2005#1:Leder

Leder:
4 more years! – en udfordring En noget international overskrift, på et særdeles nationalt anliggende. Danmarks Naturfredningsforening har netop, under titlen ”Danmarks natur- og miljøpolitik 1998-2004”, udgivet en evaluering af den, førte natur- og miljøpolitik. Der bliver uddelt såvel ris som roser til de to regeringer, der har været ansvarlige for natur- og miljøpolitiske tiltag og – i særdeleshed – mangel på samme.
Vandmiljøplan II og III er – med rette – at forefinde i riskogeren.
Det er muligt at planerne har været årsag til, at forringelserne i den danske natur ikke er blevet værre end som så, men det er ikke herfra vi klapper i vore små hænder.
Målene for naturen, må nødvendigvis sættes med udgangspunkt i naturens tilstand, herunder hvad naturen kan tåle.
Interessant bliver det derfor at se, om vore vandløb, søer og kystvande senest i 2015 har opnået ”god økologisk tilstand” – se, det er et naturmål.
At landbruget har reduceret erhvervets udledning af næringsstoffer er ikke ensbetydende med, at naturen har fået det bedre. Tværtom dokumenteres fra adskillige sider, den ene forringelse efter den anden.
Det kan lidt sammenlignes med en elastik,der i nogen tid har været trukket i med forskellig styrke, og lige pludselig brister den. Og det er altså ikke nødvendigvis det kraftigste træk, elastikken nogensinde har været udsat for, der får elastikken til at briste. Ansvarlig natur– og miljøpolitik, nu!