2002#2: En mening: Månedens Lomborg

Nu har der ellers været ret stille om det nye miljøinstitut og dets leder Bjørn Lomborg, og godt for det! Men en enkelt udmelding er der dog kommet siden sidste nummer af Fynsk Natur.
Bjørn Lomborg mener ikke at genbrug er den helt store ide, og som han siger til det tyske magasin Der Spiegel, “det er en fremragende ide at bruge en lille bitte del af vor klode som losseplads, som kan overdækkes og anvendes som skibakke”! Som eksempel fremhæver han at det danske skrald “kun” vil give en “skibakke” der er 33 meter høj og 4,5 km. på hver led! Nu er det jo sådan at vi alle konstant producere affald, så der vil til stadighed skulle gives plads til flere og flere “skibakker”, men det er tilsyneladende ikke noget problem, lige bortset fra at det sjældent er snevejr i Danmark, men bakkerne kan vel anvendes til andet?
Det kan så tilføjes at miljøministeren ikke er enig med Lomborg, så vi slipper nok for et større antal “skibakker” i det danske landskab. Men Lomborgs holdning til affaldshåndtering er interssant og siger jo lidt om personen bag. Fynsk Natur vil også fremover holde øje med Lomborg og regeringens såkaldte miljøpolitik, nu hvor det skal være rentabelt at føre miljøpolitik, for der er nok ikke mange penge i at beskytte biotoper med sjældne planter og insekter.
Per Rasmussen