2005#2: Gedegræsning i Jordløse Bakker

af Toni Reese Næsborg

En del af Danmarks Naturfonds arealer i Jordløse Bakker var på købstidspunktet i 1994 bevokset med nåletræer, som vi ret hurtigt fik statsskovdistriktets tilladelse til at fælde. Det var intentionen engang ad åre at kunne genskabe et overdrev i dette sandede kuperede landskab.
Efter fældningen blev området harvet igennem for at sætte gang i omsætning af førnen. Dette blev gentaget flere gange med en stor opvækst af brombær, hindbær og vedplanter, især birk, til følge. En iværksat kreaturgræsning fremmede en fremspiring af mange overdrevsplanter, men birkeopvæksten kunne kreaturerne ikke få has på, selvom Fyns Amt flere gange udførte en slåning og grenknusning for os i vinterhalvåret.
I driftsudvalget var vi efterhånden ved at se os om efter andre muligheder for at bekæmpe denne opvækst, og da skovrider Staun på vej over Tåsinge fik øje på et areal, hvor der var iværksat en gedegræsning, som virkede effektiv, blev vi enige om, at det skulle prøves.
Vi fik kontakt til en entusiastisk gedeavler, som var villig til at sætte sine nubiske geder ud på det af arealerne, der var mest tilgroet. Det krævede et par ekstra tråde i indhegningen og opsættelse af et skur til gederne. I løbet af sommeren blev alt ribbet til den højde, hvor gederne kunne nå, og både brombær og hindbær var bladløse. I modsætning til, hvad man normalt regner med, blev barken ikke beskadiget, og nogle halvstore ege tog ikke skade.
Det første års resultat gav os blod på tanden, og vi blev enige om at prøve også på de 5 ha på Hjortebjerg i 2004. Gedeavleren var igen med på ideen, og ved hjælp af Fyns Amt fik vi hegnet hele dette store område. Vi nåede imidlertid helt hen til juli, inden alt var klart til at modtage gederne, så birkeopvæksten nåede at blive så massiv, at det næsten lignede en skov, og bakken dårligt kunne ses. Da de 40-50 geder blev taget hjem til november, var bakken igen kommet til syne – kun toppen af birkene havde de ikke kunnet nå, selv når de stod på to ben. Adskillige af toppene var dog knækket i gedernes bestræbelser på at få fat i en godbid. Hedelyng og andre overdrevsplanter var til gengæld stort set ikke rørt.
Men én sæson er ikke nok til at tage livet af birk, brombær og hindbær, så vi regner med, at gedegræsningen skal fortsætte 2-3 år endnu. I løbet af vinteren bliver birkene skåret ned, så de kun er i ”gedehøjde”, og derfor helt kan ribbes for blade, når græsningen genoptages. Når opvæksten af birk m.m. er døde, skal der en grenknusning til for at fjerne de sidste rester, og derefter er det meningen, at kreaturgræsningen skal genoptages.
Som det ser ud nu, tegner gedegræsningen i Jordløse Bakker til at blive en stor succes. Erfaringerne, vi får i forbindelse med denne form for naturpleje, kan forhåbentlig bruges andre steder, hvor tilgroning med vedplanter, brombær og hindbær er et problem. Vi er gerne til rådighed med gode råd, hvis andre har lyst til at forsøge.