2004#3 Ynglende Hvinand på Fyn

Af Per Rasmussen

Lørdag d. 22. maj, var jeg endnu engang rundt i Tarup Grusgrave for at følge ynglefugles udvikling. Jeg har fulgt området i de sidste 20 år, men der kommer bestandigt overraskelser, og denne lørdag var ingen undtagelse. Det var en lidt død aften, kun 6 Lille Præstekrave, 11 Sildemåger og 3 SY Gråsisken, var værd at notere. Sidste stop på turen var søen ved ”Nautilen”. Et hurtigt kik udover søen gav kun de lokale ynglefugle; Toppet Lappedykker, Blishøne, Strandskade og Vibe, men hov, hvad var det? Seks små, tydeligvis nyklækkede, ællinger der var sorte og hvide. Jeg kunne ikke lige placere ællingerne, og der var tilsyneladende ingen andemor i nærheden. Mens jeg stod og overvejede hvad det kunne være for en andeart, dukkede en Hvinand op midt i ællingeflokken, og mysteriet var løst.
Nu er det ikke så sjældent at se Hvinand i grusgravene, men som ynglefugl er det første gang.
Så er det jo man kan undre sig lidt, for Hvinanden yngler jo i hule træer, eller redekasser ved skovsøer. Nu skal der vel ret god vilje til at kalde en grusgravsø for en skovsø, men til gengæld er der opsat redekasser til Hvinand! Så vidt jeg er informeret har en jagtforening på et tidspunkt sponsoreret tre kasser, som blev opsat på pæle ud mod søen. Kasserne har i mange år kun været bolig for Tårnfalke og Natugler, og der er nu kun en tilbage, men det er uden tvivl den som Hvinanden har benyttet.

Hvinanden er jo almindelig på trækket, men som ynglefugl er den så sjælden at den er en del af DOF’s DATSY-projekt. Den samlede danske ynglebestand vurderes til under hundrede par. Stort set hele bestanden yngler i redekasser på Nordsjælland.
Af ynglefund fra Fyn har jeg kun kunne finde to tidligere fund. Nemlig et yngleforsøg i 1981, hvor Søren Bøgelund fandt en død Hvinand hun i en natuglekasse ved Nørresø, samt at der i årsrapporten fra 1986 nævnes et ynglepar uden sted- og finderangivelse. Det viser i hvert fald med al tydelighed at arten er meget sjælden som fynsk ynglefugl. Men måske er det simpelthen mangel på egnede redesteder der er den begrænsende faktor? Når den kan yngle i en grusgravsø, kan den vel også yngle mange andre steder på Fyn. Så det er nok bare et spørgsmål om at få lavet nogle redekasser og få dem sat op. Jeg er selv ejer af en grusgrav i Tarup, og jeg vil hurtigt få lavet en redekasse ( den gamle blæste ned i en storm ) og jeg vil opfordre alle der har mulighed for det til at gøre det samme. Der findes en god vejledning på DOF’s hjemmeside, under punktet ” Truede og sjældne ynglefugle”, her kan man også læse mere om Hvinanden.