1999#4: Musvågerne tager broen

Storebæltsbroen har på mange måder lettet samfærdslen i Danmark,
i hvert fald den øst-vestlige trafik. Da broen blev opført var
mange naturinteresserede stærkt kritiske angående de formodede
skader på naturen, som man kunne forvente ville blive en følge
at broen. Men samtidig blev der også snakket om den mulige effekt
på efterårstrækket af fugle, da man jo lavede en kunstig landtange
som fuglene kunne følge på trækket sydpå. Mange fugle, især rovfuglene
bryder sig jo ikke om at trække over vand, så det var jo spændende
at se om broen havde nogen effekt på trækket. De foregående år
har trækket over broen været betydeligt større end før broen,
men i år har det været rigtigt godt.

Tre store dag skiller sig ud, nemlig 14., 15. og 16. oktober,
hvor det må have været sort af fugle! Undertegnede kan bare ærgre
sig over at arbejdet skulle passes!

 

Træktallene

14. oktober:

Musvåge 2292, Rød Glente 2, Dværgfalk 1, Spurvehøg 43, Stær 7660,
Allike 8840 ( 2. største tal i Fyns Amt )

15. oktober:

Musvåge 3273 ( 3. største tal for Fyns Amt ), Rød Glente 3, Spurvehøg
13, Havørn 1, Trane 1, Stær 1040, Allike 8980 ( største tal for
Fyns Amt )

16. oktober:

Musvåge 846, Rød Glente 6, Spurvehøg 7, Fjeldvåge 3, Stær 670,
Allike 2960

Til sammenligning

Det var ikke kun ved Storebæltsbroen der blev observeret de pågældende
dage. Den 15. blev der også set på fugle på Thurø og der var også
ganske imponerende antal; Musvåge 3018 ( 5. største antal i Fyns
Amt ), Havørn 1, Spurvehøg 19, Rød Glente 4, Fjeldvåge 3 og Blå
Kærhøg 3.

Det må vel formodes at rovfuglene har fulgt Storebæltskysten og
derfor er kommet forbi Thurø.

Fra Sydlangeland meldes der fra den 14. og 16. kun om beskedne
antal rovfugle. Den 15. var der dog bla. 1718 Musvåger og 24 Røde
Glenter. Musvågerne skulle dog være kommet ind fra Lolland, mens
vågerne fra Storebæltsbroen synes at være gået mod vest, da der
trak 2500 ud ved Bøjden.

 

Ændrede trækvaner

Umiddelbart kunne det se ud som om at fuglene har taget Storebæltsbroen
til sig og har ændret trækmønster. Mange har i hvert fald foretrukket
broen frem for Sydlangeland. Måske har vinden bare været rigtig,
men det kunne godt ligne en ny tendens, som man bør følge nærmere
de kommende år. Om ikke andet vil det være en fordel for mange
ornitologer ( undertegnede incl. ), da Storebæltsbroen ligger
betydeligt nærmere end Sydlangeland!

 

 

Kilde:

DOF-Fyn’s Internetside: doffyn.dk

Svendborgs aktuelle naturside: http:// home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm