2005#1: Hvordan Horseklint blev opdaget -trækstedet, der blev opdaget kl. 7 om morgenen.

Af Lars Hansen

Horseklint er Fyns bedste træksted om foråret. Det ved de fleste ornitologer. Men opdagelsen af denne spændende lokalitet rummer en sjov historie og er blot ét eksempel på de mange opdagelser, som Fyns Hoved Feltbiologiske Station (FHFS) har præsteret, iført kikkert og gummistøvler.
Da FHFS blev oprettet 1. april 1977 blev der fra dag 1 lavet feltbiologi i gå- og cykleafstand fra stationen. Trækfugle blev, som der var tradition for dengang, observeret fra selve Fyns Hoved. Det gjorde vi også troligt hver dag i april. Fra midt i måneden var vejret mildnet og præget af nordlige vinde. Vi obsede flittigt, men dog uden at se særligt mange trækfugle. Men vi holdt ud og søndag den 17. april synes blot at være endnu en dag i rækken – bortset fra at det var meget lavvandet den dag.
Det var også en dag næsten uden fugle, så vi forlod stedet allerede ved 6-tiden. Jan Pedersen og undertegnede spottede, at det var så lavvandet, at vi kunne vade over til Tornen. Det gjorde vi så, mens Ole Ølund, Lene Hansen, Kjell Gade og Lone Andersen gik tilbage til stationen. Jan og jeg ville dukke op i løbet af kort tid, men i stedet blev det de andre, som senere gik ud og ledte efter os – og fandt os hensunkne i fuglekiggeri fra Horseklint.
Der skete nemlig det, at vi på turen ind over Tornen opdagede, at det væltede ud med fugle fra Horseklint. Vi nåede derhen kl. 7 og frem til kl. 13.45 havde vi (og de andre, som senere fandt os) set over 40.000 udtrækkende fugle, fortrinsvis duer, finker og irisker. Men også en lang række mere spændende arter, bl.a. rød glente, lærkefalk, mosehornugle og mange arter vadefugle.
Det blev det hidtil største antal trækfugle observeret på det nordlige Hindsholm. Hertil skal lægges, hvad der nåede at trække i dagens første 2 timer. Vi ved nu, at der på lignende dage typisk trækker over 50% i løbet af de første timer, så det samlede antal trækfugle den dag har sandsynligvis været over 100.000.
Hermed var Fyns bedste træksted opdaget og i den følgende tid blev Horseklints kvalitet bekræftet. I de følgende år blev observationerne udvidet og vi fandt ud af, at det faktisk er et godt træksted næsten året rundt. Ikke mindst efterår og vinter, hvor der efter lavtrykspassager (hårde vinde fra vest og nordvest) kan ses mange havfugle fra Horseklint. En historisk dag er 4. okt. 1986, hvor over 100 suler fiskede på havet og hvor såvel mallemuk, sodfarvet skråpe, rider, lunde og gråmåger blev set.
Det satte for alvor Horseklint på landkortet og siden har de fleste ornitologer tilbragt mange timer herude.