2005#3: Fredet flora forhindre fyrvækeri forråd

Læserbrev til Fyns Stifttidende ( bragt primo juli 2005 )

Få hundrede meter fra Billeskov ligger en ægte gammeldaws blomstereng. Her findes en meget rig flora og en dertil knyttet rig insektfauna med mange sommerfugle. Blandt blomsterne må fremhæves den på Fyn nu meget sjældne Plettet Gøgeurt, der her blomstrer i hundredetal. Blomsterengen ved Hjærup er let græsset af kreaturer, der forhindrer tilgroning med træer.
I Dansk Botanisk Forening mener vi ikke, at denne idyl må spoleres af et raketangreb. Tværtom: Danmarks håbefulde ungdom bør her til midsommer lære nogle af landets gamle blomster (som fx Alm. Mjødurt, Djævelsbid, Eng-Viol, Stjerne-Star og Tormentil) at kende i stedet for at fyre raketter af Sct. Hansaften. På blomsterengen nær Billeskov er der tale om den ægte Plettet Gøgeurt, som kun har en håndfuld lokaliteter tilbage på Fyn. Ikke den ”Plettet Gøgeurt”, som Fyens Stiftstidende for nyligt omtalte som opgravet ved Nørresø på Sydfyn (det er Tyndakset Gøgeurt!). Alle over 40 orkidéer i Danmark er fredede ved lov.
På Vestfyn findes den ægte Plettet Gøgeurt i øvrigt kun i Brænde Ådal, men her er der pga. tilgroning kun ét eneste individ tilbage. Derfor: Længe leve blomsterengen ved Hjærup, så Engperlemorsommerfugl stadig kan flyve frit i fred for fyrværkeri.