1998#4: Ud med giften og ind igen

I redaktionen af Fynsk Natur har vi flere gange talt om at indstifte
en ny natur- og miljøpris. Jeg ér bekendt med, at der allerede
findes et hav af priser. Men denne skulle være speciel. Prisen
skulle uddeles til en, der med sine udtalelser eller gerninger
har stået i spidsen for en fortsat ødelæggelse og forarmning af
naturen og miljøet. “En årets griser”. Jeg må tilstå, at det ikke
er mangel på kvalificerede kandidater, men snarere det overvældende
antal, der har gjort, at prisen ikke er indstiftet.

Skulle prisen uddeles i år, ville min indstilling være klar. Langeskov
kommune. Efter et pres fra kommunernes borgere har politikerne
valgt at genindføre sprøjtemidler i renholdelsen af de kommunale
arealer. Arealerne ser ikke kønne ud siger borgerne, og kommunerne
har ikke penge til alternativ vedligeholdelse.

Om kort tid vedtager folketinget en lov, der sætter en stopper
for offentlig anvendelse af giftstoffer. Set i lyset heraf, synes
kommunens beslutning tåbelig. I stedet burde kommunen have udvist
natur- og miljøforståelse.

Preben Nielsen