2000#1: Fuglene i Tarup Grusgrave

De fleste naturinteresserede har et fast lokalt naturområde de besøger jævnligt, det behøver ikke være et super område som f.eks. Skagen eller Sydlangeland. Man vil hurtigt finde ud af at ens lokalområde også kan give gode naturoplevelser også selvom der ikke forekommer hits hele tiden, men lidt har også ret.

 

Undertegnede har gennem tredive år boet og færdes i grusgravene ved Tarup og har her kunne følge udviklingen i området. Nye grusgrave er opstået og forsvundet eller groet til og det har givet en mangfoldighed af naturoplevelser.

 

Det er mit håb med denne beskrivelse, at få folk til at dyrke sine lokalområder lidt mere intensivt, for overalt (måske med undtagelse af de store byer) vil der være spændende ting at opleve lige uden for ens dør.

 

Lidt historie

Grusgravene er beliggende ca. 15 km. sydøst for Odense centrum.

Grusgravningen er startet for ca. hundrede år siden, men først inden for de sidste 30 år er udviklingen for alvor gået stærkt.

En stor del af gravene er nået under grundvandsspejlet, hvorfor området fremstår som et stort søområde.

De mange søer giver rige muligheder for tilstedeværelse af vandfugle, mens de mange små pytter giver ynglemulighed for padder.

Området er ved at blive opkøbt af et interessentselskab (Tarup/Davinde I/S) bestående af Fyns Amt, samt Årslev og Odense kommuner. Formålet skulle være at lave et

nær-rekreativt naturområde, hvor meget de vil tilgodese naturen er et åbent spørgsmål, på trods af de erklærede hensigter. Fyns Amts såkaldte naturpleje kan jo ved selvsyn beskues i f.eks. Svanninge Bakker og Enebærodde og de pågældende steder har plejen betydet at flere sommerfuglearter er gået tilbage eller helt forsvundet, såe det…

Der er dog en dialog i gang mellem selskabet og relevante fynske naturforeninger.

Men som udviklingen ser ud i øjeblikket, bliver der vist mest rekreativt, med p-pladser, stier, primitive overnatningsskure osv.

Fuglene 1999

1999 var et år med spændende fugleobs., det på trods af manglende tid i felten.

Det blev også året hvor art nummer 150 blev set, faktisk kom vi op på 151 arter. Det skal godt nok bemærkes at de mange arter er set over en periode på næsten 20 år, men det er da vist ganske godt for en indlandslokalitet.

Vinteren bød på en del rastende vandfugle bla. en flok på 30 Stor Skallesluger. Arten er forholdsvis ny for området, da det først er fra midten af 90’erne, at arten har overvintret her. Desuden kunne man ved Tarup Vandmølle bese en fin Vandstær og en gang i mellem kom Isfuglen forbi. Isfuglen har tidligere ynglet ved åen og i grusgravene, desværre ser det ud til at den er forsvundet som ynglefugl, man kan dog stadig være heldig at se denne prægtige fugl.

En art der ligeledes er begyndt at overvintre i området er Skovhornugle, 2 blev set 24/1. I 1997 blev der set 7 ugler ( Holger Henriksen (HH)), som siden blev skræmt væk af nysgerrige ornitologer! Der er nu 1-2 ynglepar i lokalområdet.

Den første Lille Præstekrave ankom allerede 25/3, hvilket er meget tidligt.

Foråret og sommeren gav en del trækfugle, men igen, desværre nok kun en del af det samlede antal blev set p.g.a. manglende tid i felten. F.eks. kunne man i 1999 se det hidtil største antal Fiskeørne, nemlig 4 fordelt over året. Ørnene bliver helt tydeligt tiltrukket af de mange put-and-take søer , heldigvis er sø-ejerne forstående.

Af andre rovfugle blev der, ultimo maj set to Ørne sp. ( Svend Åge Rasmussen ). Efter beskrivelsen at dømme kunne det dreje sig om adulte Kongeørne, men desværre kunne de ikke bestemmes nærmere.

Årets publikums hit var uden tvivl en Hvid Stork der opholdet sig i området 29-30/5. Mange af de lokale beboere fik her muligheden for at se Storken på nært hold, mens den fouragerede på græsplænen ved Hudevad Radiatorfabrik!

Det største hit i 1999 må være Nordisk Lappedykker som rastede i området fra 18/6 og en måned frem.

Dette var et lille udpluk fra notesbogen anno 1999. Og husk nu; fugle ses bedst i naturen!