2003#2: Livet med rørhøgen

Af Heine Laursen

Hver sommer ser jeg rørhøgen i Bogensø enge når den svæver over landskabet på jagt efter markmus, småfugle eller unger af blishøns, måger, terner eller vadefugle for derefter at flyve ned til sin rede i sivene og aflevere føden til ungerne.
Rørhøgen er større end de andre kærhøge og kan variere i farve. De kendes let på deres glideflugt med V- stillede vinger. Hunnen er mere eller mindre mørkebrun, især på undersiden, medens hannen er lysere og har mørke vingebånd.
I år så jeg hannen første gang i midten af april, men nogle år kommer den allerede i marts. Hannen kommer lidt før hunnen, og da kan man se hannen udføre sine flyvelege hvor under den med langsomme dybe vingeslag stiger til så stor højde, at det ofte kan være vanskeligt at lokalisere den selv om man kan høre dens skrig. Oppe i stor højde kaster den sig fra side til side, flyver i store cirkler, foretager bratte sving og voldsomme styrtdykninger efterfulgt af nye stigninger. Til sidst lader den sig med sammenfoldede vinger falde til jorden inden den lige over rørskoven bremser med udbredte vinger og forsvinder så ned i rørskoven.
Siden hen når hunnen er kommet til reviret og hun er i luften gør hannen skin-udfald mod hende. Hun vender sig om på ryggen og strækker kløerne frem. Også hendes skrig kan høres langt væk.
Begge fuglene er med i redebygningen, men hannen er som regel begyndt allerede i parringstiden.
Reden består af tagrør, rørtoppe, græs, dunhammerstængler samt enkelte kviste. Det er dog hunnen der foretager den egentlige udformning af reden.
De 3-7 blåhvide æg lægges med 2-3 dages mellemrum i begyndelsen af maj. Rugningen begynder straks ved første eller andet æg og varer 33-38 døgn og udføres næsten udelukkende af hunnen. Ungerne er i reden yderligere i 35-40 dage og i de godt to måneder er det hannen som skaffer føde til hele familien.
Det er glædeligt at rørhøgen har været her næsten hver eneste år i så lang en årrække når man tænker på at den for godt 50 år siden var meget sjælden i Danmark.
Først i 1900 tallet var den en almindelig ynglefugl, men ligesom alle de andre rovfugle i Danmark var de udsat for forfølgelse; men også på grund af store udtørringsarbejder forringede man levevilkårene for rørhøgen.
Nu er fuglen heldigvis ligesom flere andre af vore rovfugle i god fremgang, og vi kan derfor glæde os over rørhøgens flyveopvisninger.
Hvis man vil se rørhøgen er der store chancer i maj og juni hvis man opholder sig en times tid i Bogensø Enge.

DOF Fyn kortlægger i år den fynske bestand af Rørhøge. Hvis man har kendskab til fynske ynglepar kan foreningen kontaktes via DOF’s hjemmeside; www.doffyn.dk.