Årets fynske urt 2008

ÅRETS FYNSKE URT.

 

Nu er Atlas Flora Danica ved at synge på sit sidste vers. Det er sidste feltsæson i år. Så mangler kun sammenfatningen og konklusionerne for at projektet bliver færdigt, hvilket på nuværende tidspunkt er beregnet til at ske i 2010.

 Selvom floraen er blevet grundigt undersøgt og registreret siden 1992, er det ikke ensbetydende med, at nu er den endegyldigt færdig med at blive registreret eller at den for eftertiden er status quo. Der sker hele tiden forandringer, især på grund af kvælstofnedfald og manglende pleje. Det er derfor vigtigt, at udbredelsen af de enkelte arter holdes a jour.

Vi har i Fynskredsen besluttet, at vi hvert år vil sætte fokus på en bestemt arts udbredelse på Fyn og ved hjælp af medlemmer af Fynskredsen prøve at registrere den.

 Mange planter hedder noget med ”Almindelig”, f.eks. Alm. Kællingetand, Alm. Hønsetarm, Alm. Bingelurt, Alm. Katost o.s.v., men hvor almindelige er disse ”almindelige” planter i dagens Danmark ? De nævnte er vel stadig forholdsvis almindelige de fleste steder, mens planter som Alm. Ulvefod eller Alm. Blærerod sammen med flere andre jo langt fra er almindelige nu.

 Vi har i år valgt at udnævne  Almindelig Torskemund til Årets Fynske Urt og håber på jeres hjælp til at registrere dens fynske voksesteder i løbet af året. Vi modtager gerne forslag til, hvilken art det skal være næste år eller næste igen …..

 

 Almindelig Torskemund (Linaria vulgaris)

Planten hører til Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) og er flerårig med en op til 50 cm høj, dunhåret stængel, smalle næsten linjeformede blade og blomster i en tæt klase.

 Blomsterne har en lysegul krone med orange ”mund” og en lang smal spore, frøkapslerne er aflangt ægformede, og frøene linseformede med brede vingekanter.

 Den blomstrer i juli – september og gror fortrinsvis på tørre åbne sandjorder, f.eks. strande, men kan også findes på vej- og markkanter, skrænter og ved hegn og gærder.

 

Indberetning.

Vi håber, at I vil være med til at holde øje med den, registrere den og give os en tilbagemelding, hvis I finder den.

 Vi vil gerne vide så nøjagtigt som muligt, hvor den gror -enten ved en beskrivelse af lokaliteten i ord, på et kort eller også (men ikke nødvendigvis) gerne med UTM-koordinater.

Indberetning kan ske til Toni Reese Næsborg enten pr. e-mail: toni.reese@get2net.dk,  eller post – Stationsvej 20, Jordløse, 5683 Hårby. Eventuelt også på tlf. 64731482 eller til andre medlemmer af bestyrelsen.

 Tilbagemelding.

Vi vil så i løbet af vintersæsonen prøve at få et overblik over dens udbredelse på Fyn og ved generalforsamlingen og i brevet til foråret give en tilbagemelding med en oversigt over de voksesteder, hvor den er fundet.