Fynske ugler

Ugler har som nataktive fugle altid fascineret mennesket. Man har både fundet dem spændende og skræmmende. Og da flere arter desuden lever tæt på mennesker kan det ikke undgåes at de skaber sig en plads i folks bevisthed.

Tidligere var de fleste danske uglearter ganske almindelige på Fyn, men i forbindelse med omlægningen i landbruget og skovbruget er flere arter blevet sjældne og enkelte er helt forsvundet. For nogle af arterne er denne udvikling fatal, da deres føde er forsvundet, mens andre arter kan hjælpes ved opsætning af redekasser.
For at hjælpe de trængte ugler har man i Dansk Ornitologisk Forening ( DOF ) dannet en landsdækkende uglegruppe der skal forsøge at tage sig af problemet. På Fyn er vi en gruppe på pt. fire personer der arbejder med ugler som vores interesseområde. Det er især Slørugler der arbejdes med, da arten meget gerne yngler i redekasser og derfor er ret lette at hjælpe.

Uglegruppen vil meget gerne i kontakt med gårdejere der har ugler og vi hjælper gerne med opsætning af redekasser.

Målsætningen for den fynske uglegruppe er:

Den fynske uglegruppe består af:


Keld Meiling ( koordinator for Fyns Amt ) 
Gl. Sognevej 14 
5771 Stenstrup 
Tlf.: 62263484
E-mail: kjeld@stenstrupmail.dk
(Syd- og Vestfyn)

Per Rasmussen 
Smedebakken 23 
5792 Årslev 
Tlf.: 65972910
E-mail: per@fynsk-natur.dk
( Midt- og Østfyn )

Michael Højgård Hansen
Grønløkken 8
5400 Bogense
TLF: 64813620
E-mail: Michael@florint.dk
( Nordfyn )

Søren Bøgelund 
Gulstavvej 14 
5935 Bagenkop 
Tlf.: 62562005
( Langeland og Tåsinge )

Kort gennemgang af de fynske uglearter

Klik på billederne for at komme videre..

.

Uglelinks:

Projekt Slørugle
Den officielle hjemmeside om det danske Slørugleprojekt, hvor man bla. kan se hvor mange ynglepar der er i hvert amt.

Dof's Uglegruppe
Dof's hjemmside om uglegruppen og dens arbejde

Den Nordjyske Uglegruppe

Den Østjyske Uglegruppe

Til toppen