2000#1: Efterlysning

Har du mødt en damrokke en vårkrebs eller gællefoden Lynceus brachyurus på din vej ?

Dette spørgsmål vil Mogens Holmen gerne have svar på.

Damrokkerne, vårkrebsene og gællefoden Lynceus brachyurus hører til den dyregruppe der kaldes bladfødderne. Det vil sige, det er småkrebs med et stort antal kropsled og 10 til 40 par svømmeben.

De tre småkrebsearter lever i temporære vandhuller, dvs. vandhuller, der er lavvandede og som ofte tørrer ud om sommeren. Denne type vandhuller er efterhånden blevet meget sjældne, da de har været lette at dræne væk eller fylde op.

Derfor er der også ekstra brug for, at både dyrene og deres levesteder får lidt mere opmærksomhed. Her ud over er der brug for en sammenfatning af den eksisterende viden om dyrerne. Derfor vil Mogens Holmen gerne have din hjælp.

Vil du gerne vide, hvordan sådan et kræ ser ud, kan du kigge i “Hvad finder jeg i sø og å”.

Har du set damrokker, vårkrebs eller Lynceus brachyurus kan du kontakte

 

Mogens Holmen
Gadeledsvej 48
Gadevang
3400 Hillerød