2002#1: Hold øje med farveringmærkede Splitterner

Af Lars Hansen

Svenske Peter Olsson har gennem de sidste 3 år farvemærket ca. 400 splitterner ved Falsterbo. Fuglene bærer en gul farvering (+ metalring) på højre ben og en rød (evt. blå) farvering på venstre ben. I forbindelse med mærkningen blev der fanget over 10 fugle, som tidligere var ringmærket på Fyn. Det er derfor meget forventligt, at en stor del af de farvemærkede fugle vil kunne ses ved de fynske kyster.
Peter Olsson opfordrer ornitologer til at forsøge at aflæse hans fugle, når de fra slutningen af marts vender tilbage fra Afrika. Det er en ret langbenet terne, så i teleskop burde det være muligt at se ringene, når fuglene de står på rastepladserne.
Ser du en, så noter ringenes farve og send et brev eller mail til:
Zoologisk Museum, Universitetsparken 15,k 2100 København (e-mail: ringing@zmuc.ku.dk).
Du vil senere modtage svar fra museet med alle oplysninger om fuglens alder og herkomst.

Man kan også kontakte Peter Olsson direkte på følgende adresse:

Peter Olsson
Pure & Applied Biochemistry
Center for Chemistry and Chemical Engineering
Lund University POB 124
221 00 Lund – Sweden

Tel: +46 46 222 08 46
Fax: +46 46 222 46 11

For yderligere information:
http://www.skof.se/fbo/index_s.html.