Årets fynske urt 2009

 

ÅRETS FYNSKE URT

I 2008 besluttede vi i Fynskredsen, at vi hvert år fremover ville sætte fokus på en bestemt plantearts udbredelse på Fyn og ved hjælp af indmeldinger fra interesserede prøve at registrere den.

Årets Fynske Urt i 2008 var Almindelig Torskemund.

Vi fik mange tilbagemeldinger om artens populationsstørrelse og levesteder. De fleste observationer var fra vejkanter og fra strande. Enkelte fra grusgrave, ruderater og overdrev. Flest indberetninger var der på Vestfyn og færrest på Ærø. Indberetningerne fordelte sig således: Vestfyn (TBU-distrikt 28): 12, Nordfyn (29): 8, Nordøstfyn (30): 4, Østfyn (31): 5, Sydfyn (32): 4, Ærø (33): 1 og Langeland (34): 2.
Der er naturligvis lidt forskel på tilbagemeldingerne med hensyn til måden, planten er registreret på, men det gav et godt billede af plantens udbredelse, de steder den er fundet.
Der er huller i indberetningen især i den sydlige del med kun få tilbagemeldinger, og arten må være underrapporteret her. Men flere af finderne nævner, at de havde forventet, at den var mere udbredt eller at de havde eftersøgt den forgæves andre steder.
Beretningen med alle fund angivet på kort med bestandsstørrelse og med fotos blev fremlagt på generalforsamlingen. Vi er meget glade for den opbakning tiltaget har fået, og vi vil sige rigtig mange tak til alle jer, der bidrog med jeres fund.

Skulle nogen finde Alm. Torskemund i år, modtager vi meget gerne yderligere oplysninger om dens udbredelse.

Årets Fynske Urt 2009 bliver Blæresmælde.

BLÆRESMÆLDE (Silene vulgaris)

Det danske navn er konstrueret af ”Blære” på grund af bægerets form og ”smælde”, for når man klemmer det oppustede bæger sammen foroven og slår det imod den anden hånd, lyder der et smæld.

”Vulgaris” betyder almindelig. Gælder det stadig ?

Planten hører til Nellikefamilien (Caryophyllaceae). Den er flerårig og kan blive op til 50 cm høj. Den er glat med modsatte, lancetformede, blågrønne blade, hvoraf de nedre er kortskaftede, mens de øverste er uskaftede.

Den har en mangeblomstret kvast af nikkende, hvide blomster, som dufter aften og nat. Bægeret er stort og oppustet, ægformet og med 20 nerver, der er 5 fligede kronblade med en utydelig bikrone, 10 støvblade og 3 grifler. Frugtkapslerne er ægformede og har 6 tænder. Blomstringstiden spænder fra juni til september og dens naturlige voksested er på tørre overdrev, vejkanter og skrænter.

Indberetning.

Vi håber, at I i lighed med sidste års ”Fynske Urt” vil være med til at holde øje med den, registrere den samt give os en tilbagemelding, hvis I finder den.

Vi vil gerne vide så nøjagtigt som muligt, hvor den gror – enten ved en beskrivelse af lokaliteten i ord, på et kort eller måske med UTM-koordinater. Også fotos af arten på voksestedet er velkomne.

Indberetning kan ske til Toni Reese Næsborg enten pr. e-mail: toni.reese@get2net.dk, pr. brev – Stationsvej 20, Jordløse, 5683 Hårby – , på tlf. 64731482 eller til andre medlemmer af bestyrelsen.

Tilbagemelding.

Vi vil i løbet af vintersæsonen prøve at få et overblik over dens udbredelse på Fyn og ved generalforsamlingen og i brevet til foråret give en tilbagemelding med en oversigt over de voksesteder, hvor den er fundet.