2003#3: En Mening: 35 millioner grise

”Svineriget” Danmark skal nu forøge sin befolkning af grise fra 24 mill. til 35 mill. inden for de næste år. Nu giver alle amter i Danmark tilladelse til udvidelser af svinebesætninger, uanset om det er socialdemokratiske eller borgerligt ledede amter. Loven er sådan, at man kun i meget specielle tilfælde kan nægte disse udvidelser. I Odense, hvor man havde planlagt et beskyttet vandindvindingsområde vest for byen ved at plante en skov, er der nu kommet ansøgning om udvidelse af en grisefarm. Ikke engang i dette tilfælde kan man nægte denne tilladelse.Det vil sige, at alle de danskere som lever uden for storbyerne, ude på landet eller i landsbyerne, fremover skal være plaget af en evig gyllestank.
En dyreenhed er: 3 søer med smågrise eller 30 slagtesvin eller 136 smågrise.
Hver dyreenhed producerer 20 kubikmeter gylle om året.
Så kan I selv begynde at gange og dividere for at regne ud hvor meget 35 mill. svin vil pisse på vores natur.
Det er jo ikke kun det der bliver hældt ud på marken som ødelægger naturen. Nej det er også den luftformige amoniak der skaber algevækst overalt og gør hustage, campingvogne, biler og alt andet grønt. Foruden at det ødelægger følsomme planter som ikke tåler den store mængde kvælstof.
Så er der vort sparsomme grundvand. Det grundvand som alle taler om, at vi skal passe på. Det gør vi skam ikke ved at hælde gylle fra 35 mill. svin ud på jorden i Danmark. Med så store mængder er det kun et spørgsmål om tid inden det kommer ned til grundvandet. Så skal vi til at købe vort drikkevand på flasker. Også når vi børster tænder skal vi bruge vandflasken, ellers lugter vores ånde af svinepis.
Den lov må laves om snarest muligt.
Alternativet er at forlange, at al gyllen skal separeres i klart rent vand og faste tørre gødningspiller (som vi evt. gratis kan sende ned til Sahara hvor de mangler lidt muld.)

Heine Laursen.