange blomstrende ex. i en lavning i en byg- og hvedemark ved Årupvej N f. Orte (28) (HT) og en stribe i en markkant tæt ved nedkørslen til Tåstrupvej nær Sandvad (29) (BKS).
Sand-Hjælme (Ammophila arenaria) (LC) (33+1)

På tangen N f. Storeknøs på den hindsholmske Langø (30), som ny for AFD-rude 4133 Mejlø – derimod i AFD-rude 4134 Tornen. Senere også set på den brede strandvold på V-kysten ud for S-delen af Mejløs nordø (30) som lokalt dominerende art (HT) – sidst TH 1980-1985.

*Alvar-Vindaks (Apera interrupta) (NA)

Ny for Danmark i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) med en pæn bestand af frugtende ex. den 16. juni (FS & HT) – ikke at se sammesteds den 3. juli (HT), idet den som vinterenårig art smider sine frø i juni. Senere på sommeren dukkede den også op på baneterræn i København (URT/FS). Arten stammer fra SV-Europa, men er indslæbt til baneterræn i fx Belgien (hjemmesiden Alien Plants in Belgium). Stace angiver Dense Silky-bent som muligvis hjemmehørende i Storbritannien. Bildatlas og Virtuella Floran siger om totaludbredelsen V- og SØ-Europa til Ø-Asien. På Ölands alvar optræder Alvar-Vindaks på Ekelunda Alvar, Norra Vället, med Dværg-Vejbred. Der er mange udenlandske belæg i generalherbariet (FS).

(*)Alm. Vindaks (HT) (Apera spica-venti) (NA)

Et lille ex. i tæppe af Bugtet Kløver i forhaven ved Bülowsvej 4 i Odense (29) (BKS & HT).

Alm. Draphavre (Arrhenatherum elatius ssp. elatius) (LC) (117+4)

Dominerende art på Bogø i Lillestrand (30) sammen med Sølvmåge og Mosegris (HT).

Tåler iflg. MKS ikke høslæt (ligesom den ikke tåler græsning), men det her er jo brakpudsning! I 2020 var vegetationshøjden kun til under knæene pga. sommertørken, i 2019 nåede græsserne til navlen (begge MRP). J.C. Svenning i Vildspor den 11. april: Brug brakpudseren usystematisk, dvs. uøkonomisk.

Eng-Havre (Avenula pratensis) (LC) (11)

Stadig ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (HT). Eng-Havre er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ). 

Dunet Havre (Avenula pubescens) (LC) (29+1)

”Præsteengen” ved Stenløse (29) som blomstrende den 26. maj på forpladsen (HT) samt med en fin klynge ved renden mellem overdrevet med egen og overdrevet med hægen (VBD/HT). Forsvundet fra Odense Kommune iflg. den lokale Biodiversitetsplan, som næppe kunne klare en test med en løgnedetektor. Andre moderne genfund: Sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) med få frugtende ex. (HT), på strandoverdrevet ved Højbjerg på Langø (30) med få ex. med Dansk Astragel (HT) og på Mejløs sydø (30) med et frugtende ex. på V-skrænten (HT). Dunet Havre medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Alm. Hjertegræs (Briza media) (LC) (61+2)

Moderne genfund: Ved ruinen og andre steder i Maden på Helnæs (28) (HT), kalkkæret under boldbanen i NØ-delen af Maden på Helnæs (28) (HT), Djævlebakke og Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (begge 28) (begge HT), nu kun lokal i kæret i Odense Ådal N f. Borreby (29) med godt 40 standere den 6. juli (HT), i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) med få standere den 15. oktober (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT), sommerhusgrunden på Uglebjerg på den hindsholmske Langø (30) med 17 blomstrende ex. den 18. juni (HT), Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) med 30 spinkle blomstrende ex. ved foden af en NV-exp. skrænt (HT), nu sjælden på Bogø i Lillestrand (30) (HT), på Mejlø (alle 30) en del ex. på sydøens NV- og V-skrænter og på N-delen af nordøen på S-skrænten med fordums Dansk Astragel, på NØ-spidsen og i gryden med Skarlagen-Vokshat (alle HT), Urup Dam (30) med ”1” blomstrende ex. den 5. juni (Nb/AnS), på overdrevet ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) med et frugtende ex. set den 3. juli (HT), kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) som udbredt den 16. juli (HT), Store Stege ved Dyreborg (32) med standere den 11. november (HT), ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) som blomstrende og frugtende den 9. juli (HT), S-kysten af Avernak-delen af Avernakø (32) som talrig (Nb/JH), ”Thurø Rev” (32) (HT), Monnet på Tåsinge (32) (DN/IH & PVR, leg. HT), fladen med Eng-Ensian ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) (HT) samt fladen med fordums Eng-Ensian i Henninge Nor (34) (HT). Bestanden i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) med nu over 100 blomstrende ex. (FS & HT; HT; MKS) er formentlig udsået – opdaget her i 2019 (F&N/MKS). Såkaldt Alm. Hjertegræs medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Arten er også set på Nekselø i Storebælt (DBF/PLJ) samt østenbælts som lokalt talrig i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ) og på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

Liggende Hejre (Bromus hordeaceus ssp. thominei) (LC) (23+1)

En del knoppende ex. den 4. juni som ret nyetableret på en stenbro/gårdsplads ved Houvej på Hov (34) (Nb/HN). Moderne genfund på Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) (HT).

(*)Rug-Hejre (Bromus secalinus) (NA)

Nyt fund i kanten af en rapsmark ved Havrebjerggyden VNV f. Orte (28) (BKS). Samme herre har også set Rug-Hejre vestenbælts i en markkant ved Vonå-Spanget Bro (URT/BKS), hvor det så end er.

Tæppegræs (Catabrosa aquatica) (NT, 1997: X) (5+1)

Østenbælts på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC). Eneste fynske fund på Naturbasen er Allerup Torup (SØ f. ”Torup Krat”) (30) (Nb/JCS, 12. september 1987).

*Bregnegræs (Catapodium rigidum) (NA)

Ny for Fyn i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) med en lille bestand af blomstrende ex. den 16. juni (FS & HT), den 3. juli stadig med gamle ex. (HT).

På Høje Tåstrup St. findes røde tæpper af plantemigranten (FS), som er ankommet til Vestegnens golde sporarealer fra solsvedne skråninger i gamle olivenplantager på Balkan. Iflg. AFD-værket er Bregnegræs en indslæbt, ikke bofast neofyt med oprindelse i V-Europa, Middelhavsområdet og Tyrkiet – men dog kendt fra Kastellet i København så tidligt som i 1829. Iflg. Naturbasen er Stivgræs (synonym) set på Rødbyhavn Rangerterræn den 9. august 2015 (Nb/BKa & JvD), ligesom samme kilde nævnes i forbindelse med et nyt fund på Århus Godsbanestation (Nb/JRJ; URT/JRJ) – mystik forekommer her. Ligesom Alvar-Vindaks er Bregnegræs vinterenårig.

Sandskæg (Corynephorus canescens) (LC) (21+1)

Nyt fund i ”Håstrup Bjerge” (32) på bakken Ø f. vejen, hvor den dominerer en S-exp. skrænt (HT). 500 vegeterende ex. på et sandet areal S f. ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (Nb/AKN) – angivet fra et tilsvarende sandet areal V f. Hegnedskov i ø-flora nr. 54 (EWe). Moderne genfund på Flyvesandet (29) som lokalt talrig (DBF/IG; HT; Nb/TRM) og i rangerterrænet ved Nyborg St. (31) som talrig incl. en farveløs ”albino” (FS & HT; HT).

Tandbælg (Danthonia decumbens) (LC) (50)

Moderne genfund: Brændholt Bjerg (28) (CSk & HT; HT), Feddet ved Å (28) (Pah/HT & KMP), i Maden på Helnæs (alle 28) i kalkkæret under boldbanen i NØ-delen med et frugtende ex., langs markvejen Overdrevet og på strandvoldsrygge den 5. december (alle HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT), kalkkæret i Planteheld ved Arreskov Sø (32) med mange frugtende ex. den 16. juli (HT) samt ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). Tandbælg medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Østenbælts er arten set i lavtvoksende partier i Eskebjerg Vesterlyng (HT & PLJ) og på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis) (NA)

Talrig ved Ristingevej i Humble (34) den 25. september (Nb/TRM). Vestenbælts set i Hvide Sande (URT/BKS) – så bliver det næppe mere eksotisk.

Skov-Svingel (Drymochloa sylvatica) (LC) (3)

Lever i ”Radby Skov” (29) i bedste velgående og i fuldt flor den 11. juli (HT) – ikke mindst på skrænterne i den sydlige dal. Mangler i Odense Kommunes håbløse Biodiversitetsplan pga. en stæreblind klaverbasker, der heller ikke kender GBIF (med AFD-data). Vestenbælts er Skov-Svingel set i Årup Skov ved Åbenrå i Sønderjylland som lokalt dominerende art i bøgeskov med Kristtorn (SyS/DBo, leg. HT).

*Liden Kærlighedsgræs (Eragrostis minor) (NA)

Stadig på p-pladsen ved TV 2 Odense (29) med godt en snes med standere den 13. december (HT).

*Argentinsk Kærlighedsgræs (Eragrostis virescens) (NA)

Ny for Det Fynske Ørige ved en bålplads i den fhv. grusgrav lige Ø f. landsbyen Skydebjerg (28) med 4 tuer op til 18 blomstrende strå den 25. august hhv. med 6 tuer den 15. september, endnu den 1. oktober blomstrende/frugtende (alle HT).

Stråene har en uregelmæssigt kirtlet ring under nodierne, ligesom småaksene er smallere end og de øvre yderavner kortere end hos den nærtstående Mexicansk Kærlighedsgræs (E. mexicana). Argentinsk Kærlighedsgræs (Tangogræs?) er hjemmehørende i Nord- og Sydamerika, hvorfra den har spredt sig til Afrika og Europa. Tidligere med sikkerhed kendt fra Københavns Frihavn.

Tandet Sødgræs (Glyceria declinata) (LC) (29+1)

I et trådt spor i SØ-hjørnet af ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med få blomstrende ex. den 9. juli (HT). Tandet Sødgræs medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for søbred.

Festgræs (Hierochloë odorata) (LC) (4)

Det kumarinduftende græs fornemmes stadig ved fugletårnet på Østerø (31) med 7 blomstrende ex. ved stien og 100 do. i mosekanten den 28. april, her 50 blomstrende ex. op til 75 cm i et tæt tæppe den 29. maj, 2 standere den 23. juli og endnu duftende den 29. august, stadig med 2 standere i striben. Skedehinden er håret. Savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34). 

Katteskæg (Nardus stricta) (LC) (14+3)

Moderne genfund: Springbakke ved Føns (28) (HT), Brændholt Bjerg (28) (CSk & HT; HT), Feddet ved Å (28) (Pah/HT & KMP), Maden på Helnæs (28) (HT), langs markvejen Overdrevet i Maden på Helnæs (28) (HT), strandvoldsrygge (6230) med Mønje- og Honning-Vokshat (og Brusk-Vokshat ved ruinen) den 5. december, N-kanten af golfbanen på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (HT) og ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). Østenbælts er Katteskæg set fåtalligt på Egernæs i Isefjorden (DBF/SGC).

*Alm. Hirse (Panicum miliaceum ssp. miliaceum) (NA)

Nyt fund i en fortovskant ved Sadolinsgade 47 i Odense (29) i form af en klynge med 4 blomstrende og 4 knoppende ex. (HT) – et par dage efter luget væk (HT). Engang også med en bræmme i den for lille snigerrude på Hov (34) (HN).

Spidshale (Parapholis strigosa) (EN) (11)

Moderne genfund: I strandengen ved Pugesø på Fyns Hoved (30) med mange blomstrende ex. den 18. juni (HT) og do. den 29. juni (CSk & HT), i strandengen ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) som spredt blomstrende den 3. juli (HT) og inden for Skarø Odde (32) som fåtallig afblomstret med få visne skud den 18. september (Nb/TV). Mange kendte forekomster af Spidshale i Det Fynske Ørige er ikke med på AFD-kortet (der dog har alle TBU-distrikter trods kun 11 ruder), hvilket PEF vil råde bod på. Spidshale er også set på Peberholm i Øresund (MTh).

Sand-Rottehale (Phleum arenarium) (NT) (6)

Moderne genfund: Feddet ved Å (28) med demonstration af en stander (Pah/HT & KMP). Også på endnu et Feddet aka Kerteminde Sydstrand (30) med 100 ex. den 19. marts (Nb/JH). Østenbælts er en enkelt stander af Spidshale set i klitområdet på N-delen af Ulvshale på Møn (DBF/BKa, leg. EFø).

*Hybrid-Vadegræs (Spartina xtownsendii coll.) (NA)

Klynge på lavt vand ud for Storeø i Nærå Strand (29) (Nb/KSP) antyder yderligere spredning: Skrid nu ind, Naturstyrelsen. Breder sig også i området under fugletårnet ved Nærå Strand (29) (HT) – fylder nu 85% af den lille bugt, der udgjorde Hundings oprindelige lokalitet (nu også på den ydre odde). Det invasive græs bør bestemmes og derefter bekæmpes eller omvendt.

Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides) (LC) (12)

Nyt fund: Ved Klokkelyngen 28 i sommerhusområdet på Langø (30) (HT). Moderne genfund: Brændholt Bjerg (28) med få afblomstrede ex. i SV-skrænten den 13. juli (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) som udbredt (CSk & HT; HT), Jøv på ”Indrehovedet” (HT) og ”Sømærkebakken” S f. ”Indrehovedet” (30) (HT).

*Klit-Væselhale (Vulpia fasciculata) (NA)

Stadig stor bestand på Nordstrand ved Kerteminde (30) (FS & HT) – i sin mere botaniske tid fundet her som ny for Fyn i 2007 af Grande von Ritzwald (BKS). Iflg. Finn Skovgård er den indslæbt af ”badefolket” efter rejser sydpå, idet Klit-Væselhale iflg. AFD-værket er set af samme herre i en sandet klitlavning ved Hundige på Djævleøen i 2013. Arten ville ikke være blevet indslæbt i det epidemihærgede år 2020!