1999#1: Boganmeldelser

Ny fuglebog
– nu med CD

En af de mest udbredte fuglebøger fra Politikens Forlag, dén med
Henning Anthons farveakvareller, er nu gået ind i den elektroniske
tidsalder. Den seneste udgave af bogen er vedlagt en CD med 95
fuglestemmer.

Bogen, der er udgivet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening,
er skrevet af Tommy Dybbro.

Foruden beskrivelserne af 282 fuglearter, indeholder bogen en
generel beskrivelse af fuglelivet i Danmark, gode råd om at se
på fugle og gennemgang af fuglelivet året rundt.

Samtidig fås den traditionelle udgave af Fugle i farver – uden
CD. Denne nu er trykt i ialt _ million eksemplarer.

14. udgaven er ændret i forhold til de tidligere, idet billeder
og tekst nu praktisk står på samme side; desuden har Karl Aage
Tinggard suppleret med flugttegninger af en del af de 256 arter,
der er afhandlet.

Tommy Dybbro: Politikens store Fuglebog. Tegn.: Henning Anthon.
300 pp. ill. kr. 299,- indb.
Tommy Dybbro: Fugle i farver. Tegn.: Henning Anthon og Karl Aage
Tinggard. 216 pp. ill. kr. 139,- indb

Bent Søby Madsen

 

 

På fodtur på Fyn

Undersøgelser fra bl.a. Danmarks Turistråd har vist, at det især
er naturoplevelser, udenlandske turister søger, når de kommer
til Danmark. For at disse turister ikke i fremtiden skal flakke
hvileløst rundt, har Fyns Amt udgivet en lækker lille bog, der
beskriver 36 udflugter på Fyn, udflugter, som den aktive fynbo
også selv kan foretage, hvis lysten hertil skulle indfinde sig.

Det er naturvejleder i Fyns Amt, Birgit Bjerre Laursen, der er
mester for den smukke bog, der hedder “På egen fod”. Den er trykt
i 7000 dansksprogede og 3000 tyske og engelske eksemplarer.

Foruden at bringe et overskueligt kort over hver lokalitet, der
er omtalt, beskrives landskabets opståen, eventuelle kulturminder,
ejerforhold, yderligere litteratur og transport med offentlige
transportmidler til stedet, hvis sådanne er til at opdrive…

Bogen kan anbefales på det varmeste.

Birgit Bjerre Laursen: På egen fod. 36 naturudflugter i Fyns Amt.
72 sider, illu. Kr. 38,00.

Bent Søby Madsen

 

Kertemindes natur i Almanakken

To af FYNSK NATURs skattede medarbejdere, Lars Hansen og Henrik
Tranberg har i fællesskab skrevet en artikel til Københavns Universitets
Almanak, Skriv- og Rejse-Kalender for 1999.

Artiklen, der hedder Kerteminde-egnens natur, fortæller bl.a.
om landskabets opståen, om områdets gravhøje, om floraen, bl.a.
de mange vokshatte på overdrevene på Fyns hoved, om fugle og ringmærkning,
og om Feltbiologisk Station på Hindsholm.

Artiklen, der er nr. 16. i almanakkens løbende serie om spændende
danske naturområder, afsluttes med en litteraturliste.

I 1989 var Enebæroddes natur i almanakken.

Hvis man vil læse om Kerteminde-egnen og samtidig kunne følge
solens og andre himmellegemeres dans koster Skriv- og Rejsekalenderen
som sædvanlig 100 kr.

Der er Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, der som sædvanlig er udgiver.