2004#3: Havmiljø

Af Heine Laursen

Man er ved at starte en klampagne for en renere Nordsø og et renere havmiljø.
Det er absolut på tide, at man gør noget ved den tiltagende forurening, og det er ikke bare i Nordsøen, men også i de indre danske farvande. Man har indtryk af at havet stadig bliver brugt som losseplads når man går langs de danske strande. Alt muligt affald kan man finde blandt det opskyllede tang.
Der bliver udledt gift i havmiljøet som dræber den planton som er livsnødvendig for fiskene og de grønalger og den plantplanton der ved hjælp af fotosyntese er med til at lave ilt til jorden.
Fra olieindustrien i Nordsøen bliver der spildt store mængder af olie og olieslam. Noget går til bunds og noget flyder ovenpå vandet indtil hjælpeskibene hælder dispergeringsvæske ud over oliefilmen på vandet så at også den olie går til bunds og er med til at ødelægge havbunden for fiskene. Jeg har selv arbejdet i Nordsøen på skibe som bliver dirigeret ud til disse olieplamager på
vandet og jeg var meget ubehagelig til mode ved mit arbejde der.
Landbrugets store forhadte svineproduktion er også med til at forpeste luften, samt med til at udlede for store kvælstofmængder i havmiljøet foruden at landbruget ødelægger vort grundvand.
De store mængder kvælstof der er skyllet ud i farvandene har igen i år skabt iltmangel i flere af farvandene rundt om Fyn. Fiskene dør og bunden ligner afløbet fra en kloak.
Men også på land er det galt med respekten for naturen. Naturen er ikke noget man blot smider sit affald i. Det er ikke der man skal kaste sin tomme cigaretpakke, sin tomme øldåse, sit papir fra ispinden eller den papirserviet man lige har brugt. Badestranden ved Kerteminde blev i de varme dage i sommer brugt som affaldsplads. Hvis affaldssækkene var fulde blev affaldet kastet ved siden af sækken i stedet for at tage det med hjem.
Det er heller ikke på byens græsplæner eller på fortovet man kan lade hundens efterladenskaber ligge fordi man vender ryggen til og undlader at samle hundebæen op.
Det kræver at børnene fra de er små bliver oplyst om hvad man gør ved sit affald. At man lærer børnene kærligheden til naturen og lærer dem at beskytte den.
Nu er der heldigvis ved at komme tanker i gang om øget undervisning i naturfag i folkeskolen efter at naturfag i alt for mange år har været lagt til side for nye moderne fag.
Miljøet begynder ved dig selv.