2005#3: Status og færdiggørelse af Atlas Flora Danica

Af Henrik Tranberg & Toni Reese Næsborg

Da Dansk Botanisk Forening i 1992 startede sit florakarteringsprojekt Atlas Flora Danica var det meningen, at det skulle vare indtil 2006. Det er nu blevet forlænget med to år og slutter i 2008. Grunden til forlængelsen skyldes ikke et manglende engagement, men især, at der er langt til de resterende ruder, navnlig i Nord- og Vestjylland, og at inventørerne bor omkring de større byer og ikke lige kan smutte ud i ruden efter fyraften, men skal bruge tid på at komme derhen i week-end’er og ferier.

På Fyn er status nu, at der er booket og indberettet i alt 102 ruder, men der mangler nogle især på Hindsholm, Nordvestfyn og Ærø. I begyndelsen kunne man frit vælge, hvilke ruder man gerne ville undersøge, men for at få et dækkende billede af den nutidige flora i Danmark skal der i hvert kvadrat på 10 x 10 km undersøges 2 ruder på hver 5 x 5 km, de såkaldte ”tvangsruder”. Det vil sige, at der på Fyn skal inventeres endnu 14 allerede fastlagte ruder, inden projektet er færdigt.

Hvor mange arter er der så fundet i ruderne ? Det gennemsnitlige antal arter i de fynske ruder er omkring 480, men springet er stort mellem det mindste og det største antal, nemlig fra 152 til 721 arter. Der hvor der er fundet færrest antal arter, drejer det sig om en såkaldt ”snigrude”, d.v.s. et kvadrat, hvor der kun er en ganske smal bræmme land.

Vi kan desværre allerede nu konstatere, at de sjældne og indigene plantearter bliver færre og færre og erstattes af indførte, forvildede og som regel kvælstofelskende arter. Det har læserne af Fynsk Natur kunnet konstatere gennem årene ved at læse ”Årets Plantefund”.