august

Søndag den 20. august 2017 kl. 8.30-18.50. DBF-Fynskredsen

SENSOMMER-FLORA PÅ ÆRØ

Turleder: Knud Nielsen, arrangører: Marta Kristensen og Carsten Hunding

Kun tilmeldte kan deltage

Vi fortsætter Fynskredsens øhopperi med en tur til den næststørste ø i det fynske øhav, Ærø. Her har vi tidligere beundret Maj-Gøgeurt i Gråsten Nor og Vår-Star i Voderup Klint. Denne gang tager Knud Nielsen os på en sensommertur til Strand-Loppeurt og Seglblad, Bakke-Nellike og flere arter af star. Vi botaniserer ved Vitsø, der før var nor, så sø, senere eng og mark og nu igen sø, ved Søbygaard med både vandfyldt voldgrav og vindebro, på 1100-tallets Søby Voldsted og ved det gamle teglværk nær Bregninge. Langs det i 2016 frilagte vandløb i Tranderupdal vokser Vandkarse og Tykbladet Ærenpris, og i Sjoens vådområde håber vi på Vand-Brunrod, men er sikre på en fin bestand af Strand-Loppeurt i skrænten ned mod engen. Turen slutter på Flyvepladsen med Eng-Ensian, Hundesalat og andre lave planter, der nyder godt af Ærø Lelaugs årlige høslet.  

Tilmelding: Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle.

Turen koster 50 kr. pr. snude. Beløbet bidrager til at betale færgetransport af biler og deltagere samt fortæring på færgeturen.

Du kan først tilmelde dig fra den 15. juli. Send e-mail til hunding@sydfynsmail.dk eller sms til 5131 9113 og hør, om der er plads. Hvis det er tilfældet, får du nærmere besked om turen.

september

Søndag den 10. september 2017

NATURENS DAG I MIDDELFART

BOTANIKTUR FRA DEN ØKOLOGISKE FRUGTPLANTAGE

Turledere: Lars Christiansen og Carsten Hunding

I forbindelse med Naturens Dag i Middelfart Kommune arrangerer Botanisk Forenings Fynskreds en tur for botanikinteresserede med start fra den økologiske frugtplantage i Harndrup Skov. Vi kigger på de vilde blomster i plantagen og besøger nogle småskove og enge ned til Storåen.

Mødested: Harndrup Skov Frugtplantage, Harndrup Skov 11, 5463 Harndrup.

Lørdag 16.september 2017 kl. 10.00 – ca. 15.00

Kom til Fyns vigtigste naturpleje i Lisbjerg Mose

Mødested: Vejen Lisbjerg v. landevejen mellem Grindløse og Vesterby, se kortet nedenunder.

Lisbjerg Mose er både Natura 2000 område og fredet. Mosen rummer store botaniske værdier, herunder den eneste forekomst af halvgræsset Sort Skæne på Fyn. Desuden f.eks. Eng-Troldurt, Sump-Hullæbe og Butblomstret Siv. Mosen er imidlertid truet af tilgroning. Vi fik taget hul på plejen i 2016, hvor vi ryddede et stykke for krat og slog vegetationen. Desuden fik vi slæbt materialet væk. Et fantastisk stykke arbejde af de ca. 20 deltagere, der trodsede regnen og fik en god oplevelse.

Arrangementet omfatter fuld forplejning for de deltagende, herunder velkomstkaffe/kage, god frokost med øl/vand og ”skrub af kaffe/kage”.

Tilmelding foretages til Kurt Due Johansen, 23688692 eller på fjordkurt1@gmail.com

oktober

Søndag den 22. oktober 2017 kl. 13.00-ca. 16.30. DBF-Fynskredsen

SVAMPETUR TIL DE VESTFYNSKE ALPER

Turleder: Feltmykolog Henrik Tranberg

Der er flere gode svampelokaliteter i den bjergrige indre del af Vestfyn, hvor  Odense Skiklub har sin lift på Slagterbanke (127 m), Fyns Kitzsteinhorn. Vi vil besøge Frøbjerg Bavnehøj, Fyns Mount Everest med 131 m, og Brændholt Bjerg, Fyns Matterhorn trods sine beskedne 116 m. Afhængig af det lunefulde fynske efterår kan af mulige arter i skov og på overdrev nævnes Slimet Jordtunge, Ravsvamp, Alm. Netbladhat, Spids Nøgenhat samt Grøn og Rød Fluesvamp foruden flere arter af Køllesvamp, Rørhat, Skørhat og Mælkehat (måske med Avnbøg-Mælkehat). Der er kendt 21 arter af Vokshat fra de 2 lokaliteter – herunder vor prægtigste art, Skarlagen-Vokshat. Lommekniv og svampebog bør medbringes, ligesom optimister kan medbringe en kurv til den måske ikke kun hypotetiske fangst. Byttet vil blive demonstreret ved et afsluttende gedemarked.

Mødested: P-pladsen ved Frøbjerg Bavnehøj.

november

Onsdag den 15. november 2017 kl.19.30 til ca. 21.30. DBF-Fynskredsen.

BOTANISKE STREJFTOG PÅ SKAGEN-ODDEN OG SYDLIGE OMEGNE

Foredragsholder: Ian Heilmann

Skagen odde er et ungt marint forland med ca. 7000 år på bagen. I dag trives her, lykkeligt nord for gyllegrænsen, en rig og speciel flora, knyttet til lysåbne habitater som hvid, grøn og grå klit, atlantisk klithede, afblæsningsflader, hedesøer, strandenge mm. Foruden endemen Skagen-hullæbe finder man flere arter af ensian, øjentrøst, månerude, siv, orkidéer, græsser, soldug mm. Klitplantagerne giver mindelser om højnordiske skove, med bestande af bl.a. Linnæa og nåleskovsorkidéer. Men også syd for litorinaskrænten, der løber i en linje fra Frederikshavn til Hirtshals, er der meget at komme efter: Smukke ådale med Engblommer, afgræssede overdrevsbakker med gøgeliljer af begge arter i rå mængder - og mod vest vidtstrakte og artsrige grønklitlavninger i læ af de høje havklitter. Alt i alt landskabelige og floristiske lækkerbiskner på stribe. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet i Odense, indgang C eller O, 1. sal.

Til Toppen